Prezentujeme kvalitně a efektivně

1,942 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentujeme kvalitně a efektivně

 1. 1. Prezentujeme kvalitně a efektivněÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz2. května 2012
 2. 2. O čem to bude• Příprava• Struktura prezentace• Rétorika• Řeč těla, vzhled• Tréma• Formální stránka
 3. 3. Příprava• Téma• Cíl• Posluchač• Účel• Čas
 4. 4. Příprava prezentace• Úvod – cíl prezentace – obsah• Stať – předání informací – argumantace• Závěr – shrnutí
 5. 5. Příprava sama sebe• Nejistota – rétorická cvičení• Tréma – přirozená – pozitivní postoj• Vzhled – image dle publika• Životospráva
 6. 6. Projev• Srozumitelný• Relevantní (komunikační maxima)• Strukturovaný• Kultivovaný• Spisovný
 7. 7. Jazyk• Hlasitost• Rychlost• Otázky, interakce• Hesitační a vycpávková slova• Cizí x česká slova• Stratifikace jazyka
 8. 8. Postoj• Uvolněný• Oční kontakt s publikem• Prostor• Gesta
 9. 9. Formální stránka prezentace Následující vybrané slidy jsou účelně tvořené špatně.
 10. 10. Celkový vzhled• Barva a design prezentace – vlastní návrh – šablona
 11. 11. Písmo• Pokud zvolíte malé písmo, lidé v zadních řadách jej nepřečtou.• Nevolte ani písmo špatně čitelné.• Zvolte barvu, která je kontrastní k pozadí.
 12. 12. Rozložení snímku Rozlišujte nadpis a zbytek textu. Nepište vevětách, prezentace není učební materiál. Je to opora pro posluchače a záchrana pro vás. Používejte raději heslovité výrazy, které pište do odrážek. Pokud nechcete, aby vám posluchači usnuli, volte co nejméně textu. Raději se naučte zajímavě přednášet, abyste zaujali.
 13. 13. Co nevynechat• Úvod – jméno / organizace – název prezentace – datum• Osnova• Závěr• Zdroje• Kontakt na sebe
 14. 14. Název prezentace (příklad)Jméno / organizaceKontakt (e-mail, www)datum
 15. 15. Název prezentace• Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři do Palestiny, to jest do krajiny někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohoucího šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI• Cesta z Prahy do Benátek
 16. 16. Osnova• O. Prefát z Vlkanova - život• O. Prefát z Vlkanova - dílo• Cesta z Prahy do Benátek – rozbor• Srovnání s dílem K. Haranta z Polžic a Bezdružic• Život• Dílo• Cesta z Prahy do Benátek• Srovnání
 17. 17. Závěr• Shrnutí• Poděkování a rozloučení• Kontakt• Prostor pro otázky
 18. 18. Závěr (příklad)Děkuji za pozornost Titul Jméno Příjmení funkce vasemail@další případný kontakt (telefon, icq…)www (stránky organizace nebo osobní) Organizace Kontakt na organizaci
 19. 19. Obrázky, grafy… 80 70 60 50 Muži80 4070 Ženy60 30 Děti50 Muži40 Ženy 2030 Děti20 1010 0 1 2 3 0 1 2 3
 20. 20. Hypertext• Cesta z Prahy do Benátek http://www.phil.muni.cz/clit/ekscl/cesta_z_prahy_do• Cesta z Prahy do Benátek http://bit.ly/nVLZhA• Cesta z Prahy do Benátek
 21. 21. Praktické ukázky
 22. 22. Použité zdrojeBARKER, A. Umíme přesvědčit. Brno: Computer Press,2007. ISBN 80-251-1600-5HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2005.ISBN 80-247-0782-9KOEGEL, T. J. Špičková prezentace: jak zaujmout apřesvědčit posluchače. Brno: Computer Press, 2009.PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit,slyšet a rozumět. Praha: Grada, 2008.
 23. 23. Děkujeme za pozornost Mgr. Dagmar Chytková Mgr. Tereza Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník.  Děkujeme!

×