Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predátorské časopisy

158 views

Published on

Výběr časopisu pro publikaci článku může být složitější než se zdá. Obzvláště v posledních letech, kdy sledujeme nárůst tzv. predátorských vydavatelů, kteří zneužívají model Open Access.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predátorské časopisy

 1. 1. Predátorské časopisy Mgr. Igor Hlaváč hlavac@phil.muni.cz
 2. 2. Obsah • Predátorské časopisy • Znaky predátorských časopisů • Jak se bránit • Predátorské konference • Autorské mlýny (LAP)
 3. 3. Predátorské časopisy • Zneužívá modelu Open Access (zlatá cesta) • Cílem je vybírání autorských poplatků • Za poplatek vydají cokoliv • Vydělá vydavatel i autor • Pay-to-publish • Jeffrey Beall (Beallův seznam) 18 23 225 477 693 923 126 303 507 882 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 časopisy a vydavatelé vydavatelé časopisy
 4. 4. Predátorské časopisy (Beall 2017) • 2008 a 2009 první spamy, 2012 blog (blacklist vydavatelů a časopisů) • Zlatá cesta OA (platí autor) je ve střetu zájmů pro vydavatele • Vydírání ze strany vydavatele • Maily vedení fakulty • Napadání Beallova seznamu • Tlak na univerzitu • Blacklist x Whitelist • Vzestup článků CAM • 2017 zrušení blogu
 5. 5. Znaky predátorských časopisů • Žádné nebo krátké recenzní řízení (kvalita článků) • Redakční rada • Chybí afiliační údaje • Fiktivní • Málo členů nebo není mezinárodní • Neví o svém působení • Lživá informace o indexaci (WoS, SCOPUS) • Odkazování se na zavádějící metriky „misleading metrics“ • Academic spam (call for papers, conference invitation, final registration)
 6. 6. AJER
 7. 7. Znaky predátorských časopisů • Chybí informace o poplatcích • Podobný název s prestižním časopisem nebo ukradená identita • http://sylwan.ibles.org • http://sylwan.ibles.waw.pl • http://www.jokulljournal.com • http://jokulljournal.is • Příliš obecný název (European International Journal of Science and Technology) • Sídlo v USA nebo Evropě. Ve skutečnosti Čína, Indie, Jihovýchodní Asie • Nesídlí na uvedené adrese
 8. 8. Predátorské/Renomované • Journal of Environmental & Analytical Toxicology • International Journal of Sport Science • The International Journal of Engineering and Science • Journal of Analytical Toxicology • European Journal of Sport Science • International Journal of Engineering Science
 9. 9. Misleading metrics (zavádějící metriky) • IndexCopernicus • Global Impact Factor • General Impact Factor • Advanced Science Index • Science Impact Factor • Universal Impact Factor • …
 10. 10. Stav k 3. 4. 2018
 11. 11. http://ijlass.org
 12. 12. International Journal of Advanced Computer Technology
 13. 13. International Journal of Advanced Computer Technology
 14. 14. International Journal of Advanced Computer Technology
 15. 15. IRED - International Journal of Advances in Computer Science & Its Applications
 16. 16. IRED - International Journal of Advances in Computer Science & Its Applications
 17. 17. IRED - International Journal of Advances in Computer Science & Its Applications • IJCSIA • scigen
 18. 18. Jak se bránit? • WoS, Scopus, ERIH+ a DOAJ • Ověřit uváděné metriky • Jasně popsané peer review • Ověřit kontaktní adresu • Redakční rada • Existují? • Ví o svém působení? • Zeptat se kolegů • Přečíst si články
 19. 19. Jak se bránit? • Jasně uvedené informace o autorských poplatcích • Zkontrolovat datum přijetí a otisknutí • Nereagovat na spamové nabídky • Publikovat ve známých, ověřených a kvalitních časopisech • Beallův seznam • www.thinkchecksubmit.org • www.vimkdepublikuji.cz • Kontaktujte knihovnu (hlavac@phil.muni.cz)
 20. 20. Predátorské konference • Za účelem zisku • Publikování příspěvků v predátorských časopisech • www.waset.org • Science & Technology Forum • Ověřovat: • http://www.globaleventslist.elsevier.com/ • WoS hledání konferencí
 21. 21. Predátorské konference
 22. 22. Lambert Academic Publishing (LAP) • Autorský mlýn • Vydávají v malém nákladu od více autorů • Spam nabídky k vydaní bakalářských a magisterských prací • Předražené publikace
 23. 23. Mgr. Igor Hlaváč hlavac@phil.muni.cz
 24. 24. Použitá literatura 1. DADKHAH, Mehdi a Giorgio BIANCIARDI. Ranking Predatory Journals; Solve the Problem Instead of Removing It!. Advanced Pharmaceutical Bulletin. 2016, 6(1), 1-4. DOI: 10.15171/apb.2016.001. ISSN 2228-5881. Dostupné také z: http://journals.tbzmed.ac.ir/APB/Abstract/APB_3760_20151216194427 2. MACHÁČEK, Vít a Martin SRHOLEC. Pod pokličkou Beallových seznamů. Studie 6. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2017. Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. ISBN 978-80-7344-412-9. 3. BEALL, Jeffrey. What I learned from predatory publishers. Biochemia Medica. 2017, 27(2), 273-278. DOI: 10.11613/BM.2017.029. ISSN 1330-0962. Dostupné také z: http://www.biochemia- medica.com/system/files/27_2_J.Beall__What I learned from predatory publishers.pdf 4. J, KRATOCHVÍL a PLCH L. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitrni Lekarstvi. 2017, 63(1), 5-13. 5. STROMBERG, Joseph. I Sold My Undergraduate Thesis to a Print Content Farm. In: Slate [online]. 2014 [cit. 2017-11-01]. Dostupné z: http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/03/lap_lambert_academic_publishin g_my_trip_to_a_print_content_farm.html

×