Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Práce s elektronickými informační zdroji pro KISK

100 views

Published on

Prezentace pro předmět Psaní odborných textů (VIKBA30) na Kabinetu informačních studií a knihovnictví.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Práce s elektronickými informační zdroji pro KISK

 1. 1. Práce s elektronickými informačními zdroji pro KISK Ústřední knihovna FF MU Jarní semestr 2018
 2. 2. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem Zasazení do kontextu a osnova + doporučené zdroje v závěru prezentace.
 3. 3. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem Náplní jiných přednášek.
 4. 4. 1) Volně dostupné na internetu ∙ elektronické katalogy knihoven: Aleph MU ∙ digitální knihovny: Europeana ∙ oborové brány a portály: Oborová brána KIV ∙ zdroje s otevřeným přístupem a šedá literatura ∙ Google Scholar Druhy elektronických informační zdrojů EIZ = zdroje informací dostupné v elektronické podobě, dnes nejčastěji online.
 5. 5. Příklad: historie otevřeného přístupu k vědeckým informacím Vyhledávač Google Scholar nabízí možnost propojení s knihovními zdroji: Nastavení > Knihovní odkazy > hledat Masaryk University
 6. 6. · mnoho kvalitních i nedůvěryhodných informací ověřovat, posuzovat, hodnotit Zdroj: Internet · C.R.A.A.P. test: Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose · Fact checking · Demagog.cz, hoax.cz, Hatefree, zvolsi.info · politifact.com, hoax-slayer.com, urbanlegends.about.com Karolingva. How to Spot Fake News.jpg. In: Wikimedia Commons [online]. 27. 1. 2017 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné pod licencí CC BY z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_to_Spot_Fake_News.jpg
 7. 7. 1) Volně dostupné na internetu ∙ elektronické katalogy knihoven: Aleph MU ∙ digitální knihovny: Europeana ∙ oborové brány a portály: Oborová brána KIV ∙ zdroje s otevřeným přístupem a šedá literatura ∙ Google Scholar Druhy elektronických informační zdrojů 2) Placené ∙ databáze odborných článků, e-knih a dalších typů dokumentů Přístup díky MU.
 8. 8. Liší se zaměřením, typem obsahu, rozhraním Nabízí podobné možnosti a způsoby používání: ∙ prohlížení – listování, rejstříky ∙ vyhledávání – jednoduché nebo pokročilé ∙ třídění a filtrování výsledků vyhledávání Databáze V kontextu vyhledávání zdrojů.
 9. 9. Podle obsahu ∙ plnotextové: PressReader ∙ bibliografické: Česká národní bibliografie ∙ abstraktové: LISTA ∙ citační: SCOPUS ∙ faktografické: Oxford English Dictionary + obraz, audio, video Podle zaměření ∙ multioborové: ProQuest ∙ oborové: Library & Information Science Source Typy databází Často najdeme více typů obsahu v jedné databázi.
 10. 10. Portál EIZ · ezdroje.muni.cz · přehled všech zdrojů podle abecedy, fakult, oborů · obor Knihovnictví · aktuální informace o zkušebních přístupech Vzdálený přístup odkudkoliv · pomocí instalace OpenVPN aplikace · přihlášením přes EZproxy nebo Shibboleth · odkazy na Portále, nefunguje pro všechny zdroje Základní informace o EIZ na MU
 11. 11. EBSCO Discovery · discovery.muni.cz · zahrnuje většinu e-zdrojů a knihovní katalog · služba Full Text Finder · Seznam dostupných časopisů a e-knih na MU Společný vyhledávač EBSCO je poskytovatel konkrétních databází i společného vyhledavače.
 12. 12. Příklad: současné trendy v knihovnických povoláních EBSCO Discovery tutoriál od Knihovny univerzitního kampusu
 13. 13. Úplně dole na stránce možnost Omezit výsledky. Stejné možnosti máme i po zadání dotazu v zobrazení výsledků.
 14. 14. KDE hledat? Ptejte se · Jaký typ dokumentu potřebuji? · článek, e-kniha, slovníkové heslo, artefakt, … · Z jakého oboru? · společný vyhledávač · multioborová x oborová databáze · V jakém jazyce?
 15. 15. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 16. 16. Ptejte se · Nabízí databáze možnosti pokročilého vyhledávání? · Můžu využít řízený slovník? · Jaké operátory a zástupné znaky můžu použít? · Můžu omezit vyhledávání? · časově, geograficky, jazykově, full text, … · Podle jakého kritéria jsou výsledky seřazené? · Jaké jsou možnosti personalizace? · ukládání výsledků, generování citací, upozornění na nové výsledky k dotazu), … Podívejte se na nápovědu nebo tutoriál.
 17. 17. Příklad: nepravdivé informace na sociálních sítích
 18. 18. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 19. 19. " " [uvozovky] označují přesnou frázi Vyhledávání frází Příklady ∙ "fake news" ∙ "Introduction to Information Science" ∙ "To be, or not to be, that is the question"
 20. 20. Logické operátory určují vztahy mezi vyhledávanými termíny OR NOTAND Příklady ∙ librarianship AND "current trends" ∙ librarianship OR LIS ∙ (trends OR changes) NOT history
 21. 21. Vzdálenostní operátory určují vzájemnou vzdálenost vyhledávaných termínů NEAR | Nn: vzdálenost výrazů nezávisle na pořadí WITHIN | Wn: vzdálenost výrazů v pořadí, v jakém byly zapsány Příklady ∙ television N2 violence ∙ Zdeněk W2 Tobolka Liší se podle databáze.
 22. 22. * [hvězdička] ? [otazník] nahrazují jeden nebo více znaků Truncation: krácení na slovní kořen Wild Cards: zástupné znaky Zástupné znaky Příklady ∙ network* ∙ filo?ofie = filosofie i filozofie ∙ ?ampus = kampus i campus Liší se podle databáze.
 23. 23. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 24. 24. Ptejte se · Týká se dokument mého tématu? · Přináší pro mě nové informace? · Je dostatečně odborný? Projděte přehled výsledků · název · klíčová slova/tematická hesla · abstrakt/anotace Prolistujte dokument · úvod a závěr · grafy · obsah, rejstříky · použité zdroje Záleží na účelu: získání přehledu X napsaní seminární práce. Skenování textu: hledáme slova jako „zabývá se“, „cílem je“, …
 25. 25. Téma: výuka informační gramotnosti pro první ročník VŠ
 26. 26. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 27. 27. Příliš mnoho výsledků? Zpřesnění dotazu ∙ nepoužívejte obecné pojmy ∙ vhodný je operátor AND nebo NOT ∙ "nebojte se frází" ∙ použijte pokročilé vyhledávání ∙ filtrujte výsledky Málo výsledků? Zobecnění dotazu ∙ použijte nadřazené pojmy, synonyma ∙ vhodný je operátor OR a zástupné znaky * ? ∙ "vyhněte se frázím" ∙ neomezujte vyhledávání ∙ nahlédněte do nápovědy, FAQ
 28. 28. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 29. 29. Nemohu se dostat k plnému textu! Využijte Full Text Finder · automaticky kontroluje dostupnost ve zdrojích MU Podívejte se na Seznam časopisů a e-knih na MU Vyzkoušejte volně dostupné zdroje · vyhledávač Google Scholar · databáze Google Books · Open Access zdroje: DOAJ, EZB Ověření dostupnosti, embargo (časopis dostupný ? měsíců po vydání).
 30. 30. Nemohu se dostat k plnému textu! Je dokument dostupný v tištěné podobě? · katalog Aleph pro knihovny MU · Katalogy a databáze pro ostatní české knihovny Pokud ano: Meziknihovní výpůjční služby · Ústřední knihovna z knihoven na území ČR (mimo Brno) · MZK ze zahraničí Pokud vše selže… · zakoupení článku (kolem $30 ) · nelegální zdroje: SciHub, LibGen
 31. 31. Citační manažery Průběžné ukládání nalezených záznamů · usnadní práci s bibliografickými citacemi · přidávání poznámek, dokumentů, sdílení, třídění · export přímo z katalogu/databáze jedním kliknutím nebo pomocí RIS souboru · generování seznamu (MS Word, BibTEX, …) · např. EndNote Basic, Zotero, CitacePRO · podporují různé citační styly · doplňky do prohlížečů, online i desktopové aplikace
 32. 32. Příklad: výuka informační gramotnosti pro první ročník VŠ Práce s uloženými záznamy.
 33. 33. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 34. 34. Doporučené zdroje pro obor Knihovnictví a informační studia
 35. 35. Oborové databáze · EBSCO: Library & Information Science Source Plnotextová a bibliografická databáze, pokrývá období od začátku 20. století do současnosti. Zahrnuje časopisy, vybrané knihy, výzkumné zprávy a sborníky z konferencí. · EBSCO: LISTA Abstraktová databáze, zahrnuje více než 600 časopisů, vybrané knihy, výzkumné zprávy a sborníky z konferencí. Součástí je také obsáhlý tezaurus odborných termínů a více než 5 tisíc autorských profilů. Plné texty jsou k dispozici přes MZK. · Emerald Insight: Library Studies Kolekce 17 oborových časopisů z oblasti knihovní a informační vědy.
 36. 36. Multioborové plnotextové databáze · ProQuest Obsáhlá kolekce databází odborných článků, dizertačních prací a e-knih z mnoha oblastí. · JSTOR Plné texty článků z více než 2 tisíc odborných časopisů, digitalizovaných od prvního čísla až po tzv. moving wall (obvykle 3–5 let od současnosti). Kolekce Library Science. Další příklady · EBSCO Academic Search Ultimate · Science Direct · SpringerLINK · Sage Journals: Information Science · Taylor & Francis Online: Library & Information Science · Wiley Online Library – Journals: Information Science & Technology
 37. 37. E-knihy · Project Guttenberg Přes 56 tisíc digitalizovaných knih, které už nejsou chráněné autorským zákonem. Další příklady · Gale Virtual Reference Library · Wiley encyklopedie · EBSCO eBooks Knihy z různých oborů včetně LIS. MU má k dispozici eBook Collection & eBook Academic Collection. Knihy lze prohlížet online, stahovat (celé nebo části) nebo půjčovat. Podmínky se pro jednotlivé tituly liší. · ProQuest eBook Central Více oborů včetně LIS. Prohlížení online, u některých titulů znemožněno kopírování nebo nastaven časový limit pro prohlížení.
 38. 38. Elektronické katalogy knihoven · Katalogy a databáze NK ČR Přehled katalogů a databází spravovaných Národní knihovnou, včetně souborného katalogu Caslin a oborové Databáze knihovnické literatury. · SKAT Souborný katalog odborné literatury ve veřejných knihovnách. · Jednotná informační brána Společné prohledávání více katalogů – např. Caslin a SKAT dohromady. · Worldcat Společný katalog více než 10 tisíc světových knihoven.
 39. 39. Elektronické katalogy knihoven · Portál Knihovny.cz Snaha o jednotné a uživatelsky přívětivé rozhraní služeb českých knihoven, včetně společného vyhledávání. Naskenované lístkové katalogy · Ústřední knihovna FF MU · MZK · RetrIS: Národní knihovna a další · Číst Brno Společný katalog brněnských knihoven (MZK, MU, MENDELU, KJM). Projekt MZK.
 40. 40. Digitální knihovny · Digitalizovaný archiv časopisů v ČR V archivu jsou obsažené digitalizované noviny a časopisy od prvního čísla do roku 1989. Je možné vyhledávat podle bibliografických údajů. · Manuscriptorium Digitální knihovna historických fondů, obsahuje digitalizované rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a další druhy dokumentů. · Digitální knihovna FF MU Obsahuje plné texty vybraných časopisů, sborníků a knižních edicí vydávaných na Filozofické fakultě.
 41. 41. Digitální knihovny · Europeana Digitální knihovna evropského kulturního dědictví – umělecká díla, artefakty, knihy a audio i video nahrávky. Obsahuje také tematické kolekce a online výstavy.
 42. 42. Repozitáře a archivy · Vyhledávání absolventů a závěrečných prací z MU · Theses.cz Národní registr závěrečných prací z vybraných českých univerzit. · NUŠL Uložiště šedé literatury z oblastí vědy, výzkumu a vzdělávání. · arXiv.org Preprinty vědeckých prací, především z přírodovědných oborů. Publikují sami autoři. · Internet Archive Digitální knihovna volně dostupných zdrojů. Součástí je Wayback Machine. Česká obdoba: Webarchiv
 43. 43. Otevřený přístup · OpenAccess.cz Ucelené základní informace o otevřeném přístupu. · DOAR: The Directory of Open Access Repositories · DOAJ: The Directory of Open Access Journals · EZB: Elektronická knihovna časopisů Včetně otevřeného přístupu, možnost vyhledávat nebo prohlížet podle oborů.
 44. 44. Noviny, časopisy · Anopress Prohledává články a zprávy z vybraných českých novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních relací. U některých zdrojů retrospektivně až do roku 1996. Omezen měsíční objem stažených/zobrazených článků. · PressReader Plné texty novin a časopisů ze 100 zemí (např. Respekt, Guardian, Washington Post). K dispozici také mobilní aplikace a funkce čtení textů. Archiv obvykle zahrnuje poslední 3 měsíce.
 45. 45. Mgr. Pavla Minaříková minarikova@phil.muni.cz Referenční služby reference@phil.muni.cz facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU knihovna.phil.muni.cz Děkujeme! Icons by Freepik from www.flaticon.com Ptejte se kdykoliv

×