Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce

1,161 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,161
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
290
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • tzv. rešerše literatury – co již bylo o tématu napsáno, získání přehledu o problematice
  pasivní hodnocení informací – citační databáze (specialista z oboru vybral kvalitní zdroje)
  aktivní hodnocení informací – kvalitní zdroje informací si musíte vybrat sami (kritéria výběru: důvěryhodnost, odbornost autora, odkazy na použitou literaturu apod.)
  Mgr. Gabriela Šimková: Analýza zdrojů informací kreativní technikou myšlenkových klobouků
 • - interpretace výše IF
  PRAKTICKY: student si vybere skupinu časopisů podle oboru a srovná výši IF
 • PRAKTICKY: najít autory – kapacity z oboru, např.: Dobrovolný Petr, Brázdil Rudolf, najít dokument: Archivum mathematicum
 • Scopus:
  - SJR - Scopus
  - Affiliation search
  - H-INDEX
  PRAKTICKY: najít informace o instituci: Masaryk university, najít H-INDEX autora
  Závěr: JSTOR, WoS, Scopus.
 • - rejstříky předmětových hesel
 • ERIC – tezaurus
  - hledat pouze plné texty
  PRAKTICKY: student si najde stručnou charakteristiku jednoho zdroje
 • - ukládání nalezených informací
  - heslo
 • - studium a hodnocení nalezených zdrojů
  - hodnocení textů: co již znám, co je pro mě nové, co mi není jasné, s čím nesouhlasím (značky)
 • Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
 • Mgr. Michal Černý
 • šablony prací
 • Citační styl doporučuje metodu citování.
  titulní list, rub titulního listu, tiráž, obálka.
 • generátor citací: EndNote Web
 • generátor citací: EndNote Web
 • - heslo
 • KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 81 s. ISBN 978-802-1055-353.
  MEŠKO, Dušan. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN 80-806-3219-7.
  - generátor citací: citace.com
 • KRATOCHVÍL, Jiří - SEJK, Petr - ELIÁŠOVÁ, Věra - STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2013-11-01]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=954043>. ISSN 1802-128X.
  LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2013-11-01]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=751954>. ISSN 1802-128X.
  generátor citací: elportál (text)
 • TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Možnosti výuky citací [online]. 2013 [cit. 2013-11-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: <http://theses.cz/id/psd4rh/>.
  ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta. Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR [online]. 2013 [cit. 2013-11-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/329052/ff_m/>.
  GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity [online]. 2013 [cit. 2013-11-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: <http://theses.cz/id/gxe9yl/>.
  - generátor citací: theses.cz (text)
 • Komentář k prezentaci
  (pro studenty, kteří se nemohli semináře zúčastnit)
  Pokud známe téma bakalářské práce, postupujeme takto:
  1. Hledáme kvalitní zdroje informací
  2. Hodnotíme vyhledané dokumenty
  3. Tvoříme práci samotnou (obsah a struktura práce)
  4. Citujeme v textu a tvoříme seznam použité literatury
  1. Hledáme kvalitní zdroje informací (např. články, knihy)
  - téma práce si převedeme do klíčových slov
  - vybereme si elektronické informační zdroje, ve kterých budeme vyhledávat
  - vyhledáváme v jednotlivých el. inf. zdrojích nebo použijeme metavyhledávací službu
  - upravujeme si počet a kvalitu vyhledaných výsledků
  2. Hodnocení vyhledaných dokumentů:
  - pokud vyhledáváme v citačních databázích, o kvalitě dokumentu svědčí jeho citovanost
  - pokud vyhledáváme ve volně dostupných zdrojích na internetu, vždy musíme na dokument pohlížet kriticky a použít metody hodnocení textu (hodnocení obsahu a struktury textu)
  3. Po fázi hledání a následném výběru obsahově vhodných a kvalitních dokumentů nastává samotné psaní textu bakalářské práce. Musíme mít na paměti pravidla publikační a citační etiky. Musíme dbát na správnou strukturu práce, pravidla pro psaní bakalářské práce určuje zadavatel práce, např. Geografický ústav PřF MU, některé obory vytvořily i šablony pro psaní kvalifikačních prací.
  4. Stejně tak zadavatel určuje i citační styl, který bude v práci používán.
  Prezentace je obohacena:
  - poznámkami (doplňující informace, zadání praktických cvičení, bibliografické citace doporučené literatury)
  - odkazy na elektronické informační zdroje, doporučenou literaturu a studijní materiály
 • Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce

  1. 1. Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce Bc. Radmila Kouřilová
  2. 2. Obsah semináře • rešerše – elektronické informační zdroje • psaní odborného textu • bibliografické citace
  3. 3. Rešerše - hledání • • • • CO: téma rešerše, klíčová slova KDE: elektronické informační zdroje JAK: rešeršní strategie VÝSLEDKY • hodnocení kvality informací z pohledu studenta: – pasivní – aktivní: volně dostupné informační zdroje
  4. 4. Journal Citation Reports • stanovení kvality vědeckých časopisů • IMPACT FACTOR • výběr časopisů pro (publikování) » http://isiknowledge.com
  5. 5. Web of Science • citační a bibliografická časopisecká databáze • citovanost článků • rozdělení: – přírodní vědy – společenské vědy – humanitní vědy » http://isiknowledge.com/ » http://knihovna.sci.muni.cz/fund/branches
  6. 6. WoS – citační analýza • Autor search • Cited reference search – cited author – cited work – cited title
  7. 7. Rešerše • Klíčová slova » rešeršérem vytvořená » inspirace v EIZ – tezaury, rejstříky • EIektronické informační zdroje » multioborové » oborové • Rešeršní strategie » celková » v jednotlivých EIZ • Vyhledávání • Výsledky vyhledávání » plné texty » bibliografické záznamy • Katalogy
  8. 8. Rešerše - příklad • • • • • téma: TEACHING GEOGRAPHY vybrané EIZ rešeršní strategie výsledky (plné texty) katalogy (meziknihovní služba) – české – zahraniční
  9. 9. Výběr zdrojů • Portál elektronických informačních zdrojů MU • http://ezdroje.muni.cz/ • světové databáze – ebooky, časopisecké, bibliografické DB… • české databáze
  10. 10. Vybrané zdroje • ebrary Academic Complete, EBSCO, ERIC, GEOBIBLINE, ISI Proceedings, JSTOR, ProQuest Central, Sage Journals Online, ScienceDirect, Scirus, SCOPUS, SpringerLINK – časopisy, ULRICH's, Web of Science, Wiley Online Library – Journals • EBSCO – Centrum uživatelské podpory
  11. 11. Tvorba odborného textu
  12. 12. Semináře CEINVE • Tvůrčí psaní odborného textu – jak začít psát, práce se slovní zásobou a odborným pojmoslovím • Píšeme správně česky (nejen) kvalifikační práce – koherence, lexikum, syntaxe
  13. 13. Publikační a citační etika • publikační etika – plagiátorství – JAKO VEJCE VEJCI • citační etika
  14. 14. Psaní odborného textu • • • • • • • • • titulní list „bibliografický záznam“ abstrakt zadání práce poděkování a prohlášení obsah (úvod, kapitoly, závěr) seznam použitých zkratek seznam použitých zdrojů seznam příloh
  15. 15. Abstrakt • redukovaný text bez doplňkových a hodnotících informací • charakterizuje obsah dokumentu • výstižný, přehledný, jasný, stručný, objektivní • jako celek je formulován nově
  16. 16. Obsah • úvod • kapitoly • závěr • metody citování
  17. 17. Metody citování 1. Author-date system - příjmení autora a rok vydání 2. Citation-sequence system - pořadová číslovka 3. Citation-name system - číslovka, seznam řazen abecedně
  18. 18. Seznam použitých zdrojů - jednotnost citací - dohledatelnost zdrojů
  19. 19. Tvorba bibliografických citací 1. 2. 3. 4. citační styl (zadavatel) tištěný, elektronický zdroj, jiný? typ dokumentu (článek) bibliografické údaje - pořadí interpunkce typ písma
  20. 20. ÚKOL pro dvojici • • • • Bibliografické citace 1. HARVARD styl 2. VANCOUVER styl porovnat rozdíly
  21. 21. 1. HARVARD • ERICSSON UNNERSTAD, H., LINDBERG, A., PERSSON WALLER, K., EKMAN, T., ARTURSSON, K., NILSSONÖST, M. & BENGTSSON, B. 2009. Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. Veterinary Microbiology, 137, 90-97.
  22. 22. 2. VANCOUVER • Ericsson Unnerstad H, Lindberg A, Persson Waller K, Ekman T, Artursson K, Nilsson-Öst M, et al. Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. Veterinary Microbiology. 2009;137(1–2):90-7.
  23. 23. Generátory citací • http://generator.citace.com/ – typy dokumentů – kontrola již vytvořených citací – referenční manažery http://www.myendnoteweb.com/
  24. 24. Doporučená literatura • Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit • Akademická příručka
  25. 25. ELPORTÁL • Metodika tvorby bibliografických citací • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce
  26. 26. http://www.theses.cz/ • Možnosti výuky citací • Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR • Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity
  27. 27. Děkuji za pozornost! Ústřední knihovna PřF kourilov@sci.muni.cz

  ×