Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Myšlenkové mapy pro úspěšné studium

1,718 views

Published on

Stručný studijiní materiál k semináři o myšlenkových mapách.

Podrobnosti zde: http://knihovna.phil.muni.cz/kurzy/.

Published in: Education
  • Login to see the comments

Myšlenkové mapy pro úspěšné studium

  1. 1. Myšlenkové mapy pro úspěšné studium Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Lektor Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová knihovnice ÚK FF MU Najdete ji v knihovně za referenčním pultem ve 3. patře. Informačnímu vzdělávání se věnuje od roku 2008, tematicky pokrývá hlavně oblast vyhledávání informací a citování. Občas si zpestří život seminářem o myšlenkových mapách. Informačnímu vzdělávání se věnuje i virtuálně jako tutorka v celouniverzitním e-learningovém Kurzu práce s informacemi.
  2. 2. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Anotace Myšlenková mapa je velmi flexibilní nástroj, který vám může pomoci lépe využít potenciál vašeho mozku. V následujícím textu vám představíme možnosti využití myšlenkových map při studiu. Vysvětlíme vám, na jakých principech fungují. Chybět nebude ani návod jak postupovat při tvorbě myšlenkových map. Stručně představíme několik softwarových nástrojů pro tvorbu myšlenkových map. V neposlední řadě nabídneme vhodné zdroje, díky kterým se můžete dozvědět víc. Klíčová slova Myšlenkové mapy, asociace, mentální reprezentace, Tony Buzan Seznam použitých symbolů důležité příklad úkol tip doplňující zdroje
  3. 3. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Obsah Lektor.................................................................................................................................1 Anotace ...............................................................................................................................2 Klíčová slova.......................................................................................................................2 Seznam použitých symbolů..................................................................................................2 Původ myšlenkových map...................................................................................................4 Jak myšlenkové mapy fungují .............................................................................................4 Levá a pravá mozková hemisféra........................................................................................4 Asociace...........................................................................................................................4 Mentální reprezentace........................................................................................................4 Co to vlastně je a jak vypadá myšlenková mapa?................................................................4 K čemu se myšlenková mapa hodí?.....................................................................................6 Jak se myšlenková mapa tvoří?...........................................................................................6 Co potřebuji?.....................................................................................................................6 Jak na to v 7 krocích..........................................................................................................7 Software pro tvorbu myšlenkových map.............................................................................7 MindMeister .....................................................................................................................7 FreeMind ..........................................................................................................................7 XMind ..............................................................................................................................7 iMindMap.........................................................................................................................7 Doporučená literatura.........................................................................................................7 Shrnutí ................................................................................................................................8
  4. 4. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Původ myšlenkových map Přestože jsou podobné způsoby grafického záznamu myšlenek poměrně staré (Leonardo da Vinci, Charles Darwin), je za autora pojmu a samotné techniky považován Tony Buzan. Tento vystudovaný psycholog se od 60. let 20. století zaměřuje na způsob, jakým lidský mozek pracuje s pojmy a myšlenkami. Myšlenková mapa jako nástroj nám má pomoci být při této práci co nejefektivnější. Jak myšlenkové mapy fungují Klíčové pro pochopení toho, jak myšlenkové mapy zlepšují práci našeho mozku, jsou následující tři pojmy:  levá a pravá mozková hemisféra  asociace  mentální reprezentace. Levá a pravá mozková hemisféra Od 60. let 20. století vznikala teorie oddělených mozkových hemisfér. Ony tedy skutečně fyzicky odděleny jsou. Ovšem s úplným oddělením jejich funkcí na analytickou pravou a kreativní levou hemisféru to zřejmě nemůžeme brát tak úplně doslova. Nicméně je fakt, že různá mozková centra řídí různé funkce mozku. A abychom byli při přemýšlení efektivní, je nutné, aby dokázala spolupracovat. Myšlenková mapa svou neuronální strukturou a možností zoomingu (jednoduché zaměření se na celek a jednotlivé části) toto propojení mozkových center podporuje. Asociace Ještě jednou se vrátíme k možnosti zoomování, kterou nám myšlenkové mapy nabízejí. Tím, že svou pozornost můžete snadno přesouvat mezi jednotlivými větvemi mapy a většími či menšími významovými celky, umožňujete svému mozku vytvářet nové asociace. Tak vám myšlenková mapa otevírá nové pohledy a přináší nové nápady. Mentální reprezentace Lidský mozek nepracuje se slovy, když přemýšlíme. Asociace a myšlenky se nám v něm objevují v podobě obrazů, tzv. mentálních reprezentací. Schválně: zavřete oči a myslete na dovolenou. Co v duchu vidíte? Je to nápis DOVOLENÁ, nebo pláž a šumící moře nebo horské vrcholky? Určitě to druhé! Myšlenková mapa je také obrazem. Proto když si třeba před zkouškou vytvoříte vlastní mapu tématu, bude se vám mnohem snáze vybavovat. Namísto barevně zvýrazněných stran textu uvidíte vlastní jednoduchý obrázek, který obsahuje všechny základní pojmy. A díky zoomování a asociacím vás nezaskočí ani zákeřné otázky zkoušejících. Co to vlastně je a jak vypadá myšlenková mapa? Jedná se o způsob záznamu myšlenek a informací, jehož grafická podoba umožňuje lépe pracovat s asociacemi, nacházet nová řešení a také si zaznamenané zapamatovat. Myšlenková mapa by měla mít na první pohled snadno rozpoznatelnou strukturu. Vypadá jako neuron s jádrem (hlavní ideou) uprostřed obklopeným postupně se rozvíjejícími větvemi přidružených témat.  paprskovitá struktura
  5. 5. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím  barvy  symboly a obrázky  jednoduchost 1 Zdroj: http://www.fler.cz/node/24578
  6. 6. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím K čemu se myšlenková mapa hodí? Možností využití myšlenkové mapy je celá řada, a to nejen v pracovním a studijním, ale i osobním životě. Je to skvělý nástroj tehdy, když plánujeme, řešíme problémy, hledáme nové pohledy na věc nebo se snažíme chápat a pamatovat si. 2 Autor: Lukáš Bajer Jak se myšlenková mapa tvoří? Samozřejmě existuje doporučený postup, se kterým vás seznámíme. Na druhou stranu: jedná se o nástroj a jako takový jej různí lidé mohou uchopit a využít různě, individualitě se meze nekladou. Co potřebuji?  téma  mozek  představivost  čistý bílý papír/plochu  barevné pastelky, fixy, pera, tužky  vhodný software
  7. 7. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Jak na to v 7 krocích 1. začněte uprostřed 2. hlavní myšlenku vyjádřete obrázkem 3. používejte barvy 4. nejdříve zakreslete hlavní větve/témata, pak postupně přidávejte vedlejší 5. kreslete křivky, ne rovné čáry 6. ideálně pište 1 klíčové slovo nad 1 větev 7. symboly, obrázky a piktogramy učiní práci zábavnější a srozumitelnější Software pro tvorbu myšlenkových map Konkrétní mapovací software můžete najít buď prostřednictvím vyhledávačů („mind mapping software“ apod.), na Wikipedii, nebo se inspirovat na blozích či v článcích. Zde uvádím anotaci těch softwarů, které se v praxi nejlépe osvědčily, a myslím si, že byste je (alespoň některé) určitě měli poznat lépe. MindMeister Nástroj vhodný (nejen) pro kolaborativní tvorbu myšlenkových map online. Užívání funguje na principu předplatného. Umožňuje mapy vytvářet, sdílet, spolupracovat na jejich tvorbě, importovat mapy z dalších softwarů, exportovat mapy v řadě formátů včetně JPG, PDF a RTF a publikovat je na blozích a webových stránkách. Verze Basic je dostupná zdarma, dovolí vám pracovat se 3 uloženými mapami. FreeMind Jedná se jeden z prvních volně dostupný nástrojů pro tvorbu mentálních map, který si pro své potřeby vedení projektů vytvořili programátoři. Funguje na platformě Java a díky své jednoduchosti a dostupnosti je ideálním nástrojem pro začátečníky či na zkoušku pro potenciální zájemce. Software je třeba si instalovat. XMind Software je volně dostupný a je nutné jej instalovat. Jedná se o univerzální nástroj nabízející možnost tvorby i jiných typů vizualizací než jsou myšlenkové mapy. Když začínáte tvořit novou mapu, můžete si vybrat z přednastavených šablon. Umožňuje export map do více formátů. iMindMap Chcete-li, aby softwarový výstup i samotná tvorba co nejvíce odpovídaly ručnímu kreslení mapy, je iMindMap nástroj pro vás. Jeho spoluautorem je přímo Tony Buzan, takže souznění s jím doporučovanými postupy a principy je zaručeno. Software se instaluje a jeho jednoznačně největší nevýhodou je cenová politika: verze pro studenty začíná na 80€ za licenci. Zdarma lze stáhnout mobilní aplikaci, která ale nemá tak dobrá hodnocení jako desktopová verze. Doporučená literatura ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty: učte se efektivně a nastartujte svou kariéru. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014, 166 s. ISBN 978-80-265-0267-8. BUZAN, Tony a Barry BUZAN. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 210 s. ISBN 978-80-265-0030-8.
  8. 8. Kurz informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU Elektronické informační zdroje: cesta ke kvalitním informacím Shrnutí V úvodu jsme se seznámili s Původ myšlenkových map. Důležitou součástí motivace začít myšlenkové mapy používat je pochopení toho, Jak myšlenkové mapy fungují. Dalším logickým krokem je seznámit se s tím, Co to vlastně je a jak vypadá myšlenková mapa? a Jak se myšlenková mapa tvoří?. Pro doplnění jsme připojili i krátký seznam doporučených Software pro tvorbu myšlenkových map pro tvorbu elektronických myšlenkových map. Je však nutné si uvědomit, že nabídka je obecně velmi široká a nástroje se mezi sebou funkčně značně liší, takže doporučujeme vyzkoušet jich více, dokud nenajdete takový, který vám bude plně vyhovovat.

×