Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MS Word “diplomka”

Prezentace obsahuje stručný přehled funkcí a prvků programu Word, které mohou být užitečné při formátování diplomové práce.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

MS Word “diplomka”

 1. 1. Funkce programuMicrosoft Word 2010 vhodné pro úpravu studentských prací Petr Křivánek
 2. 2. Než začneme• Ptejte se, kdykoliv to bude potřeba.• Jak si můžete kdykoliv pomoci sami: – Nápověda (F1) – Google – Knihy – Kamarádi, kolegové… – Hlavně mějte povědomí o tom, že něco LZE udělat. Způsob JAK to udělat už najdete.• Specifika nových verzí MS Office. – Interaktivní příručka• Co mi o sobě povíte?
 3. 3. Obsah obou cvičení I. II.• Práce s MS Word, panely • Použití stylů pro efektivní nástrojů. formátování dokumentu• Kopírování a vkládání textu. a pro tvorbu automatického• obsahu. Formátování textu, vkládání symbolů. • Vkládání obrázků. Popisky• objektů. Odrážky a seznamy.• • Tvorba automatických Seznam použité literatury seznamů. pomocí křížových odkazů. • Tvorba tabulek, jejich• Pokročilé formátování formátování. dokumentu: odstavce, oddíly, okraje stránek, čísla stran. • Dělení slov, komentáře, vzorce• Řádkování. a rovnice, poznámky pod čarou.
 4. 4. Kopírování a vkládání textu
 5. 5. Odrážkové seznamy TAB SHIFT + TAB
 6. 6. Seznam použité literatury
 7. 7. Oddíly dokumentu
 8. 8. Styly nadpisů
 9. 9. Titulky objektů
 10. 10. Tvorba tabulekTabulku můžetevložit nebo nakreslit.
 11. 11. Dělení slov, komentáře Komentář můžete buď smazat (pravé tlačítko myši..), anebo všechny komentáře skrýt (např. před tiskem).
 12. 12. Dotazy?Děkuji za pozornost.

×