Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce

4,718 views

Published on

Seminář byl určen pro doktorandy a začínající akademické pracovníky, kteří v rámci své pedagogické činnosti píší posudky na kvalifikační práce. Cílem semináře bylo naučit se korektně a objektivně posuzovat odbornou práci podle daných kritérií (kritériím porozumět) a posouzení zpracovat do požadovaného výstupu ve formě posudku. Zaměříme se také na správné „posudkové“ pojmosloví. Účastníci semináře budou mj. prostřednictvím metody práce s chybou využívat pro simulované hodnocení konkrétní ukázky odevzdaných studentských odborných prací.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
739
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak psát posudky a hodnotit kvalifikační práce

 1. 1. Jak psát posudky na kvalifikační práce Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE FF MU 26. březen 2015
 2. 2. Student a kvalifikační práce
 3. 3. Bakalářská práce
 4. 4. Diplomová magisterská práce
 5. 5. Co hodnotí vedoucí práce
 6. 6. Co hodnotí oponent
 7. 7. Posudky a obhajoba
 8. 8. Formulář posudku - příklad
 9. 9. Kolikrát čte oponent studentovu práci? • Poprvé zběžně – dělá si poznámky v textu u jevů, které na první čtení „trčí z textu“ • Podruhé důkladně a selektivně vzhledem ke kritériím posudku • Potřetí v případě, že některé kritérium není schopen objektivně hodnotit
 10. 10. Úvod práce – co je sledováno hodnotitelem O Uvedení do problematiky O Bližší popis předmětu práce O Autor hodnotí aktuálnost řešené problematiky, základní východiska O Autor načrtne to, co má práce přinést O Základní teze, které má práce potvrdit nebo vyvrátit O CÍLE práce – jasně popsané, nemusí být vyjádřeny otázkou O Jedině taky je možné použít nějaké motto nebo citát 
 11. 11. Teoretická část – co je sledováno hodnotitelem O Shrnutí současného stavu řešení problematiky O Literární rešerše domácích (i zahraničních) zdrojů O NE POUZE vedle sebe položené výpisky použité literatury O KRITICKÁ analýza a KONFRONTACE dostupných pramenů O Musí být zřejmý rozdíl mezi převzatými a vlastními myšlenkami O Tato část práce NENÍ studentovou vlastní úvahou nad tématem
 12. 12. Empirická část – co je sledováno hodnotitelem O = praktická nebo metodologická část O Vymezení a formulace výzkumného problému O Jednoznačné vymezení a formulace cílů výzkumu O Formulace výzkumných otázek O Popis výzkumného vzorku O Popis metod, technik a nástrojů výzkumu O Popis předvýzkumu a jeho závěrů O Charakteristika způsobu provedení vlastního výzkumu (tedy zda je postup natolik podrobný , aby bylo možné ověřit ho)
 13. 13. Výsledky – co je sledováno hodnotitelem O Musí být odpovědí na formulované výzkumné otázky O Grafické zpracování vhodnými nástroji!!! O POZOR na barvy!
 14. 14. Diskuse – co je sledováno hodnotitelem O Začíná shrnutím výsledků studentovy práce O Smyslem je INTERPRETACE získaných výsledků O „co“, dosažené znamená, „proč“ to tak je, „jaké skutečnosti“ z toho vyplývají O Soulad i nesoulad výsledků s výsledky již publikovanými v použité literatuře O Vysvětlení případné originality výsledků O Naznačení směru dalšího výzkumu, formulace hypotéz
 15. 15. Závěr práce – co je sledováno hodnotitelem O Právě ze závěru (bez čtení celé práce) by oponent měl umět odpovědět na otázku, o čem práce vypovídá, čeho student dosáhl O Autor hodnotí celou svou práci O Autor porovnává dosažené výsledky s tezemi a cíli stanovenými na začátku práce O Reflexe zadání práce – prezentace výsledků, návrh řešení, zdůvodnění nedobrých výsledků výzkumu O Doporučení pro praktické využití výsledků – v souladu s profilem autora práce
 16. 16. Zdroje – co je sledováno hodnotitelem O Abecedně řazené podle příjmení prvního z autorů nebo prvního znaku citace (on- line zdroje) O Dostatečný počet zdrojů (alespoň 30) O NE zdroje starší 15 let O ANO monografie O ANO vědecké a odborné časopisy
 17. 17. Jak posuzovat studentovy zdroje
 18. 18. http://www.citace.com/
 19. 19. Přílohy – co je sledováno hodnotitelem O Materiály s přímou souvislostí s vlastní prací O Větší obrázky, grafy, pozorovací protokoly z praktického výzkumu O Seznam zkratek, symbolů O Student by měl umět posoudit, nakolik je daný materiál nezbytný pro porozumění vlastnímu textu práce – co není nezbytné, patří do příloh
 20. 20. Mít se na pozoru před plagiátory O Jakékoli neoriginální myšlenky musí student citovat s uvedením zdroje O Teoretická část – sestavena především z komparace kvalitních zdrojů O Praktická část – sestavena z vlastních závěrů, interpretací a myšlenek O Diskuse – komparace vlastních zjištění s publikovanými zjištěními a s teoretickými předpoklady O Student by neměl CITOVAT dlouhé pasáže z jednoho díla (ale v kontextu oboru – viz např. právo)
 21. 21. Mít se na pozoru před plagiátory O https://is.muni.cz/help/elearning/plagiat - antiplagiátorská kontrola práce vedené v ISu – pomocí funkce „jako vejce vejci“ O http://theses.cz/ - Odhalování plagiátů v závěrečných pracích vysokých škol ČR O Práce posouzená jako plagiát nesmí být připuštěna k obhajobě
 22. 22. Nedostatky kvalifikačních prací v souhrnu pro posudky O Povrchnost zpracování tématu, banality ve všech částech práce O Špatně stanovená výzkumná otázka O Nejsou naplněny cíle práce O Nedostatečná metodologická část – chybějící kroky výzkumu, popis není podrobný, čtenář by pole něho neudělal výzkum O Chybějící některé části (část) obsahové struktury práce O Chybné citace, nesprávný seznam literatury O Špatná práce s grafy a tabulkami – chybějící popisky, zdroje O Jazyková stránka – hrubky, stylistické chyby, typografické chyby O Grafická úprava – formát, písmo, fonty O Formální úprava – členění textu, kapitoly, odstavce, „vdovy a sirotky“
 23. 23. Děkuji vám za pozornost  Podněty a připomínky můžete posílat na pmazacov@phil.muni.cz nebo pmazacova@gmail.com.

×