Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak na obhajobu diplomové práce

478 views

Published on

Jak na obhajobě vystupovat? Co napsat do prezentace? Co v žádném případě nedělat?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak na obhajobu diplomové práce

 1. 1. Jak na obhajobu diplomové práce Mgr. Roman Brück Ústřední knihovna FF MU 29.4.2017
 2. 2. Struktura obhajoby Podklady - Prezentace Vystupování Stres
 3. 3. Struktura obhajoby úvod postup praktická část závěry posudek oponenta cíle současný stav příběh cíle práce přínos práce směřování k cílům představení řešených problémů sporné body řešení představení metody průběh realizace úspěchy překážky dosažení cílů potvrzení hypotéz další pokračování
 4. 4. Podklady  forma:  přehlednost  jasnost  srozumitelnost  střízlivost  handout:  strukturovaný  jen základní fakta  prezentace
 5. 5. Prezentace – co nevynechat  Úvod  jméno  název prezentace  datum  Osnova  Závěr  Zdroje  Kontakt na sebe
 6. 6. Prezentace – celkový vzhled  barva a design prezentace
 7. 7. Prezentace - písmo  Pokud zvolíte malé písmo, zaděláváte si na problém.  Nevolte ani písmo špatně čitelné.  Zvolte barvu, která je kontrastní k pozadí.
 8. 8. Prezentace - gramatika  Nejčastější chyby jsou v přelkepech.  A také lidé dávají čárku, tam kam nemají nebo naopak nedávají tam kam mají.  Shoda přísudku s podmětem je zlo. Chyby se v ní dělali odjakživa.  A vijmenovaná slova jsou asi samozřejmostí.
 9. 9. Vystupování  projev 3S (srozumitelný, strukturovaný, sebevědomý)  řeč a na co při ní dbát:  hlasitost  rychlost  dýchání  artikulace  postoj – nonverbální techniky (gesta, mimika, vizika,…)
 10. 10. Vystupování - řeč  co o vás říká hlas:  kontrolujte svou hlasitost, měňte ji - ne vždy, když mluvíte nahlas, máte pravdu  nemluvte příliš rychle, je to známka nervozity  tón vytváří hudbu, ukazatel nálady  nedbalá výslovnost svědčí o nedostatku sebekázně  mluvte zřetelně a jasně, nesrozumitelnost značí malou sebekontrolu
 11. 11. Vystupování – řeč (techniky) Jeden dvá, to jsem já. Jeden čtyry, vylez z díry. Jeden pět, trhal květ. Jeden šest, ten měl čest. Jeden sedům, vyšel před dům. Jeden osum, ten měl rozum. Jeden devět, ten byl medvěd. Jeden deset, zůstal viset. To jsi ty!  Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo.  Dutý datel dá tam tady tudy tyto dudy.  Kyklop kouli koulí od poklopu ku poklopu.  Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty.  Královna Klára na klavír hrála.
 12. 12. Vystupování - postoj  Posturologie – zaměřena na postoje a pozice celého těla. Zádový dialog  Gestika – zaměřena zejména na pohyby a postavení prstů, paží, nohou a hlavy. Loutkařina  Mimika – zaměřena na pohyby obličejových svalů.  Vizika – zaměřena na pohyby očí, oční kontakt. Nekonečno
 13. 13. Stres Stres se dělí podle kvality a podle intenzity.  Eustres – pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům.  Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce smrt.  Hypostres – málo intenzivní, zvládnutelný.  Hyperstres – vysoce intenzivní, těžko zvládnutelný.
 14. 14. Stres – obranné mechanismy  Vytěsnění – vyloučení z vědomí.  Racionalizace – výmluvy, "přijatelné" důvody namísto skutečných.  Reaktivní formace – vyjádření opačného motivu.  Projekce – připisování vlastních nežádoucích vlastností jiným v přehnané míře.  Intelektualizace – získání emočního odstupu od stresové situace užitím abstraktních intelektuálních výrazů.  Popření – popření existence nepříjemné vnější reality.  Sublimace – neboli přesunutí, na hudbu, sport, umění.
 15. 15. Stres – jak na něj  navštívit dané místo, kde budu mluvit  využít příliv energie (dialog mezi tělem a duší)  vyzkoušet si svůj výstup  přehrát si danou situaci předem ve svých představách  zvolit správný oděv (dobrý pocit ze sebe sama)
 16. 16. Použité zdroje  PEASE, Allan a Barbara PEASE. Řeč těla. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674496  PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada, 2008.  MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. 2.Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024734552  ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: [neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život]. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 9788025116586
 17. 17. Děkujeme za pozornost Mgr. Roman Brück bruck@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník.  Děkujeme!

×