Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?

243 views

Published on

Prezentace je určena pro všechny, kteří se při své profesi či studiu setkávají s tvorbou různých obsahových výstupů a chtějí se dozvědět o nejčastějších chybách sazby textu a grafiky.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gramatiku známe všichni, tak proč neznáme typografii?

 1. 1. GRAMATIKU ZNÁME VŠICHNI, TAK PROČ NEZNÁME TYPOGRAFII? PETR MICHAL │ michal_p@seznam.cz
 2. 2. „Podobor polygrafie, zabývající se tím, jak má výsledný polygrafický výrobek/výstup vypadat. Důraz je kladen především na výběr správného typu písma, dobrou orientaci v daném textu, jeho čitelnost a estetičnost.” TYPOGRAFIE
 3. 3. PRAVIDLA CIT ZLATÝ ŘEZ
 4. 4. PRAVIDLA CIT ZLATÝ ŘEZ „Nejsou to striktní pravidla, nikdo je dokonce téměř nezná, existuje více variant a norem...“
 5. 5. PRAVIDLA CIT ZLATÝ ŘEZ „Přesto je jejich porušení chyba!“
 6. 6. OBECNÁ PRAVIDLA „Několik obecných typografických pravidel, pojmů a zásad.”
 7. 7. spadávka KAPITOLA PÁTÁ Rychlé šípy se k Jindrovi vrhly a prohlížely obě součástky hlavolamu. Bylo to k neuvěření! Hlavolam je v moci Rychlých šípů! Dokonce rozebraný! "Dobrá! Ale teď dál!” vykřikl pak netrpělivě Mirek. Takřka vytrhl ježka z Rychlonožkovy ruky a pravil: "Musíme jednat rychle! Roz- šroubujeme ho! KAPITOLA PÁTÁ Rychlé šípy se k Jindrovi vrhly a prohlížely obě součástky hlavolamu. Bylo to k neuvěření! Hlavolam je v moci Rychlých šípů! Dokonce rozebraný! "Dobrá! Ale teď dál!” vykřikl pak netrpělivě Mirek. Takřka vytrhl ježka z Rychlonožkovy ruky a pravil: "Musíme jednat rychle! Roz- šroubujeme ho!
 8. 8. spadávka KAPITOLA PÁTÁ Rychlé šípy se k Jindrovi vrhly a prohlížely obě součástky hlavolamu. Bylo to k neuvěření! Hlavolam je v moci Rychlých šípů! Dokonce rozebraný! "Dobrá! Ale teď dál!” vykřikl pak netrpělivě Mirek. Takřka vytrhl ježka z Rychlonožkovy ruky a pravil: "Musíme jednat rychle! Roz- šroubujeme ho! KAPITOLA PÁTÁ Rychlé šípy se k Jindrovi vrhly a prohlížely obě součástky hlavolamu. Bylo to k neuvěření! Hlavolam je v moci Rychlých šípů! Dokonce rozebraný! "Dobrá! Ale teď dál!” vykřikl pak netrpělivě Mirek. Takřka vytrhl ježka z Rychlonožkovy ruky a pravil: "Musíme jednat rychle! Roz- šroubujeme ho!
 9. 9. orientace obrázků
 10. 10. orientace obrázků
 11. 11. formát
 12. 12. < než 1/3 šíře sloupce Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve sku- tečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve sku- tečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy zarovnání na praporek
 13. 13.  pokud kapitola začíná u paty stránky, text musí obsahovat alespoň 3 řádky {  pokud kapitola končí na nové stránce, text by měl mít alespoň 5 řádků začátky a konce kapitol
 14. 14. HLADKÁ SAZBA (2×3)2 +4=? 2×(32 +4)=?
 15. 15. sirotek vdova z kovu, poněkud zrezivělá. Rychlé šípy se k Jindrovi vrhly a prohlížely obě součástky hlavo- lamu. Bylo to k neuvěření! Hlavolam je v moci Rychlých šípů! Dokonce rozebraný! „Dobrá! Ale teď dál!” vykřikl pak netrpělivě Mirek. Takřka vytrhl ježka z Rychlonožkovy ruky a pra- vil: „Musíme jednat rychle! Roz- šroubujeme ho! Nedočkavost! Ta je tedy hrozná!” Otřel kuličku a její ostny dů- kladně skelným papírem, až se pod nánosem špíny a rezu objevila ryska, která jasně naznačovala, že kulička se skládá ze dvou stejně velkých částí. Pokusil se oddělit je od sebe šroubováním podle deníku Tleskače. Nepodařilo se mu to však, ač se namáhal, jak mohl. „Olej! Přinesu olej, počkej!” zvolal Červenáček a již zmizel ve dveřích. Netrvalo ani dvě minuty a byl zpět s lahvičkou strojního oleje. Mirek celého ježka důkladně pro- mastil, špičkou ostrého nože vyčistil rysku od posledních zbytků špíny a pak se opřel prsty znovu o výčněl- ky ježka, až mu klouby na prstech zbělely. „Tak co – jde to?” toužebně šeptl Jarka. Neuvědomil si vzrušením, že může mluvit nahlas. Napětí se stup- ňovalo každou vteřinou. Hoši ani nedýchali. Obklopili Mirka tak, že na ježka ani neviděl. Nebylo to však zapotřebí – stačilo jen opírat se prsty do ostnů ježka. Pak ostny povolily. Pohnuly se na obou polokoulích ježka proti sobě. „Jde to! Povoluje! Lidičky, já se parchanty
 16. 16. „Mám!” vykřikl pak pronikavě Jindra. „Podívejte se! Mám! Je venku!” Roztáhl chvějící se ruce. Na dlani levé ruky měl kovové pouzdro, na druhé dlani byla ostnatá kulička, rovněž z kovu, poněkud zrezivělá. Rychlé šípy se k Jindrovi vrhly a prohlížely obě součástky hlavolamu. Bylo to k neuvěření! Hlavolam je v moci Rych- lých šípů! Dokonce rozebraný! Byl to jeden z nejvýznamnějších okamžiků celé- ho klubu! u, s, v, k, 3, ... jednoznakový text
 17. 17. Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti pře- svědčit, zda by to dokázaly, protože hla- volam nedostaly nikdy do ruky. A teď tady hlavolam je – a Jindra se usilovně snaží o to, co nedokázaly celé generace Stínadelských kromě Otakara Losny. Dostat ježka z klece ven! A daří se to! Kupodivu – daří se to! Jindra namáhavě oddychuje, pot rozčilení se perlí na jeho čele – a ježek stále víc vystupuje svými výčnělky ze své těsné klece, kde – kromě několika vteřin loňského roku odpočíval celé desetiletí. řeka
 18. 18. vyrovnání
 19. 19. ligatury
 20. 20. (□uvnitř závorek□) (uvnitř závorek) mezery
 21. 21. před interpunkčním znaménkem ne□! před interpunkčním znaménkem ne! mezery
 22. 22. Za končící větou.Jedna. Za končící větou.□Jedna. mezery
 23. 23. - – — −spojovník pomlčka Alt + 0150 minus Alt + 8722 dlouhá pomlčka Alt + 0151
 24. 24.  Marie Curie-Skłodowská  Brno-venkov  propan-butan  kuchař-číšník  česko-anglický  Frýdek- -Místek spojovník
 25. 25.  šel jsem – hlavu plnou starostí – a náhle  dobré čtivo – nejlépe beletrii – neodmítnu  cena je 25,– bez DPH se nedoporučuje  cena je 25 Kč bez DPH  cena je 25,00 Kč bez DPH  – Nevím co s tím – řekla – ultrafialové záření; – viditelné záření; – infračervené záření. pomlčka s mezerami
 26. 26.  Voskovec–Werich  dálnice Praha–Brno  otevřeno 7–15 hodin  v letech 1938–1945  utkání Hradec–Pardubice  utkání Liberec – Ústí nad Labem pomlčka bez mezer
 27. 27.  údaje uvedené v záhlaví/zápatí  učitelé/učitelky mají nízké platy  školní rok 2017/2018  sanace / dekontaminace / chemické čištění potrubí  můžeme / měli bychom / dokážeme odlišit  student/ka bude vyloučen/a  personalisté/personalistky  důvěrní poradci / důvěrné poradkyně lomítko
 28. 28. { } [ ] ( ) ⟨ ⟩ vs. / /
 29. 29. „“ ,‘ » « vs. ,,´´ ,′ ,,″ “ ” ‘’ >> <<
 30. 30.  „Chlapče,“ ozvala se babička z pokoje, „podej mi šití.“  Marginální znamená „okrajový“.  Řekl: „A on mi na to odpověděl, že jsem ‚samolibý‘!“  Petr to potvrdil: „Pepa říkal: ‚Franta je kanón.‘“  9 : 3 = 3  mapa 1 : 50 000  Pardubice vyhrály 3:0.  11,45; 19,03; 25,16  Povoleny byly hodnoty 1, 2, ..., 10. interpunkční znaménka
 31. 31.  40 % populace  40% ztráta  teplota byla 5 °C  loni byly 5° mrazy  napětí je 12 V  12V baterie ostatní znaménka
 32. 32.  1 250 622,445 02  45,585  6,477  12,002  Měl zatím jen dvě piva.  hodnota a jednotka na jednom řádku číslice/čísla
 33. 33.  3.25:36 (3 h 25 min 36 s)  příjezd v 16.20 h  necelých 10 minut (přesně 9:40)  03:25:36,56 (3 hodiny 25 minut 36 sekund 56 setin sekundy)  formát 2230 h  15 h 30 min = 15.30 h  725 774 405 číslice/čísla
 34. 34.  11. 9. 1995  11.09.1995  11. září 1995  11. IX. 1995  v roce ´95  v letech1995–1998  11. září 1995 – 3. prosince 1998  11. září 1995 až 3. prosince 1998  nevhodné: 11/9 1995; 11. 9. ´95; 95–98 datum
 35. 35. . · × vs. * x X Alt + 0183 Alt + 0215
 36. 36.  4x2 + 16x – 2 = 0 (1)  4x2 + 16x – 2 = 0 (2)  α = 90 °  A⊆ B ⇔ (A∪ B) = B  f(x)δ(y − x)dx = f(y) (3)  sin, cos, ln  min, max, lim  W – watt vs. W – práce  N – přirozená čísla matematika
 37. 37.  aj., apod. i ap., atp. i atpod.  min i min., h, h. i hod.  a. s., s. r. o. i spol. s r. o.  ks, km, Kč  P. F. (pour féliciter), PF  P. S. (post scriptum), PS  iniciálové zkratky: ČR, UNESCO, KPF  zkratková slova: Čedok, Řempo zkratky a značky
 38. 38.  „…slovo ‚viz‘ není zkratka, nepíše se za ním tečka, stejně jako za ‚čum‘…“ zkratky a značky
 39. 39. U motorových lokomotiv se používá:  Elektrický přenos výkonu, např. u lokomotivy typu 753. Umožňuje přenášet i velké výkony a snadno se reguluje.  Mechanický přenos výkonu, např. u motorového vozu M 120.4.  Hydromechanický přenos výkonu, např. u motorového vozu 810. odrážkové seznamy
 40. 40. U motorových lokomotiv se používá:  elektrický přenos výkonu, např. u lokomotivy typu 753. Umožňuje přenášet i velké výkony a snadno se reguluje;  mechanický přenos výkonu, např. u motorového vozu M 120.4;  hydromechanický přenos výkonu, např. u motorového vozu 810. odrážkové seznamy
 41. 41. Nejčastěji zaměňované znaky v typografii jsou:  středník,  polčka,  minus,  uvozovky. odrážkové seznamy
 42. 42. desetkrát 10krát 10× desetinásobně 10násobně desetiprocentní 10procentní 10% deset procent 10 procent 10 % typo/gramatika
 43. 43.  přednostně ve švu složeniny (polo-tučný)  odděluje se slabičná předpona (na-jde, při-jde, roz-hraní)  nedělí se dvojhlásky (pa-uza)  na druhém řádku mají být alespoň tři znaky (včetně interpunkce)  nesmí vzniknout vulgarismus  nedělí se titul od jména, jméno a příjmení dělení slov
 44. 44. dělení slov  pokud lze slovo dělit více způsoby, pak v celé publikaci stejně  počet dělení nad sebou by neměl překročit tři  nesmí se dělit ze stránky na stránku  nedělí se neslabičné předpony s- v- vz- z-
 45. 45. PRÁCE S LOGEM „Často opomíjený problém.”
 46. 46. 3 3 3 3 ochranná zóna
 47. 47. ochranná zóna NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE Katedra polygrafie a fotofyziky První část této souhrnné práce popisuje metody syntézy objemových materiálů a dále jsou zde popsány vybrané depoziční techniky pro tvorbu nanovrstev. Druhá část je pak věnována metodám charakterizace nanovrstev. Syntéza nanomateriálů Pomocí ochlazení taveniny Tato metoda je založena na principu prudkého ochlazení taveniny. Nukleační bariéra jde přitom přesně v bodě Tt limitně k nekonečnu (nekonečně vysoká). Vznik krystalické struktury je způsoben nižší rychlostí ochlazování taveniny/kapaliny a krystalizace jako taková je iniciována vznikem nuklea.
 48. 48. ochranná zóna NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE Katedra polygrafie a fotofyziky První část této souhrnné práce popisuje metody syntézy objemových materiálů a dále jsou zde popsány vybrané depoziční techniky pro tvorbu nanovrstev. Druhá část je pak věnována metodám charakterizace nanovrstev. Syntéza nanomateriálů Pomocí ochlazení taveniny Tato metoda je založena na principu prudkého ochlazení taveniny. Nukleační bariéra jde přitom přesně v bodě Tt limitně k nekonečnu (nekonečně vysoká). Vznik krystalické struktury je způsoben nižší rychlostí ochlazování taveniny/kapaliny a krystalizace jako taková je iniciována vznikem nuklea.
 49. 49. ochranná zóna NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE Katedra polygrafie a fotofyziky První část této souhrnné práce popisuje metody syntézy objemových materiálů a dále jsou zde popsány vybrané depoziční techniky pro tvorbu nanovrstev. Druhá část je pak věnována metodám charakterizace nanovrstev. Syntéza nanomateriálů Pomocí ochlazení taveniny Tato metoda je založena na principu prudkého ochlazení taveniny. Nukleační bariéra jde přitom přesně v bodě Tt limitně k nekonečnu (nekonečně vysoká). Vznik krystalické struktury je způsoben nižší rychlostí ochlazování taveniny/kapaliny a krystalizace jako taková je iniciována vznikem nuklea.
 50. 50. nepovolené úpravy
 51. 51. CIT „Není o nic méně důležitý!”
 52. 52. PATKOVÉ A BEZPATKOVÉ PÍSMO „Bezpatkové písmo v powerpointové prezentaci. Tmavý text na světlém pozadí.“
 53. 53. PATKOVÉ A BEZPATKOVÉ PÍSMO „Patkové písmo v delších textech o menším stupni použitého písma. Opět spíše tmavý text na světlém pozadí. U knižního textu nikdy ne naopak!“
 54. 54. funkční forma a funkce
 55. 55. Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy do ruky. Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy do ruky. A teď tady hlavolam je - a Jindra se usilovně snaží o to, co nedokázaly celé generace Stínedelských kromě Otakara Losny. Dostat ježka z klece ven! Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti přesvědčit, řádkový proklad
 56. 56. PROPORCE „Veškeré grafické prvky a objekty.”
 57. 57. Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy do ruky. A teď tady hlavolam je – a Jindra se usilovně snaží o to, co nedokázaly celé generace Stínedelských kromě Otakara Losny. Dostat ježka z klece ven! A daří se to! Kupodivu – daří se to! Jindra namáhavě oddychuje, pot rozčilení se perlí na jeho čele – a ježek stále víc vystupuje svými výčnělky ze své těsné klece, kde – kromě několika několika vteřin loňského roku odpočíval celé desetiletí. „Mám!” vykřikl pak pronikavě Jindra. „Podívejte se! Mám! Je venku!” Roztáhl chvějící se ruce. Na dlani levé ruky měl kovové pouzdro, na druhé dlani byla ostnatá kulička, rovněž z kovu, poněkud zrezivělá. Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy do ruky. A teď tady hlavolam je – a Jindra se usilovně Nikdo neuměl vyjmout ježka z klece kromě Jana Tleskače. Rychlé šípy se to naučily teprve z jeho deníku, nikdy však neměly možnost se ve skutečnosti přesvědčit, zda by to dokázaly, protože hlavolam nedostaly nikdy do ruky. A teď tady hlavolam je – a Jindra se usilovně snaží o to, co nedokázaly celé generace Stínedelských kromě Otakara Losny. Dostat ježka z klece ven! A daří se to! Kupodivu – daří se to! Jindra namáhavě oddychuje, pot rozčilení se čitelnost
 58. 58. TYTO DVA FONTY Se k sobě hodí Se k sobě nehodí počet fontů
 59. 59. TENTO FONT Se nehodí nikam č nevhodný font
 60. 60. nevhodný font
 61. 61. rámeček rámeček podtisk podtisk prostrkání: i mezislovní mezery p r o s t r k á n í : i m e z i s l o v n í m e z e r y vyznačování
 62. 62. a řezů písma a nepřehledně počet fontů
 63. 63. NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE Katedra polygrafie a fotofyziky První část této souhrnné práce popisuje metody syntézy objemových materiálů a dále jsou zde popsány vybrané depoziční techniky pro tvorbu nanovrstev. Druhá část je pak věnována metodám charakterizace nanovrstev. Syntéza nanomateriálů Pomocí ochlazení taveniny Tato metoda je založena na principu prudkého ochlazení taveniny. Nukleační bariéra jde přitom přesně v bodě Tt limitně k nekonečnu (nekonečně vysoká). Vznik krystalické struktury je způsoben nižší rychlostí ochlazování taveniny/kapaliny a krystalizace jako taková je iniciována vznikem nuklea. hierarchie
 64. 64. Nanomateriály a nanotechnologie Katedra polygrafie a fotofyziky První část této souhrnné práce popisuje metody syntézy objemových materiálů a dále jsou zde popsány vybrané depoziční techniky pro tvorbu nanovrstev. Druhá část je pak věnována metodám charakterizace nanovrstev. Syntéza nanomateriálů Pomocí ochlazení taveniny Tato metoda je založena na principu prudkého ochlazení taveniny. Nukleační bariéra jde přitom přesně v bodě Tt limitně k nekonečnu (nekonečně vysoká). Vznik krystalické struktury je způsoben nižší rychlostí ochlazování taveniny/kapaliny a krystalizace jako taková je iniciována vznikem nuklea. hierarchie
 65. 65. TABULKY „Asi milion pravidel.”
 66. 66. #  nejčastěji grotesk  nadpis – zarovnaný doprostřed na tabulku  začátek napisu velkým písmenem, bez tečky, obvykle tučným řezem  hlavička s názvy sloupců, popř. názvy řádků  mezi nadpisem a vlastní tabulkou – mezera o velikosti minimálně 6 bodů  nadpis nemá obsahovat slova „tabulka“ a „přehled“  dlouhý název nemá přesahovat šířku tabulky  tabulka, která je přímým pokračováním textu nemusí mít nadpis tabulky
 67. 67. #  popisek nad tabulku  písmo v tabulkách alespoň o jeden stupeň menší  nad a pod tabulkou – alespoň jeden volný řádek  samostatná tabulka – vodorovně i svisle na střed papíru  nad a pod tabulkou – alespoň jeden řádek  mezi textem a svislou linkou má být vzdálenost minimálně 1 mm  NORMA: tabulky bez linek oddělujících sloupce  přednostně na samostatnou stránku  pokud se tabulka nevejde na stránku – upozornění na její rozdělení, zopakování hlavičky tabulky tabulky
 68. 68. TYPOGRAFIE NA WEBU „Zatím žádná hitparáda.”
 69. 69. „Uživatelé web v rychlosti skenují, ale jakmile se dostanou k požadovaným informacím, začnou číst.“ – Janice Redish umíme číst?
 70. 70. skenovatelný text
 71. 71. provzdušnění
 72. 72. provzdušnění
 73. 73. BARVY „Správná volba a kombinace jednotlivých barvev zásadně ovlivňuje výsledný vzhled a čitelnost polygrafického výrobku/výstupu.”
 74. 74. pestré pastelové barvy
 75. 75. ZLATÝ ŘEZ „Symbol krásy a dokonalosti!”
 76. 76. 1 1 2 3 5 8 13 21 fibonacciho posloupnost
 77. 77. 1/1 = 1,000 000 2/1 = 2,000 000 3/2 = 1,500 000 5/3 = 1,666 667 8/5 = 1,600 000 ∙ ∙ ∙ 610/377 = 1,618 056 987/610 = 1,618 033 fibonacciho posloupnost
 78. 78. ba a b = a + b a = 1,618 03... zlatý řez
 79. 79. zlatý řez
 80. 80. zlatý řez
 81. 81. b a zlatý řez
 82. 82. zlatý řez
 83. 83. 1 1,6 1 1,6 1,6 1 zlatý řez
 84. 84. ZÁVĚREM „Nikdo není neomylný.”
 85. 85. DĚKUJI ZA POZORNOST PETR MICHAL │ michal_p@seznam.cz

×