Elektronické informační zdroje pro českou literaturu

359 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elektronické informační zdroje pro českou literaturu

 1. 1. Elektronické informační zdroje pro českou literaturu Mgr. Tereza Matýsová Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 17. října 2013
 2. 2. Co nás čeká… • Stručně o EIZ – volně dostupné, licencované • Zásady při vyhledávání (tipy) • Vybrané databáze MU • Služby Portálu EIZ MU (Metalib, SFX, Portál el. časopisů MU…) • Vybrané volně dostupné zdroje vhodné pro českou literaturu – – – – – katalogy knihoven bibliografické databáze digitální knihovny časopisy a jejich vyhledávání další zdroje na internetu
 3. 3. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • • • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tematického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
 4. 4. Proč využívat odborné (profesionální) databáze Internet • jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) • • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, Scirus, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami blogy odborníků Odborné zdroje/databáze: • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci) • lepší vyhledávací možnosti • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
 5. 5. Odborné (profesionální) licencované databáze • Druhy databází podle obsahu: • Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC ) • Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) • Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) • Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)
 6. 6. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 7. 7. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz education AND child* OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz education OR learning OR teaching AND child* NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín education AND adult NOT child* • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („zážitková pedagogika“) truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie) • •
 8. 8. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje • EBSCO Discovery Service (EDS) = nový způsob vyhledávání informací na MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
 9. 9. Příklad č. 1 • Téma práce: „cestopisná literatura o Česku“
 10. 10. Příklad č. 1 - řešení • EDS =>Základní vyhledávání • V poli „Klíčová slova“ hledáme „travel* literature“ AND czech OR bohem*. Výsledkem je více než 300 000(!) záznamů. • Bude třeba dotaz více specifikovat (knihovní katalog, recenzované články, dostupný plný text, práce s tématy, daty vydání apod.).
 11. 11. Služby EIZ MU • Metalib - metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS • Sfx („Special Effects“) - služba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) - umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů  Portál elektronických časopisů MU → ttp://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI  Portál elektronických knih MU → http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/azbook/MUNI
 12. 12. Multioborové databáze MU Příklady: • • • • • • • ProQuest Central EBSCO (školení 22. a 23. 10.) SpringerLINK ScienceDirect Wiley Online Library - Journals JSTOR Anopress
 13. 13. Databáze MU pro literární vědu Příklady: • Literature Online • Literary Resource Center • Times Literary Supplement
 14. 14. E-knihy pro MU (výběr) • Ebrary Academic Complete (více než 77 tisíc odborných e-knih) • EBSCO eBooks • GALE e-books (výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu) • Wiley e-books (Handbook of Psychology) • eReading (výběr knih v češtině) • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 15. 15. Elektronické katalogy knihoven • Souborné katalogy Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) http://www.skat.cz Jednotná informační brána http://www.jib.cz • • • Elektronický katalog jedné knihovny např. Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Oborové katalogy např. Katalog Slovanské knihovny NK ČR • Naskenované lístkové katalogy - starší fondy dosud nevložené do elektronických katalogů Např. ÚK FF MU Zahraniční (souborné) katalogy MZK např. Karlsruher Virtueller Katalog The European Library NK ČR
 16. 16. Bibliografie, bibliografické databáze • soupisy/seznamy literatury dle určitého hlediska, informují o existenci určitého dokumentu • ČNB - Česká národní bibliografie - záznamy dokumentů vydaných na území ČR (knihy, periodika, grafické dokumenty, hudebniny…) • Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze
 17. 17. Digitální knihovny Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com – přístup k digitalizovaným historickým fondům (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny…). • Kramerius http://kramerius.nkp.cz - digitalizované dokumenty NK ČR (19., 20. stol.), některé plné texty dostupné pouze v Národní knihovně ČR. Příklady multioborových zahraničních digitálních knihoven: • • • • Europeana http://www.europeana.eu Internet Archive http://www.archive.org CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu Project Gutenberg http://www.gutenberg.org
 18. 18. Časopisy, vyhledávání časopisů a článků • v online katalozích knihoven a souborných katalozích, v dílčích bázích pro seriály Souborný katalog ČR – Seriály Článková databáze ANL JIB – Periodika, Články, ANL + • v lístkových katalozích • v digitálních knihovnách a archivech (Kramerius) • weby a archivy literárních časopisů: Např. Literární noviny http://www.literarky.cz/ Host http://www.hostbrno.cz/ Tvar http://www.itvar.cz/cz/ Souvislosti http://www.souvislosti.cz/ Zahraniční služby pro vyhledávání volně dostupných časopisů: • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) – informace o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce, záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
 19. 19. Další volně dostupné zdroje (výběr) • Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století • Bohemistika - literárněvědný informační servis bohemistických pracovišť z ČR i ze světa • Památník národního písemnictví • Slovník české literatury po roce 1945 • weby institucí, literárních oborů: Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/ Ústav české literatury a literární vědy FF UK http://cl.ff.cuni.cz …
 20. 20. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
 21. 21. Použité zdroje • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808. • BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html. • BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt. • Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-0320]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173 • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html. • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD. • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.

×