EIZ v oboru psychologie (podzim2012)

994 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EIZ v oboru psychologie (podzim2012)

 1. 1. Elektronické informační zdroje pro obor psychologie a vybrané služby ÚK FF MUMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz8. 11. 2012
 2. 2. Co nás čeká…• Co jsou EIZ - definice, druhy - volně dostupné zdroje x licencované zdroje - obecné zásady vyhledávání v EIZ• Licencované EIZ - Portál EIZ MU - příklady multioborových databází - příklady databází pro obor psychologie• Služby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX• Volně dostupné EIZ pro obor psychologie - elektronické katalogy knihoven - oborové brány, portály - digitální knihovny - …• Proč citovat, citační (ne)etika, plagiátorství, citační styly• Ústřední knihovna FF MU - vybrané služby
 3. 3. Co jsou EIZ?• Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD). [definice dle TDKIV]• Liší tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání…
 4. 4. Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
 5. 5. Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje
 6. 6. Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• Digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• Oborové portály aj.
 7. 7. Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
 8. 8. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 9. 9. Nástroje pro vyhledávání• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz psycholog* AND children AND disability OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz psycholog* AND children AND (disability OR handicap) NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín psycholog* AND adult NOT children• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe• truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*)• wild cards ? * – zástupné znaky (uniever?ita)• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= %s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.
 10. 10. Licencované EIZ(odborné licencované databáze MU)
 11. 11. Odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
 12. 12. Elektronické informační zdroje MU• Portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
 13. 13. Multioborové databáze MU (výběr)• ProQuest Central (Psychology Journals)• EBSCO• JSTOR• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley Online Library - Journals
 14. 14. Databáze pro obor psychologie licencované• PsycINFO - obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty článků z více než 2150 odborných recenzovaných časopisů, záznamy knih či kapitol knih, dizertace, odborné zprávy z oblasti psychologie; bibliografické záznamy jsou provázány na plné texty v databázi PsycARTICLES• PsycARTICLES - zahrnuje plné texty více než 120 000 článků z 58 recenzovaných odborných časopisů, zařazeny jsou i vybrané kapitoly z nejčtenejších knižních titulů.! Databáze PsycINFO a PsycARTICLES jsou dostupné pouze z Katedrypsychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládežea rodiny).
 15. 15. Databáze pro obor psychologie licencovanéDatabáze příbuzných oborů:• MEDLINE - databáze citací a abstraktů Národní lékařské knihovny USA, obsahuje přes 17 miliónů záznamů od roku 1950 po současnost; (záznamy klasifikovány pomocí tezauru MeSH (Medical Subject Headings, termíny lze vyhledávat či procházet stromovou strukturu)• EMBASE - databáze obsahuje více než 11 miliónů záznamů článků z cca 5000 mezinárodních lékařských časopisů vč. příbuzných oborů (pro předmětový popis a indexaci používá speciální tezaurus Emtree)• PSYNDEX - bibliografická databáze psychologické literatury a testů od autorů z německy mluvících zemí; obsahuje také AV media a intervenční programy (celkem přes 250 000 záznamů s retrospektivou od roku 1977) (Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier). (MU nemá přístup k této databázi, přístup z Jihočeské univ. v Českých Budějovicích a Univerzity Palackého v Olomouci)
 16. 16. Databáze e-knih pro MU (výběr)• ebrary Academic Complete (kolekce 77 tisíc odborných elektronických knih ze všech vědních oborů; psychologie přes 1000 e-knih; nyní dohledatelné i přes knihovní katalog aleph.muni.cz)• GALE e-books (výběr titulů sociologie, vzdělávání, práva, obchodu)• Wiley e-books (Handbook of Psychology…)• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 17. 17. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
 18. 18. SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
 19. 19. Další služby v SFX• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/ articles/630.html)• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge• Propojení na CitacePRO.com – generátor citací
 20. 20. Další EIZ, volně dostupné, různé typy
 21. 21. Elektronické katalogy knihovenOPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např.  seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz• Jednotná informační brána http://www.jib.cz - souhrnné vyhledávání bibliografických záznamů v českých i zahraničních zdrojích• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog.kjm.cz
 22. 22. Elektronické katalogy knihoven se zaměřením na psychologii• Katalog AV ČR - http://aleph20.lib.cas.cz – součástí je i katalog Psychologického ústavu AV ČR• Národní lékařská knihovna - http://www.nlk.cz/nlkcz/ - systém MEDVIK - Medicínská virtuální knihovna• Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php
 23. 23. Informační brány, rozcestníky, digitální knihovny• Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření. [definice dle TDKIV] Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways), rozcestníků…, např.: - PsychLinker - databáze anotovaných odkazů (přes 4,5 tis.) na mezinárodní psychologické zdroje na webu (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier) - Infomine http://infomine.ucr.edu - Intute http://www.intute.ac.uk -> Psychology• Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000], další definice např. v TDKIV Digitální knihovny v oblasti psychologie (výběr): PsyDok - plné texty z oboru psychologie, šedá literatura, pro německy mluvící země, ale i dokumenty v angličtině… (výzkumné zprávy apod.) - CogPrints http://cogprints.org/ Další příklady: - Internet Archive http://www.archive.org - Europeana http://www.europeana.eu - CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu
 24. 24. EIZ pro obor psychologie (různé zdroje)Instituce• Psychologický ústav AV ČR• Českomoravská psychologická společnostWeby, vyhledávací služby• Psychologická diagnostika - informační servis pro psychology - odborné texty, recenze, diagnostické metody… http://www.psychodiagnostika.cz• Psychology in Europe - databáze psychologických asociací, vysokoškolských kateder, výzkumných center, vydavatelství; vyhledávání dle zemí (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)• PsychSpider – search engine, indexuje téměř 1 tis. webových stránek zaměřených na psychologii (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)
 25. 25. E-časopisy, vyhledávání článků• Časopis Československá psychologie (PÚ AV ČR) – abstrakty (fulltexty např. přes databázi ProQuest, od r. 2006)• Časopis E-psychologie (ČMPS) vychází 4x ročně, je zahrnut do databáze EBSCO a DOAJ, přístupný přes EZB.Databáze volně dostupných časopisů:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – časopisy s otevřeným přístupem (z ob. psychologie 176 časopisů)• ERIC - bibliografické záznamy článku z oblasti vzdělávání, ale i mnoho článků souvisejících s psychologií, součástí jsou také výběrové plné texty článků a dalších publikací (dostupné i přes EBSCO)
 26. 26. Proč citovat…• Autorská/publikační/citační etika• Poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky• Prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice• Vytváří se tzv. skryté bibliografie
 27. 27. Citační (ne)etika -> plagiátorství• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)• nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal)• citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)• citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství• zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem• převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora• převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci• převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme• necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
 28. 28. Citační styly• ISO 690 – prezenčně v ÚK (Interpretace http://citace.com /soubory/csniso690-interpretace.pdf)• publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni. cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook _citace_2011.html• APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu• některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů• SFX –> generátor citací (citacePRO.com)
 29. 29. Ústřední knihovna FF MU vybrané služby• http://knihovna.phil.muni.cz• Souborný katalog MU: http://aleph.muni.cz• Diplomové práce• Rešerše• Meziknihovní výpůjční služba• CoD – kopie na objednávku• E-prezenčka
 30. 30. Vyhledávání diplomových prací• Tištěné DP - obhájené do léta 2008 – v ÚK prezenčně ze skladu – vyhledání a objednání přes katalog Aleph - práce obhájené od ledna 2001 - v katalogu + okaz na fulltext v Archivu ZP (IS)• Elektronické verze DP od léta 2008 - Archiv závěrečných prací MU http://www.is.muni.cz/lide/absolventi.pl• Seznam DP oboru psychologie FF MU 1952 – 2003
 31. 31. Rešerše Rešerše – dvojí význam: a) proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního požadavku b) výsledek tohoto vyhledávání informací (produkt) – množina informací odpovídající rešeršnímu požadavku, rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument - soupis záznamů dokumentů, popř. soupis jejich částí• ÚK FF MU nezpracovává - poskytuje referenční služby = pomoc uživatelům knihovny s orientací v klasických a elektronických informačních zdrojích, metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury• MZK - jednorázové nebo průběžné soupisy literatury na zadané téma, zpracovávány samoobslužně za možné účasti informačního pracovníka nebo na písemnou objednávku za úhradu
 32. 32. Meziknihovní výpůjční služba• z knihoven mimo Brno• jen pro registrované uživatele ÚK• objednání přes elektronický formulář prostřednictvím internetu http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/mvs• MVS zdarma (náklady, které si vyřizující knihovna účtuje za realizaci MVS, je však žadatel povinen uhradit)• Mezinárodní MVS - ÚK FF neposkytuje – viz MZK http://www.mzk.cz/sluzby/mvs/
 33. 33. CoD (copy on demand)• vytvoření xerokopií z knih v ÚK• objednávka přes katalog Aleph nebo Beth• hotové kopie do 5 pracovních dnů u informačního pultu v přízemí knihovny• kopie nelze objednat z knih, které jsou právě půjčené (pokud nejsou součástí služby e-prezenčka) a z knih v dílčích (katederních) knihovnách• http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/cod
 34. 34. E-prezenčka• naskenované knihy z fondu ÚK• prohlížení na počítačích s přihlašováním ve vybraných knihovnách MU• logo v katalogu Aleph nebo Beth• možnost návrhu k naskenování (ikona v katalogu Beth )• http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/e-prezencka
 35. 35. Děkuji za pozornost Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
 36. 36. Použité zdroje• JÁNOŠ, Karel. Informační etika. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 134 s.• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.• KOTRLOVÁ, Jindřiška a Linda SKOLKOVÁ. Kde hledat a nacházet odborné informace? [online]. 2005 [cit. 2011-10-05]. Dostupné z: http://www.sprig.cz/docs/PsychDnyText .pdf.• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics. muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• PAPÍK, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-10-18]. Dostupné z: http://www. ikaros.cz/node/1046.

×