EIZ pro klasická studia

2,155 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - Toto jen zmiňuju, protože na to mají školení zvlášť (Lit. ante portas)
 • Ukázat vyhledání časopisů k oboru – podle Názvu, podle Kategorie
 • Intute – v pol. r. 2011 pozastaven provoz
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • Nově: digitalizované sborníky FF MU
 • EIZ pro klasická studia

  1. 1. Elektronické informační zdroje pro obor klasická studiaÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz5. 4. 2012
  2. 2. Co nás čeká…• Co jsou EIZ - definice, druhy - volně dostupné zdroje x licencované zdroje - obecné zásady vyhledávání v EIZ• Licencované EIZ - Portál EIZ MU - služby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX, Citation Linker - příklady multioborových databází - databáze vhodné pro klasická studia• Volně dostupné EIZ vhodné pro obor klasická studia - elektronické katalogy knihoven - oborové brány, portály, weby institucí - digitální knihovny• Proč citovat – citační etika, plagiátorství, citační styly
  3. 3. Co jsou EIZ?• Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD). [definice dle TDKIV]• Liší se tematikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché X pokročilé vyhledávání…
  4. 4. Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
  5. 5. Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje
  6. 6. Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, styl, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• oborové portály aj., viz dále
  7. 7. Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
  8. 8. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  9. 9. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe• truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*)• wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
  10. 10. Licencované EIZ - odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
  11. 11. Elektronické informační zdroje MUPřístup přes:• portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes VPN, proxy
  12. 12. Multioborové databáze MUPříklady:• ProQuest Central• EBSCO• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley InterScience• JSTOR
  13. 13. Databáze MU pro klasická studia• Litterae Ante Portas • MANUSCRIPTORIUM Související databáze:• Analecta hymnica digitalis - databáze středověkých latinských textů (zejména pro muzikology)
  14. 14. E-knihy pro MU (výběr)Příklady:• GALE e-books• Wiley e-books• ebrary Education• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  15. 15. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
  16. 16. SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
  17. 17. Další služby v SFX (od 2010)• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/630.html )• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge• propojení na Citace.com – generátor citací
  18. 18. Citation Linker• nástroj pro vyhledávání e- článků, časopisů či knih na základě citačních údajů• propojen se službou SFX na dohledávání plných textů• http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/cgi/core/citation-linker.cgi
  19. 19. Další EIZ, volně dostupné, různé typy
  20. 20. Elektronické katalogy knihovenOPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Katalog Knihovny KKS FLÚ AV ČR http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/kksavcr/tw
  21. 21. Oborové brány, portály, rozcestníkyOborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření [definice dle TDKIV]Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways)• Multioborové: Infomine http://infomine.ucr.edu Intute http://www.intute.ac.uk (Humanities -> Classics) Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp• Oborové: TLG Electronic Resources for Classicists http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html
  22. 22. Digitální knihovnyDigitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV• Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/• The Internet Calssics Archive http://classics.mit.edu/• Internet Sacred Text Archive – Calssics http://www.sacred-texts.com/cla/index.htmPříklady multioborových digitálních knihoven:• Europeana http://www.europeana.eu• Internet Archive http://www.archive.org• CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu• Project Guthenberg http://www.gutenberg.org• Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com• Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org• dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm … na internetu mnoho digitálních knihoven
  23. 23. Weby institucí a další zdroje• Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR http://www.ics.cas .cz/ (Výzkumné úkoly, Knihovna, Databáze, Časopisy…)• Ústav řeckých a latinských studií FF UK http://urls.ff.cuni.cz/• http://klasickastudia.webnode.cz/ (spravuje J. Roztočil, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních FF MU http://www. phil.muni.cz/wsvj/)• FB skupina Přestaňte sekat latinu – naučte se latinsky!• Portál Antika http://spqr.cz/• FB skupina Symmachův kruh• www.coinarchives.com• http://ancientathens3d.com/• Antická knihovna: http://www.baset.cz/edice/anticka-knihovna
  24. 24. E-časopisy, vyhledávání článkůPro obor klasická studia:• Listy filologické http://lf.clavmon.cz/• Eirene: Studia Graeca et Latina http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm• Seznam časopisů Kabinetu pro klas. studia FÚ AV ČR – kromě časopisů dostupných přes licencované databáze obsahuje i volně dostupné časopisy (Free, Open Access)• Graeco-Latina Brunensia (dříve: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, N, Řada klasická) – v ÚK FF, sign. 807=SPFF/xMultioborové:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
  25. 25. Proč citovat…• Autorský zákon/publikační/citační etika• poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky• prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice• vytváří se tzv. skryté bibliografie
  26. 26. Citační (ne)etika -> plagiátorství• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)• nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal)• citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)• citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství• zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem• převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora• převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci• převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme• necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
  27. 27. Citační stylyCitace dle pravidel konkrétních ústavů, oborů, časopisů…• Nová verze ISO 690 – prezenčně v ÚK (Interpretace http://citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf)• Publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html• APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách. Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu.• MLA (Modern Language Association) - pro humanitní obory, zejména jazykovědu (anglistika, amerikanistika…).• Chicago, Turabian style…• Některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů, event. SFX – generátor citací: http://generator.citace.com/
  28. 28. Děkuji za pozornost Mgr. Dagmar Chytková Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
  29. 29. Použité zdroje• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.• BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 6-9. Dostupné také z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html.• BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [vid. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt.• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [vid. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf.• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 3, s. 3-7. Dostupné také z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [vid. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• KURZ práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.

  ×