Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citace workshop

2,257 views

Published on

Published in: Education
 • Hi! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! 👉 http://bit.ly/rexumtop
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Citace workshop

 1. 1. • Bibliografie • Hudební dílo• Seriálová publikace • Patent• Sborník • Norma• Webová stránka • Vysokoškolská práce• Počítačový program • Film• Kartografický dokument • Rozhlasový pořad• Obraz • YouTube video• Email • Příspěvek na Facebooku
 2. 2. Jméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy.Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum.Počet stran. Název edice, číslo edice. Standardníidentifikátor. Poznámky.
 3. 3. MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA a kol.Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta,2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7.
 4. 4. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejšínázvy příspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy [typnosiče+. Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování,rozsah stran příspěvku. *datum citování+. Standardníidentifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
 5. 5. •POKORNÝ, Lukáš. Exotická krása knihoven na druhém koncisvěta. Inflow: information journal [online]. 2012, roč. 5, č. 4 *cit.2012-04-12]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:http://www.inflow.cz/exoticka-krasa-knihoven-na-druhem-konci-sveta•HÁJEK, Martin a Lenka KVAPILOVÁ. Informační (ne)Bezpečí číhávšude!. Ikaros [online]. 2012, 16(3) [cit. 2012-04-12]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/informacni-nebezpeci-ciha-vsude
 6. 6. Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla.Další názvy webového sídla *typ nosiče+. Další tvůrce.Místo: nakladatel, datum publikování. Datumaktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost apřístup webové stránky. Lokace. Poznámky.
 7. 7. •Masarykova Univerzita [online]. Brno: Masarykovauniverzita, © 1996–2012 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z:http://www.muni.cz/•Internet projekt a.s. Výzkum a vývoj v České republice[online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace,©2011, Poslední změna 13.04.2011 15.14 *cit. 15-04-2012]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz
 8. 8. Jméno tvůrce grafického díla. Název grafického díla.Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druhnosiče/technika+. In: Jméno tvůrce dokumentu. Názevdokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrcedokumentu. Místo: nakladatel, datum, rozsah strangrafického díla. Název edice, číslo edice. Standardníidentifikátor. Poznámky.
 9. 9. KATUŠČÁK, Dušan. Vztah dokument – navazujícípísemná práce, citace, odkazy *tabulka+. In: MEŠKO,Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA a kol.Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta,2006, 216 s. ISBN 80-8063-219-7.
 10. 10. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejšínázvy příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla.Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla*typ nosiče+. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum,datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnosta přístup. Lokace. Poznámky.
 11. 11. •E-Citace. *Abychom Vám trošku představili náš reCitátor...] In:Facebook [online]. 23. listopad 2011 22.22 [vid. 2011-12-20].Dostupné z:http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111890005593291&id=234158816646277•ŠPEK. *Pohled na historii e-readerů...] In: Twitter [online]. 10March 2011 [vid. 2012-03-11]. Dostupné z:http://twitter.com/#!/eknihy/status/178588011271958528
 12. 12. Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejšínázvy příspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla.Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla*typ nosiče+. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum,datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnosta přístup. Lokace. Poznámky.
 13. 13. 1. knihovnický hackathon - reCitátor. In: YouTube[online]. [vid. 2012-02-11]. Dosutpné z:http://www.youtube.com/watch?v=w3YlLyX4LIM&feature=share
 14. 14. Jméno odesílatele. Název zprávy *nosič+. Message to:příjemce zprávy. Datum odeslání *datum citování+.Poznámka.
 15. 15. VOPRŠÁLEK, Gustav. Prasátka jdou na svatbu*elektronická pošta+. Message to:Neprsalek@gmail.com. 21. února 2012 12:53 [cit.2012-08-03]. Osobní komunikace.
 16. 16. Jméno tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy. Měřítko.Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum. Rozměr.Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor.Poznámky.
 17. 17. Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. 1:50 000. Praha:Trasa, 2010. 58 x 77 cm. Edice Klubu českých turistů,89. ISBN 978-80-732-4259-6.
 18. 18. Název filmu [typ nosiče+. Režie. Země produkce,vydavatel, rok uvedení v zemi produkce. Poznámky.
 19. 19. •Twilight Saga: Breaking Dawn: part one [film].Directed by Bill Condon. USA: Summit Entertainment,2011.•Pelíšky *film+. Režie Jan HŘEBEJK. Česko: Sony Music,1999. Délka 116 min.
 20. 20. Jméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy*alternativní názvy+ *druh nosiče/technika+. Dalšítvůrce. Rozměry. Místo uložení. Datum. Lokace.Poznámky.
 21. 21. REMBRAND. Noční hlídka [Posádka kapitánaFranse Benninga Cocqa a Willema vanRuytenburcha] [olejomalba]. 363 x 437 cm. RijskMuseum in Amsterdam, 1642.
 22. 22. Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo:nakladatel, rok. Počet stran. Třídící znak. Poznámky.
 23. 23. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla probibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii astátní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.
 24. 24. Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo odevzdání, datumodevzdání. Dostupnost. Počet stran. Druh práce. Názevinstituce, kde byla práce napsána. Vedoucí práce neboškolitel. Poznámky.
 25. 25. BENEŠOVÁ, Lucie. (NE)digitální ale virtuální realita.Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita,Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práceMgr. František Kůst. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/216507/ff_b/bakalarka-final.pdf
 26. 26. Kontakte.citace@gmail.comFacebookWeb: e.citace.com

×