Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dotazník jako
součást diplomové
práce
Informační vzdělávání |
Knihovna FF MU
Gabriela Šimková
gabinasimkova@gmail.com
Od čeho začít?
Cíle
Otázky
Výzkumný problém
= problém, který potřebuje řešení. Udává směr výzkumu.
„Spokojenost uživatelů knihovny.“
Výzkumný cíl
= p...
Typy dotazování
• Osobní dotazování – (polo)standardizované
• Telefonické dotazování
• Písemné dotazování
– Osobní distrib...
+ -
relativně malé náklady
rozpor mezi tím, co respondent
říká a co skutečně dělá
časová úspora obtížná motivace responden...
Pravidla správného
dotazníku
• Jednoznačné položky/otázky (u cizích slov
nutné dovysvětlení).
• Všechny otázky se musí vztahovat k řešenému
problému.
•...
• Nedávat příliš těžké otázky (riziko - nechuť
respondenta dále odpovídat).
• Logická návaznost otázek.
• Vzhled dotazníku...
• Délka (max. 30 min.)
• Rozsah (méně listů = větší ochota)
• Předvýzkum
• Návratnost 20 – 35 %
• Komunikace s respondente...
Jak vypadá správná
otázka?
- Myslíte si, že při současném stavu
školství se je rozumné dávat své dítě na
gymnázium?
• soubor odpovědí by měl obsahovat všechny možné alternativy
• jednotlivé odpovědi se musí vzájemně vylučovat
• je třeba s...
Nejčastější typy otázek
• Uzavřené (dichotomické, polytomické) otázky:
– výběr ze souboru předem připravených konečných odpovědí,
– snazší vyhodno...
Dichotomické otázky:
– nabízí výběr ze dvou variant odpovědi.
– Příklad: pohlaví; otázka, na kterou lze odpovědět
pouze bu...
Polytomické otázky
– nabízí více variant odpovědí
– dělí se dále na:
• výběrové (disjunktivní) otázky, je možné vybrat pou...
• Sociodemografické otázky:
– identifikující respondenta,
– bývají zařazeny na konec dotazníku (jako odlehčující).
• Filtr...
• Projektivní (projekční, nepřímé) otázky:
– ptají se nepřímo,
– jsou projektivně adresovány jiným (co si lidé myslí o…), ...
• Kontrolní otázky:
– ptají se na totéž jinou formulací
• Grafické otázky:
– grafická podoba
– funkce zpestření / zpřesnění
• Baterie otázek
= Matrix
– seskupení více otázek na jedno téma do jednoho
bloku. Používá se většinou s hodnotícími otázka...
• Osgoodův sémantický diferenciál:
7 stupňová škála, faktorová analýza
(konstrukce bipolárních škál), výstupem je
tzv. pol...
Kde získat více informací?
• DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí
sociologická znalost. Praha : Karolinum,
2000.
• REICHL, Jiří...
Mgr. Gabriela Šimková
gabinasimkova@gmail.com
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?

Rádi byste ve své diplomové práci realizovali výzkum formou dotazníkového šetření? Pokud ano, jste si jistí, zda ovládáte všechny fáze výzkumného šetření, které předcházejí návrhu samotného dotazníku? Znáte dobře pravidla pro tvorbu jednotlivých otázek v dotazníku? A víte, který nástroj pro distribuci online dotazníku využít? Na semináři jste si prakticky prošli celým procesem tvorby a distribuce dotazníku, ukázali jsme si také chyby, které se v dotaznících často objevují.

 • Login to see the comments

Dotazník jako součást diplomové práce: na co si dát pozor?

 1. 1. Dotazník jako součást diplomové práce Informační vzdělávání | Knihovna FF MU Gabriela Šimková gabinasimkova@gmail.com
 2. 2. Od čeho začít? Cíle Otázky
 3. 3. Výzkumný problém = problém, který potřebuje řešení. Udává směr výzkumu. „Spokojenost uživatelů knihovny.“ Výzkumný cíl = prognostický či deskriptivní charakter. Stanovujeme, co budeme zkoumat. „Zjistit, zda jsou uživatelé spokojeni se službami (fond/personál/otevírací doba), poskytovanými knihovnou.“ Výzkumné otázky = otázky týkající se procesu, fenoménu či aspektu, který budeme zkoumat. „Považují uživatelé knihovní fond za dostatečně obsáhlý?“ „Jsou uživatelé spokojeni s erudovaností a přístupem personálu?“ „Vyhovuje uživatelům otevírací doba knihovny?“ Výzkumné hypotézy = predikce nebo odhad vztahu, který existuje v reálném světě za určitých podmínek. „Knihovnu navštěvují uživatelé častěji ve všední dny než o víkendu.“ „Nejvíce jsou se složením fondu spokojeni studenti FF.“ „Uživatelé se raději obracejí na knihovníky, než by využili informační letáky.“
 4. 4. Typy dotazování • Osobní dotazování – (polo)standardizované • Telefonické dotazování • Písemné dotazování – Osobní distribuce – Poštovní distribuce – Elektronická distribuce
 5. 5. + - relativně malé náklady rozpor mezi tím, co respondent říká a co skutečně dělá časová úspora obtížná motivace respondentů malá náročnost na počet výzkumníků riziko nepravdivých údajů kvalitní dotazník lze opakovaně použít nemožnost zachytit komunikační nuance přesvědčivá anonymita nízká návratnost reprezentativita výsledků vysoká standardizace umožňující statistickou analýzu dat
 6. 6. Pravidla správného dotazníku
 7. 7. • Jednoznačné položky/otázky (u cizích slov nutné dovysvětlení). • Všechny otázky se musí vztahovat k řešenému problému. • Choulostivé otázky uvést neutrálně, či je uvést na konec dotazníku.
 8. 8. • Nedávat příliš těžké otázky (riziko - nechuť respondenta dále odpovídat). • Logická návaznost otázek. • Vzhled dotazníku – uživatelsky přívětivý – dobrý vizuální dojem – kvalitní formální stránka
 9. 9. • Délka (max. 30 min.) • Rozsah (méně listů = větší ochota) • Předvýzkum • Návratnost 20 – 35 % • Komunikace s respondentem „Deadline diplomky za 3 týdny... Už je na čase, abych i já rozeslala do světa svůj malý průzkum! Pokud Ti je mezi 15 a 30 lety a chtěl/a bys mi pomoct se dohrabat ke státnicím, prosím pěkně, vyplň mi tenhle krátký dotazník! Zatím ho vyplnil jeden člověk za 3 minuty, 36 sekund, tak Ti to ani snad moc dlouho nezabere. DĚKUJUUU!“
 10. 10. Jak vypadá správná otázka?
 11. 11. - Myslíte si, že při současném stavu školství se je rozumné dávat své dítě na gymnázium?
 12. 12. • soubor odpovědí by měl obsahovat všechny možné alternativy • jednotlivé odpovědi se musí vzájemně vylučovat • je třeba se vyvarovat tzv. dvouhlavňových otázek • pozor na sugestivní otázky (otázky obsahující náznak odpovědi) • jednoznačné otázky • nepoužívejte dvojitý zápor („Nesouhlasím s tím, že se v knihovně nepůjčují knihy.“) • každý by otázkám měl rozumět stejně • otázky přiměřeně dlouhé • otázky se týkají přímé zkušenosti respondenta • upřesnit počet odpovědí • odpověď typu "Nevím, nedokážu odpovědět", případně "Jiné".
 13. 13. Nejčastější typy otázek
 14. 14. • Uzavřené (dichotomické, polytomické) otázky: – výběr ze souboru předem připravených konečných odpovědí, – snazší vyhodnocování. • Otevřené (volné, nestandardizované) otázky: = Open text – Single line / Paragraph – určené k vlastnímu vyjádření odpovědí respondenta, – žádná varianta odpovědi, – náročnost na vyhodnocování, – především v kvalitativním výzkumu. • Polootevřené (polouzavřené, polostandardizované) otázky: – kombinace otevřených a uzavřených otázek, – výběr ze souboru odpovědí, možnost odpovědět vlastní variantou.
 15. 15. Dichotomické otázky: – nabízí výběr ze dvou variant odpovědi. – Příklad: pohlaví; otázka, na kterou lze odpovědět pouze buď ano, nebo ne
 16. 16. Polytomické otázky – nabízí více variant odpovědí – dělí se dále na: • výběrové (disjunktivní) otázky, je možné vybrat pouze jednu odpověď – Multiple choice (Only One Answer, Single Answer) • výčtové (konjunktivní) otázky je možné vybrat jednu nebo více odpovědí - Multiple answers (checkboxes)
 17. 17. • Sociodemografické otázky: – identifikující respondenta, – bývají zařazeny na konec dotazníku (jako odlehčující). • Filtrační otázky: – rozdělují respondenty na podskupiny podle toho, zda a jak dalece se mohou ke zkoumanému problému vyjádřit, popř. mohou vyloučit respondenty, jichž se zkoumaný problém netýká.
 18. 18. • Projektivní (projekční, nepřímé) otázky: – ptají se nepřímo, – jsou projektivně adresovány jiným (co si lidé myslí o…), zastírají přímý důvod položené otázky.
 19. 19. • Kontrolní otázky: – ptají se na totéž jinou formulací • Grafické otázky: – grafická podoba – funkce zpestření / zpřesnění
 20. 20. • Baterie otázek = Matrix – seskupení více otázek na jedno téma do jednoho bloku. Používá se většinou s hodnotícími otázkami, s hodnotící škálou. Mohou urychlit dotazování (konkrétní vyplnění dotazníku) respondenta. • Likertova škála = Rating scale – pětibodová škála od "Zcela nesouhlasím" ke "Zcela souhlasím" . Likertova škála umožňuje zjistit nejen obsah postoje, ale i jeho přibližnou sílu.
 21. 21. • Osgoodův sémantický diferenciál: 7 stupňová škála, faktorová analýza (konstrukce bipolárních škál), výstupem je tzv. polaritní profil.
 22. 22. Kde získat více informací? • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2000. • REICHL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009. • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami. Brno: Masarykova univerzita, 2009. • Výzkumy.knihovna.cz • 100metod.knihovna.cz
 23. 23. Mgr. Gabriela Šimková gabinasimkova@gmail.com

×