Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I Corinto 11:17-34;Buhat 4: 33-37
  Ang teksto, usa ka pagpadayag  sa kinabuhi ug buhat sa usa ka  katilingban  sa  magtutuo.  Kinabuhi nga diin...
 Ang usa ka katilinban sa magtutuo naghiusa diha sa hunahuna ug kasing-kasing ug makahimo sila sa pagpakig-ambit sa il...
Bernabeusa ka levita nga taga-cipre. Iyang gibaligya ang iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles.
Taga Corinto  Sulat ni Pablo ngadto sa taga-  Corinto, iyang gi-awhag ang mga  magtutuo niadtong dapita nga  makah...
Iglesya sa Corinto  Ang Iglesya sa Corinto,  gilangkoban kini sa mga low  class. Pipila lamang kanila ang  anaa sa...
Corinto Diha sa ilang panagtapok, ang   uban nangahubog samtang ang uban walay giinom. Ang uban nasobrahan sa kab...
What does thiscelebration mean to   us today? Unsa man ang gipadayag niining atong kasaulogan   karon?
1. Pagpadayag kini sa Panaghiusa
“Ang duha mas maayo kaysa usa kay makatrabaho man sila sa  dugang kamabungahon. Kon matumba ang usa, tabangan siya sa iy...
a. Mahimong mabungahon  ang ilang   trabaho o buluhaton.b. Kung matumba ang usa,  adunay   mutabang kaniya.c. Ma...
2. Pagpadayag kini sa  mga buluhaton sa  nausa nga iglesya
3. Pagpadayag kinisa tumong sa nausanga iglesya.
Hagit   Ang Balaang Panihapon   usa   ka pahinumdom   kanatong tanan, ingon   nga usa kini ka tawag ug   ...
Hagit    Matag   ambit  nato    niining balaang talad    sa  atong  Ginoong    Dios, atong gipadaya...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang buhat sa panaghiusa

451 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ang buhat sa panaghiusa

 1. 1. I Corinto 11:17-34;Buhat 4: 33-37
 2. 2.  Ang teksto, usa ka pagpadayag sa kinabuhi ug buhat sa usa ka katilingban sa magtutuo. Kinabuhi nga diin adunay panaghiusa, pagtinabangay, kalipay ug gugma. Diha sa mga buhat sa mga apostoles, gipakita kung unsaon magkinabuhi ang usa ka katilingban sa magtutuo.
 3. 3.  Ang usa ka katilinban sa magtutuo naghiusa diha sa hunahuna ug kasing-kasing ug makahimo sila sa pagpakig-ambit sa ilang mga kabtangan. Gipakita usab nga diha sa ilang komunidad, anaa gayud ang pagtinabangay, gani naghinatagay sila ug wala gayuy nakulangan ug nakabaton ang tanan sumala gayud sa ilang gikinahanglan.
 4. 4. Bernabeusa ka levita nga taga-cipre. Iyang gibaligya ang iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles.
 5. 5. Taga Corinto Sulat ni Pablo ngadto sa taga- Corinto, iyang gi-awhag ang mga magtutuo niadtong dapita nga makahimo sa pagbuhat sumala sa gisugo sa Dios, ingon nga sila nahiusa diha kang Jesu Cristo. Infant believers
 6. 6. Iglesya sa Corinto Ang Iglesya sa Corinto, gilangkoban kini sa mga low class. Pipila lamang kanila ang anaa sa gitawag ug “high class”. Nga sa ato pa pipila lamang ang may kaya. “house church”
 7. 7. Corinto Diha sa ilang panagtapok, ang uban nangahubog samtang ang uban walay giinom. Ang uban nasobrahan sa kabusog apan ang uban walay gikaon.
 8. 8. What does thiscelebration mean to us today? Unsa man ang gipadayag niining atong kasaulogan karon?
 9. 9. 1. Pagpadayag kini sa Panaghiusa
 10. 10. “Ang duha mas maayo kaysa usa kay makatrabaho man sila sa dugang kamabungahon. Kon matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban. Apan kon mag-inusa lamang siya unya matumba, wala gayuy makatabang kaniya. Kon tugnaw, mainitan siya, apan kon ikaw rang usa, walay makapainit. Ang duha ka tawo makapanagang kon sulongon sila apan sayong buntogon ang nag-inusara. Ang pisi nga tulo ka lubid lisod bugtuon.”
 11. 11. a. Mahimong mabungahon ang ilang trabaho o buluhaton.b. Kung matumba ang usa, adunay mutabang kaniya.c. Makapainit sa usag-usag.d. Dali ang kadaugan.e. Dili dali mapukan.
 12. 12. 2. Pagpadayag kini sa mga buluhaton sa nausa nga iglesya
 13. 13. 3. Pagpadayag kinisa tumong sa nausanga iglesya.
 14. 14. Hagit  Ang Balaang Panihapon usa ka pahinumdom kanatong tanan, ingon nga usa kini ka tawag ug buhat diha sa panaghiusa sa katilingban sa mga magtutuo.
 15. 15. Hagit  Matag ambit nato niining balaang talad sa atong Ginoong Dios, atong gipadayag ang atong pagkahiusa diha Kaniya.

×