Prezentare siret

527 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare siret

 1. 1. CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL“LUMINIŢA” SIRET
 2. 2. Viziunea C.M. „Luminiţa” : „O societate deschisă, în care comunitatea colaborează pentru fiecare copil să-şi atingă potenţialul maxim de dezvoltare.” Misiunea C.M. „Luminiţa” : C.M. furnizează servicii integrate de educaţie, îngrijire şiprotecţie a copiilor mai mici de 3 – 4 ani din familii diferite, inclusiv familii aflate în dificultate, aparţinând etniilor din zonă în colaborare cu părinţii, cadrele didacticespecializate, alte categorii de adulţi care au responsabilităţiîn asigurarea protecţiei, educaţiei, îngrijirii copiilor precum şi servicii de formare, informare, consiliere pentru părinţi şi familii, pentru resursele umane din unităţile de educaţie timpurie sau comunitate.
 3. 3. VALORILE CENTRULUI MULTIFUNCŢIONAL “LUMINIŢA”Copilul este unic, primii ani de viaţă reprezintă perioada de achiziţii enorme şi decisive pentruevoluţia ulterioară, fiecare act de îngrijire este un demers educativ, iar interacţiunea activă cuadultul este definitorie, dezvoltarea copilului este dependentă de ocazii pe care i le oferă rutinazilnică, interacţiunile cu ceilalţi, dreptul la şanse egale, calitatea, eficienţa şi relevanţa potrivit cărora fiecare copil poate obţine rezultate maxime, respect pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi.
 4. 4. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI Proiectul Centrul Multifuncţional “Luminiţa” Siret afost implementat în aprilie 2009 şi a cuprins un număr de 20 de copii cu vârste între 3 – 4 ani. În anul şcolar 2009- 2010 Centrul funcţionează cu un număr de 23 copii cu vârste între 2 şi 4 ani. Beneficiile aduse de activităţile desfăşurate în cadrulproiectului şi oferta de servicii complementare acoperind nevoile de creştere şi îngrijire a copiilor mici: servicii integrate de sănătate, nutriţie, protecţie şi îngrijire a parentalităţii a dus la creşterea numărului de înscrieri a copiilor mici în grădiniţa cu program prelungit.
 5. 5. Oportunitatea oferită de Centru pentru Educaţie şi DezvoltareProfesională Bucureşti precum şi implicarea directă a autorităţilor locale în implementarea şi desfăşurarea acestui proiect, a dus laînfiinţarea celui de al doilea Centru Multifuncţional în Grădiniţa cu Program Prelungit “Luminiţa ” în septembrie 2010. În anul şcolar 2010-2011 au beneficiat de protecţie, îngrijire şi educaţie un număr de 46 de copii mici.
 6. 6. Pe parcursul celor 2 ani de derulare a proiectului, strategia Centrului Multifuncţional a urmărit promovarea principiilor etice, îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie şi îngrijire a copilului mic; a promovat colaborarea cu autorităţile locale – parteneriat absolut necesar în contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie (familii monoparentale, cu probleme financiare, familii aflate în dificultate) a pieţei forţei de muncă (migraţia unuia sau ambilor părinţi în străinătate în căutarea unui loc de muncă) şi nu în ultimul rând în contextul schimbărilor survenite la nivelul oraşului Siret, a societăţii multiculturale, având în vedere etniile conlocuitoare.
 7. 7. Derularea constantă a unor campanii de informare şi diseminare în rândul părinţilor, care au promovat comunicarea şi parteneriatul cu celelalte instituţii din comunitate, cu finalităţi pozitive asupra proceselor educaţionale din cadrul C.M. a avut un impact pozitiv materializat printr-un număr mare de înscrieri în grădiniţa cu program prelungit. În acest an şcolar proiectul se derulează cu un număr de 61 de copii cu vârste cuprinse între 2 şi 4 ani. Aceşti copii provin din oraşul Siret, din cartierele acestuia: Pădureni şi Mănăstioara şi din localităţile învecinate. Bălcăuţi, Grămeşti, Văşcăuţi.
 8. 8. În cele două Centre Multifuncţionale copiii se schimbă anual, la fel ca şi echipa de educatoare specializate pentru acest tip de activitate. Asistentele de educatoare rămân stabile, ajută la organizarea actului educaţional, la realizarea materialului didactic, supraveghează copiii care au nevoie de supraveghere individuală. Activităţile din centre s-au axat pe o abordare multifuncţională pornind de la premiza că fiecare copil este unic. Educatoarele care lucrează în centre apar ca partener de joc, iar activităţile desfăşurate în procesul educaţional sunt adevărate locaţii de învăţare situaţională. Părintele nu lipseşte din acest cerc educaţional, el este partenerul cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă - comunitate este hotărâtoare în realizarea obiectivelor proiectului Centru Multifuncţional.
 9. 9. REZULTATE OBŢINUTE PRIN DERULAREA PROIECTULUI CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ÎN GRĂDINIŢA “LUMINIŢA” Un număr de 150 de copii mici au beneficiat de acest proiect; Amenajarea celor două Centre şi dotarea lor cu mobilier ergonomic, cu echipamente de joacă specifice copiilor mici şi cu materiale consumabile; 52 de copii, proveniţi din familii aflate în dificultate au beneficiat de finanţarea mesei zilnice; cheltuielile fiind suportate de Primăria oraşului Siret; Un număr de 23 de copii au fost consiliaţi gratuit de psihologul angajat al Centrului de Asistenţă Socială din Siret; psihologul Lumei Delia a oferit consultanţă părinţilor aflaţi în dificultate şi colectivului de cadre didactice; Un număr de 32 de copii au beneficiat de şedinţe de logopedie finanţate de Primăria oraşului; 5 cadre didactice, două îngrijitoare, un asistent de educatoare s-au specializat prin cursurile de formare şi work - shop-urile organizate de CEDP; Părinţii copiilor cuprinşi în Centrele Multifuncţionale au beneficiat de instruire specializată organizată de CEDP prin persoana d-nei psiholog Carmen Anghelescu; în scopul prevenirii unor probleme de educaţie părinţii au participat la cursuri pentru părinţi prin Programul “Educăm aşa!” susţinut de cei trei instructori specializaţi din unitatea noastră; Prin protocolul încheiat cu autorităţile locale asistentele de educatoare sunt plătite de primărie; Cu ajutorul autorităţii locale s-a modernizat cabinetul medical şi s-a amenajat oficiul din cel de-al doilea Centru Multifuncţional; Instituţionalizarea copiilor care provin din familii dezavantajate, copii care au avut prioritate la înscrierea în grădiniţă.
 10. 10. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA COMUNITĂŢII Un număr mare de solicitări din partea părinţilor pentru înscrierea copiilor mici în Centrele multifuncţionale; necesitatea înfiinţării unui nou centru; Cadrele didactice, partenerii şi colaboratorii şi-au îmbunătăţit competenţele operaţionale, informaţionale şi de comunicare; Proiectul a condus la consolidarea unui set de valori stabile şi coerente, care au determinat la toţi cei implicaţi conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos – mental, emoţional, fizic şi socio – moral; Schimbarea mentalităţii cetăţenilor obişnuiţi cu privire la importanţa şi complexitatea activităţilor desfăşurate în această treaptă de învăţământ şi rolul acestora în dezvoltarea personalităţii copilului; Conştientizarea părinţilor referitor la acceptarea şi respectarea tradiţiilor şi culturii fiecărei etnii. Eliminarea discriminării între oameni trebuie să înceapă cu eliminarea diferenţelor în educaţie;
 11. 11. CONCLUZIE Astăzi,mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţieiautentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică europeană!

×