Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Primăria Oraşului Amara

401 views

Published on

“Reabilitarea parcului balnear din statiunea Amara”

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Primăria Oraşului Amara

 1. 1. Ediţia I“Reabilitarea parcului balnear din statiunea Amara” Primăria Oraşului Amara
 2. 2. Buget: 17.548.823,62 leiSursă de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, Axa Prioritară 5 –Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului, Domeniul de Intervenţie 5.2– Crearea, Dezvoltarea, Modernizarea Infrastructurii de Turism pentruValorificarea Resurselor Naturale şi Creşterii Calităţii Serviciilor Turistice•Perioadă de desfăşurare: 08.12.2009 – 8.01.2013
 3. 3. ObiectiveObiectiv general:Diversificarea si creşterea gradului de atractivitate a statiunii Amara in scopulvalorificarii potenţialului turistic oferit.Obiective specifice:•reorganizarea corecta a circulatiei in spatiul natural al parcului;•modernizarea si extinderea cailor de acces si amenajarea locurilor de agrement,conform cerintelor sociale si economico turistice actuale;•stoparea proceselor de degradare ale vegetatiei si imbunatatirea conditiilor de mediusi protectia mediului.
 4. 4. Activităţi şi resurseLUCRĂRI DE CONSTRUCŢIIEtapele principale ale lucrărilor :- evaluarea si marcarea vegetatiei existente degradate precum si a speciilor in starebuna de vegetatie dar care nu corespund din punct de vedere al pozitionarii;- eliminarea exemplarelor uscate si excedentare, precum si curatenia pe intreagasuprafata verde;- cartarea pe plan a vegetatiei ramase in urma defrisarilor;- montarea instalatiilor de iluminat;- asfaltarea aleilor existente precum si executia aleilor propuse/ piatetelor;- amenajarea terenurilor sportive si a terenurilor de joaca;- efectuarea plantarilor arboricole/arbustive propuse in proiect;- amenajarea peluzelor;- amplasarea mobilierului de parc (banci, cosuri de gunoi).
 5. 5. Beneficiari şi grupuri ţintă• Grupuri tinta –beneficiari directi1.Persoane fizice: turiştii statiunii Amara populaţia oraşului Amara persoanele ce vor fi angajate in cadrul Serviciului de Ingrijire a Parcului Balnear în Statiunea Amara, locurile de munca nou create prin implementarea proiectului ( 11 persoane); Agenti economici de turism din statiunea Amara sprijiniti in mod direct prin implementarea proiectului• Grupuri tinta –beneficiari indirectiPersoane fizice de drept public/privat sprijinite indirect prin implementarea proiectului: de drept public - 10 instituţii publice de drept privat - circa 140 agenţi economici
 6. 6. RezultateParcul balnear odata amenajat constituie pentru intreaga statiune o veriga importanta in cadrul procedurilor balneare specifice: plimbari terapeutice in aerul special al zonei (aerosoli), plimbari de agrement cu bicicleta sau cu rolele pe traseele generoase din cadrul celor aproximativ 64 ha de parc, posibilitati de a se organiza in aer liber diverse activitati sportive cum ar fi tenis, volei sau locuri cu caracter special - locuri de joaca, piatete, locuri de sedere si contemplare. amenajarea si intretinerea parcului reprezinta in timp un element dinamizator pentru dezvoltarea unor sectoare productive in zona de influenta a acestora cresterea gradului de satisfactie a turistilor, imbunatatirea imaginii statiunii atat pe plan local cat si international; sporirea atractivitatii statiunii cresterea numarului de turisti care va genera beneficii directe asupra operatorii economici din regiune cat si indirecte in ceea ce priveste cresterea nivelului de trai al locuitorilor; diversificarea si extinderea serviciilor oferite in statiune
 7. 7. Impact la nivel local/regional/naţional Elemente de noutate, sustenabilitate Implementarea proiectului va contribui la: Sporirea atractivitatii turistice a zonei; Revitalizarea comunitatii locale; Crearea a noi locuri de munca; Dezvoltarea spiritului civic si al constiintei cetatenesti; Inducerea sentimentului de mandrie si de apartenenta la comunitate; Mediatizarea statiunii prin publicitatea proiectului
 8. 8. Foto
 9. 9. Foto
 10. 10. Foto

×