Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dragus

347 views

Published on

Centrul Regional pentru Iniţierea în
Meserii Tradiţionale - CRIMT

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dragus

 1. 1. Centrul Regional pentru Iniţierea în Meserii Tradiţionale - CRIMT Primăria Comunei Drăguş
 2. 2. • Costul proiectului 248.415,74 CHF• Durata proiectului : 36 luni• Sursă de finanţare: Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile Schema de grant pentru ONG-uri• Solicitant: Asociaţia părinţilor, elevilor şi profesorilor (PEP)- Făgăraş• Locaţie: Comuna Drăguş, judeţul Braşov, Regiunea 7 Centru• Cadru partenerial:- Comuna Drăguş- Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului “Ţara Făgăraşului”- Asociaţia “Cele mai frumoase sate din România”
 3. 3. ObiectiveObiective generale:Dezvoltarea socio educationala si culturală a comunităţilor din arealul Ţării FăgăraşuluiCreşterea calităţii vieţii pentru locuitorii din Ţara FăgăraşuluiContribuţie la dezvoltarea turismului în arealul Ţării FăgăraşuluiObiective specifice:Îmbunătăţirea infrastructurii destinată activităţilor socio- educationale şi culturale în comuna DrăguşDezvoltarea de funcţiuni sociale şi educationale în cadrul CRIMTÎmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor din arealul Ţara Făgăraşului.
 4. 4. Activităţi şi resurse• Spaţiile clădirii destinate proiectului sunt improprii viitoarelor funcţiuni şi se află în diferite stări de degradare, de aceea este necesară o reabilitare a clădirii. Au fost identificate o serie de elemente ce necesită intevenţie pentru asigurarea funcţionalităţii şi siguranţei clădirii. În urma lucrărilor propuse, clădirea CRIMT va putea găzdui activităţi socio-culturale destinate atât locuitorilor comunei Dragus şi comunităţilor limitrofe cât şi turiştilor.• Crearea CRIMT va genera următoarele efecte pe termen mediu şi lung: Dezvoltarea ofertei culturale pentru toţi locuitorii Tarii Fagarasului prin crearea infrastructurii necesare organizării de evenimente socio-culturale destinate promovării tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilor rurale.
 5. 5. Beneficiari şi grupuri ţintă• Beneficiari direcţi◦Preşcolari şi şcolari◦Adolescenţi şi tineri◦Adulţi ( someri, persoane cu dizabilitati, tineri)• Beneficiari indirecţi◦ Locuitorii regiunii Tara Făgăraşului◦ Turiştii care vizitează zona Ţara Făgăraşului.◦ Organizaţii non guvernamentale.
 6. 6. RezultateOrganizarea de cursuri in meserii traditionale precum: Atelier tâmplarie – cioplit în lemn Atelier olărit- artizanat Atelier cojocărie - cojocăritul s-a păstrat în Drăguş datorită locului însemnat al pieptarelor în portul local. Activitatea cojocarilor (renumită în ţară şi peste hotare este familia lui Dumitru Sofonea) se defineşte prin preluarea creatoare a tradiţiei, alternanţa dintre motivele geometrice, florale şi suprafeţele albe reliefând piesa în ansamblul ei. Atelier ţesătorie – broderie- O altă îndeletinicire specifică acestei comune se regăseşte în ţesături, covoare, ştergare, costume populare, pălăria cu ciucur, ciorapii „în vărguţe”. Atelier agricultură ecologică - Beneficiarii cursului vor învăţa despre obţinerea produselor ecologice în urma parcurgerii unor cursuri teoretice . Vor deprinde tehnici de cultivare şi crestere a plantelor precum şi noţiuni de marketing în vederea valorificării acestora. În programul cursurilor vor fi prevăzute ore practice de obţinere de produse ecologice din sfera plantelor cultivate dar şi a celor spontane din zona Ţării Făgăraşului.
 7. 7. Impact la nivel local/regional/naţional Elemente de noutate, sustenabilitateSustenabilitatea financiară CRIMT poate asigura infrastructura şi dotările necesare pentru organizarea de activităţi socio-culturale specifice comunităţilor rurale din Ţara Făgăraşului precum şi pentru implicarea tinerilor din regiune în activităţi de revitalizare şi conservare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale Organizaţiile societăţii civile din comună vor putea să organizeze diverse evenimente în spaţiile din cadrul CRIMT prin intermediul unei solicitări depuse la Primăria Drăguş.Sustenabilitatea instituţională Crearea unui cadru propice pentru organizarea unor activităţi periodice destinate conservării şi promovării identităţii cultural istorice a comunităţilor rurale din Ţara Făgăraşului.
 8. 8. Foto
 9. 9. Foto
 10. 10. Foto

×