El Pressupost de l'Estat Català

1,170 views

Published on

Estudi elaborat pel Cercle Català de Negocis sobre el Pressupost de l'Estat Català

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El Pressupost de l'Estat Català

 1. 1. El Pressupost de l’Estat Català Setembre de 2012
 2. 2. 2 Índex Context general Criteris de càlcul Pressupost de l’Estat Català
 3. 3. 3 El procés cap a l’Estat Propi requereix compaginar accions d’àmbit polític amb accions d’àmbit operatiu (estructures d'Estat) Àmbit polític Àmbit operatiu (estructures d'Estat) Definir processos de transició claus Definir funcions necessàries Designar, supervisar i coordinar persones clau i equips de treball Desenvolupar sistemes d’informació Internacionalitzar el procés, teixir aliances amb països clau i pactar amb ells el reconeixement de l'Estat Català Generar suport social Acte de sobirania Proclamació de la independència Reconeixement internac. de l’Estat Català Primers mesos com a Estat independent
 4. 4. 4 Generar suport social Àmbit polític Internacionalitzar el procés, teixir aliances amb països clau i pactar amb ells el reconeixement de l'Estat Català Acte de sobirania Proclamació de la independència Reconeixement internac. de l’Estat Català Primers mesos com a Estat independent Cal gestionar amb eficiència i rapidesa els mecanismes de funcionament del nou Estat en els primers mesos  Decret de restitució de la sobirania de Catalunya  Atorgament al President d’amplis poders relatius a la sobirania nacional durant el procés constituent, sota control Parlamentari  Decret d’aplicació directe i transitòria de lleis espanyoles fins ser derogades o modificades per lleis catalanes  Decret de gestió tributària  Recaptar tots els impostos (Hisenda catalana)  Garantir la prestació dels serveis socials a la ciutadania  Assegurar la seguretat als carrers  Assegurar el control a llocs clau  Assegurar el subministrament de benzina, aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet Legal Fiscal Social Seguretat Energètic i comunicacions Àmbits  Garantir el pagament a funcionaris, pensionistes i aturats  Garantir el pagament als proveïdors de la Generalitat Econòmic
 5. 5. 5 Durant aquests primers mesos caldrà elaborar el primer pressupost de l’Estat Català  Anunciar quin serà el pressupost del primer any de la Catalunya Estat per tal de compartir amb el sistema bancari europeu i els estats comunitaris  Explicació a la població de com els afectarà personalment el nou pressupost i de la importància de recaptar els impostos íntegrament  A nivell internacional també cal publicar-lo per que vegin la viabilitat de l’Estat i del retorn dels préstecs
 6. 6. 6 Hem elaborat el pressupost de l’Estat Català a partir dels pressupostos de l’Estat i de la Generalitat de l’any 2012 Pressupost de l’Estat Català Pressupost de la Generalitat 2012 Presupuestos generales del Estado 2012 (competències estatals sobre Catalunya) Efecte de la inflació  Totes les partides es veuen afectades per la inflació, però es consideren tots els valors a preus constants.  D’aquesta manera totes les variacions percentuals són de caràcter real, independentment de la inflació existent (que afectaria tant ingressos com despeses)
 7. 7. 7 Índex Context general Criteris de càlcul Pressupost de l’Estat Català
 8. 8. 8 Per a imputar a Catalunya partides de competències estatals (territorialització), s’han aplicat diferents ratis Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012 18,5% 15,9% 17,2% PIB Catalunya respecte PIB Espanya Població Catalunya respecte població Espanya Promig ratis PIB i població Ratis de territorialització
 9. 9. 9 El rati de PIB s’ha aplicat sobre les cotitzacions a la Seguretat Social i sobre l’impost de societats Territorialització de les cotitzacions a la Seguretat Social (milers de milions d’euros) 125 24 Espanya Catalunya Estat 18,5% Territorialització de l’Impost de Societats (milers de milions d’euros) 19,6 3,6 Espanya Catalunya Estat 18,5% Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012
 10. 10. 10 El rati promig de PIB-població s’ha aplicat sobre les pensions, i els subsidis d’atur, ... Territorialització de les pensions (milers de milions d’euros) 125 24 Espanya Catalunya Estat 17,2% Territorialització del subsidi d’atur (milers de milions d’euros) 28,8 5,0 Espanya Catalunya Estat 17,2% Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012
 11. 11. 11 ... així com sobre altres partides de la Seguretat Social Territorialització de les prestacions d’incapacitat de la Seguretat Social (milers de milions d’euros) 10,3 1,8 Espanya Catalunya Estat 17,2% Territorialització de la resta de partides de la Seguretat Social (milers de milions d’euros) 10,6 1,8 Espanya Catalunya Estat 17,2% Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012
 12. 12. 12 Sobre el deute públic s’ha aplicat el rati de població, tot i que aquest rati dependrà de les negociacions amb l’Estat Espanyol Territorialització del deute públic espanyol (milers de milions d’euros) 612 97 Espanya Catalunya Estat 15,9% Font: Veure bibliografia al final del document  El rati de territorialització del deute públic espanyol dependrà molt de les negociacions amb Espanya sobre el repartiment d’actius i passius  A Catalunya li pertocarà assumir una part del deute espanyol inferior al pes de Catalunya en PIB, …  … atès que el deute contret per l’Estat s’ha invertit majoritàriament en altres comunitats autònomes  En el present estudi, hem adoptat una estimació molt conservadora, el rati de població En el present estudi ha adoptat un criteri molt conservador: S’ha considerat que Catalunya assumirà deute públic espanyol, però no s’ha considerat els actius que Catalunya haurà de rebre en contrapartida
 13. 13. 13 La Generalitat passarà a recaptar el 100% de l’IVA, IRPF i impostos especials, respecte el 50%, 50% i 58% actuals Ingressos de la Generalitat per IRPF (milers de milions d’euros) 7,7 15,4 Catalunya autonomia Catalunya Estat Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012 Ingressos de la Generalitat per IVA (milers de milions d’euros) Ingressos de la Generalitat per impostos especials (milers de milions d’euros) 50% 100% 5,2 10,4 Catalunya autonomia Catalunya Estat 50% 100% 2,9 4,9 Catalunya autonomia Catalunya Estat 58% 100%
 14. 14. 14 L’impost de societats, calculat en base al PIB de Catalunya, passarà a ser recaptat íntegrament per la Generalitat Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012 Ingressos de la Generalitat per l’impost de societats (milers de milions d’euros) 0,0 3,6 Catalunya Autonomia Catalunya Estat
 15. 15. 15 L’impost de successions i l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats continuaran sent recaptats per la Generalitat al 100% Ingressos de la Generalitat per l’impost de successions i donacions (milers de milions d’euros) 0,2 0,2 Catalunya Autonomia Catalunya Estat Ingressos de la Generalitat per l’impost de transmissions patrimonials i AJD (milers de milions d’euros) 1,2 1,2 Catalunya Autonomia Catalunya Estat Font: Presupuestos Generales del Estado 2012, Pressupostos GenCat 2012
 16. 16. 16 El càlcul del pressupost inclou factors correctius basats en l’eliminació del dèficit fiscal i un eventual boicot comercial  L’eliminació del dèficit fiscal permetrà a la Generalitat augmentar significativament els seus ingressos durant els primers anys de l’Estat Català  Alhora, pot produir-se a Espanya un boicot comercial a determinats productes catalans  Aquests dos factors s’han considerat en el càlcul del pressupost de la Generalitat a partir dels càlculs de dos estudis:  “Macroeconomic effects of catalan fiscal deficit with the spanish state (2002-2010)”, Tremosa i Pons  “Sense Espanya”, Guinjoan i Cuadras  Donada la situació de crisi econòmica actual, s’ha considerat que una part dels ingressos addicionals es destinarà a partides no productives Font: Guinjoan-Cuadras “Sense Espanya”, Tremosa i Pons “Macroeconomic effects of Catalan fiscal deficit with the Spanish state (2002-2010)  S'ha considerat que després de 5 anys els efectes de l’absència de dèficit fiscal perden impacte sobre els ingressos de la Generalitat  S’ha considerat un boicot:  Any 1: Elevat  Any 2: Moderat  Any 3 i posteriors: Residual  El resultat conjunt de l’absència de dèficit fiscal i del boicot sobre els ingressos de la Generalitat són:  Any 1: 5,1% d’ingressos addicionals  Any 2: 7,3% d’ingressos addicionals  Any 3: 8,4% d’ingressos addicionals  S’ha tingut també l’efecte del boicot en una reducció en la recaptació per IVA:  Any 1: 4,0 %  Any 2: 2,5%  Any 3: 1,0% Consideracions Impacte en el pressupost de la Generalitat
 17. 17. 17 Així mateix, s’han adoptat un conjunt de criteris per a determinar la variació dels ingressos al llarg del temps  Variació del PIB  Variació de l’ocupació (atur)  Augment dels empleats públics a Catalunya per l’assumpció de competències fins ara gestionades per l’Estat Espanyol IRPF  Variació del PIBImpost de Societats  Variació del PIBImpost de Successions  Variació del PIB corregit per les elasticitats-renta  Efecte de l’existència de l’IVA intracomunitari en les transaccions amb Espanya  El saldo comercial de Catalunya amb Espanya és del 2,21% de la demanda total catalana  Per tant, es preveu una caiguda del 2,21% de la recaptació per IVA degut a que és un impost sobre el consum en destí (no s’aplica IVA en operacions intracomunitàries) IVA  Variació del PIB corregit per les elasticitats-rentaImpostos especials  Variació del PIB corregit per les elasticitats-rentaITPAJD (1) Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 – Annex de Personal , Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España (1) Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 18. 18. 18 S’ha considerat també l’increment de la demanda interna fruit de la independència de Catalunya, i el seu efecte sobre els impostos Producte Exemple 1 Alimentació Elasticitat - - renda 0,8 Efecte d’un increment de la renda sobre el consum  Per cada 1% addicional de renda que tinguem, consumirem un 0,8% més en alimentació  Si abans teníem una renda de 20.000 € i consumíem 5.000 € en alimentació, i passem a tenir una renda de 20.200 € (+1%), passarem a gastar 5.040 € en aliments (+0,8%), mentre que els altres 160 € addicionals els destinarem a altres béns  Els béns amb elasticitat-renda <1 es consideren béns normals Exemple 2 Automòbils 1,2  Per cada 1% addicional de renda que tinguem, incrementarem un 1,2% la nostra despesa en automòbils  Considerem un període de 5 anys. Abans teníem una renda de 100.000 € i ens gastàvem 10.000 € cada 5 anys en un automòbil.  Si la nostra renda passa a ser de 101.000€ (+1%), segons la relació elasticitat-renda, la nostra despesa en automòbils passarà a ser de 10.120 €, mentre que els altres 880 € els destinarem a altres béns.  Els béns amb elasticitat-renda >1 es consideren béns de luxe L’increment de la renda genera un increment del consum més que proporcional o menys que proporcional en funció de l’elasticitat-renda de cada bé
 19. 19. 19 Finalment, s’ha estimat la despesa en prestacions d’atur en base a varis factors  S’ha calculat la part proporcional de la despesa espanyola en prestacions d’atur  L’evolució al llarg del temps s’ha estimat a partir dels càlculs de Tremosa i Ponts i l’efecte que tindria sobre l’atur l’absència de dèficit fiscal i les majors inversions en infrastructures  Estimem assolir en 5-6 anys un percentatge d’atur igual a la meitat de l’actual, en línia amb l’atur de països europeus amb PIB per càpita semblant al català  S’ha tingut en compte que caldrà ampliar el nombre de funcionaris de Catalunya per assumir les competències fins ara assumides per l’Estat Espanyol  Aquest augment de funcionaris s’ha calculat tenint en compte el nombre mig de funcionaris dels països petits de Europa per cada 1.000 habitants Font: Tremosa i Pons “Macroeconomic effects of Catalan fiscal deficit with the Spanish state (2002- 2010), Cercle Català de Negocis “Catalunya: Estat propi,Estat ric”. Edicions Viena
 20. 20. 20 Índex Context general Criteris de càlcul Pressupost de l’Estat Català
 21. 21. 21 A partir del 2016, el PIB català tindrà increments anuals per sobre del 4%-5%, molt per sobre de la UE i l’OCDE (0,9%-2,2%) PIB de Catalunya (milers de milions d’euros) 199,3 198,3 200,8 206,9 216,9 230,0 242,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -0,5% +1,2% +3,1% +4,8% +6,0% +5,3% Font: http://stats.oecd.org/, http://www.conference-board.org/data/globaloutlook.cfm, estudi CCN: “Els països petits son viables econòmicament” L’increment del PIB vindrà donat per la major inversió en infrastructures, per l’augment de la demanda interna, i per l’augment del pressupost de la Generalitat
 22. 22. 22 29,7 67,4 70,2 70,7 73,9 76,1 77,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Amb la independència, els ingressos de la Generalitat es multiplicaran per 2,3 , passant de 30.000 a 67.000 milions d’euros Ingressos de la Generalitat de Catalunya (milers de milions d’euros) +127% +4,2% +0,7% +4,5% +2,9% +1,2% Font: estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia Catalunya podrà millorar els serveis als ciutadans quan esdevingui un Estat
 23. 23. 23 L’increment dels ingressos vindrà donat principalment per la recaptació del 100% dels impostos directes i indirectes (1/2) 2.012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Impostos directes 8.116 41.372 40.539 41.885 44.912 48.722 1.a. IRPF 7.678 14.846 14.938 15.497 17.250 19.393 1.b. Societats 0 3.357 3.296 3.398 3.562 3.776 1.c. Succcessions i donacions 198 197 199 205 215 228 1.d. Seguretat Social 0 22.734 21.864 22.536 23.624 25.048 1.e Patrimoni 240 239 242 249 261 277 2. Impostos indirectes 9.307 15.935 15.945 16.350 17.167 18.289 2.a. IVA 5.219 9.782 9.693 9.900 10.394 11.070 2.b. Especials 2.867 4.936 4.998 5.122 5.320 5.589 2.c. Transmissions patrimonials i AJD 1.221 1.217 1.254 1.329 1.453 1.630 3. Taxes i altres ingressos 519 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 4. Transferències corrents 5.204 91 91 91 91 91 Del sector públic espanyol 5.112 0 0 0 0 0 Altres 91 91 91 91 91 91 5. Ingressos patrimonials 9 9 9 9 9 9 6. Alienacio d'inversions reals 888 888 888 888 888 888 7. Transferències de capital 290 54 54 54 54 54 Del sector públic espanyol 236 0 0 0 0 0 Altres 54 54 54 54 54 54 8. Variacio d'actius financers 421 421 421 421 421 421 9. Variació de passius financers (deute) 4.973 7.273 10.925 9.692 9.037 6.238 Total 29.727 67.393 70.222 70.741 73.929 76.062 Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia Pressupost d’ingressos de la Generalitat (milions d’euros)
 24. 24. 24 L’increment dels ingressos vindrà donat principalment per la recaptació del 100% dels impostos directes i indirectes (2/2) Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 8.116 41.372 40.539 41.885 44.912 48.722 9.307 15.935 15.945 16.350 17.167 18.289 4.973 7.273 10.925 9.692 9.037 6.238 7.331 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pressupost d’ingressos de la Generalitat (milions d’euros) 29.727 67.393 70.222 70.741 73.929 76.062 Impostos directes Impostos indirectes Var. de passius financers Resta de partides
 25. 25. 25 Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia El pressupost de despeses de la Generalitat augmentarà un 127% en assumir totes les funcions d’un Estat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Òrgans superiors i altres òrgans 85 88 88 88 91 91 Presidència 485 488 488 488 490 490 Governació i Relacions Institucionals 316 318 318 319 320 320 Economia i Coneixement 1.183 1.549 1.871 2.224 2.438 2.438 Ensenyament 4.611 4.820 4.983 5.072 5.232 5.232 Salut 8.685 8.691 9.558 9.559 10.322 10.322 Interior 1.148 1.232 1.232 1.232 1.286 1.286 Territori i Sostenibilitat 1.563 1.899 2.311 2.534 3.105 3.814 Cultura 302 317 331 346 348 348 Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 502 513 517 556 563 563 Benestar Social i Família 2.087 2.354 2.445 2.445 2.392 2.347 Empresa i Ocupació 1.119 7.487 7.676 7.468 6.879 6.356 Justícia 887 967 967 967 1.048 1.048 Seguretat Social 0 22.392 23.332 23.332 23.530 23.530 UE, Afers exteriors i immigració 0 3.696 3.758 3.833 3.923 3.923 Despesa financera (Amortització + Interessos deute) 3.674 4.735 4.705 4.887 6.820 8.814 Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 2.670 2.937 3.231 3.231 3.231 3.231 Resta seccions no departamentals 161 161 161 161 161 161 Fons de contingència 250 250 250 250 250 250 Fons per pal·liar els efectes d'un possible boicot 0 1.000 500 250 0 0 Fons Seguretat Social Catalana 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Total 29.727 67.393 70.222 70.741 73.928 76.062 Pressupost de despeses de la Generalitat (milions d’euros)
 26. 26. 26 Com a resultat, Catalunya tindrà un nivell de deute públic del 80%, per sota de la mitjana europea (85%) (1/2) Deute públic sobre PIB de Catalunya 75,3% 78,0% 81,0% 80,9% 78,7% 75,8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia
 27. 27. 27 Com a resultat, Catalunya tindrà un nivell de deute públic del 80%, per sota de la mitjana europea (85%) (2/2) Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia Capacitat financera de la Generalitat (milions d’euros) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Deute inicial 149.368 149.368 156.641 167.566 175.583 181.108 % Deute / PIB 75,3% 78,0% 81,0% 80,9% 78,7% 75,8% % amortització 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% 2,0% Amortització 0 0 0 1.676 3.512 3.622 Deute final 149.368 149.368 156.641 167.566 175.583 181.108 183.724 Interessos 4.735 4.705 4.887 5.144 5.303 5.270 Despesa financera 4.735 4.705 4.887 6.820 8.814 8.892 Increment del passiu 7.273 10.925 9.692 9.037 6.238
 28. 28. 28 El dèficit públic serà els primers anys superior al fixat per la Unió Europea (3%), però caurà ràpidament fins assolir el 1,4% el 2018 Dèficit públic sobre PIB de Catalunya 3,7% 5,4% 4,7% 4,2% 2,7% 1,4% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia  El dèficit augmenta en els primers 2-3 anys degut a que es redueixen impostos i s’augmenten les pensions
 29. 29. 29 Amb aquest nivell de deute i de dèficit, la prima de risc de l’Estat Català serà baixa (uns 140 punts), semblant a la de Bèlgica Font: “El Deute sobirà català”, CCN, Agost 2012 -90 -68 -25 -2 0 11 14 27 30 39 44 56 61 93 108 140 184 186 195 215 348 427 517 592 842 2.303 Prima de riscPaís Rati Interès S&P Fitch Moody's Suïssa AAA AAA Aaa 0,634 Japó AA- A+ Aa3 0,854 Dinamarca AAA AAA Aaa 1,284 Suècia AAA AAA Aaa 1,514 Alemanya AAA AAA Aaa 1,534 Finlàndia AAA AAA Aaa 1,644 Regne Unit AAA AAA Aaa 1,674 EUA AA+ AAA Aaa 1,804 Holanda AAA AAA Aaa 1,834 Canadà AAA AAA Aaa 1,924 Àustria AA+ AAA Aaa 1,974 Noruega AAA AAA Aaa 2,094 França AA+ AAA Aaa 2,144 Rep. Txeca AA- A+ A1 2,464 Bèlgica AA AA Aa3 2,614 Catalunya AA/AAA AA/AAA Aa3 2,750 Xina AA- A+ Aa3 3,374 Austràlia AAA AAA Aaa 3,394 Malaisia A- A- A3 3,484 Nova Zelanda AA AA Aaa 3,684 Polònia A- A- A2 5,014 Itàlia BBB+ A- Baa2 5,804 Espanya BBB+ BBB Baa3 6,704 Hongria BB+ BB+ Ba1 7,454 Portugal BB BB+ Ba3 9,954 Grècia SD CCC C 24,564
 30. 30. 30 Catalunya podrà aplicar el seu propi model de creixement, invertint en la prosperitat dels ciutadans catalans  El Govern Català podrà invertir en el benestar i la salut dels ciutadans  Per exemple, de 2013 a 2016 podrà aplicar els següents increments de recursos:  Increment del 106% en Economia i Coneixement  Increment del 15% en Ensenyament  Increment del 19% en Salut  Increment del 15% en Benestar Social i Família  Increment del 12% en la recuperació de sous dels funcionaris Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 8.685 8.691 9.558 9.559 10.322 4.611 4.820 4.983 5.072 5.232 2.087 2.354 2.445 2.445 2.3921.183 1.549 1.871 2.224 2.438 2012 2013 2014 2015 2016 Salut Ensenyament Benestar Social i Família Economia i Coneixement Algunes partides de despesa de la Generalitat (milions d’euros)
 31. 31. 31 1.564 1.898 2.311 2.534 3.105 2012 2013 2014 2015 2016 Així mateix, Catalunya podrà invertir en les infrastructures prioritàries pel desenvolupament del país (1/2) Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia Pressupost d’infrastructures, territori i sostenibilitat (milions d’euros) +21% +22% +10% +23%
 32. 32. 32 Així mateix, Catalunya podrà invertir en les infrastructures prioritàries pel desenvolupament del país (2/2)  Per exemple, de 2013 a 2016 podrà aplicar els següents increments de recursos:  Increment del 99% creixement en Infraestructures, Territori i Sostenibilitat  Increment de 7.459 MEUR en carreteres, transport, ports, aeroports i trens Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 2012 2013 2014 2015 2016 Personal 79 85 85 85 89 Habitatge 164 164 164 181 181 Carreteres 351 439 548 603 754 Infraestructures ferroviàries 452 564 705 776 970 Transport públic 296 370 463 509 636 Aeroports i transport aeri 18 22 28 31 38 Barris i nuclis antics 15 18 23 25 31 Mediambient 11 14 17 19 24 Altres 178 222 278 305 382 Total 1.564 1.898 2.311 2.534 3.105 Pressupost d’infrastructures, territori i sostenibilitat (milions d’euros)
 33. 33. 33 Catalunya disposarà de recursos per impulsar la competitivitat i internacionalització de les empreses catalanes (1/2) Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 1.119 7.486 7.676 7.467 6.878 2012 2013 2014 2015 2016 Pressupost d’Empresa i Ocupació (milions d’euros) +569% +3% -3% -8%  L’Estat Català aconseguirà reduir els nivells d’atur actuals:  Per l’augment de la inversió i del consum i pel creixement econòmic  Per l’augment de funcionaris per assumir competències fins ara assumides per l’Estat Espanyol  Això permetrà reduir la despesa en prestacions d’atur a partir de 2015
 34. 34. 34 Catalunya disposarà de recursos per impulsar la competitivitat i internacionalització de les empreses catalanes (2/2)  Per exemple, de 2013 a 2016 podrà aplicar els següents increments de recursos :  Increment del 153% en Promoció econòmica, internacionalització, I+D+i  Increment del 32% en Qualificació professional Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 2012 2013 2014 2015 2016 Personal 82 88 88 88 92 Promoció de l'ocupació 449 673 841 1.220 1.220 Qualificació professional 197 226 249 261 261 Foment empresarial 17 22 25 27 27 Internacionalització, promoció i foment del comerç 42 55 63 69 69 Innovació 52 67 78 85 85 Suport a la indústria 111 145 166 183 183 Infraestructures 15 16 18 20 20 Prestacions atur 0 4.956 4.910 4.276 3.621 Altres 155 1.238 1.238 1.238 1.300 Total 1.120 7.486 7.676 7.467 6.878 Pressupost d’Empresa i Ocupació (milions d’euros)
 35. 35. 35 L’Estat Català podrà reduir l’alta càrrega impositiva actual, fomentar el consum i millorar la competitivitat de les empreses (1/2)  Catalunya disposarà de una càrrega fiscal més equitativa utilitzant la Agència Tributaria per atacar el frau fiscal i reduir l’economia submergida  Fins aleshores, l’increment del PIB i la eliminació del espoli permetran millorar l’actual estructura impositiva.  Per exemple, de 2013 a 2016, L’Estat Català podrà:  Reduir un 10% les cotitzacions d’empresaris, treballadors i autònoms a la Seguretat Social  Reduir l’IRPF en un 10%  Reduir l’impost de societats en un 10% Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia
 36. 36. 36 L’Estat Català podrà reduir l’alta càrrega impositiva actual, fomentar el consum i millorar la competitivitat de les empreses (2/2) Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 7.678 14.846 14.938 15.4970 22.734 21.864 22.536 0 3.357 3.296 3.398 438 436 441 454 2012 2013 2014 2015 IRPF Cotitzacions a la Seguretat Social Impost de societats Patrimoni, successions, donacions Ingressos per impostos directes (milions d’euros) Reducció del tipus mitjà de 7 punts Reducció del tipus mitjà de 5 punts Reducció del tipus mitjà de 5 punts Reducció del tipus mitjà de 3 punts Reducció del tipus mitjà de 5 punts Reducció del tipus mitjà de 2,5 punts Reducció del tipus mitjà de 2,5 punts
 37. 37. 37 Això es traduirà en una pressió fiscal inferior al 35%, de les més baixes d’Europa Pressió fiscal sobre PIB de Catalunya 34,0% 35,0% 34,2% 34,1% 33,1% 31,8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia
 38. 38. 38 L’Estat Català podrà pagar les pensions dels catalans, les ambaixades, i les transferències a la Unió Europea (1/2)  El pressupost incorpora les partides d’Estat com:  Les pensions  Altres partides de la Seguretat Social Catalana  Defensa  Ambaixades  Transferències de Catalunya a la UE com a país contribuïdor net  Per exemple, de 2013 a 2016, l’Estat Català podrà:  Pujar les pensions un 10%  Dedicar 1.176 milions € a defensa i seguretat nacional  Aportar 2.127 milions €, que inclou 1.475 milions € de fons d’ajuda al desenvolupament d’Espanya sota la direcció de la UE  Dedicar 1.750 milions € per esmorteir els efectes d'un possible boicot comercial Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia
 39. 39. 39 L’Estat Català podrà pagar les pensions dels catalans, les ambaixades, i les transferències a la Unió Europea (1/2) Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 2013 2014 2015 2016 Seguretat Social 22.392 23.332 23.332 23.530 Pensions 18.807 19.747 19.747 19.945 Incapacitat 1.766 1.766 1.766 1.766 Altres 1.819 1.819 1.819 1.819 UE, Afers exteriors i immigració 3.696 3.758 3.833 3.923 Afers exteriors i cooperació 313 375 450 540 Transferències a la Unió Europea 2.127 2.127 2.127 2.127 Cooperació internacional a través de la UE 56 56 56 56 Defensa 1.176 1.176 1.176 1.176 Immigració 11 11 11 11 Accions a favor de catalans a l'exterior 14 14 14 14 Despesa financera (Amortització + Interessos deute) 4.735 4.705 4.887 6.820 Fons per pal·liar els efectes d'un possible boicot 1.000 500 250 0 Aportacions al Fons de la Seg. Social Catalana 1.500 1.500 1.500 1.500 Pressupost de Seg. Social, contribució a la UE i altres (milions d’euros)
 40. 40. 40 Catalunya aportarà anualment 1.500 milions € a un Fons de Reserva per assegurar la cobertura futura de les pensions  Creació del Fons de Reserva de la Seguretat Social catalana  En 5 anys haurà estalviat 7.500 MEUR  En 9 anys haurà estalviat 18.500 MEUR  Haurà d’incloure el 29% del actual Fons de la Seg. Social espanyola: 19.376 MEUR Font: Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aportacions anuals al Fons de Reserva (milions d’euros) Fons de Reserva acumulat (milions d’euros) 3.000 4.500 6.000 7.500 9.500 2014 2015 2016 2017 2018
 41. 41. 41 En conclusió, l’Estat Català és viable, pròsper, i millorarà la qualitat de vida dels catalans i la competitivitat de les empreses catalanes  Catalunya, com a Estat sobirà, serà un dels països més pròspers i solvents d’Europa  El deute públic de l’Estat Català serà inferior a la mitjana de la Unió Europea i la prima de risc serà propera a la de Bèlgica  La Generalitat multiplicarà per 2,3 els seus ingressos  Aquests ingressos permetran:  Cobrir les despeses associades a les infrastructures d’Estat  Incrementar el pressupost de tots els departaments  Cobrir imprevistos com un eventual boicot comercial  Reduir la pressió fiscal  Desenvolupar les infrastructures necessàries pel país  Donar suport a la innovació i internacionalització de les empreses catalanes  Aportar fons a la Unió Europea  Garantir el pagament de les pensions
 42. 42. 42 Bibliografia  Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 2006-2009. Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Març de 2012  Pressupostos Generalitat Catalunya 2012, 2011, Llei 6/2011 de 27 de juliol i el seu Annex de personal.  Pressupostos Generalitat Catalunya 2010 i 2009.  Pressupostos Estat Espanyol 2011,2012  www.idescat.cat  www.ine.es  www.oecd.org  http://epp.eurostat.ec.europa.eu  Guinjoan, M; Cuadras, X.: “Sense Espanya”  Tremosa, R; Pons, J.: “Macroeconomic effects of catalan fiscal deficit with the spanish state (2002-2010)”  Universitat de Granada: La elasticidad y sus aplicaciones  Compte de la Generalitat de Catalunya 2008, informe 34/2010, pàg 81  OECD Economic Outlook, Volume 2011 Issue 1 - No. 89 - © OECD 2011, Table 8 Real total domestic demand, Table 1 Real GDP  Deuta estatal, OECD http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=teina225  Deuda del Estado en circulación, Dirección General del Tesoro y política financiera  Els reptes econòmics de la Unió Europea. Com afectarà la nova integració fiscal a les comunitats autònomes? Núria Bosch, Marta Espasa. Institut d’Economia de Barcelona. Universitat de Barcelona  OECD (2010), Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (database), HICP - inflation rate  Taxation: Key tables from OECD - ISSN 2075-8510 - © OECD 2011 Income tax and social security contributions doi: 10.1787/tax-ssc-table-2011-1-en, PART II. Taxation of Corporate and Capital Income (2011), Table II.1. Corporate income tax rate 1  Simple averages of MFN tariff rates on industrial products applied by UE countries are from the OECD and UNCTAD, http://stats.unctad.org/Handbook/TableViewer/tableView.aspx  Memòria econòmico financera PITC  PIB www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5112  Eurostat. Implicit tax rate on labour. Ratio of taxes and social security contributions on employed labour income to total compensation of employees http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem070  Presupuestos Generales del Estado, OO.AA., Agencias, O.Públicos y S.Social. Resumen orgánico por programas del presupuesto de gastos. Ingresos
 43. 43. Empresaris per l’Estat propi www.ccncat.cat info@ccncat.cat Només amb un Estat propi Catalunya serà econòmicament viable

×