Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació jordi farré

1,402 views

Published on

LLoc i situació d'Egipte

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Presentació jordi farré

  1. 1. EGIPTE LLOC I SITUACIÓ ROBERTA URDA JORDI fARRÉ ABEL MORA
  2. 2. ÍNDEX • SITUACIÓ GEOGRÀFICA • EL RIU NIL • DESERTS • LA PENÍNSULA DEL SINAÍ • ANTIC EGIPTE • WEBGRAFIA
  3. 3. SITUACIÓ GEOGRAFICA • Egipte està situat al nord est d’Àfrica. • Egipte limita a l’est i a l’oest amb grans deserts. • Per enmig, de nord a sud, passa el riu Nil.
  4. 4. EL RIU NIL • El riu Nil travessa de sud a nord, pel mig d’Egipte. • Els habitants d’Egipte construïen canals per fer arribar l’aigua a les cases. • Es el riu més llarg del món.
  5. 5. DESERTS • A l’oest d’Egipte hi ha el desert de Líbia, a l’est hi ha el desert d’Aràbia, i al sud el desert de Núbia. DESERT DE LÍBIA DESERT D’ARÀBIA DESERT DE NÚBIA
  6. 6. PENÍNSULA DEL SINAÍ • La península del Sinaí està situada a la part  asiàtica del Pròxim orient. Limita al nord amb la mar mediterrània; a l'oest, amb l’istme de Suez, que la uneix a l’Àfrica i pel qual passa el canal de Suez; a l'est, amb la frontera entre Egipte i Israel.
  7. 7. ANTIC EGIPTE • L'antic Egipte és una civilització del nord-est d‘Àfrica que es va desenvolupar al voltant del curs mitjà i baix del riu Nil, en el territori que ara ocupen els actuals estats d‘Egipte i el nord del Sudan. La civilització es va constituir cap al 3150 aC,amb la unificació de l‘Alt i el Baix Egipte sota el primer faraó, i va persistir durant els següents tres mil·lennis.
  8. 8. WEBGRAFIA • https://ca.wikipedia.org/wiki/Antic_Egipte#/ media/File:All_Gizah_Pyramids.jp • https://ca.wikipedia.org/wiki/Antic_Egipte • https://www.google.es/search? q=peninsula+del+sinai&tbm=isch&tbo=u&source =univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj33PGJjM_T AhVFOxoKHZ8BDcgQsAQINQ&biw=1920&bi h=974#imgrc=h-uZmnRLwTOqCM

×