Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aviacio 2.0

630 views

Published on

La Aviació en la era digital. Com fer us de les TI per difondre la cultura aeronàutica

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aviacio 2.0

 1. 1. Aviació 2.0 L'aeronàutica en l'era digital <ul><li>Robert Plà i Aragonés, Aeroport de Sabadell, 15 de maig de 2010 </li></ul><ul><li>F undació P arc A eronàutic de C atalunya </li></ul>
 2. 2. Introducción <ul><li>Tots som conscients de que l'Internet i les Tecnologies de la Informació han canviat les nostres vides.
 3. 3. Aquesta presentació tracta de com podem fer us de les TI per augmentar la difusió de la Cultura Aeronàutica. </li></ul>
 4. 4. Accés a Internet
 5. 5. Accés a Internet <ul><li>25% conexió a internet
 6. 6. 75-80% Paissos desenvolupats
 7. 7. 5% accés exclusiu mòbil
 8. 8. 50% trafic móbil per Facefbook (UK)
 9. 9. Mes creixement: Dones 55-65 anys </li></ul>Canvis
 10. 10. <ul><li>Aquí una imatge amb un núvol de termes associats a Internet que representen els canvis introduïts per la xarxa.
 11. 11. Demanar al public per els que ells creuen mes importants.
 12. 12. Demanar si desconeixen alguna palabra </li></ul>¿Quins Canvis?
 13. 13. Llei de Moore <ul><li>El nombre de transistors continguts en un circuit integrat es duplica cada 18 mesos (1965) </li></ul>
 14. 14. Automovils i Ordinadors <ul><li>Tom Forrester: Un Rolls-Royce per 2 € am la potencia del Queen Elitsabeth que faria 1 Millió de Km. amb 1 litre de combustible.(1985) </li></ul>
 15. 15. Viure en digital (Being Digital) Nicolás Negroponte 1995
 16. 16. El “Mon Digital” NO existeix <ul><li>Carlos Sánchez Almeida, 2000 </li></ul>Hacking the law since 1987 <ul><li>Cultura Libre
 17. 17. República Internet
 18. 18. Todo está en venta </li></ul>La Xarxa no és un món nou: és el teixit neuronal del món real
 19. 19. Apocalíptics <ul><li>La ruina i la fi del mon </li></ul>Integrats Noves oportunitats Actitud davant els cambis <ul><li>Umberto Eco. Apocaliptics i integrats </li></ul>
 20. 20. Aviació, element de Progrés <ul><li>Esport
 21. 21. Tecnologia
 22. 22. Militar
 23. 23. Economia </li></ul><ul><li>Social
 24. 24. Humà </li></ul>Aspectes Originals Aspectes Millorables
 25. 25. Progrés limitat <ul><li>Hem arribat a la Lluna
 26. 26. No tothom pot volar
 27. 27. Volar mai no s'ha considerat un dret </li></ul>
 28. 28. Desafiaments <ul><li>Ecologia (contaminació, combustibles)
 29. 29. Economia (recursos, tecnologia)
 30. 30. Demanda (demografia)
 31. 31. Espai (congestió, infraestructures) </li></ul>ADAPTAR DESAPAREIX
 32. 32. Tecnologia i Evolució Els canvis han arribat per quedar-se: Qui comprengi millor les noves normes, triomfará
 33. 33. Estrategies triomfadores <ul><li>Associacionisme
 34. 34. Educació
 35. 35. Informació
 36. 36. Projectes </li></ul>
 37. 37. Associacionisme Digital Internet Força, Recursos, Pes Social El nou associacionisme neix sense les limitacions del vell i permet que persones aïllades formin part d'un grup
 38. 38. Educació El Element (2009) <ul><li>Característiques </li><ul><li>Capacitat, Vocació </li></ul><li>Condicions </li><ul><li>Actitud, Oportunitats </li></ul></ul>Sir Ken Robinson Tothom te aptituds per fer quelcom. Ho ha de trobar i fer-ho per ser feliç. Es el seu ELEMENT . Hem de facilitar que les persones que tenen el seu element a la Aeronàutica ho trobin creant les condicions adients.
 39. 39. Informació <ul><li>Biblioteques (ebooks, pdf, webs...)
 40. 40. Publicacions (ezines, boletins, blogs...)
 41. 41. Bases de Dades (rnac, OT, AIP, ...)
 42. 42. Registres Multimedia (imatge, Video...)
 43. 43. Comunicació (Fors, reunions, wiki...) </li></ul>
 44. 44. Projectes <ul><li>Reflexius </li><ul><li>Asociacions, Educació, Informacio... </li></ul><li>Projectius </li><ul><li>Exhibicions, Divulgació, comunicació... </li></ul><li>Proactius </li><ul><li>Tecnologia, comunitat, humanitat </li></ul></ul>
 45. 45. Per exemple... <ul><li>Base de dades de Punts Aeronàutics
 46. 46. Base de dades de Biografies, Cronograma
 47. 47. Viquipèdia Aeronàutica
 48. 48. Registre Històric Aeronaus Militars
 49. 49. Format Registre Aeronaus
 50. 50. Unitats Didàctiques Aeronàutiques
 51. 51. Avió Open Source </li></ul>
 52. 52. Aviació 2.0 Es un concepte d'evolució de la aviació on els aerotrastornats assumeixen el protagonisme i la responsabilitat de difondre la cultura aeronáutica amb el objectiu de fer un mon millor
 53. 53. ¿ Preguntes ? F I
 54. 54. Adreçes a la web (URL,s) Les adreces que he utilitzat per documentar aquesta presentació les podeu trobar a la meva pàgina a delicious.com : http://delicious.com/rpla/aviacio2.0
 55. 55. Coordenades Blog : http://robertopla.net/ Flickr: http://www.flickr.com/photos/fotero/ Twitter: http://twitter.com/rpla Delicious: http://delicious.com/rpla Continguts sota Llicencia Creative Commons Fet amb Programari Llure

×