การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                เพื่อเตรียมการสมัชชาเ...
๒      การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”      เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                   เพื่อเตรียมการส...
๔       การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”        เพื่อเตรียมการสมัชชาเภ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                    เพื่อเตรียมการ...
๖       การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”        เพื่อเตรียมการสมัชชาเภส...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”          เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ...
๘  การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”  เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                           ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                    เพื่อเตรียมกา...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                           ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”          เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”          เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ...
๑๔  การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”   เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                           ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”            เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรม...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                           ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”      เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                เพื่อเตรียมการสมัชชาเ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”      เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”            เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรม...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”          เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ...
การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”                    เพื่อเตรียมกา...
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Rx samatcha096 25521208
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rx samatcha096 25521208

662 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rx samatcha096 25521208

 1. 1. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๑ รับขวัญ ๙๖ ป แหงการอภิวฒน ั วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ศุภฤกษเบิกฟาอัฏฐธันว คํารบวารเกาสิบหกชันษาวิชาชีพเภสัชกรรมวัฒนา นับแตสองสี่หาหกโฉลกป ปญหาใหญประเทศชาติขาดแคลนยา ธ กรุณาหวังไพรฟาเปนสุขีกอกําเนิด “แพทยปรุงยา” ในธานี ตราบวันนี้เภสัชศาสตรกาวหนาไกล พัฒนาระบบยาเพื่อมหาชน ผูทุกขทนจากโรคภัยทั้งหลายแกปญหาดานยาคือหัวใจ สุขภาพสังคมไทยรวมดูแล อภิวัฒนฐานสมุนไพรไดพึ่งตน ล้ําคาลนบนผืนแผนดินแมพี่นองไทยเขาถึงยาถวนหนาแท รูเทาทันกระแสบรรษัทยา “เภสัชกรเพื่อสังคม” อุดมการณ สรรสรางงานเภสัชกรรมทรงคุณคาตอบแทนคุณแผนดินสิ้นสงกา ดวยปฏิบัติบูชานิจนิรันดร ประพันธโดย เภสัชกรหญิง ดร. ยุภาพรรณ มันกระโทก การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. ๒ การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๙๖ ป วิชาชีพเภสัชกรรม บทบาทเภสัชกรเพือปวงชน ่ รับใชปวง ประชา มานานเนิ่น ลวงเขาเกิน เกาสิบหก ศกปผาน สรางสมสรรพ วิชา มาเนิ่นนาน เปนแกนสาร เภสัช ของรัฐไทย พรอมศึกษิต สงางาม ความสําเร็จ เปนดั่งเพชร พรางพรอย ทั้งนอยใหญ รวมสรรสราง สา’(ธารณ)สุข ไรทุกขภัย ทั้งใกลไกล ในกรุง ในทุงนา ระดมศาสตร สํานักใด มีในโลก มาสังโยค ศาสตรไทย ใหเลิศคา เภสัชกรรม นําชาติ ปราศโรคา เภสัชกร งามสงา กลาความคิด แตกอนเกา เราปดทอง ตองหลังพระ ทุกภาระ รับไว ไมของจิต ดวยภาระ นั้นหรือ คือชีวิต จึงมุงคิด ผลิตยา –ประชาชน สูตรตําหรับ รับเอา ทั้งเกาใหม สมุนไพร วิจัย จนเห็นผล เพิ่มมูลคา ภูมปญญา สูสากล ิ มุงคิดคน ควาไกลสุด อุตสาหกรรม ภาระหลัก โรง’(พยา)บาล นั้นงานใหญ อยูหนใด ไดยา หาเหลื่อมล้ํา จากยุคการ งานผลิต เภสัชกรรม แลวมุงนํา บริบาล งานเกรียงไกร เภสัชกร ชุมชน คนรูจัก เราเปนหลัก เรื่องยา นาเลื่อมใส เปนเรือธง ธํารง สงกาวไกล เปนหลักชัย วิชาชีพ เพื่อปวงชน ธุรกิจ การยา การคาเฟอง นับเปนเรื่อง ยอนยอก ทั้งดอกผล ทั้งในชาติ ขามชาติ ฉลาดลน แตไมพน พิกัด เภสัชกร การศึกษา เสริมสงา นานาชาติ กลาผงาด งานใหญ วิจัย-สอน สรางปญญา วิชาเกื้อ เอื้ออาทร เภสัชศาสตร สองสะทอน ขจรไกล จรรยาบรรณ มั่นเนน จนเจนชัด รวมแรงรัฐ เภสัชสภา ปราการใหญ เกียรติภูมิ พรอมสะพัด เภสัชไทย ตองเกรียงไกร ตองแกรงกลา ทาคลื่นลม ประพันธโดย เภสัชกร ศาสตราภิชาน ดร.ภาวิช ทองโรจน นายกสภาเภสัชกรรมรองประธานกรรมการอํานวยการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) อดีต เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณบดี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. 3. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๓ คํานํา การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) นี้ เปนสวนหนึ่งของการเตรียมงานสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป(พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่เปนความรวมมือของสภาเภสัชกรรม ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย(ศ.ศ.ภ.ท.) และองคกรวิชาชีพตาง ๆ ภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) : บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและการศึกษาเภสัชศาสตรในศตวรรษหนา ซึ่งไดมีการเตรียมการมาเปนระยะ ๆ และมีแผนที่จะจัดการประชุมเตรียมการสมัชชาอยางตอเนื่องทุกป โดยในป๒๕๕๑ นี้ ไดมีการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๕ ปไปแลว ตอมาคณะกรรมการศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ไดรับมอบหมายใหจัดการประชุม “เภสัชกรรมไทย ๙๖ ป มุงสูศตวรรษใหม” ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานใหเภสัชกรไดรับรูในวงกวาง เปนการระดมความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้นในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ในชวง ๔ ปกอนครบวาระ ๑๐๐ ปวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานเตรียมการสมัชชาฯ ไดจัดทําหนังสือโดยมีเปาหมาย เพื่อรวบรวมผลจากคณะทํางาน๖ สาขา ไดแก สาขาโรงพยาบาล สาขาการศึกษา สาขาคุมครองผูบริโภค สาขาเภสัชกรรมชุมชน สาขาเภสัชอุตสาหกรรม และสาขาบริหารเภสัชกิจและการตลาด หนังสือที่จัดทําในครั้งนี้ เปนเพียงจุดเริ่มตนของการประมวลสถานการณ บทบาท กําลังคนและแผนยุทธศาสตร ของสาขาตาง ๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ยังตองการมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้น ขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะนําไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสงมอบใหการจัดประชุมเตรียมการสมัชชาในครั้งตอไป เกิดการพัฒนาในรอบ ๔ ป เพื่อนําสูสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป ในป ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น ๑๐ อาคารนวั ต กรรมทางเภสั ช ศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. 4. ๔ การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) สารบัญ หน ารับขวัญ ๙๖ ป แหงการอภิวัฒนวชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ิ ๑๙๖ ป วิชาชีพเภสัชกรรม "บทบาทเภสัชกรเพื่อปวงชน" ๒คํานํา ๓สารสารจากประธานคณะกรรมการอํา นวยการ ๙เพื่ อ เตรี ย มการสมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖) (เภสัชกร ศาสตราจารย กิ ต ติ คุ ณ ดร. ม.ล. ประนต ชุ ม แสง)สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ๑๐ (เภสัชกร ศาสตราภิชาน ดร. ภาวิช ทองโรจน)สารจากประธานคณะกรรมการจั ด การประชุ ม สมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๙๖ ป ๑๑“บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”เพื่ อ เตรี ย มการสมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖) (เภสัชกรหญิ ง รองศาสตราจารย ดร. บั ง อร ศรี พ านิ ช กุ ล ชั ย )สารจากประธานมู ล นิ ธิ เ ภสั ช ศาสตร เ พื่ อ สั ง คม ๑๒ (เภสัชกรหญิ ง ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. สํา ลี ใจดี )โครงการ/กํา หนดการโครงการประชุ ม สมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” ๑๕ เพื่ อ เตรี ย มการเภสั ช กรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖)กํา หนดการประชุ ม สมั ช ชาเภสัช กรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” ๑๘ เพื่ อ เตรี ย มการสมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖)ปาฐกถาเกียรติยศปาฐกถาเกียรติยศ “เภสัชกรไทย หัวใจไรพรมแดน” โดย เภสัชกรหญิง ดร. กฤษณา ไกรสินธุ ๒๑คํานิยม ๒๔เสภา ผลงานเพื่อผูปวย ของ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ ๒๖2009 Ramon Magsaysay Award Dr.KRISANA KRAISINTU ๒๘คํายกยองสรรเสริญ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ๓๔สุนทรพจนของ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ๓๖ชีวประวัติของ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ ๓๘คําแสดงความยินดี จาก ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี ๔๔คําแสดงความยินดี จากคณบดีคณะเภสัชศาสตร ๔๕พิธีมอบรางวัลพิธีพิธีมอบรางวัล “เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๒ ๖๑เสภา เภสัชกรดีเดนเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ภก.วรวิทย กิตติวงศสุนทร ๖๓ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 5. 5. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๕ สารบัญ (ตอ)ประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป: บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม หน าระเบียบวาระที่ ๑ ๖๖ รายงานการติ ด ตามผลการประชุ ม สมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๙๕ ป : ความสํา เร็ จ ป ญ หาอุ ป สรรคและข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาต อ เนื่ อ ง • สาขาเภสัชศาสตรศึกษา ๖๗ • สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล ๗๗ • สาขาเภสัชกรรมชุมชน ๙๓ • สาขาเภสัชอุตสาหกรรม ๑๐๔ • สาขาการคุมครองผูบริโภค ๑๑๐ • สาขาการบริหารเภสัชกิจและการตลาด ๑๑๓ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาคําประกาศการขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเอง และเขาถึงยาจําเปน • ราง เอกสารหลัก สมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป (๑) ๑๑๘ การขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองและเขาถึงยาจําเปน • ราง มติสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป (๒) ๑๒๒ การขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองและเขาถึงยาจําเปน • ราง ภาคผนวก แนบมติ ๒ (๓) ๑๒๓ คําประกาศเจตนารมณการขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเองและเขาถึงยาจําเปนระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาประเด็นและกระบวนการพัฒนาสําหรับการจัดสมัชชาในปตอไประเบียบวาระที่ ๔ รับรอง คําประกาศเจตนารมณ การขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตยาเพื่อการพึ่งตนเอง และเขาถึงยาจําเปนภาคผนวกภาคผนวก ๑ • การพัฒนาวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ๑๒๗ • (ราง) แผนยุทธศาสตรพัฒนา อุตสาหกรรมยาสามัญในประเทศ (My map) ๑๓๐ •ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยาแผนป จ จุ บั น ภายในประเทศ การวิ จั ย และพั ฒ นา ๑๓๑ ยา • ร า งกฎกระทรวง GMP ยาแผนโบราณ ๑๔๑ภาคผนวก ๒(ราง) เกณฑมาตรฐานแหลงฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ๑๔๖ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 6. 6. ๖ การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) สารบัญ (ตอ) หน าภาคผนวก ๓ ผลการประชุ ม สมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ ๑-๔คําประกาศเจตนารมณทศวรรษแหงการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม (๒๕๓๖-๒๕๔๖) เนื่องในวาระครบ ๑๕๓ ๘๐ ป ของการศึกษาเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖ • สูทศวรรษที่เกาเภสัชกรไทย (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๖) ๑๕๕ • สรุปประเด็นการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑๕๖ • คําปฏิญญาการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑๕๗ • สรุปประเด็นการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๕๘ภาคผนวก ๔ คํา สั่ งคํา สั่ ง สภาเภสั ช กรรม เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การประชุ ม สมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๙๖ ป ๑๖๓ “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่ อ เตรี ย มการสมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖)คํา สั่ ง ศู น ย ป ระสานงานการศึ กษาเภสั ช ศาสตร แห ง ประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ๑๗๑ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ประชุ ม สมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการ ผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖)หนั ง สื อ อนุ มั ติ จั ด การประชุ ม สมั ช ชาเภสั ช กรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” ๑๗๓ เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖)  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 7. 7. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๗ สาร ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 8. 8. ๘ การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 9. 9. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ʾ( . . ) F . . . ˈ F ˆ F F F F F F F ˂ F F F F F F F F F F F . . F F . . F F F F ˆ F , F F F F ʾ . . F “ ” F F F ʾ . . ʾ . . F ʾ . . F F ʾ ˈ F F ʾ F “ ʾ F F F( - ): F ” F . . ʾ . . ʾ“ ” ˈ F ʾ( . . ) ˈ F ˈ F FF F F F ʾ ʾ“ ” ˈF ʾ( . . ) F ˈ F F F F F . . . ʾ( . . ) ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. 10. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) . F F ʾ . . ˈ F F F F F F ʾ F F ʾ F F F ʾF F ʾ . . F F ˈ F F - F F F FF F F F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F F F F F F - ʾ F F F F F F F F F F FF F F F F F F ʾ ʾ F F ˈ ʾ F F F ʽ F F ʾ F ˈ ʾ F F ˈ F F F ˆ F ˈ F F F F F F F F F ʾ . . F F F ˈ F F F F F . F ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. 11. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ʾ ʾ( . . ) F . F F F F F ( . . . .) ˈ ˈ F ʾ ʾ ˈ F F ˈ FF F F F F F F F F ˈ ˂ F ˈ F F ˆ F F F F F F FF ˈ F FF F ˈ F . F F F F F ( . . . .) ʾ ʾ( . . ) ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12. 12. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) F ( . . .) F F F . ʾ( . . ) ˈ ʾ( . . ) F F F ( . . . .) F F ʾ ʾ( . . ) F F F F F ˈ F F F F ʾ . . F F F ʾF F F( ˆ ) F . . F F F ˈ F F F F F F F F F F F ˈ F . . F F ʾ F F F F ʽ F ˁ F F F F ʾ F F F . F ( . . .) ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. 13. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๑๓ โครงการ กําหนดการ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 14. 14. ๑๔ การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ป “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 15. 15. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ʾ ʾ( . . ) . - . . F F F F . ************************************************************************************ F ˆ F F F F F F F ˂ F F F F F F F F F . . F F F . . F ʽ ʿ F ( ʾ) ˈ F ʽ . . F F ˈ F F F ˈ ˈ F ˈ F F F , F F ˆ F FF F F F F ʾ ʾ . . F F F F ˁ F F F F F F F F F F . . - F F˂ F F ˈ F F ˆ F F ˈ F F F F F F F F ˈ ˈ F F ˆ F ˁ F ˆ F F F F F ˁ /F ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. 16. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ʾ ˈF ʾ( . . ) ˈ F F F F ( . . . .) F F F ʾ( . . ) ʾ F F F( - ): F F F F F F F F F F ˈ ˈ F F F ʾ F F F F F F F ʾ F ʾ . F F F F F F F F F F F . ʾ F . ( . . ) . ʾ F . F ˈ F . ʾ( . . ) . . F F F ( . . . .) F F . F ( ) . . F ( .) . F F F ( . . . .) . F ( ) . F ˂ ( .) . F F F ( .) . F F ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 17. 17. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) F F F F F F FF F F F F F F . - . . F F F F . F F . ʾ F F ˈ . ʾ F F F . ʾ F ( . . ) . F ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. 18. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ʾ ʾ( . . ) . . . - . . F F F F. - . . ( F ). - . . ʽ F . .. ʾ ( . . ) F ʽ ʾ F. - . . F : . F F. - . . F ʾ • F . . . F . . • F . . . F • F F . . . F F . . . F ( ). - . . F ( F ). - . . :ʾ . . F . . . F :ʾ ˆ F F ( ) : . . F . . F . . F F F F . ( . . . ) ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. 19. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ( F ). - . . ( ʾ ). - . . ʾ( F ) . . . . . . F. - . . F ˈ • F ( ) . . . F F . F . F . . . F . . F F . . F . F . • ʽ F. - . F ( F ). - . . ʾ F • ʾ F • ʾ. - . . F F ˈ. - . ʽ . . F ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 20. 20. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) * • : F : F F F • . - . . F F. - . . F F . . F F F . . . F F F . .. - . . : F : F F F • . F F • . F • F • F F F F • . . F • . . . F . . . F F F F F F ˂ .. - . . . . • . . F F F . . • . F F F . .. - . F. . F ʽ : . . . F F . . ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 21. 21. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) F F ʾ ปาฐกถาเกียรติยศ“เภสัชกรไทย หัวใจไร้พรมแดน” โดย เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 22. 22. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม”เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 23. 23. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) คํานิยม เสภา ผลงานเพื่อผู้ป่วย2009 Ramon Magsaysay Award สุนทรพจน์ ชีวประวัติ คําแสดงความยินดี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 24. 24. การประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๙๖ ปี “บทบาทเภสัชกรในการผลิตยาเพื่อสังคม” เพื่อเตรียมการสมัชชาเภสัชกรรมไทย ๑๐๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖) F FF FF ˈ F F ˈF ˈ F ˈ F F ˆ F F F F ʾ ....... ....... F F F F F F F F F F ... F F F F F F F F F F F F F F ˈ F F F F ˈ ˈ F F ˂ ʿ F F ˈ F F F F F ˈ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

×