Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 15. Espanya i Catalunya al món (lèxic). Geografia 2n batxillerat.

641 views

Published on

Lèxic del tema (termes definits + imatge)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 15. Espanya i Catalunya al món (lèxic). Geografia 2n batxillerat.

 1. 1. Tema 15: Espanya i Catalunya en el context mundial i europeu (lèxic) IVAN ALABALL CABRERA ALBERT ALEMANY FONT . 2L. Gener del 2014 Institut Infanta Isabel d’Aragó. Barcelona. Prof.: Rafael Palomero Caro
 2. 2. Producte interior brut (PIB) Suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai econòmic durant un període de temps determinat, normalment un any, excloent-ne el consum intermedi utilitzat en la producció.
 3. 3. Producte interior brut per habitant Valor de tota la producció corresponent a un any (PIB), dividit pel nombre d’habitants.
 4. 4. Índex de desenvolupament humà (IDH) Indicador creat l'any 1990 per l’ONU amb l'objectiu de mesurar el nivell de desenvolupament dels diferents estats del món. Es calcula a través de l’esperança de vida en néixer, l’índex d’escolarització i l’índex del PIB per habitant; es puntua entre un valor màxim d’un i un valor mínim de zero.
 5. 5. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) Organització econòmica internacional formada pels països desenvolupats que accepten el principi del lliure mercat, fundada el 1960.Té com a objectiu coordinar les polítiques econòmiques i socials dels estats membres.
 6. 6. Índex de convergència europea Indicador del nivell de riquesa d’un país en comparació amb la mitjana de la Unió Europea.
 7. 7. Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Fons de la UE per promoure la cohesió econòmica i social dels estats membres, per mitjà de la correcció dels principals desequilibris regionals.
 8. 8. Fons Social Europeu (FSE) Fons de la UE destinat a fomentar les oportunitats de feina i de mobilitat geogràfica i professional dels treballadors, i també a facilitar la seva adaptació a les transformacions industrials i als canvis dels sistemes de producció.
 9. 9. Comitè de les Regions (de la UE) Organisme consultiu de la UE que reuneix les col·lectivitats locals i regionals de la Unió.
 10. 10. Assemblea de les Regions d’Europa Organització política creada el 1985 per tal d'afavorir el treball conjunt de les regions europees i que aquestes tinguin un paper actiu en la construcció d’Europa.
 11. 11. Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) Organisme interregional de cooperació transfronterera, creat el 1983; en formen part Andorra i les regions pirinenques d’Espanya i França. La seva finalitat és tractar de manera conjunta els problemes que es deriven de la condició pirinenca, com una climatologia extrema, despoblament, fragilitat ecològica i, molt particularment, el caràcter de barrera física que representa el massís pirinenc per al desenvolupament de les comunicacions.
 12. 12. Quatre Motors per a Europa Consorci format el 1988 per quatre regions d’entre les més dinàmiques de la UE, que, tot i no ser capitals dels seus estats, són econòmicament motors d’aquests i col·laboren en diferents camps del seu interès: Catalunya (Espanya), Baden- Württemberg (Alemanya), Llombardia (Itàlia) i Roine-Alps (França).
 13. 13. Euroregió Pirineus-Mediterrània Iniciativa conjunta de cooperació política entre els governs d’Aragó, Catalunya i les Illes Balears i els consells regionals de Llenguadoc- Rosselló i Migdia-Pirineus, que té com a objectiu donar suport a projectes comuns proposats pels sectors socials, institucionals i econòmics.
 14. 14. Fons de Compensació Interterritorial Instrument de la política regional de l’Estat espanyol destinat a finançar inversions públiques i transferències de capital a les comunitats autònomes endarrerides. El seu funcionament és objecte de polèmica en les comunitats que se’n consideren perjudicades, com és el cas de Catalunya.
 15. 15. Paritat del poder adquisitiu (PPA) Indicador econòmic del Fons Monetari Internacional (FMI), que permet comparar d’una manera realista el nivell de vida entre diferents estats, considerant el PIB per càpita en funció del cost de la vida i les variacions de preus de cada país.

×