Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estats unitaris i estats plurals

751 views

Published on

Diferents maneres d'organitzacio territorial dels estats unitaris i dels estats plurals

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estats unitaris i estats plurals

  1. 1. Estats unitaris i estats plurals (diferents sistemes d’organització territorial) (Presentació de Carlos González Maestro, 2L, març de 2007. Textos del professor Rafael Palomero Caro. IES INFANTA ISABEL D’ARAGÓ, Barcelona)
  2. 2. Estats unitaris
  3. 3. Estat centralista <ul><li>Existeix un únic poble o nació (un únic poder sobirà) </li></ul><ul><li>El poder central aprova i executa les lleis en tot l’Estat. </li></ul>C
  4. 4. Estat descentralitzat <ul><li>Existeix un únic poble o nació (un únic poder sobirà) </li></ul><ul><li>El poder central aprova i executa gairebé totes les lleis en tot l’Estat. </li></ul><ul><li>Els poders regionals executen algunes lleis. </li></ul>C R R R R
  5. 5. Estat autonòmic <ul><li>Existeix un únic poble o nació (un únic poder sobirà) </li></ul><ul><li>El poder central aprova i executa moltes lleis en tot l’Estat. </li></ul><ul><li>Els poders regionals (normalment, només en algunes regions) aproven i executen algunes lleis . </li></ul>C R R R R
  6. 6. Estats no unitaris (o plurals)
  7. 7. Estat federal (o federació) <ul><li>Existeixen diferents pobles o nacions (diferents poders sobirans), que, voluntàriament, han delegat part de la seva sobirania en un poder central. </li></ul><ul><li>La Constitució estableix clarament quines són les competències dels estats federats (la major part) i les del poder central. </li></ul><ul><li>El poder central aprova i executa algunes lleis en tot l’Estat (en especial, tot el que es refereix a defensa, diplomàcia i política econòmica). </li></ul><ul><li>Els estats federats han renunciat a la seva independència quuan van crear l’Estat federal (o quan s’hi van adherir) </li></ul>PF EF EF EF EF EF EF EF EF
  8. 8. Estat confederal o confederació <ul><li>Existeixen diferents pobles o nacions (diferents poders sobirans), que, conserven íntegrament la seva sobirania. </li></ul><ul><li>La Constitució estableix clarament quines són les competències dels estats federats (gairebé totes) i les del poder central (molt poques). </li></ul><ul><li>El poder central es reserva habitualment les competències en defensa. </li></ul><ul><li>Els estats confederats tenen el dret d’autodeterminació (és a dir, poden separar-se de la confederació), bé quan vulguin, bé en determinades condicions que han pactat anteriorment. </li></ul>PC EC EC EC EC EC EC EC EC

×