Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>NAMA AHLI KUMPULAN </li></ul><ul><li>TENGKU ZAINI BINTI TENGKU ISMAIL (L20111006495) </li></ul><ul><li>NOR ZILAN...
Tajuk Kajian ‘ Cadangan Penggunaan Perisian Audacity Dalam Mempertingkatkan Kefasihan Pertuturan Bahasa Inggeris di Kala...
Kajian dijalankan ke atas seorang pelajar Tingkatan 1 Pertanian Sek Men Keb Seri Intan, Machang Kelantan Mengutarakan isu...
<ul><li>Tiada minat dan kesedaran tentang kepentingan mempelajari bahasa Inggeris. </li></ul><ul><li>Kaedah P&P yang membo...
<ul><li>Kegagalan penguasaan bahasa Inggeris yang baik oleh kebanyakan pelajar Malaysia selepas 13 tahun mempelajarinya, m...
Kajian ini difokuskan kepada meningkatkan kefasihan para pelajar untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dengan lancar dan bo...
Objektif Kajian Objektif khusus: Meningkatkan markah para pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris khususnya dalam ujian lisan...
<ul><li>Menggunakan kaedah audacity </li></ul><ul><li>Audacity – satu perisian komputer yang berfungsi untuk merakam dan m...
<ul><li>Penyelidik menyenaraikan 3 tugasan untuk diberikan kepada pelajar: </li></ul><ul><li>a) Persembahan Formal – diber...
<ul><li>Tugasan dinilai melalui 3 kateria: </li></ul><ul><li>a) Melengkapkan Tugasan– semua soalan dijawab atau tidak </li...
METADOLOGI mengikut Model Kajian Stringer (2004)
METODOLOGI KAJIAN <ul><li>Reka Bentuk Kajian </li></ul><ul><li>Kajian ini dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian...
Kumpulan Sasaran <ul><li>Kajian ini akan melibatkan seorang pelajar tingkatan 1 Pertanian 1 di sebuah sekolah menengah di ...
Instrumen Kajian <ul><li>Tinjauan masalah </li></ul><ul><li>Tinjauan dilakukan dengan mengumpul data dan mendapatkan maklu...
a) Temubual dengan Guru Bahasa Inggeris <ul><li>Penyelidik mendapat maklumat daripada temubual bersama tenaga pengajar, ia...
<ul><li>Video temubual dengan Guru matapelajaran Bahasa Inggeris </li></ul>
b) Soal selidik <ul><li>Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada 10 pelajar yang telah dipilih daripada kelas ...
SOALAN KAJIAN TENTANG MASALAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI SEBUAH SEKOLAH ME...
Sambungan…. <ul><li>7. Apakah rancangan TV yang selalu anda tonton? </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>  ...
PART B: Fikirkan setiap kenyataan dan berikan jawapan yang benar-benar menghubungkan anda DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGE...
18. Saya pastikan saya menjawab soalan yang ditanya oleh guru dalam kelas supaya saya boleh mempraktikkan bahasa Inggeris....
32. Pada ketika ini, saya tidak suka memberi idea yang sukar di dalam kelas bahasa Inggeris . 33. Saya selesa untuk berdia...
c) Pemerhatian <ul><li>Pemerhatian dilakukan ke atas perilaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlan...
Senarai sikap pelajar ini di pilih setelah ditanya kepada guru Bahasa Inggeris mengenai sikap pelajar yang paling ketara s...
d) Ujian Pra <ul><li>Ujian pra telah dijalankan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, dan juga di luar ...
Analisis Ujian Pra Jadual 1 : Borang Analisis Keseluruhan Ujian Pra Tempat Masa Bilangan Murid Kekerapan Berkomunikasi dal...
Soalan Latihan “ The Pencil” <ul><li>Kaedah guru memberikan soalan latihan bagi “ The pencil” di akhir pembelajaran pada...
<ul><li>QUESTIONS </li></ul><ul><li>Refer to the text and answer the following questions </li></ul><ul><li>  </li></ul><u...
Metod Analisis <ul><li>a) Temubual: Analisis secara perbincangan tentang faktor- faktor yang menyebabkan pelajar lemah dal...
Anggaran perbelanjaan BIL PECAHAN KEPALA JUMLAH(RM) 1 Perjalanan RM100 2 Bahan dan alat bantu mengajar RM20 3 Percetakan d...
Jadual perlaksanaan Kajian Tindakan BIL AKTIVITI TARIKH 1 Mesyuarat jawatankuasa- membentangkan cadangan 5.9.2011 2 Mesyu...
Cadangan kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kefasihan para pelajar dalam perbualan bahasa Inggeris sekaligu...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proposal kajian tindakan

10,461 views

Published on

Proposal kajian tindakan

 1. 1. <ul><li>NAMA AHLI KUMPULAN </li></ul><ul><li>TENGKU ZAINI BINTI TENGKU ISMAIL (L20111006495) </li></ul><ul><li>NOR ZILANIZA BINTI ABDOLLAH ZAWAWI (L20111006491) </li></ul><ul><li>ROZIYATUL AFIZAH BINTI AHMAD (L20111006566) </li></ul><ul><li>ROSMAWATI ALADIN (L20111006523) </li></ul>PENSYARAH PROF MADYA DR ABDUL LATIF BIN ABDUL GAPOR TARIKH :17 OCTOBER 2011
 2. 2. Tajuk Kajian ‘ Cadangan Penggunaan Perisian Audacity Dalam Mempertingkatkan Kefasihan Pertuturan Bahasa Inggeris di Kalangan Pelajar’
 3. 3. Kajian dijalankan ke atas seorang pelajar Tingkatan 1 Pertanian Sek Men Keb Seri Intan, Machang Kelantan Mengutarakan isu kelemahan pelajar berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Mencadangkan penggunaan perisian Audacity sebagai penyelesaian.
 4. 4. <ul><li>Tiada minat dan kesedaran tentang kepentingan mempelajari bahasa Inggeris. </li></ul><ul><li>Kaedah P&P yang membosankan </li></ul><ul><li>Tiada keyakinan diri di kalangan pelajar untuk berbahasa Inggeris </li></ul><ul><li>Ruang untuk mempraktikkan bahasa Inggeris kurang </li></ul>MASALAH YANG TELAH DIKENALPASTI
 5. 5. <ul><li>Kegagalan penguasaan bahasa Inggeris yang baik oleh kebanyakan pelajar Malaysia selepas 13 tahun mempelajarinya, mencetuskan pelbagai soalan. </li></ul><ul><li>Isu pengangguran di kalangan mahasiswa disebabkan kelemahan berbahasa Inggeris. </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris ini dianggap sebagai bahasa dunia </li></ul><ul><li>Malaysia memerlukan penduduk yang mampu berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing dengan mereka dari seluruh dunia </li></ul>
 6. 6. Kajian ini difokuskan kepada meningkatkan kefasihan para pelajar untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dengan lancar dan boleh memberi tindakbalas kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan secara lisan atau berkomunikasi. FOKUS
 7. 7. Objektif Kajian Objektif khusus: Meningkatkan markah para pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris khususnya dalam ujian lisan. Objektif am: Memupuk keyakinan pelajar untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris Menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek Bahasa Inggeris Memperkenalkan dan mempratikkan penggunaan teknologi
 8. 8. <ul><li>Menggunakan kaedah audacity </li></ul><ul><li>Audacity – satu perisian komputer yang berfungsi untuk merakam dan memainkan semula rakaman suara dengan jelas dan cepat. </li></ul><ul><li>Peralatan – komputer, headfone dan perisian audacity </li></ul><ul><li>P&P dijalankan di makmal sekolah dan dapat menarik pelajar untuk mempelajarinya </li></ul><ul><li>Boleh juga dilakukan di rumah – lebih cepat belajar </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Penyelidik menyenaraikan 3 tugasan untuk diberikan kepada pelajar: </li></ul><ul><li>a) Persembahan Formal – diberi satu artikel – bercakap secara formal. </li></ul><ul><li>b) Persembahan Tidak Formal – diberikan satu tajuk – bercakap secara spontan,ringkas dan padat. </li></ul><ul><li>c) Simulasi Kumpulan – satu gambaran abstrak sesuatu situasi sebenar. Berbincang sesama sendiri. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Tugasan dinilai melalui 3 kateria: </li></ul><ul><li>a) Melengkapkan Tugasan– semua soalan dijawab atau tidak </li></ul><ul><li>b) Memperkembangkan Tajuk - bagaimana pelajar memperkemabangkan tajuk yang diberikan dengan teratur dan cepat </li></ul><ul><li>c) Penggunaan bahasa yang betul – tatabahasa, perbendaharaan kata, sebutan etc. </li></ul>
 11. 11. METADOLOGI mengikut Model Kajian Stringer (2004)
 12. 12. METODOLOGI KAJIAN <ul><li>Reka Bentuk Kajian </li></ul><ul><li>Kajian ini dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tindakan model Stringer, (2004) </li></ul><ul><li>Langkah 1 : Mereka bentuk kajian yang ingin dijalankan </li></ul><ul><li>Langkah 2 : Pengumpulan data melalui proses soal selidik, temubual guru, temubual pelajar, pemerhatian dalam bilik darjah </li></ul><ul><li>Langkah 3 : Menganalisis data yang diperolehi </li></ul><ul><li>Langkah 4 : Penyampaian Hasil </li></ul><ul><li>Langkah 5 : Mengambil Tindakan ke atas kajian yang dijalankan </li></ul>
 13. 13. Kumpulan Sasaran <ul><li>Kajian ini akan melibatkan seorang pelajar tingkatan 1 Pertanian 1 di sebuah sekolah menengah di Kelantan. </li></ul>
 14. 14. Instrumen Kajian <ul><li>Tinjauan masalah </li></ul><ul><li>Tinjauan dilakukan dengan mengumpul data dan mendapatkan maklumat dalam kelas 1 Pertanian 1. </li></ul><ul><li>Dalam pelaksanaan kajian ini, tinjauan masalah akan dibuat berdasarkan : </li></ul><ul><li>Temubual dengan guru Bahasa Inggeris, </li></ul><ul><li>Temu bual dengan pelajar, </li></ul><ul><li>Soal selidik kepada pelajar dan </li></ul><ul><li>Pemerhatian di dalam bilik darjah. </li></ul>
 15. 15. a) Temubual dengan Guru Bahasa Inggeris <ul><li>Penyelidik mendapat maklumat daripada temubual bersama tenaga pengajar, iaitu En Yussof bin Mamat yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris bagi kelas 1 Pertanian 1 dan mendapati biasanya murid mendapat keputusan yang cemerlang, mendapat markah sederhana atau markah lemah dalam subjek Bahasa Inggeris. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Video temubual dengan Guru matapelajaran Bahasa Inggeris </li></ul>
 17. 17. b) Soal selidik <ul><li>Pengkaji telah memberikan borang soal selidik kepada 10 pelajar yang telah dipilih daripada kelas 1 Pertanian 1. </li></ul><ul><li>Ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti punca dan faktor yang menyebabkan pelajar lemah dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 18. 18. SOALAN KAJIAN TENTANG MASALAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI SEBUAH SEKOLAH MENENGAH DI KELANTAN <ul><li>BAHAGIAN A </li></ul><ul><li>LATAR BELAKANG INDIVIDU </li></ul><ul><li>Arahan: </li></ul><ul><li>Tandakan ( √ ) di kotak yang disediakan </li></ul><ul><li>1. Jantina: </li></ul><ul><li>Lelaki </li></ul><ul><li>  Perempuan </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Keturunan: </li></ul><ul><li>Melayu  </li></ul><ul><li>Cina  </li></ul><ul><li>India </li></ul><ul><li>Lain-lain </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3.Apakah bahasa yang selalu digunakan ketika bercakap dengan ibu bapa? </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>  Cina </li></ul><ul><li>  Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>Lain-lain  </li></ul><ul><li>4. Apakah bahasa yang selalu digunakan ketika bercakap dengan guru di sekolah? </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>  Cina </li></ul><ul><li>  Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>Lain-lain </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Apakah bahasa yang selalu digunakan ketika bercakap dengan rakan-rakan di sekolah? </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>  Cina </li></ul><ul><li>  Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>  Lain-lain </li></ul><ul><li>6. Apakah bahasa yang selalu digunakan ketika bercakap dengan rakan-rakan di luar waktu persekolahan? </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>  Cina </li></ul><ul><li>  Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>  Lain-lain </li></ul>
 19. 19. Sambungan…. <ul><li>7. Apakah rancangan TV yang selalu anda tonton? </li></ul><ul><li>Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>  Cina </li></ul><ul><li>  Bahasa Melayu </li></ul><ul><li>  Lain-lain </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>8. Adakah anda selalu membaca surat khabar berbahasa Inggeris? </li></ul><ul><li>Ya </li></ul><ul><li>  Tidak </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>9. Adakah anda berasa terhibur dengan kelas bahasa Inggeris? </li></ul><ul><li>Ya </li></ul><ul><li>  idak  </li></ul><ul><li>10. Adakah anda berminat dengan apa yang anda lakukan di dalam kelas bahasa Inggeris? </li></ul><ul><li>Ya </li></ul><ul><li>  Tidak </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>11. Adakah anda fikir belajar bertutur dalam bahasa Inggeris itu adalah sesuatu yang penting? </li></ul><ul><li>Ya </li></ul><ul><li>  Tidak </li></ul>
 20. 20. PART B: Fikirkan setiap kenyataan dan berikan jawapan yang benar-benar menghubungkan anda DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS. Untuk setiap pernyataan anda diminta untuk membuat pilihan dan tandakan ( √ ) dalam kotak yang sesuai berdasarkan skala yang diberikan di bawah ini: 1 2 3 4 5 SKALA SELALU KEBIASAANNYA KADANG-KADANG SEKALI-SEKALA TIDAK PERNAH 1 2 3 4 5 12. Apabila saya tahu jawapan yang ditanyakan oleh guru di dalam kelas, saya akan mengangkat tangan untuk menjawab. 13. Saya akan mengangkat tangan untuk menjawab soalan walaupun saya tidak pasti dengan jawapan saya. 14. Apabila guru bertanya sama ada kami faham atau tidak tentang sesuatu pelajaran, saya akan mengangkat tangan apabila ada sesuatu yang saya tidak faham. 1 2 3 4 5 15. Apabila guru bertanya soalan kepada pelajar lain, saya cuba menjawabnya di dalam fikiran saya. 16. Di dalam kelas,saya secara sukarela memberi idea dan pendapat. 17. Di dalam aktiviti kelas ( contoh sesi mengembangkan idea dan aktiviti permainan), saya turut serta secara aktif.
 21. 21. 18. Saya pastikan saya menjawab soalan yang ditanya oleh guru dalam kelas supaya saya boleh mempraktikkan bahasa Inggeris. 19. Saya menyertai secara aktif dalam tugasan berkumpulan 20. Dalam aktiviti berkumpulan, saya secara sukarela memberi sebarang matlumat yang saya ada. 21. Saya cuba menggunakan bahasa Inggeris apabila berkomunikasi dengan guru semasa pembelajaran bahasa Inggeris. 1 2 3 4 5 22. Saya takut rakan-rakan saya akan ketawakan saya apabila saya bercakap bahasa Inggeris. 23. Dalam kelas bahasa Inggeris, saya berasa gementar apabila saya terpaksa bercakap bahasa Inggeris di depan rakan-rakan yang lain. 24. Saya mungkin tahu ekspresi bahasa Inggeris dengan betul tetapi bila saya gementar perkataan itu tidak dapat disebut. 25. Saya selalu merasakan bahawa pelajar-pelajar yang lain bercakap bahasa Inggeris lebih baik daripada saya. 26. Saya sangat berhati-hati apabila saya bercakap menggunakan bahasa Inggeris 27. Saya suka menunggu sehingga saya tahu sebetulnya bagaimana untuk menggunakan bahasa Inggeris sebelum saya menggunakannya. 28. Saya lebih suka untuk mengikut contoh ayat asas daripada mendapat risiko menggunakan ayat yang salah. 29. Saya tidak suka mencuba ayat-ayat yang berbeza di dalam kelas. 30. Saya lebih suka untuk menyebut sesuatu ayat itu kepada diri sendiri sebelum saya bercakap. 31. Saya bimbang mengenai tatabahasa bahasa Inggeris apabila saya bercakap.
 22. 22. 32. Pada ketika ini, saya tidak suka memberi idea yang sukar di dalam kelas bahasa Inggeris . 33. Saya selesa untuk berdiam diri dalam kelas bahasa Inggeris 34. Berkomunikasi dalam bahasa Inggeris selalunya membuatkan saya tidak selesa . 35. Saya malu untuk bersuara di dalam perbualan 1 2 3 4 5 36. Saya takut untuk menjelaskan tentang diri saya dalam bahasa Inggeris 37. Saya tidak bercakap lebih daripada sepatutnya di dalam kelas bahasa Inggeris 38. Saya berasa tidak selesa bersuara di dalam perbualan bahasa Inggeris 39. Secara umum, saya berasa gementar apabila saya menyertai perbincangan dalam bahasa Inggeris. 40. Saya seorang yang pemalu.
 23. 23. c) Pemerhatian <ul><li>Pemerhatian dilakukan ke atas perilaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlangsung sebelum dan selepas kajian. Penyelidik menggunakan borang check list yang menyenaraikan perilaku murid semasa proses P&P berlangsung. </li></ul>
 24. 24. Senarai sikap pelajar ini di pilih setelah ditanya kepada guru Bahasa Inggeris mengenai sikap pelajar yang paling ketara semasa kelas Bahasa Inggeris berlangsung bil kelakuan Pelajar baris 1 Pelajar baris 2 Pelajar baris 3 Pelajar baris 4 Pelajar baris 5 1. Tidur 2. Membuat kerja lain 3. Berbual dengan rakan di sebelah 4. Bertanya soalan apabila tidak faham 5. Menjawab soalan yang disoal oleh guru
 25. 25. d) Ujian Pra <ul><li>Ujian pra telah dijalankan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, dan juga di luar kelas selama 1 hari berturut-turut dengan kerjasama guru Bahasa Inggeris. Tujuan ujian pra dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat awal tentang tahap dan kadar kekerapan penggunaan Bahasa Inggeris dikalangan pelajar tingkatan 1 Pertanian 1 dan kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. penandaan diberikan berdasarkan </li></ul>
 26. 26. Analisis Ujian Pra Jadual 1 : Borang Analisis Keseluruhan Ujian Pra Tempat Masa Bilangan Murid Kekerapan Berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris Mengikut Jam Dalam Bilik Darjah (Dalam Waktu Persekolahan) 8.00- 9.00pg 2 9.00-10.00pg 0 10.30-11.30pg 1 11.30-12.30pg 1 12.30-1.30ptg 1 Luar Bilik Darjah (Di luar waktu persekolahan) 2.30-3.30ptg 0 3.30-4.30ptg 1 Jumlah 6
 27. 27. Soalan Latihan “ The Pencil” <ul><li>Kaedah guru memberikan soalan latihan bagi “ The pencil” di akhir pembelajaran pada hari tersebut adalah untuk mengenalpasti tahap penguasaan dan pemahaman pelajar mengenai pembelajaran yang telah di ajar oleh guru </li></ul>
 28. 28. <ul><li>QUESTIONS </li></ul><ul><li>Refer to the text and answer the following questions </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. List down the characters in the story. </li></ul><ul><li>a)……………… b)…………… c)…………… d)……………… e)……………………. </li></ul><ul><li>2. What is the theme of the story? ……………………………………………………………………………………  </li></ul><ul><li>3 . What lessons do you learn from the story? …………………………………………………………………………………… </li></ul>
 29. 29. Metod Analisis <ul><li>a) Temubual: Analisis secara perbincangan tentang faktor- faktor yang menyebabkan pelajar lemah dalam Bahasa Inggeris. </li></ul><ul><li>b) Soal selidik: Analisis tentang pandangan pelajar mengenai subjek Bahasa Inggeris dan penggunaan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian </li></ul><ul><li>c) Ujian pra: Analisis kekerapan pelajar berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris </li></ul><ul><li>d) Pemerhatian : Analisis secara perbincangan tentang sikap pelajar semasa pengajaran di dalam kelas </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 30. 30. Anggaran perbelanjaan BIL PECAHAN KEPALA JUMLAH(RM) 1 Perjalanan RM100 2 Bahan dan alat bantu mengajar RM20 3 Percetakan dan soal selidik RM10 4 Percetakan modul / bahan pengajaran RM50 5 Percetakan laporan kajian RM10 6 Perbelanjaan mesyuarat RM20 JUMLAH RM210
 31. 31. Jadual perlaksanaan Kajian Tindakan BIL AKTIVITI TARIKH 1 Mesyuarat jawatankuasa- membentangkan cadangan 5.9.2011 2 Mesyuarat- Perancangan pembentukan ujian pra 6.9.2011 3 Perlaksanaan ujian pra 9.9.2011 4 Memproses data ujian pra 10.9.2011 5 Mesyuarat perancangan untuk temubual dan pemerhatian, soal selidik 10.9.2011 - 13.9.2011 6 Melaksanakan aktiviti p&p ( bertindak) 13.9.2011 7 Analisis data, temubual, pemerhatian, soal selidik 13.9.2011 – 16.9.2011 8 Melaksanakan teknik rawatan 16.9.2011 - 18.9.2011 9 Perlaksanaan penilaian kendiri 18.9.2011 - 19.9.2011 10 Penulisan laporan penyelidikan 20.9.2011 - 25.9.2011 11 Pemurnian laporan kajian tindakan 25.9.2011 - 26.9.2011
 32. 32. Cadangan kajian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kefasihan para pelajar dalam perbualan bahasa Inggeris sekaligus menaikkan markah prestasi pelajar dalam subjek bahasa Inggeris. Melalui cadangan kaedah ini, diharapkan para pelajar dapat membina keyakinan diri untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium perbualan seharian mahupun semasa sesi P&P di dalam bilik darjah. Pendedahan awal kepentingan bahasa dunia ini perlu ditekan kepada para pelajar sebagai langkap mempersiapkan diri ke arah dunia globalisasi yang semakin mencabar dan berdaya saing ini.

×