Hsp t5 2009_

631 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp t5 2009_

 1. 1. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL BIDANG 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN. Cadangan Aktiviti Minggu Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 3.1 Pengenalan Aras 1 Sumbangsaran Memerihalkan faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan Mempamer peta minda yang 1 dibina pada transparensi dan meminta pelajar melengkapkan peta minda yang dipamer 3.2 Iklim Aras 1 a. Unsur iklim Menyatakan unsur iklim yang mempengaruhi Sumbangsaran tumbesaran ternakan. Membincangkan ilustrasi berkaitan suhu, hujan/kelembapan dan cahaya 2 b. Kesan iklim ke atas Aras 1 : pengeluaran ternakan  Mentakrifkan himpitan iklim Memerhati, merekod dan membincangkan kesan  Menyatakan kesan himpitan iklim himpitan iklim ke atas secara langsung ke atas ternakan. pengeluaran ternakan  Menyatakan kesan iklim secara Projek Kumpulan : Mereka tidak langsung ke atas bentuk sistem perumahan pengeluaran ternakan ternakan yang sempurna.  Menyatakan cara mengurangkan Pembentangan hasil projek kesan himpitan iklim mengikut kumpulan Aras 2 :  Menerangkan kesan himpitan iklim secara langsung ke atas pengeluaran ternakan  Menerangkan kesan himpitan iklim secara tidak langsung ke atas Melengkapkan modul dan pengeluaran ternakan manual latihan tajuk iklim. 1 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 2. 2. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL 3 3.3 Permakanan Aras 1 : Sumbangsaran a. Kepentingan Menyatakan kepentingan permakanan. permakanan Mempamerkan sampel Menyatakan jenis dan fungsi nutrien. makanan ternakan yang berlabel lengkap komposisi Aras 2 : kelas makanannya b. Kelas Makanan Menerangkan kepentingan pemakanan Menerangkan fungsi nutrien c. Sistem Pencernaan Aras 1 : 4 Mengenalpasti struktur pencernaan ruminan Melakar sistem pencernaan dan bukan ruminan. ruminan dan bukan ruminan. Aras 2 : Menerangkan fungsi organ pencernaan ruminan dan bukan ruminan. Melakukan bedah siasat ke atas Amali bedah siasat ayam/puyuh dan melakar sistem pencernaan Manual Amali Aspek 1.2.1 Aras 3 : Membandingbeza sistem pencernaan lembu/kambing dengan sistem pencernaan ayam/puyuh. 5 d. Bahan makanan Aras 1 ternakan Mentakrifkan bahan makanan ternakan . Mengenalpasti beberapa sampel foraj dan konsentrat Mengenalpasti jenis bahan makanan ternakan. Menyaksikan gambar/slaid/video Aras 2 Membandingkan kelebihan dan kekurangan Membandingkan kandungan foraj dengan konsentrat. nutrien dalam beberapa jenis foraj dan konsentrat. Kerja kumpulan: Membuat rujukan mengenai rumput baik pilih 2 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 3. 3. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL 6 e. Catuan Makanan Aras 1 Mengkaji maklumat Ternakan Menyatakan pengertian catuan makanan kandungan nutrien pada label seimbang pembungkus makanan ternakan dan melakar carta Aras 2 pai bagi menunjukkan Menerangkan konsep Nisbah Penukaran komposisi peratus Makanan (NPM) kandungan kelas makanan Menghitung NPM Meneliti dan membincangkan jadual NPM Latihan pengiraan Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk pemakanan / nutrisi. 3.4 Kesihatan Aras 1  Menyatakan kepentingan kesihatan Sumbangsaran 7 a. Kepentingan kesihatan ternakan. ternaka 3 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 4. 4. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL 8 b. Penyakit ternakan Aras 1  Mengenal pasti simtom ternakan yang Menyaksikan slaid/gambar sakit ternakan yang sihat dan yang berpenyakit  Menyatakan punca penyakit ternakan Memerhati  Menyatakan cara pencegahan dan spesimen/gambar/slaid pengawalan penyakit. parasit luaran dan parasit dalaman.  Menamakan bahan untuk merawat penyakit Sumbangsaran Aras 2 :  Menerangkan kepentingan kesihatan Menjalankan penyahjanhkitan ternakan keatas peralatan dan  Menerangkan punca-punca penyakit perumahan ternakan ternakan  Menerangkan cara-cara pencegahan Tunjukcara merawat penyakit dan pengawalan penyakit Melengkapkan jadual  Menerangkan cara merawat penyakit. pemvaksinan ayam Spesimen bahan rawatan dan pencegahan penyakit Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk kesihatan. 4 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 5. 5. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL 3.5 Genetik 9 a. Ciri ternakan yang Aras 1 dikehendaki  Menyatakan ciri ternakan yang Sumbangsaran dikehendaki. Meneliti jadual perbandingan b. Memperbaik baka yang  Mentakrifkan pembiakbakaan kacukan ciri baka yang berlainan sedia ada dan pembiakbakaan seturunan Menyaksikan video / slaid / Aras 2 gambar mengenai  Menerangkan ciri-ciri ternakan yang perbandingan ciri baka yang dikehendaki berlainan.  Menghuraikan cara-cara memperbaik Membuat peta minda baka yang sedia ada melalui pembiakbaikbakaan kacuk dan pembiakbakaan seturunan 10 UJIAN BULANAN 1 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 c. Sistem pembiakan Aras 1  Mengenal pasti organ-organ sistem Menyaksikan slaid / model / pembiakan ruminan. gambar / foto yang menunjukkan sistem  Menyatakan fungsi organ-organ sistem pembiakan ruminan. pembiakan ruminan Melakar dan melabel  Menyatakan tanda biang.  Menyatakan maksud pengawanan Menyaksikan video / slaid semulajadi dan permanian beradas untuk mengenal pasti tanda biang. Aras 2  Membandingkan kelebihan dan kekurangan pengawanan semulajadi dengan permanian beradas Transparensi bermaklumat  Menerangkan langkah penyediaan Tunjukcara semen untuk permanian beradas Lawatan  Menerangkan langkah penyuntikan semen dalam permanian beradas. Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk genetik 5 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 6. 6. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL BIDANG 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN Minggu / Cadangan Aktiviti Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Tarikh Pembelajaran 4.1 Perladangan Sebagai Suatu Aras 1 : Perniagaan Menyatakan pengertian perladangan Sumbangsaran mengenai 13 sebagai suatu perniagaan. ladang komersil a. Pengenalan. Menyenaraikan mengikut urutan langkah- Perbincangan kumpulan kecil langkah dalam prinsip pengurusan ladang Membincangkan carta aliran Aras 2 : pengurusan Menerangkan langkah-langkah dalam prinsip pengurusan ladang. 4.2 Perancangan Untuk Aras 1 : Memulakan Ladang  Mentakrifkan belanjawan ladang. Latihan menghitung : 14 - anggaran a. Belanjawan bidang usaha  Menyatakan maklumat yang perlu untuk pendapatan menyediakan belanjawan ladang - anggaran perbelanjaan  Menghitung anggaran pendapatan - keuntungan  Menghitung anggaran perbelanjaan Membincangkan contoh belanjawan dua bidang  Menghitung keuntungan usaha dan membandingkan nilai pulangan setiap ringgit 15 Aras 2 : yang dilaburkan.  Menghitung kos luar jangka Menyediakan sekurang-  Menghitung pulangan setiap ringgit kurangnya dua bidang usaha dilabur tanaman atau ternakan yang boleh dijalankan di sekolah. Aras 3 : Memilih satu bidang usaha  Menyediakan belanjawan beberapa berdasarkan belanjawan bidang usaha. yang telah disediakan.  Mentafsirkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur.  Memilih bidang usaha berdasarkan nilai pulangan setiap ringgit dilabur. 16 b. Rancangan operasi Aras 1 : Membincangkan pelan susun ladang  Melakar pelan susun atur ladang atur ladang.  Menyediakan jadual kerja  Menyediakan format yang berkaitan Merancang satu bidang 6 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 7. 7. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL usaha secara berasingan. Aras 2 :  Menerangkan rancangan operasi Membentangkan rancangan ladang. operasi ladang secara berkumpulan. Aras 3 :  Merangka rancangan operasi ladang 4.3 Pelaksanaan Operasi Ladang Aras 1 : 17 Menyatakan sumber pengeluaran yang Mendapatkan sumber a. Pemerolehan sumber diperlukan. pengetahuan untuk melaksanakan bidang usaha. Menerangkan bagaimana sumber pengeluaran diperoleh. Melaksanakan satu bidang b. Pengurusan pengeluaran usaha yang telah dirancang. Mengenal pasti rekod fizikal dan rekod kewangan. Merujuk format kertas kerja permohonan pinjaman bank. Menyenaraikan mengikut urutan aktiviti pemasaran hasil Membincangkan elemen dalam rekod fizikal dan rekod Aras 2 : kewangan  Menerangkan langkah operasi 18 permulaan. Menyediakan peta minda aktiviti pemasaran  Menerangkan aspek pengurusan berikut. Membina carta aliran proses aktiviti pemasaran hasil  Menerangkan jenis rekod pengurusan Lawatan ke ladang  Menerangkan aktiviti-aktiviti pemasaran berhampiran hasil 19 Ulangkaji 20 Peperiksaan Pertengahan Tahun 21 Peperiksaan Pertengahan Tahun 22-23 Cuti Penggal 1 4.3 Analisis dan Penilaian Aras 3 : Operasi Ladang  Menganalisis rekod fizikal  Menganalisis rekod 24 a. Analisis operasi ladang ladang  Membandingbeza beza data  Membentangkan hasil belanjawan dengan data sebenar dari analisis rekod fizikal 25 b. Penilaian operasi ladang rekod kewangan dalam bentuk laporan 7 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 8. 8. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL  Menghitung:  Menilai prestasi bidang usaha - jumlah berdasarkan perbelanjaan sebenar  Membuat keputusan untuk masa depan - jumlah pendapatan bidang usaha. sebenar - keuntungan - pulangan setiap ringgit dilabur  Bandingbeza  Pembentangan  Perbincangan dalam kumpulan  Menjelaskan rasional keputusan Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk perladangan sebagai suatu perniagaan. BIDANG 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN Minggu / Cadangan Aktiviti Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Tarikh Pembelajaran 5.1 Mekanisasi Ladang Aras 1 :  Menyatakan pengertian mekanisasi Sumbangsaran 26 a. Pengenalan ladang b. Faedah mekanisasi  Menyatakan faedah mekanisasi ladang: Menyaksikan pameran 27 contoh mekanisasi ladang di c. Penggunaan  Menghuraikan faktor yang perlu sudut P & P mekanisasi ladang dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi ladang Perbincangan kumpulan d. Sistem pengairan dan penyaliran  Menghuraikan penggunaan mekanisasi Lawatan ladang dalam aktiviti berikut: a. Tanaman Slaid/video/foto/keratan 8 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 9. 9. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL akhbar/katalog b. Ternakan Menggunakan mekanisasi  Mengenal pasti jenis sistem pengairan. yang sesuai untuk menjalankan satu aktiviti Aras 2 : pertanian seperti traktor dua roda  Menerangkan faedah-faedah mekanisasi ladang  Membandingbeza sistem pengairan Menggunakan mekanisasi titisan dengan sistem pengairan yang sesuai untuk percikan menjalankan satu aktiviti penternakan.  Memasang dan menyenggara sistem pengairan titisan dan percikan Mereka bentuk dan memasang sistem pengairan titisan dan percikan Manual Amali Aspek 1.5.1 Manual Amali Aspek 1.5.2 Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk mekanisasi ladang. 5.2 Komputer Dalam Pertanian Aras 1 : 28 a. Pengenalan  Menghuraikan faedah penggunaan Sumbangsaran komputer. b. Penggunaan komputer dalam pertanian  Menghuraikan secara ringkas `Hands-on’ komputer di penggunaan komputer dalam pertanian: makmal c. Peranan teknologi maklumat dan  Menyenaraikan peranan teknologi Menggunakan perisian yang perhubungan dalam maklumat dan perhubungan sesuai dalam mereka bentuk pertanian pelan susun atur dan  Mengakses internet untuk landskap mendapatkan maklumat dan perhubungan. Mendapatkan maklumat berkaitan tugasan dari Aras 2 : internet  Menyediakan satu laporan projek menggunakan perisian komputer Manual Amali Aspek 1.7.1 Manual Amali Aspek 1.7.2  Memilih maklumat yang sesuai dan Manual Amali Aspek 1.7.3 berkaitan dari internet Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk 9 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 10. 10. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL komputer dalam pertanian. 29 UJIAN BULANAN 2 5.3 Bioteknologi Dalam Pertanian a. Pengenalan Aras 1 : Mengumpul maklumat 30 b. Kepentingan  Menyatakan pengertian bioteknologi Membuat buku skrap bioteknologi dalam pertanian Aras 2 : 31 c. Penggunaan  Menerangkan kepentingan bioteknologi Membincangkan kepentingan bioteknologi dalam dalam pertanian. bioteknologi pertanian  Menerangkan penggunaan bioteknologi Melihat gambar / foto / slaid dalam pertanian.  Mengaplikasikan prinsip bioteknologi Menjalankan projek membuat dalam menghasilkan baja organic dan kompos dan tapai secara makanan melalui proses penapaian berkumpulan Manual Amali Aspek 1.6.1 Manual Amali Aspek 1.6.2 Projek tambahan berkumpulan - Inokulasi rhizobium - Penanaman cendawan - Membuat tempe/yogurt/tairu Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk bioteknologi dalam pertanian. 5.4 Pertanian Persekitaran Terkawal 32 a. Pengenalan Aras 1 :  Menyatakan pengertian persekitaran Sumbangsaran terkawal Mempamerkan contoh 33 Aras 2 : struktur pertanian terkawal b. Kepentingan pertanian  Menerangkan kepentingan pertanian melalui gambar, model dan persekitaran terkawal persekitaran terkawal. video c. Struktur binaan  Menerangkan contoh struktur binaan Lawatan pertanian persekitaran pertanian persekitaran terkawal. terkawal Menanam satu jenis tanaman 10 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com
 11. 11. Rancangan Pelajaran Sains Pertanian Tingkatan 5 - SMKBBSL Aras 3 : menggunakan kaedah  Menerangkan contoh penggunaan hidroponik Nota: Pertanian persekitaran pertanian persekitaran terkawal dalam Manual Amali Aspek 1.6.3 terkawal meliputi bidang tanaman sistem. dan ternakan. Mereka bentuk dan membina  Mengaplikasikan prinsip pertanian kolam ikan sebagai unsur persekitaran terkawal dalam landskap menghasilkan tanaman sayuran menggunakan kaedah hidroponik. Menternak ikan air tawar Melengkapkan modul dan manual latihan tajuk pertanian persekitaran terkawal. 34 Cuti Pertengahan Penggal 2 35 Ulangkaji 36-40 Peperiksaan Percubaan SPM 41 Ulangkaji Bidang 1 42 Ulangkaji Bidang 2 43 Ulangkaji Bidang 3 44 Ulangkaji Bidang 4 45 Ulangkaji Bidang 5 46 Peperiksaan SPMNota :Perlaksanaan rancangan pelajaran ini tertakluk kepada pindaan yang disebabkan oleh faktor berikut : 1. Arahan supaya guru menghadiri mesyuarat / perjumpaan dengan pihak tertentu seperti Pengetua, PPD, JPN, Lembaga Peperiksaan dan Bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. 2. Perjumpaan dengan ibu bapa/penjaga dalam urusan pendidikan. 3. Acara-acara rasmi sekolah seperti Kejohanan Olahraga Tahunan, Hari Kokurikulum, Hari Kecemerlangan, sambutan bulan kemerdekaan dan sebagainya (termasuklah persiapan yang berkaitan dengannya). 4. Cuti sakit dan lain-lain cuti. 5. Menerima lawatan daripada pihak PPD / JPN / PPK / JNS dan lain-lain. 6. Cuaca yang tidak sesuai seperti hujan lebat diawal pagi sehingga menyebabkan sebahagian besar murid tidak hadir ke sekolah. 7. `Spot check` atau Latihan Kebakaran (fire drill) yang diadakan oleh pihak sekolah pada masa pengajaran dan pembelajaran. 8. Program khas seperti Gerak Gempur mata pelajaran atau yang seumpama dengannya anjuran sekolah/PPD/JPN yang dilaksanakan dalam masa pengajaran dan pembelajaran. 9. Perjumpaan pihak Bimbingan dan Kaunseling dengan semua atau sebahagian besar pelajar kelas tersebut dalam masa pengajaran dan pembelajaran. 10. Lain-lain sebab yang di luar kawalan atau bidang kuasa guru mata pelajaran. 11 Sumbangan: Panitia Sains Pertanian SMKBBSL 2009 http://panatiasp.weebly.com

×