Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GARIS PANDUAN TAMBAHAN
PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)
JABATAN PELAJARAN PERAK
TAHUN 2010
1. PENDAHULUAN
1....
3. OBJEKTIF LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang
b...
b) SEKOLAH RENDAH
Pengerusi: Guru Besar
Timbalan Pengerusi: Guru Penolong Kanan Akademik
Setiausaha LDP: Ketua Panitia
Jaw...
d) Senarai semak
e) Pemantauan
4.3 PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN DALAM
PERKHIDMATAN SECARA “SCHOOL BASED” DI ...
4.4 CADANGAN LATIHAN
a) Kaedah: Kursus “In house” atau Pembentangan “Book Review”.
b) Pembentangan “Book Review” boleh dil...
4.5 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN
BUKU (BOOK REVIEW) SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS...
C. Semua pihak yang terlibat dalam pengurusan dan penghantaran data ini perlu mematuhi
Pelan Tindakan yang telah digariska...
Lampiran A
LAPORAN ANALISIS DATA PESERTA KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SECARA
SCHOOL-BASED BULAN _______________________ TAHUN...
Lampiran B-1
LAPORAN ANALISIS DATA PESERTA KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SECARA
SCHOOL-BASED BULAN _______________________ TAH...
Analisis jenis kursus:*
Nama Kursus Bidang Fokus
Bilangan
Peserta
*Nota: Sila gunakan lampiran jika tidak mencukupi
10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Garis panduan tambahan ldp 2010

 • Login to see the comments

Garis panduan tambahan ldp 2010

 1. 1. GARIS PANDUAN TAMBAHAN PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) JABATAN PELAJARAN PERAK TAHUN 2010 1. PENDAHULUAN 1.1. Berdasarkan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2005, adalah menjadi tanggungjawab Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan untuk memastikan anggota masing-masing di semua peringkat mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun. 1.2. Majlis Mesyuarat Profesional Khas KPM bertarikh 22 Ogos 2007 memutuskan BPG sebagai penyelaras pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) KPM. 1.3. Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan kertas cadangan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara ‘school- based’ selaras dengan konsep “let manager manage” dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah. 1.4. Surat Siaran Ketua Pengarah perkhidmatan Awam 23 Julai 2009 bertajuk Pendekatan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam 2010 dan 2011 telah mencadangkan bagi tujuan penjimatan, kaedah conventional face to face digantikan dengan kaedah blended approach seperti Program Mentor-Mentee, Peer Coaching dan Book Review untuk dilaksanakan di sekolah. 1.5. Sehubungan dengan itu, bagi tahun 2010, strategi pelaksanaan latihan guru secara School-Based yang akan dilaksanakan mulai bulan Februari 2010 kepada semua sekolah adalah seperti berikut: i) In house training yang telah dilaksanakan hendaklah diteruskan, dan ii) kaedah Book Review dilaksanakan sebagai tambahan kepada kaedah In house training bagi mencukupi jumlah kursus selama tujuh hari. 2. LATAR BELAKANG Latihan Dalam Perkhidmatan bagi PPP telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak di Bahagian KPM, JPN, PPD dan sekolah mengikut keperluan masing-masing. Keadaan ini mengakibatkan berlakunya isu-isu berikut : 2.1 Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. 2.2 Kekerapan guru-guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM. 2.3 Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat. 2.4 Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas. 2.5 Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar. 1
 2. 2. 3. OBJEKTIF LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3.1 Meningkatkan profesionalisme keguruan. 3.2 Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan. 3.3 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan. 3.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan di kalangan warga pendidik. 3.5 Memartabatkan profesion keguruan. 4. PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN PERINGKAT SEKOLAH Dalam melaksanakan latihan peringkat sekolah, Garis Panduan Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan, Kemententerian Pelajaran Malaysia Tahun 2009 hendaklah diguna pakai. Walaubagaimana pun, terdapat beberapa garis panduan tambahan khusus untuk pelaksanaan LDP di sekolah-sekolah Negeri Perak seperti berikut: 4.1 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP): SEKOLAH a) SEKOLAH MENENGAH Pengerusi: Pengetua Timbalan Pengerusi: Penolong Kanan Akademik Setiausaha LDP: Guru Kanan Mata Pelajaran (Dicadangkan Guru Kanan Teknik Vokasional) Jawatankuasa Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Guru Cemerlang Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Media 2
 3. 3. b) SEKOLAH RENDAH Pengerusi: Guru Besar Timbalan Pengerusi: Guru Penolong Kanan Akademik Setiausaha LDP: Ketua Panitia Jawatankuasa: Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Bimbingan ** Bagi SKM mengikut kesesuaian sekolah 4.2 FAIL LDP Fail LDP perlu dikemaskini dari masa ke semasa dengan dokumen-dokumen seperti berikut: 1. Surat perlantikan (dalaman) Setia Usaha LDP dan AJK. 2. Perancangan/Pelan Tindakan LDP peringkat sekolah: a) Mesyuarat LDP sekurang-kurangnya 3 kali setahun - Mesyuarat 1 – Perancangan LDP sekolah - Mesyuarat 2 – Pembentangan Laporan Setengah Tahun Pelaksanaan - Mesyuarat 3 – Pembentangan Laporan Tahunan Pelaksanaan b) Perancangan Tahunan dan Taqwim c) Pembahagian Tugas kepada AJK d) Anggaran Belanjawan (jika ada) e) Kajian keperluan, analisis data dan rumusan analisis. 3. Pelaksanaan Kursus (Sebelum) a) Penyediaan maklumat kursus. b) Penyediaan dokumen/borang maklumat yang berkaitan dengan kursus: - Kertas kerja/Bahan edaran/handout - Borang permohonan (bagi guru yang berminat) - Surat jemputan penceramah dan peserta (jika dari luar) - Tempahan makanan, tempat dan peralatan (jika berkenaan) 4. Pelaksanaan Kursus (Semasa) a) Profil Penceramah (jika berkenaan) b) Pendaftaran/Kehadiran Peserta c) Borang penilaian program d) Fotografi e) Contoh Kad Pelaporan Latihan 5. Pelaksanaan Kursus (Selepas) a) Mesyuarat Post Mortem b) Data KMLPD c) Laporan Kursus 3
 4. 4. d) Senarai semak e) Pemantauan 4.3 PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SECARA “SCHOOL BASED” DI SEKOLAH NEGERI PERAK TAHUN 2010 BIL. TARIKH PERKARA TINDAKAN 1. 3 – 5 Februari 2010 Mesyuarat Penyelarasan LDP School Based BPG-JPN JPN 2. 22 Mac 2010 Mesyuarat Penyelarasan LDP School Based peringkat sekolah Sekolah 3. 27 Mac 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali pertama Sekolah 4. 24 April 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 2 Sekolah 5. 28 April 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP sekolah ke PPD kali pertama Sekolah 6. 30 April 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP PPD ke JPN kali pertama PPD 7. 4 Mei 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP JPN ke BPG kali pertama JPN 8. 26 Jun 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 3 Sekolah 9. 24 Julai 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 4 Sekolah 10. 28 Julai 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP sekolah ke PPD kali ke 2 Sekolah 11. 30 Julai 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP PPD ke JPN kali ke 2 PPD 12. 3 Ogos 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP JPN ke BPG kali ke 2 JPN 13. 14 Ogos 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 5 Sekolah 14. 25 Sept 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 6 Sekolah 15. 23 Oktober 2010 Pelaksanaan LDP School Based di sekolah kali ke 7 Sekolah 16. 27 Oktober 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP sekolah ke PPD kali ke 3 Sekolah 17. 29 Oktober 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP PPD ke JPN kali ke 3 PPD 18. 2 November 2010 Penghantaran Data dan Pelaporan Pelaksanaan LDP JPN ke BPG kali ke 3 JPN 19. 6 Disember 2010 Menganalisis dan menghantar data pelaksanaan LDP keseluruhan tahun 2010 JPN 4
 5. 5. 4.4 CADANGAN LATIHAN a) Kaedah: Kursus “In house” atau Pembentangan “Book Review”. b) Pembentangan “Book Review” boleh dilaksanakan sebagai salah satu slot dalam kursus “In house”. c) Pelaksanaan pada hari Sabtu Minggu ke 2 atau ke 4 d) Boleh diganti dengan 2 kali perjumpaan sebelah petang hari persekolahan (3 jam setiap perjumpaan) atau yang setara. e) Latihan ini hendaklah dijalankan di sekolah masing-masing. f) Bahan rujukan yang boleh digunakan bagi tujuan pengisian LDP di sekolah: i) Buku “Memperkasakan Kepimpinan Instruksional Di Sekolah”, diterbitkan oleh Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. ii) Buku “Panduan Piawaian Kualiti, Pengurusan Akademik Sekolah”, diterbitkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perak. iii) Bahan Ceramah LDP Negeri Perak 2010 yang boleh dimuat turun melalui portal JPN Perak (Sila lihat Panduan muat turun di mukasurat 7) BIL. TARIKH BIDANG FOKUS Penceramah/ Pembentang 1. 27 Mac 2010 Kemahiran Profesionalisme Pengurusan dan perancangan strategik kecemerlangan akademik Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 2. 24 April 2010 Pengetahuan dan Profesionalisme Kecemerlangan pengurusan kurikulum Penolong Kanan 3. 26 Jun 2010 Pengetahuan dan Profesionalisme P&P cemerlang Guru Kanan Bahasa/ Guru Cemerlang 4. 24 Julai 2010 Nilai dan Amalan Profesionalisme Pemantauan dan penyeliaan Pen Kanan/ Guru Kanan Sains Matematik 5. 14 Ogos 2010 Pengetahuan dan Profesionalisme Penilaian dan Pentafsiran sekolah Pen Kanan/Guru Kanan Kemanusiaan 6. 25 Sep 2010 Kemahiran Profesionalisme Headcount: Strategi peningkatan prestasi akademik Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 7. 23 Okt 2010 Kemahiran Profesionalisme Post mortem: Strategi peningkatan prestasi akademik Pen Kanan/Guru Kanan Teknik Vokasional 5
 6. 6. 4.5 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU (BOOK REVIEW) SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP Sila rujuk Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku Sebagai Tambahan Bagi Melengkapkan Kursus LDP Secara School Based di Sekolah yang boleh dimuat turun dari portal JPN Perak. (Sila lihat Panduan muat turun di mukasurat 7) 4.6 PENGURUSAN DATA DAN PELAPORAN A. Sistem Pengumpulan Maklumat School Based Bagi tahun 2010, pengumpulan maklumat LDP secara School Based adalah menggunakan aplikasi yang dibina dengan perisian Access yang boleh dimuat turun dari portal JPN Perak. (Sila lihat Panduan muat turun di mukasurat 7. Nama Fail: Sistem KMLDP Installer) Terdapat dua folder fail installer: 1. KMLDP Kumpul Maklumat Sekolah (Sekolah menggunakan aplikasi ini untuk mengisi data) - Aplikasi ini boleh di install dengan fail dbKMLDPverSek.exe yang terkandung dalam folder tersebut. Panduan Aliran Kerja – Proses aliran kerja mengisi data perlu dibuat secara urutan: 1. Daftar nama sekolah 2. Daftar nama peserta 3. Daftar nama kursus 4. Daftar kehadiran 5. Eksport data (Data dalam text file.txt yang perlu dihantar ke PPD masing-masing. Jangan hantar aplikasi .mdb) 2. KMLDP Gabung Maklumat PPD JPN (PPD dan JPN menggunakan aplikasi ini untuk menggabungkan data) - Aplikasi ini boleh di install dengan fail dbKMLDP_Gabung_Data.exe yang terkandung dalam folder tersebut. Panduan Aliran Kerja – Sila rujuk arahan yang terdapat pada aplikasi tersebut. (Disarankan agar pihak PPD mendapat bantuan daripada JU Guru Data di daerah masing-masing untuk menggunakan aplikasi ini.) Perhatian! Kedua-dua aplikasi ini sesuai dengan Windows XP. Jika menggunakan Windows Vista, klik pada “Stop All Macros”, kemudian pilih butang “option” dan klik pada “enable this content” untuk membolehkan aplikasi ini digunakan. B. Laporan Bulanan Analisis Data Peserta Kursus LDP Secara School Based 1. Sekolah perlu mengisi borang seperti dalam Lampiran A dan mestilah dikemaskini setiap 1 hb setiap bulan untuk dihantar ke PPD masing-masing. 2. PPD perlu mengisi borang seperti dalam Lampiran B-1 dan B-2 setelah menggabungkan semua data Lampiran A sekolah daerah masing-masing. Data yang telah dikemaskini hendaklah dihantar ke JPN Perak. 6
 7. 7. C. Semua pihak yang terlibat dalam pengurusan dan penghantaran data ini perlu mematuhi Pelan Tindakan yang telah digariskan seperti dalam 4.3 (mukasurat 4). D. Bahan-bahan yang boleh dimuat turun dari portal JPN Perak: http://jpnperak.edu.my/v2 Panduan muat turun: Pilih Info Dari Sektor dan seterusnya pilih SPA. 1. Sistem pengumpulan maklumat school based: Pilih Sistem KMLDP Installer untuk dimuat turun. Sila “klik di sini”. 2. Garis Panduan Tambahan Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Jabatan Pelajaran Perak Tahun 2010. Pilih Garis Panduan Tambahan LDP 2010.doc untuk dimuat turun. Sila “klik di sini”. 3. Garis Panduan Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2009. Pilih GARIS PANDUAN LDP 2009.doc untuk dimuat turun. Sila “klik di sini”. 4. Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Latihan Secara Pembacaan Buku Sebagai Tambahan Bagi Melengkapkan Kursus LDP. Pilih GARIS_PANDUAN_PEMBACAAN_BUKU.doc untuk dimuat turun. Sila “klik di sini”. 5. Bahan Ceramah Kursus LDP Negeri Perak 2010. Pilih Bahan Ceramah Kursus LDP Negeri Perak 2010. Sila “klik di sini”. 7
 8. 8. Lampiran A LAPORAN ANALISIS DATA PESERTA KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED BULAN _______________________ TAHUN 2010 Negeri: ______________________________________ Daerah: ______________________________________ Sekolah: ____________________________________________________________________ Analisis Peserta: Jumlah peserta menghadiri semua kursus dalam bulan ini Jumlah peserta menghadiri kurang 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 2 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 3 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 4 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 5 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 6 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 7 hari kursus Jumlah peserta menghadiri lebih 7 hari kursus Analisis jenis kursus:* Nama Kursus Bidang Fokus Bilangan Peserta *Nota: Sila gunakan lampiran jika tidak mencukupi 8
 9. 9. Lampiran B-1 LAPORAN ANALISIS DATA PESERTA KURSUS DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED BULAN _______________________ TAHUN 2010 Negeri: ______________________________________ Daerah: ______________________________________ Analisis Bilangan Sekolah: Jumlah Sekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Sekolah SJK(C) Sekolah SJK(T) Analisis Peserta: Jumlah peserta menghadiri semua kursus dalam bulan ini Jumlah peserta menghadiri kurang 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 1 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 2 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 3 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 4 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 5 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 6 hari kursus Jumlah peserta menghadiri 7 hari kursus Jumlah peserta menghadiri lebih 7 hari kursus Lampiran B-2 9
 10. 10. Analisis jenis kursus:* Nama Kursus Bidang Fokus Bilangan Peserta *Nota: Sila gunakan lampiran jika tidak mencukupi 10

×