Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DISAMPAIKAN OLEH: ROZHAN ZAKARIA
Teras 2   Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi                        negara serta memu...
Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) ialah sekolah-sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya berasaskanaspek akademik, kokur...
• 19 Januari 2007 - Kertas cadangan “ Konsep dan Pelaksanaan Kelompok Sekolah Cemerlang” dibentang• 24 November 2006 dan ...
• 27 Februari 2007 - Sektor Sekolah Kluster telah ditubuhkan di Bahagian Sekolah, KPM• 23 Mac 2007 - Pelantikan 11 orang ...
PELAKSANAAN SEKOLAH KLUSTER    KECEMERLANGAN DI LUAR NEGARA• Amalan mengelompokkan sekolah merupakan suatu usaha bagi ...
• Melonjakkan  kecemerlangan institusi pendidikan dengan mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih t...
• menjadi tapak untuk merintis pendekatan dan perubahan baru dalam sistem pendidikan• Melahirkan  pelajar yang cemerlang...
PENGELOMPOKAN SEKOLAHSekolah dikelompokkan dalam kluster kecemerlangan berdasarkankepada lokasi (bandar, luar bandar, peda...
KELOMPOK SKK  TAHAP A: Sekolah cemerlang yang boleh menjadi model  (showcase) dan mampu bersaing di peringkat antaraba...
Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche areas)yang dapat menyerlahkan watak sekolah.Berdasarkanelemen inilah sekolah ...
KEBITARAAN SKK  KEBITARAAN AKADEMIK  •  MATA PELAJARAN tertentu menjadi identiti sekolah  •  Merangkumi aktiviti k...
STATUS SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN  Berdasarkan Teras 6 PIPP sebanyak 300 SKK perlu diwujudkan  Merujuk Persidangan ...
KUASA AUTONOMI TERPIMPIN SEKOLAH             KLUSTERKonsep sekolah autonomi KPM ialahpengurus sekolah tersebut...
KUASA AUTONOMI SKKKuasa autonomi yang diberikan kepada SKK adalah AutonomiTerpimpin di mana tertakluk kepada pematuhan yan...
IMPAKSekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negaradari segi:  Program Kecemerlangan Kokurikul...
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI       (SBT)DEFINISImempunyai etos, watak, identiti yang tersendiridan unik serta menyerla...
PRASYARAT Menjadi penanda aras dan contoh bagi sekolah-sekolah lain dari dalam dan luar negara; Wujud permuafakatan ya...
CIRI-CIRI UTAMA SBT  Kepimpinan  Pengurusan  Pencapaian  Perhubungan  Identiti Kendiri  Pembelajaran Terarah K...
OBJEKTIF SUB-NKRASEKOLAH BERPRESTASI TINGGI Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik Menghasilkan pelajar yang c...
PELAN STRATEGIK SBT Fokus 1 : Kepimpinan Berprestasi Tinggi Fokus 2 : Mengamalkan Pengurusan Berasaskan Sekolah Fokus 3...
PELAKSANAAN SBT  Tahun     Bilangan Sekolah   2010        20   2011        30   2012      ...
IMPAKPEMIMPIN Pengiktirafan sebagai pemimpin yang berwibawa. Mempunyai kuasa autonomi untuk Pengurusan Berasaskan Seko...
IMPAKGURU Pengiktirafan sebagai guru yang berkesan. Mempunyai kuasa autonomi untuk Pengurusan Berasaskan Sekolah. Ganj...
IMPAKMURID Murid berkemahiran dalam pengurusan diri, bekerja dalam kumpulan, berkomunikasi secara efektif dan berkebole...
IMPAKMURID Murid memasuki IPTA tanpa berdasarkan umur. Murid mampu menjadi pesaing di peringkat dunia dalam mana-mana b...
ISU-ISU SEKOLAH KLUSTER/SEKOLAHBERPRESTASI TINGGI
1) Kerenah Birokrasi - menentukan had-had penurunan kuasa  (kewangan)  a) Sejauhmanakah tahap kuasa autonomi dalam pengu...
2.   PEMILIHAN SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH BERPRESTASI    TINGGI   Isu-isu Berbangkit   a) Kriteria yang melayakkan s...
3. Sekolah Berprestasi Tinggi lebih kepada penjenamaan  semula Sekolah Kluster?*Konsep SK dan SBT mempunyai persamaan yan...
4.  Mampukah sekolah-sekolah menengah harian (terutamanya   di luar bandar) bersaing dengan Sekolah Berasrama Penuh  ...
*Pemilihan kemasukan pelajar SBP adalah daripadakalangan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaanUPSR mahupun PMR (Tingkat...
KESIMPULAN Dilihat dari sudut positif-    *SK dan SBT memberi manfaat kepadaa pelajar luar bandar kerana  keistemewa...
TERIMA KASIH
Presentation seminar  sek kluster & sbt latest (2)
Presentation seminar  sek kluster & sbt latest (2)
Presentation seminar  sek kluster & sbt latest (2)
Presentation seminar  sek kluster & sbt latest (2)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation seminar sek kluster & sbt latest (2)

4,638 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentation seminar sek kluster & sbt latest (2)

 1. 1. DISAMPAIKAN OLEH: ROZHAN ZAKARIA
 2. 2. Teras 2 Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ’minda kelas pertama’ MISI NASIONAL Teras 3 Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif Teras strategik dalam Misi Nasional menunjukkan pendidikan sebagai elemen utama RMK 9 Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), agensi yang bertanggungjawab memikul tugas dan amanah demi menyokong dan mendukung agenda baru negara.Pendidikan berkualiti untuk semua merupakan agenda utama KPM. Sepanjang tempohRMKe-9,KPM berhasrat untuk mengembangkan sepenuhnya potensi institusi pendidikan sehingga membolehkan guru dan pelajar mengangkat nama dan sistem pendidikan negara di mata dunia. untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan tujuan melahirkan modal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang sangat mencabar.
 3. 3. Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) ialah sekolah-sekolah yang cemerlang dalam kelompoknya berasaskanaspek akademik, kokurikulum, sahsiah, pengurusansekolah, budaya, hubungan dengan pihak luar,pembangunan modal insan dan sumber. Sekolah ini jugamempunyai kebitaraan (niche areas) yang dapatmenyerlahkan watak sekolah.
 4. 4. • 19 Januari 2007 - Kertas cadangan “ Konsep dan Pelaksanaan Kelompok Sekolah Cemerlang” dibentang• 24 November 2006 dan 19 Januari 2007 – pembentangan kertas cadangan berkaitan sekolah autonomi dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional• Jemaah Nazir Sekolah menghasilkan Kertas Cadangan Pelaksanaan Sekolah Kluster• 2 Februari 2007 - Draf Kertas Cadangan Pelaksanaan Sekolah Kluster dibincangkan bersama-sama dengan bahagian-bahagian lain di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)• 21 Februari 2007 - Draf yang telah dimurnikan dibentangkan dan dibahaskan dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional• 27 Februari 2007 - Kertas Konsep Pelaksanaan Sekolah Kluster dibentangkan dan dipersetujui oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia
 5. 5. • 27 Februari 2007 - Sektor Sekolah Kluster telah ditubuhkan di Bahagian Sekolah, KPM• 23 Mac 2007 - Pelantikan 11 orang Panel Penasihat serta penyerahan watikah pelantikan• 30 Mac 2007 - sebanyak 30 buah sekolah telah diiktiraf sebagai sekolah kluster Fasa pertama• 1 April 2008 - sebanyak 30 buah sekolah telah diktiraf sebagai sekolah kluster Fasa kedua• 9 April 2009 - sebanyak 60 buah sekolah telah diiktiraf sebagai sekolah kluster Fasa ketiga• 25 Januari 2010 sebanyak 20 buah sekolah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi dan 16 buah daripada sekolah tersebut merupakan Sekolah Kluster Kecemerlangan
 6. 6. PELAKSANAAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN DI LUAR NEGARA• Amalan mengelompokkan sekolah merupakan suatu usaha bagi meningkatkan kualiti pendidikan yang telah dilaksanakan di banyak negara berlandaskan asas-asas yang berbeza.• Antara asasnya  berkongsi kepakaran  mengoptimumkan penggunaan sumber yang ada  lokasi  program/projek  kecemerlangan  berkongsi amalan baik  membina jaringan kerjasama dan pembelajaran khusus
 7. 7. • Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat sebagai sekolah kluster kecemerlangan• Membangunkan institusi-institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi-institusi di dalam kelompok yang sama menerusi pendekatan, piawaian dan penanda aras• Institusi-institusi model menjadikan showcase pada peringkat antarabangsa seterusnya membantu usaha untuk menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan.
 8. 8. • menjadi tapak untuk merintis pendekatan dan perubahan baru dalam sistem pendidikan• Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan kokurikulum, berkemahiran, berkeperibadian mulia, berdaya kepimpinan tinggi, mempunyai semangat kerja berpasukan, berfikiran kreatif, bersemangat patriotik, berfikiran global dan berdaya saing• Pengetua, guru besar dan guru dari institusi yang cemerlang ini pula diharapkan dapat menjadi contoh dan boleh berkongsi pengalaman dengan pengetua, guru besar dan guru-guru dari institusi yang lain
 9. 9. PENGELOMPOKAN SEKOLAHSekolah dikelompokkan dalam kluster kecemerlangan berdasarkankepada lokasi (bandar, luar bandar, pedalaman), jenis sekolah dantahap sekolah seperti yang berikut: Sekolah Rendah (SK, SJK(C), SJK(T) dan Sekolah Orang Asli) Sekolah Menengah (SBP, SMT, SMKA, Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah 100 tahun, Sekolah Sukan, Sekolah Seni, sekolah dalam persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, Sekolah Model Khas) Sekolah Pendidikan Khas (SPK, SMPK, SMPKV) Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta.(PIPP, 2006, ms. 119 dan 121)
 10. 10. KELOMPOK SKK TAHAP A: Sekolah cemerlang yang boleh menjadi model (showcase) dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa TAHAP B: Sekolah cemerlang yang boleh menjadi model dan mampu bersaing di peringkat kebangsaan, seterusnya hingga ke peringkat antarabangsa. TAHAP C: Sekolah yang berpotensi mencapai kecemerlangan hingga ke peringkat kebangsaan.
 11. 11. Sekolah ini juga mempunyai kebitaraan (niche areas)yang dapat menyerlahkan watak sekolah.Berdasarkanelemen inilah sekolah ini berupaya membangunkan modalinsan cemerlang minda kelas pertama yang dapatbersaing pada peringkat global seterusnya menjadishow case (contoh teladan) di peringkat kebangsaan danantarabangsa.
 12. 12. KEBITARAAN SKK KEBITARAAN AKADEMIK • MATA PELAJARAN tertentu menjadi identiti sekolah • Merangkumi aktiviti koakademik KEBITARAAN KOKURIKULUM • KOKURIKULUM tertentu menjadi identiti sekolah • Sukan, persatuan, kelab dan badan beruniform
 13. 13. STATUS SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN Berdasarkan Teras 6 PIPP sebanyak 300 SKK perlu diwujudkan Merujuk Persidangan PIPP di Hotel Pan Pacific, KLIA pada 19 – 22 Julai 2009 maka pemilihan dan pengiktirafan SKK untuk kesemua 300 SKK akan disempurnakan pada tahun 2015.
 14. 14. KUASA AUTONOMI TERPIMPIN SEKOLAH KLUSTERKonsep sekolah autonomi KPM ialahpengurus sekolah tersebut diberikan kuasa, ruang atau fleksibilitioleh Kementerian Pelajaran dalam menguruskan program dan kegiatandalam bidang autonomi yang ditetapkan iaitu: Kurikulum Kokurikulum Hal ehwal murid Kewangan Fizikal sekolah Pemilihan dan pembangunan staf bagi pengetua, guru besar, guru dan staf tambahan/sokongan Penglibatan ibu bapa dan komuniti Asrama Projek khas berdasarkan bidang keistimewaan sekolah (niche areas)
 15. 15. KUASA AUTONOMI SKKKuasa autonomi yang diberikan kepada SKK adalah AutonomiTerpimpin di mana tertakluk kepada pematuhan yangberikut:  Akta Pendidikan 1996  Kurikulum Kebangsaan  Dasar, undang-undang dan arahan berkaitan penjawat awam  Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Siaran serta Garis Panduan Kewangan
 16. 16. IMPAKSekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negaradari segi: Program Kecemerlangan Kokurikulum Program Kerjaya Lepasan sekolah kluster diterima masuk universiti ternama luar negara Badan korporat dan agensi kerajaan berkeyakinan menaja pengajian lepasan sekolah kluster Menyediakan asas kukuh melahirkan peneraju utama agen perubahan Model piawaian kepada sekolah dalam dan luar negara Pemimpin berkualiti (3.1% daripada 9663 sekolah) dan guru yang cemerlang (6.9% daripada 350,000 guru) Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia.
 17. 17. SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)DEFINISImempunyai etos, watak, identiti yang tersendiridan unik serta menyerlah dalam semua aspekpendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisibudaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlangdengan modal insan nasional yang berkembangsecara holistik dan berterusan serta mampuberdaya saing di persada antarabangsa.
 18. 18. PRASYARAT Menjadi penanda aras dan contoh bagi sekolah-sekolah lain dari dalam dan luar negara; Wujud permuafakatan yang jitu antara sekolah dengan masyarakat; Mempunyai jaringan yang aktif dengan sekolah-sekolah sama ada di dalam negeri atau di peringkat antarabangsa; dan Membina jaringan dengan institusi pendidikan tinggi di dalam dan di luar negara.
 19. 19. CIRI-CIRI UTAMA SBT Kepimpinan Pengurusan Pencapaian Perhubungan Identiti Kendiri Pembelajaran Terarah Kendiri Sistem Bekerja Berprestasi Tinggi Kesaksamaan Timbal-Balas Penurunan Kuasa
 20. 20. OBJEKTIF SUB-NKRASEKOLAH BERPRESTASI TINGGI Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik Menghasilkan pelajar yang cemerlang Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem
 21. 21. PELAN STRATEGIK SBT Fokus 1 : Kepimpinan Berprestasi Tinggi Fokus 2 : Mengamalkan Pengurusan Berasaskan Sekolah Fokus 3 : Mewujudkan Akauntabiliti Fokus 4 : Piawaian dan Penandarasan Fokus 5 : Malaysia Menjadi Pusat Kecemerlangan Fokus 6 : Menerajui Perubahan dan Pembaharuan
 22. 22. PELAKSANAAN SBT Tahun Bilangan Sekolah 2010 20 2011 30 2012 50 JUMLAH 100
 23. 23. IMPAKPEMIMPIN Pengiktirafan sebagai pemimpin yang berwibawa. Mempunyai kuasa autonomi untuk Pengurusan Berasaskan Sekolah. Ganjaran dalam bentuk bonus. Peluang mendapat guru pakar dan guru cemerlang. Peluang memilih guru yang efektif. Peluang memilih murid yang sesuai.
 24. 24. IMPAKGURU Pengiktirafan sebagai guru yang berkesan. Mempunyai kuasa autonomi untuk Pengurusan Berasaskan Sekolah. Ganjaran dalam bentuk bonus.
 25. 25. IMPAKMURID Murid berkemahiran dalam pengurusan diri, bekerja dalam kumpulan, berkomunikasi secara efektif dan berkebolehan bersaing di arena antarabangsa. Berpeluang untuk memasuki universiti terkemuka di dunia . Murid dikecualikan daripada mengikuti beberapa subjek tertentu peringkat ijazah di institusi pengajian tinggi. Murid ditempatkan di kelas mengikut kebolehan / kemampuan tanpa berdasarkan umur.
 26. 26. IMPAKMURID Murid memasuki IPTA tanpa berdasarkan umur. Murid mampu menjadi pesaing di peringkat dunia dalam mana-mana bidang yang mereka ceburi. Murid menerima P&P daripada guru-guru pakar dan cemerlang berasaskan data empirikal. Murid berpeluang untuk menyertai peperiksaan luar negara. Murid terdedah kepada teknologi terkini dalam pendidikan.
 27. 27. ISU-ISU SEKOLAH KLUSTER/SEKOLAHBERPRESTASI TINGGI
 28. 28. 1) Kerenah Birokrasi - menentukan had-had penurunan kuasa (kewangan) a) Sejauhmanakah tahap kuasa autonomi dalam pengurusan kewangan diberikan kepada pihak pengurusan sekolah ? b) Sejauhmanakah KPM benar-benar bersedia untuk memberi kuasa autonomi dan mengurangkan kerenah birokrasi? c) Sejauhmanakah pentadbiran pusat bersedia untuk mengurangkan kebergantungan sekolah kepada pusat dengan memberi lebih kuasa autonomi kewangan kepada pengurusan sekolah ? Dalam sistem pendidikan di Malaysia, mandat dan punca kuasa,peraturan dengan berpandukan akta, surat pekeliling iktisas dan pelbagai lagi peraturan perlu dipatuhi, jika melanggar arahan, pelbagai tindakan akan dikenakan samaada surcharge, tindakan tatatertib, audit berteguran dan pelbagai tindakan lain akan diambil. Peraturan-peraturan, kekangan dan kerenah birokrasi ini - mengekang kretiviti dan inovasi dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan. -menggagalkan sesuatu perancangan dan dasar yang baik. -memberi kesan negatif terhadap kelicinan pentadbiran sesebuah sekolah
 29. 29. 2. PEMILIHAN SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI Isu-isu Berbangkit a) Kriteria yang melayakkan sesebuah sekolah dipilih ? Apakah sekolah yang dipilih memenuhi syarat ? b) Sejauhmanakah ketelusan pemilihan SK dan SBT? Apakah pemilihan tidak mewujudkan kecenderungan yang bersifat prejudis atau pilih bulu ? - kerajaan perlu bersikap adil dalam membuat pemilihan sekolah SBT ( keseimbangan kedudukannya di bandar dan luar bandar) -Pemilihan SBT perlu dilaksanakan secara telus tanpa pilih kasih dan perlu membuka peluang kepada semua sekolah yang merasakan layak memohon berdasarkan kriteria yang ditetapkan -Tumpuan tidak harus lebih diberikan kepada sekolah berstatus Sekolah Kluster atau Sekolah Berasrama Penuh sahaja. -Tiada sekolah jenis kebangsaan yang dipilih walaupun ada diantaranya membuktikan kejayaan dalam pelbagai aspek -Kenapa sekolah-sekolah premier yang terkenal seperti St John’s Institution, Convent Bukit Nenas dan Penang Free School tidak dipilih sebagai SBT walaupun terkenal dan kelihatan memenuhi kriteria pemilihan SBT?
 30. 30. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi lebih kepada penjenamaan semula Sekolah Kluster?*Konsep SK dan SBT mempunyai persamaan yang ketara dari segi objektif -mencapai standard prestasi pendidikan bertaraf dunia - meningkatkan berkemahiran murid dalam pengurusan diri -bekerja dalam kumpulan - berkomunikasi secara efektif dan berkebolehan bersaing di arena antarabangsa.* Namanya sahaja berbeza. Retorik ini diterima masyarakat dari sudut pandangan wujudnya perbezaan SK dan SBT tetapi ironinya tidak terdapat perbezaan yang ketara dan signifikan antara SK dan SBT dari segi kriteria pemilihan sekolah dan pelaksanaan kedua-duanya. Berita Harian (27 Januari 2010) Surat Jawapan KPM kepada SMS (Apa sudah jadi kepada Sekolah Kluster yang disenaraikan beberapa tahun lalu). Walaupun kriteria pemilihan tidak menetapkan hanya SK yang layak diiktiraf sebagai SBT, namun SK menjadi frame work kepada SBT untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan negara dan melahirkan pemimpin bertaraf dunia. Dalam maksud yang lebih jelas, SK akan bergerak seiring dengan SBT.
 31. 31. 4. Mampukah sekolah-sekolah menengah harian (terutamanya di luar bandar) bersaing dengan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster untuk mencapai status Sekolah Berprestasi Tinggi? *Perlu juga bersaing dengan sekolah berjenama lain seperti Sekolah Bestari, Sekolah Premier dan Sekolah 100 Tahun, Sekolah Kawalan, Sekolah Elit, Sekolah Model Khas dan beberapa jenama sekolah yang lain. *Kemudahan yang terdapat di sekolah menengah harian biasa tidak setanding yang diperolehi oleh Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster. *Budget dan peruntukan kewangan yang disalurkan kepada sekolah menengah harian sedikit dan sukar bagi pihak sekolah dan guru-guru melaksana dan menjayakan aktiviti di peringkat daerah, negeri mahupun yang lebih tinggi *Jumlah Sekolah Kluster sedia ada dengan kebitaraan, kecemerlangan dan kekuatan tersendiri mengurangkan kebarangkalian sekolah biasa mencapai status SBT
 32. 32. *Pemilihan kemasukan pelajar SBP adalah daripadakalangan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaanUPSR mahupun PMR (Tingkatan 3) dan berjaya melepasiujian kemasukan. Olehitu, prestasi kecemerlangansekolah dapat dikawal. Sekolah menengah harian terdiridaripada pelbagai latarbelakang akademik murid.*Kementerian sepatutnya menumpukan sekolah-sekolah menengah harian yang tertinggal terlebihdahulu, agar mampu bersaing berbanding memberibantuan kepada sekolah yang telah cemerlang danmempunyai budaya pembelajaran yang sudah cukup baikserta sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) yangkuat
 33. 33. KESIMPULAN Dilihat dari sudut positif- *SK dan SBT memberi manfaat kepadaa pelajar luar bandar kerana keistemewaan yang diberikan kepada SK dan SBT melalui SBP dan pendekmokrasian pendidikan. * Pihak KPM, pengetua-pengetua dan guru besar-guru besar sekolah, pihak pengurusan sekolah, guru-guru dan murid-murid akan selalu beriringan dan mengembeleng tenaga dan usaha untuk sama-sama menjayakan matlamat dan mengekalkan status berprestis SK dan SBT. *Mewujudkan budaya bersaing dan budaya kecemerlangan dalam kalangan sekolah-sekolah yang merasakan berkelayakan untuk mencapai status SK mahupun SBT ataupun sekolah-sekolah kluster dan SBT sediaada untuk kekal di dalam kelompok tersebut. Namun persaingan harus adil dan setara antara luar bandar dan bandar.
 34. 34. TERIMA KASIH

×