Boodschappen voor-de-nieuwe-tijd

573 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boodschappen voor-de-nieuwe-tijd

 1. 1. Boodschappen voor de nieuwe tijd Voorwoord 1
 2. 2. Je zal het maar meemaken dat op een nacht een engel aan je bed staat die je verzoekt om mee te gaan. Wim Holtschlag, een eenvoudige timmerman en vader van twee, nu volwassen, kinderen overkwam dit tot vijf maal toe in zijn huis te Haaksbergen (Ned). Nadien volgden 28 gesproken boodschappen. De boodschapper noemt zich Raphael, engel en derde in rang. Zijn naam staat voor geneesmiddel van God en liefdespijl die de harten verwond. Hij staat in het koor der aartsengelen. Hij is één van de zeven die voor de heerlijkheid Gods staan. Hij is met naam gekend vanuit de bijbel waar hij in het boek Tobit de jonge Tobias begeleidt. De Kerk roept hem aan als engel van de liefde, van de artsen, van de rondtrekkenden en de reizigers. In dit boekje vindt u het relaas van wat zich afspeelde van 1984 tot mei 2000 en waarvan de engel vroeg om het op schrift te stellen. De ziener, zijn vrouw Diny en velen die kennis namen van deze boodschap bracht het een verdieping van hun geloof en een bewustere beleving van de tijd die ons gegeven is. L. Buyens pr. MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN Eerste verschijning van de H. Aartsengel Raphael. Het was op een avond half augustus 1984 dat ik, Wim Holtschlag, de slaap slecht kon vatten. Op een gegeven moment is dit toch gelukt. Plotseling werd ik wakker, omdat iemand mij twee maal bij mijn voornaam riep. Ik schrok. Mijn eerste gedachte was, dat er iets met de kinderen aan de hand was, alhoewel deze mij nooit aanspreken met de voornaam, maar wel met “papa”. Toen ik opkeek, zag ik aan het voeteneind van het bed een “wazige gestalte” waarvan de ogen (donkerbruin) en halflange haren (goudblond) duidelijk zichtbaar waren. Deze “gestalte” verzocht mij op te staan en mee te gaan, omdat hij mij iets wilde laten zien. Ik stond op en pakte zijn hand vast. Er ging rust van hem uit waardoor ik niet angstig of bang was. Ik opperde de gedachte dat ik ging sterven en “deze figuur” mij kwam halen en daarbij had ik totaal geen angst. Vanuit de slaapkamer waren we ineens buiten en verplaatsten ons in westelijke richting. Buiten was het licht en stralend mooi weer. Terwijl wij onderweg waren, maakte ik hierover volgende opmerking: “Wat is het toch stralend mooi weer!” Ik kreeg als antwoord: “Jezus is blij daar het de dag is van het Heilig Sacrament.” Hij vervolgde: “Het is ook de dag van de H. Maagd.” Inmiddels waren wij aangekomen op de plek waar we moesten zijn. Wij bevonden ons aan de rand van een glooiing. Links van ons stonden drie hoge bomen en wat verderop nog twee. Ongeveer 200 meter verder zag ik een boerderij. Inmiddels had “de gestalte”, die van het begin af aan mijn linkerhand vasthield, 2
 3. 3. mij losgelaten. Hij ging alleen de glooiing af naar een ijzeren deur. Vervolgens maakte hij de deur open en wenkte dat ik bij hem moest komen. Ik ging de glooiing af en zag dat deze met gras begroeid was. Bij de deur aangekomen verzocht hij mij binnen te gaan. Omdat de deur niet erg hoog was moest ik mij bukken. Binnen kwamen we in een soort hal. We gingen door een opening, waarvan ik niet weet of er een deur in was en kwamen in een ruimte van ongeveer 80 vierkante meter. Plotseling werd ik mij bewust dat deze ruimte geschikt zou zijn voor een kapel of kerkruimte. Thuis was ik bezig kerkbanken te maken en deze zouden voor deze ruimte geschikt kunnen zijn. Er zouden dan tweemaal vijf rijen banken met ieder vier zitplaatsen, een middenpad en aan de buitenzijden twee zijpaden kunnen zijn. Op het ogenblik dat ik mij dit realiseerde zag ik het altaar, dat ik zelf gemaakt heb en dat momenteel iedere zondag gebruikt word, daar staan. Ik zag duidelijk de letters PX. “De gestalte” kwam naast mij staan en ik vroeg: “Waarom 40 zitplaatsen?” Ik ontving als antwoord: “Omdat deze ruimte bedoeld is voor een durende Aanbidding.” Mijn volgende vraag was: “Wat is de bedoeling van dit alles en waarom brengt u mij hier?” Als antwoord ontving ik: “Omdat wij in de naaste toekomst deze ruimte nodig hebben voor meerdere mensen”. Toen liet hij mij nog twee ruimtes zien, waarvan ik op dat moment dacht: “deze zijn bedoeld als slaapen eetgelegenheid.” Vervolgens werd ik verzocht mee naar buiten te gaan. Buiten aangekomen ging ik naast hem staan en zag een lange rij mensen aankomen. Sommigen knikten mij vriendelijk toe en anderen gaven mij een schouderklopje. Allen gingen naar binnen. Toen de laatste binnen was werd óók ik verzocht binnen te gaan terwijl “de gestalte” buiten bleef. Deze sloot de deur. Hoelang ik binnen bleef weet ik niet. Toen de deur openging zag ik het eerst “de gestalte”. Deze was omgeven door licht en ik zag dat de zon nog steeds scheen. “De gestalte” verzocht mij naar buiten te komen. Toen ik dit deed zag ik dat buiten alles zwart was (te vergelijken met bouwland). Zover ik kijken kon was er geen gras, geen bomen en alles was kaal en zwart. Toen zei “de gestalte” tegen mij: “Dit is het nieuwe begin. Dit alles heeft betrekking op de naaste toekomst.” Vervolgens maakte hij een gebaar naar deze ruimte en zei: “Dit zal voor de mensen het eerste onderkomen zijn.” Opnieuw werd ik verzocht zijn hand vast te houden en terwijl wij onderweg waren zei hij: “Alles wat ik heb gezegd en heb laten zien moet u op schrift stellen.” Mijn antwoord was: “Ik kan niet zo goed schrijven.” Waarop hij antwoordde, dat ik mij daarover geen zorgen hoefde te maken en dat dit vanzelf in orde zou komen. Ik kreeg te horen, dat ik veel moest bidden en trainen in het gebed. Ik moest mij meer op God richten en de aardse dingen van mij afzetten. Ik hoef niet bevreesd te zijn en enkel op Jezus vertrouwen. Inmiddels zijn wij weer thuis en in de slaapkamer. “De gestalte” zei nog dat hij terug zou komen. Ik stapte in bed en terwijl ik rustig ging liggen verdween hij en viel ik in slaap. De volgende ochtend vond ik dat ik slecht geslapen had en een vreemd droombeeld had gehad. Ik voelde mij ontzettend moe bij het opstaan. Verder schonk ik hieraan geen aandacht en sprak er met niemand over; zelfs niet 3
 4. 4. met mijn vrouw. Enkele weken later was ik met mijn vrouw op visite bij kennissen die deel uitmaakten van de R.K. geloofsgemeenschap te Haaksbergen. De man vertelde mij een verhaal over drie donkere dagen en dat hij daarvoor een ruimte op het oog had. Deze ruimte was bom- en gasvrij. Plotseling kwam bij mij die droom of dat visioen met alle bijzonderheden uit die bewuste nacht, weer naar boven. Ik vertelde de man: “Ik ben daar al geweest.” Verbaasd vroeg hij mij alles te vertellen en mijn verhaal stemde overeen met hetgeen hij over deze ruimte wist. Tweede verschijning van de H. Aartsengel Raphael. In de nacht van 13 op 14 juni 1985 werd ik wakker door een tik op de linkerschouder. Toen ik opkeek naar de achterkant van het bed, zag ik opnieuw “dezelfde gestalte” als in augustus 1984. Deze keer zag ik alles veel duidelijker. Zijn gezicht was duidelijk te zien; het was het gezicht van een jonge man. Zijn leeftijd schat ik op 25-28 jaar. Hij was groot en fors. Tevens zag ik zijn kleed, wat crèmekleurig was (glansstof) en er speelde een glimlach om zijn mond. Toen ik wilde vragen “Waarom bent u zo blij?” zei hij: “U moet dat weten want vandaag is het de dag van het H. Sacrament en het liefdeshart van Jezus.” Vervolgens boog hij zeer diep en eerbiedig. Toen zei hij, dat het Jezus heel erg blij maakt, wanneer men Hem vaak opzoekt in de H. Eucharistie. Ik heb toen beloofd elke vrijdag de H. Mis bij te wonen. Hierop antwoordde hij: “Dat zal veel vreugde aan het liefdeshart van Jezus brengen.” Bij het uitspreken van de naam Jezus boog hij steeds zeer diep en eerbiedig, met de handen gevouwen. Daarna vroeg ik: “Is het goed, wat wij doen in onze geloofsgemeenschap?” Waarop hij reageerde: “Zeer binnenkort zult u in uw gemeenschap, welke staat onder de leiding van goede priesters, een vreugdevolle dag beleven. Daaraan zult u duidelijk zien dat het goed is. Door toedoen van een gezant van Hem, die Hij zond.” Daarna zei hij: “U moet zich stellen onder leiding van een goede priester.” Daarop vroeg ik: “Bedoelt u pater (N.1) of ...?” Toen ik de naam van pater (N.2) wilde uitspreken kwam ik niet zover. Hij zei: “De priester die nu in uw gedachten is zal geschikt zijn. Deze priester is op de hoogte van het hele verloop en staat dicht bij uw gemeenschap.” Vervolgens wilde ik informeren naar de gesteldheid van een ernstig zieke jongeman. Zonder deze vraag uit te spreken kreeg ik als antwoord: “Alleen door handoplegging en het aanroepen van de naam Jezus Christus zal deze jongeman genezen. Voeg daarbij uw gebed en dat van uw gemeenschap en dit zal ten goede komen aan zijn genezing. Het zou goed zijn dat u zich door gebed geheel geeft aan uw Schepper en dat u dit alles op schrift stelt. Spoedig zal ik terugkomen.” Langzaam vervaagde “de gestalte” en verdween. Derde verschijning van de H. Aartsengel Raphael. 4
 5. 5. In de nacht van 22-23 juni 1985 werd ik wakker en voor de derde maal mocht ik “de gestalte” aan het voeteneind van het bed waarnemen. Ditmaal was alles nog veel duidelijker dan voorafgaande keren. Ik zag dat zijn kleed een soort “sneeuwwitte albe” was. De mouwen waren zeer wijd. Zijn handen hield hij kruislings op de borst. Wanneer hij over iets goddelijks sprak, vouwde hij zijn handen met de handpalmen tegen elkaar. Weer kwamen de vragen (van twee vrouwen met wie ik gesproken had) in mijn gedachten. Alvorens ik echter iets uitsprak kreeg ik op alles antwoord. Hij sprak duidelijk: “Noem mij Raphael.” Vervolgens begaf hij zich naar het wijwateremmertje, doopte zijn hand erin en ging terug naar de plaats waar hij eerder stond. Hij maakte een kruisteken en zei: “In de Naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.” Hierbij boog hij zeer diep en eerbiedig. Vervolgens sprak hij: “Dit is een bewijs voor u, dat het goed is.” “De naaste verwanten van u en uw levensgezellin dienen de Heer dag en nacht. Uitgezonderd de verwant van uw levensgezellin die nog in uw gedachten is… Jezus is barmhartig. Door veel gebed en de H. Eucharistie zal ook hij de Heer uw God eens dienen. Uw levensgezellin kan daartoe bijdragen door gebed en boete. Laat zij zich wenden tot de H. Maagd en haar gebed tot de H. Maagd verdrievoudigen. Dat zij veelvuldig haar engelbewaarder aanroept, die haar tot hulp en steun zal zijn.” Vervolgens sprak de H. Raphael over mevr… “De vrouw, die nauw verbonden is met uw gemeenschap, waarvan de man afzijdig staat, zal genoodzaakt zijn te bidden in negenvoud. Zij moet het wereldse laten varen, zich geheel over geven aan Christus, om tot redding van haar gezin en haarzelf te komen. Ook moet zij het gebed dat ze gestaakt heeft, opnieuw gaan bidden.” Ondertussen herinnerde ik mij de uitspraak van het tweede bezoek aangaande onze geloofsgemeenschap en de aangekondigde vreugdevolle dag. Waarop hij zei: “Herinnert u de laatste zondag, waarop u onder de H. Eucharistie een engel zag die Jezus in zijn hart ontving.” Op 16 juni hadden wij een Pools jongetje in de kapel die de eerste H. Communie ontving, wat iedereen veel vreugde bezorgde. Daarna sprak Raphael de wens uit dat ook hij graag nauw verbonden wilde zijn met onze gemeenschap. Ik zei hem dat de kapel reeds toegewijd was aan “Maria, Koningin van de vrede.” Hij reageerde hierop met: “Ja, dat doet de H. Maagd veel vreugde. Ook mij zal het vreugde geven een plaats te hebben in deze kapel.” Tevens zei hij opnieuw dat ik alles moest bespreken met een “goede priester.” Hij wees er nogmaals op, dit alles op schrift te stellen. Vervolgens zei hij dat hij terug zou komen. Dan verscheen voor Raphael een kapel met een ronde koepel die hij met zijn vleugels beschermde. Daarna vervaagde alles en was ook hij weg. Op donderdag 27 juni 1985 had ik een gesprek met pater (N 2). Het bleek, zonder dat ik daarvan op de hoogte was, dat deze pater veel wist over het engelenwerk. Er lag zelfs een litanie van de H. Engelen op zijn bureau. Hiervan 5
 6. 6. mochten wij een exemplaar meenemen om te kopiëren en te verspreiden. Deze pater meende dat mijn verhaal een vervolg zou hebben. Hij dacht dat mijn ervaring zeker betrekking had op moeilijke tijden die ons te wachten staan. De pater raadde mij aan, bij een volgend bezoek van de H. Raphael te vragen of hij de Aarstengel is en of hij de boodschappen duidelijker wil geven, omdat wij zulke domme mensen zijn. Verder vond de pater dat het een bekend gegeven is wanneer mensen in contact komen met de H. Engelen, zij vaak een antwoord krijgen, voordat de vraag in woorden uitgedrukt is. Ook wist hij te vertellen, dat bij een dergelijke komst, verschijning, visioen of droomgezicht “de gestalte” in het begin vaak wazig en onduidelijk is en dat deze langzamerhand duidelijker, helderder wordt. Ik had een fijn gesprek met de pater en heb die middag begrepen, dat wij allen veel meer tot de engelen moeten bidden, hen moeten aanroepen om ons te helpen en hen dankbaar moeten zijn voor die hulp. Ik moet er niet aan denken dat ik zonder de hulp van de engelen de moeilijk tijd, die ons te wachten staat, zou kunnen overbruggen. Vierde verschijning van de H. Aartsengel Raphael. In de nacht van 15-16 augustus 1985 werd ik om 2 uur wakker en zag dat de H. Raphael aan het voeteneind van mijn bed stond. Evenals de vorige keer was hij gekleed in een sneeuwwit gewaad. Alles was nog duidelijker dan voorheen. Hij was omgeven door een zuil van licht. Hij wenkte mij, dat ik bij hem moest komen. Ik stond op. “Bid met mij!” zei hij en knielde neer voor een klein missiekruisje aan de muur. Ik volgde zijn voorbeeld. Hij zei: “Ter ere van de vijf Heilige Wonden van mijn Meester bidden wij zijn gebed.” Hij begon met: “In de Naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen.” Hij boog daarbij zeer diep. Vanzelfsprekend deed ik met hem mee. Samen baden wij zeer langzaam en eerbiedig vijf maal het Onze Vader en vijf maal Eer aan de Vader. Hij maakte opnieuw het kruisteken, boog zeer diep en stond op. Vervolgens zei hij: “Zie mij als de engel van God, mijn Schepper en Meester, derde in rang. Noem mij Raphael.” Hij ging door met spreken: “Vrede brengend aan dit huis en dit huisgezin.” Daarbij dacht ik aan de kinderen en maakte hij een gebaar dat ik hem moest volgen. Ineens waren wij in de slaapkamer van mijn dochter. De engel Raphael wees met zijn rechterhand naar het bed en zei: “Zie een engel Gods waakt over haar.” Daarbij zag ik een engel geheel in het wit gekleed bij het bed staan, zijn handen kruislings over de borst gevouwen en de ogen neergeslagen. De engel stond in een beschermende houding. Vervolgens gingen we naar de slaapkamer van mijn zoon. Hetzelfde beeld herhaalde zich. Hier zei Raphael: “Zo kunt u zien dat de kinderen onder de bescherming staan van Gods H. Engelen. Zij hoeven niet bang te zijn voor de toekomst wanneer zij Gods wegen bewandelen. Leert ze hun leven neer te leggen in de handen van 6
 7. 7. mijn Meester.” Het volgende heeft betrekking op vragen van een priester waarvan een brief, in gesloten envelop, in de lade van mijn nachtkastje lag. De H. Raphael zei: “De gezalfde Gods, die vragen heeft betreffende zijn leven, moet de Heilige Bernardus aanroepen, een dienaar van mijn Heer en Meester en diens leven beschouwen. Alzo zal hij antwoord verkrijgen op zijn vragen.” Vervolgens zei hij: “Kleedt u en tot over enkele minuten.” Ik kleedde mij aan en bemerkte dat hij niet meer aanwezig was. Wel bleef er een wazig licht achter. Ongeveer vijf minuten later, juist toen ik klaar was met aankleden, stond de engel Raphael, gekleed in het purper, aan het voeteneind van ons bed en zei: “Dit is mijn boetekleed. Nu zult u de gruwel van deze wereld aanschouwen.” Vervolgens stak hij zijn hand uit die ik vast greep en zo verlieten wij het huis. Sommige mensen vragen mij of ik wel werkelijk met de engel meeging. Ik kan hier omtrent het volgende voorval weergeven wat gebeurde in deze nacht. ’s Avonds bij het slapen gaan zaten alle knoopjes aan mijn overhemd. Bij het haastig aankleden trok ik het knoopje van mijn linkermouw ik stak dit in het borstzakje van mijn overhemd en ging ik met de H. Raphael weg. Ik kwam terug, kleedde mij weer uit en ging naar bed. De volgende ochtend bij het aankleden zei ik tegen mijn vrouw: “Er is mij deze nacht een knoopje van het overhemd gegaan. Ik heb het wel bewaard.” Ik haalde het knoopje uit mijn borstzakje te voorschijn. Mijn vrouw was zeer verbaasd, toen ik doodnuchter zei: “Samen met de H. Raphael ben ik weggeweest!” Buiten was het licht en wij gingen in oostelijke richting. Onder mij zag ik verschillende landen, rassen en volkeren. Ik zag de verschrikkingen van de wereld en de mensen die met hun werken de oorzaak zijn van Christus lijden. Dit lijden werd veroorzaakt door: abortus, hoererij, homofilie, heiligschennis, oorlog, moord, geweld, vloeken, lastertaal, kindermishandeling, enz. Daarbij zag ik het beeld van Jezus Christus met een Hart dat liefde uitstraalde en niet door de mensen werd geaccepteerd. Christus weende; dikke tranen liepen over zijn wangen. Vanaf de aarde steeg een geweldige stank op. Deze geleek op zwavel en gier. Een onbeschrijfelijke stank. Daarbij zag ik een beestachtige figuur met een kop als van een geit met horens. Zijn handen waren klauwen waarin hij een buidel met goudstukken vasthield. De H. Raphael wees op deze figuur en zei: “Dit is de engel van het verderf.” De mensen ontvingen goudstukken als beloning voor hun slechte werken. Ik zag onschuldige kinderen afgeslagen en seksueel misbruikt worden door volwassenen. In Nederland zag ik vijf kinderen door abortus vermoord worden. In Japan was dat het tienvoudige hiervan en in Amerika zeker nog meer. Over de hele wereld zag ik zowel mannen als vrouwen, die slapen met personen van hetzelfde geslacht, genietend van elkanders lichaam. Vervolgens zag ik godgewijde mannen en vrouwen, in priesterkleding of habijt, die ontrouw zijn aan hun geloften door overdag de priesterlijke of religieuze taken te vervullen 7
 8. 8. en zich ‘s nachts te begeven in het seksleven. Opnieuw zag ik de wenende Christus zoals hierboven beschreven. Door al deze mensonterende handelingen komt ook weer diezelfde stank omhoog. De engel van het verderf stond lachend terzijde en liet een kreet weerklinken als van een huilende wolf. Dan veranderde de engel van het verderf en werd als een priester. Aan hem viel niets op te merken. Terwijl hij zich onder niets vermoedende mensen begaf, spoorde hij hen aan om het kwade te doen onder de schijn van het goede. Ik hoorde mensen vloeken en God lasteren. Ook zag ik mensen, met als hoofddeksel een soort tulband, die het kruis van Christus vertrapten en kapot sloegen. Ik zag vrouwen in mannenkleding (lange broeken). Ook zag ik een vrouw in een overall op een bouwplaats. Hierop zei de engel Raphael vol afschuw: “De plaats van de vrouw in Gods schepping, zoals Hij die bedoeld heeft, is moeder te zijn in het gezin en voor haar kinderen te zorgen. Vol deemoed en meewerkend aan Gods schepping.” Ik zag hierbij een moeder met haar kinderen. Zij vertelde hen over de liefde van Jezus Christus. Plotseling kon ik het leed dat Christus werd aangedaan niet meer aanzien. De engel hield mij toen zijn hand voor de ogen en troostte mij door te zeggen: “Ook het goede dat nog in deze wereld leeft zult u nu zien.” Hierop kreeg ik een beeld van een groep mensen (overwegend vrouwen) gekleed in halflange rokken en hun hoofd met een doek bedekt. Zij waren bezig met het bidden van de rozenkrans. Hiervan ging een lichtstraal naar het Allerheiligste Hart van Jezus uit en Hij lachte. Toen zei de H. Raphael: “Laat dit een voorbeeld zijn voor u en uw gemeenschap, spoor vele mensen aan tot gebed. Alleen gebed en boete kunnen een redding zijn voor deze vervloekte wereld. Ga veel op bedevaart.” Opnieuw zag ik mensen, waaronder priesters door de H. Raphael aangewezen, die van goede wil waren en hun leven aan God hadden toegewijd. Vervolgens zag ik mensen geheel naakt, die werkelijk niets bezaten en vreselijk honger leden. Dit werd vergeleken met mijn eigen “rijkdom” zoals mijn huis, de inboedel, het rijkelijke eten en drinken, geld, kleding enz. Hierop zei de engel Raphael: “Doe zoals mijn Meester gedaan heeft en deel met uw broeders, zoals diegene, die naakt naast u staat: kleed hem.” Toen zag ik een man, die vreselijk honger had. “Voed hem. Dat is de wens van mijn Meester en Schepper van hemel en aarde; uw aardse goederen delen met uw broeders, de schepselen uit Gods hand.” Vervolgens zag ik Jezus Christus gezeten op een troon die de handen uitgestrekte naar een stoet van ontelbare kinderen in het wit gekleed. Meteen bij hun aankomst schaarden zij zich om zijn troon als engeltjes. Ik herkende hun gezichtjes. Het waren de abortuskinderen. Hierna keerden wij op dezelfde manier terug naar mijn slaapkamer zoals wij voorheen waren gekomen. Toen zei Raphael: “Stel alles op schrift wat u gehoord en gezien hebt. Nog vier maal kunt u mij verwachten en de laatste keer zal zijn wanneer de eindtijd daar is.” Hij sprak verder: “Nog voor de eindtijd zal er een decreet uitgevaardigd worden van de bekleder van de St. Petrusstoel, Johannes Paulus secundus. Een 8
 9. 9. geschrift opgesteld door u en de gezalfde, die u begeleidt in de taal van de H. Kerk, die voor u een dode taal is. (Persoonlijk dacht ik hier aan het Latijn.) Een geschrift betreffende het zegel van de levende God. Zoek het op in het H. Boek, onder de naam van de H. Johannes. Dit houdt in dat de bekleder van de St. Petrusstoel een 40 daagse vasten zal afkondigen naar het voorbeeld van mijn Meester. Daarna, dat allen die trouw zijn aan hem het sacrament van boetvaardigheid persoonlijk moeten ontvangen, hun doopbelofte moeten hernieuwen en hierbij de handoplegging van een priester moeten ontvangen. Als eerste moet dit de bekleder van de St. Petrusstoel, Johannes Paulus secundus doen. Bij deze handeling zal hij, die hier genoemd is, uit de handen van de H. Geest het zegel ontvangen. Op deze wijze geeft hij het door aan de kardinalen, bisschoppen en priesters. Dan zal ook het gelovige volk het zegel van de levende God ontvangen. Uitvoerig zult u hierover nog ingelicht worden en over hetgeen gebeuren moet.” Tot slot van de verschijning nam de H. Raphael het processiekruis, dat bestemd is voor de bedevaart naar Heede, in zijn handen. Dit kruis staat in de hoek van de slaapkamer. Hij zei: “Het werk dat u doet is goed en een vreugde voor mijn Meester. Blijf bidden en leg uw leven in zijn handen.” Plotseling dacht ik daarbij aan de pijn in mijn been en hij zei: “Draag het op voor het lijden dat mijn Meester droeg.” Daarna zette hij het processiekruis weer op zijn plaats. Dan bedankte ik de H. Raphael voor alles wat ik gezien en gehoord had en hij lachte verheugd, boog zeer diep naar het missiekruis aan de muur en zei: “Angelorum Domine.” Hierna vervaagde hij en was weg. Ik keek op de wekker. Het was precies 5 uur. Ik kleedde mij uit en ging naar bed. Vijfde verschijning van de H. Aartsengel Raphael. In de nacht van 25-26 september 1985 werd ik omstreeks 2 uur wakker. Wederom zag ik de H. Raphael aan het voeteneind van mijn bed. Hij was in het groen gekleed (grasgroen) en met een straal van licht omgeven. Zijn gelaat schitterde van vreugde toen hij zei. “Deze nacht is een dag van vreugde in de hemel. Sta op, kleed u en kom met mij mee.” Haastig kleedde ik mij en we gingen samen op weg. Vanuit de slaapkamer gingen wij omhoog, steeds hoger en hoger, door de wolken heen, tot op de plaats waar we moesten zijn. Daar keek ik in een diepte, een dal of een grote put, met opstaande rand. De doorsnede was ongeveer 100 meter. In de put brandde vuur, waarin zich honderden wezens bevonden. Ze geleken op mensen. Allen hadden zij droefgeestige gezichten. Ze werden niet door het vuur verteerd en waren op verschillende hoogten opgesteld, op verschillende niveaus geplaatst. Allen waren in het grijs gekleed. Naarmate zij zich op een lager niveau bevonden was hun kleding donkerder. De H. Raphael zei: “Zie (en wees daarbij naar boven) het gebed van u en uw levensgezellin is verhoord.” Toen zag ik twee 9
 10. 10. in het wit geklede engelen neerdalen. Eén van de wezens werd bij de armen genomen en uit de put omhoog gehesen. Toen dit wezen boven het vuur uitkwam werd zijn kleed plotseling wit als sneeuw. Vervolgens keek dit wezen om en herkende ik hem als een naaste verwant van mij. Hij lachte naar mij. Verder gingen zij omhoog naar een plaats waar meerdere engelen waren en zongen: GLORIA IN EXCELSIS DEO. Ik was van een grote innerlijke blijdschap vervuld. De engel Raphael zei: “De heilige naam, die toegevoegd is aan zijn roepnaam, heeft ertoe bijgedragen dat hij nu opgaat naar zijn Heer en Schepper. Hij zal nu zijn Heer en Schepper, die de Barmhartigheid is, dienen in de eeuwen der eeuwen.” Vervolgens gingen wij terug naar de slaapkamer en Raphael zei: “Bid met mij het volgende gebed.” Hij knielde neer, maakte een diepe buiging naar het missiekruisje en maakte een kruisteken. “In de Naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen. Heer Jezus Christus, ik aanbid uw vijf H. Wonden en stel mijn leven in dienst van U. Ik wil deze vijf Onze Vaders bidden en overwegen. Geef mij daardoor de kracht om deze gunst te volbrengen, om zo het leed, dat U geleden hebt te verzachten tot uitboeting van de zonden.” Samen baden wij vijf Onze Vaders en vijf maal Eer aan de Vader. Verder zei Raphael: “Betreffende de man, die vragen had aangaande zijn leven en u vroeg hoe hij mijn Meester kan dienen: deze man moet aan al diegenen, die hij ooit in zijn leven tekort deed openlijk zijn fouten erkennen. Ook tegenover zijn levensgezellin. Zijn aardse goederen, die hij verzameld heeft, behoort hij onder zijn medebroeders die niets hebben eerlijk te verdelen. Als hij dit alles heeft gedaan moet hij ook zijn geestelijk leven vernieuwen en mensen, die trouw zijn aan de Kerk omwille van mijn Meester, met heel zijn innerlijke kracht steunen. Dan zal er vrede heersen in zijn hart en in zijn gezin. Zijn levensgezellin, kinderen en kleinkinderen zullen trots naar hem opzien, omdat hij dan teruggekeerd zal zijn in het huis van zijn Vader, om Hem en Hém alleen te dienen. Dat hij op bedevaart gaat om zijn straffen te verzachten. Gods engelen waken over hem.” De H. Raphael sprak verder: “Meld aan de vrouw, die dicht bij uw gemeenschap staat en nog enkele verduidelijkingen wil hebben: met “negenvoudig” wordt bedoeld negen rozenhoedjes ter ere van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria. Om de ernst van uw gesteldheid aan te geven: uw hoogmoed dient te veranderen in deemoed en nederigheid, uw leugen in eerlijkheid, uw kwaadsprekerij in vroomheid en liefde voor uw medemens. Zet al uw krachten in voor de gemeenschap waarvoor u bent gekozen. Dan zal er vrede zijn in uw hart en in uw gezin. Bid, werk en vertrouw uw leven toe aan het Allerheiligste Hart van mijn Meester en aan het Onbevlekte Hart van de Heilige Maagd Maria. En wanneer u ooit iets wilt geven ten bate van uw medemens laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat een overvloed van genaden op u zal neerdalen tot voordeel van uw zielenheil. Voorts sprak de H. Raphael: “Betreffende de vrouw die vragen had over haar geestelijke gesteldheid: zeg haar een voorbeeld te zijn voor de medemens in 10
 11. 11. nederigheid, eerlijkheid, liefde en door de werken van barmhartigheid te beoefenen. Stel uzelf niet boven uw medemens en beleef in volle overtuiging uw geloof. Overweeg de vijf H. Wonden van mijn Meester in uw gebed. Aanroep de H. Engel die boven mij staat, want hij zal de kop van de slang verpletteren en alle demonische krachten verwijderen, zodat bij de volgende feestdag van de Heilige Maagd Maria, uw hart van vreugde vervuld zal zijn. Dan nog een waarschuwing: niet alle boodschappen zijn van de hemel. De engel van het verderf wenst niets liever dan verwarring te strooien onder het volk Gods onderweg, zodat zelfs de rechtvaardigen nog in verwarring raken. De zegen van mijn Meester ruste op u en al het goede dat gij nog zult doen.” Daarna vermeldde de H. Raphael wat de opdracht is voor de bekleder van de St. Petrusstoel zoals hij in de vorige boodschap van 15-16 augustus 1985 reeds aanhaalde. Ook vroeg de H. Raphael aan allen die trouw zijn aan de Kerk van Jezus Christus, die zijn Meester is, veel te bidden voor de bekleder van de Sint Petrusstoel. Deze zal veel moeten lijden om zijn taak te volbrengen. Ook dienen wij te weten dat we staan aan de rand van het dal van tranen. Van ons zal veel vertrouwen, geloof en gebed gevraagd worden. Wij moeten onze aandacht vestigen op Jezus Christus en ons niet inlaten met discussies en oppassen voor aanbiedingen van buitenaf. Ieder mens zal een waarschuwing krijgen die betrekking heeft op het innerlijk gericht zijn op God. Bid veel in gezinsverband. Toen werd ik door de engel Raphael opnieuw verzocht om met hem mee te gaan. Het volgende ogenblik zijn we aan de achterkant van het huis; in de tuin. Hij wees naar een plaats onder de berkenboom en zei: “Hier zult u het kruis van mijn Meester plaatsen. Op het kruis is Hij voor alle mensen gestorven.” Er kwamen enkele vragen in mij op. Het was niet nodig dat ik ze uitsprak. De vragen waren de volgenden: “Een kruis? Moet dat onmiddellijk?” “Neen” zei Raphael. “De tijd zal komen, dat u dit kruis nodig zult hebben en uzelf zult dit tijdstip te weten komen door een innerlijke ingeving. U hoeft zich geen zorgen te maken, alles komt goed. Allen die deze plaats bezoeken en oprecht de vijf H. Wonden van mijn Meester vereren zullen wanneer zij ziek zijn, zowel lichamelijk als geestelijk in Naam van Jezus Christus genezen of innerlijk kracht krijgen om hun lijden te dragen. Ook is er een aflaat van 100 dagen aan verbonden. De afmeting van het kruis moet in de breedte 1,5 meter zijn en dit bepaalt tevens de hoogte. Dan moet onder het kruis de beeltenis staan van de leerling Johannes en de H. Maagd om aan de mensen duidelijk te maken hoeveel leed geleden is door zijn moeder.” Vervolgens zei de H. Raphael: “Moeder, ziedaar uw zoon, zoon ziedaar uw Moeder. Deze plaats moet tegen het weer bestand zijn (vermoedelijk overdekt).” Opnieuw gingen we terug naar de slaapkamer. Daar zei hij: “Stel dit alles op schrift en overleg met de gezalfde die u begeleidt, hoe u deze geschriften leesbaar maakt voor alle mensen. De boodschappen voor de bekleder van St. Petrusstoel zijn alleen voor u en de uwen en de gezalfde die u begeleidt.” Vervolgens vroeg de H. Raphael nadrukkelijk veel te bidden want de tijd loopt ten einde. De 11
 12. 12. gezalfde, die dicht bij uw gemeenschap staat, heeft een innerlijke stem gehoord om hem aan te geven dat hij mijn beeltenis, die op de goede plaats staat in uw gemeenschap, moet inwijden omdat deze verhandeld is.” De H. Raphael sprak verder: “Dat allen die van het vrouwelijke geslacht zijn zich kleden als vrouw en zich ook als zodanig gedragen. De bedevaart is goed, maar u moet de mensen niet dwingen om mee te gaan. Al is het aantal ook klein, toch is het doel bereikt. De zegen rust op dit huis en dit huisgezin. De volgende zondag, 29 september, zal een vreugdefeest zijn voor alle engelen in de hemel (feest van de H. Aartsengelen Michael, Gabriel en Raphael). De tijdspanne waarop u mij wederom kunt verwachten, zal zijn na de tijd dat de rechtvaardigen geteld zijn.” Alleen bleef ik achter, zittende op de rand van het bed. Ongeveer 15 minuten bleef ik nadenken om niets te vergeten. Om ongeveer 5.30 u. stapte ik in bed. Een bezoek van de ziener aan Medjugorje. In april 1986 was ik, Wim Holtschlag, te Medjugorje, in het voormalige Joegoslavië. Op 9 april woonde ik aldaar de H. Mis bij welke opgedragen werd door pater Iviza. Vanaf de consecratie tot aan het uitreiken van de communie zag ik de engel Raphael staan aan de rechterzijde van de priester bij het altaar. Raphael vroeg mij de volgende woorden door te geven aan de zienerskinderen: “Deze plaats is goed en wat hier gebeurd is ook goed.” Inwijding van de kapel en het genadenkruis. Op de feestdag van Maria ten Hemelopneming, vrijdag 15 augustus 1986, was het de grote dag. Om 15.00 uur werd de feestelijk versierde kapel ingewijd. Alle vrienden en bekenden van het gezin van de ziener waren uitgenodigd. 200 Personen en meerdere priesters uit Nederland en Duitsland waren aanwezig. De predikatie, gehouden tijdens de inwijding is hier bijgevoegd. Na de wijding van het kruis, in de tuin van de ziener gingen alle aanwezigen naar een kloosterkerk om daar de Heilige Mis bij te wonen. Onder het genot van een kopje koffie werden de feestelijkheden afgesloten. Preek bij de inwijding van de kruisgroep door Pater Spauwen s.j.op 15 augustus 1986. Wij zijn hier tegenwoordig bij de inzegening van dit kruisbeeld. Het is niet op gewone wijze tot stand gekomen, maar op buitengewone wijze. Het is gebeurd op verzoek van een engel, waarom weten wij niet. De hemel heeft geheimen, maar die geheimen worden vroeg of laat duidelijk gemaakt. Waarom dit gebeurd is, zullen we dus even afwachten. In ieder geval, er is 12
 13. 13. verzocht een kruis op te richten; daarover aanstonds nog andere dingen. We kunnen ook zeggen: het is een bijzonder kruis, want het is veel mooier geworden, dan ik mij ooit had gedacht. U misschien ook. Het is prachtig beschermd. Laten we hopen dat dit kruis, dat nu op officiële wijze wordt ingezegend, ook voor ons een echt kruis is. Want Christus heeft het opgericht, om de verlossingsgenade over de wereld te laten stromen. Laten wij nu ook hopen, dat er stromen van verlossingsgenade over ons allen zullen neerkomen en neerstromen. Onder de heiligenafbeeldingen, neemt de afbeelding van het H. Kruis de allervoornaamste plaats in, want het is een symbool van onze verlossing, van onze redding, van onze zaligmaking. Voor christenen is er geen dierbaardere afbeelding van het lijden van Christus. Zijn sterven aan het kruis is ook de overwinning geworden op de dood en tegelijkertijd de overwinning op de zonde die ons de dood berokkent en alle lijden bezorgt. Het H. Kruis is ook, zoals de H. Vader en de kerk leren, een teken van de tweede komst van onze Heer Jezus Christus, die na de kruisdood uit de dood is opgestaan en die ons ook na de dood zal doen opstaan en die in heerlijkheid zal wederkomen. Het kruisbeeld wordt niet alleen op Goede Vrijdag vereerd, maar wordt het hele jaar door voorgehouden aan alle gelovigen. We kunnen zeggen, heel het leven door. Bij het doopsel zijn wij getekend met het kruis en bij het sterven, het verlaten van dit leven en de overgang naar het andere leven, worden wij opnieuw getekend door het H. Kruis. Het is de trofee van onze Heer Jezus Christus. Ook wordt het kruis geplaatst in de huizen van al diegenen die Christus toebehoren en niet alleen in de huizen, maar heel vaak ook terecht, in alle vertrekken van een christelijk huis. Met inachtneming van de omstandigheden van tijd en plaats, richten de christengelovigen terecht het kruis op. Laten we het in onze eigen woning, maar tevens ook in publieke of openbare plaatsen aanbrengen. Waar dit mogelijk is voor alle mensen zichtbaar en waar dit niet mogelijk is, voor groepen mensen zichtbaar, zoals dit kruis hier geplaatst is en vereerd zal worden. In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, die voor ons aan het kruis gehangen heeft, zij met u allen. Het kruis is het kenteken van ons christelijk leven. U bent met veel auto's gekomen en die auto's dragen allemaal een kenteken, de landen hebben ook een kenteken en dat is meestal hun vlag. Vroeger waren er bepaalde standaarden en het kruis is onze standaard. Het was oorspronkelijk een schandteken, zo werd het gezien. Het was een schandpaal, maar door onze Heer Jezus Christus is dit schandteken een zegeteken geworden. Het kruis was een teken van lijden zonder weerga; maar door Jezus Christus is het kruis ook geworden tot een teken van overwinning zonder weerga. Evenals de doornenkroon van de gekruisigde een koningskroon geworden is van de 13
 14. 14. overwinnaar; onze Heer Jezus Christus. Het kruis bevat een kruispunt van boven naar beneden en van links naar rechts. Het is een snijpunt tussen de hemel en de hel en het moet omvatten alle volkeren. Het kruis is dus, voor hen die Christus de gekruisigde vereren, erkennen en aanroepen, een teken van overwinning. Ze zullen met Christus opstijgen naar de hemel naar de Vader in de hemel. Maar daarom is ook het kruis het teken van de overwinning van de engelen. Want toen God aan hen bekend maakte dat de tweede persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid de menselijke natuur zou aannemen, toen hebben menige engelen geweigerd om God daarvoor te aanbidden, die zich verlaagde door zich te verenigen met de mens. De andere engelen hebben gezegd: “Alles wat U doet is goed en wij erkennen alles wat U gedaan heeft en nog zult doen in de toekomst.” Christus, de Zoon van God, is gestorven aan het kruis. Het is daarom dat de rechte balk omhoog wijst en iedereen die Christus erkent, met Hem meegevoerd wordt omhoog. Maar de diepte van het kruis gaat ook tot op de harde bodem. Iedereen die Christus niet wil erkennen komt niet in de hemel terecht maar gaat verloren, omwille van het kruis. Broeders en zusters in Christus; zo is het kruis een groot mysterie voor ons geworden. Het zijn juist Gods engelen die een geweldige verering hebben voor Christus omdat Hij aan het kruis gestorven is voor ons mensen. Daardoor hebben de engelen geleerd wat barmhartigheid is. Bovendien is het kruis nog iets anders voor ons. Ieder leven van een mens wordt getekend met een kruis. Kleinere of grotere kruisen. Maar diegene die het kruis accepteert samen met Christus zal ook de glorie van Christus ontvangen en deelachtig worden. Het is het machtigste wapen tegen het kwaad, tegen de duivel en al zijn trawanten. Het kruis is een sterke magneet voor alle goeden die zich aan Christus toewijden. We zullen nu dit kruis zegenen en de genade van Jezus Christus afsmeken voor ons allen. Broeders en zusters nu wij op plechtige wijze dit nieuwe kruis gaan zegenen brengen wij in geloof eer aan het eeuwige raadsbesluit van God. Als wij opzien naar het kruis zullen wij er aan denken, dat op het kruis het teken van liefde is volbracht. De liefde waarmee Christus zijn Kerk heeft liefgehad. Bij de begroeting van het kruis zullen wij ons herinneren, dat Christus door alle verdeeldheid weg te nemen uit de verschillende volkeren, het volk van God door het kruis tot eenheid brengt. Bij de verering van het kruis zullen wij bedenken dat we leerlingen van Christus zijn en er openlijk voor durven uitkomen. Laten wij Hem daarom edelmoedig volgen om ons dagelijks aandeel op te nemen bij het dragen van ons kleine kruis. Streven wij ernaar deze viering aandachtig bij te wonen, zodat het geheim van het kruis voor ons helderder gaat oplichten en wij zijn kracht letterlijk ondervinden. Laat ons bidden: God, toen uw Zoon uit deze wereld overging naar U heeft Hij hangend aan het 14
 15. 15. kruishout het menselijke geslacht met U verzoend. Wij bidden U, zie naar uw dienaren en dienaressen die dit teken van heil hebben opgericht. Geef, dat zij door de kracht hiervan gesterkt worden om dagelijks hun eigen kruis op zich te nemen en dat zij de weg van het evangelie gaan om zo behouden het hemelse doel te bereiken. En broeders en zusters laten wij even luisteren naar de woorden van St. Paulus in zijn brief aan de christenen van Filippi. “Deze gezindheid moet onder u heersen welke ook in Christus Jezus was. Hij die bestond in goddelijke Majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoogverheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is. En dat bij het horen van zijn Naam zich iedere knie zal buigen, in de hemel op de aarde en onder de aarde. En iedere tong zal belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.” Bidden wij nu met vertrouwen tot onze verlosser Jezus Christus, die ons door zijn kruis heeft verlost en zeggen wij: “Heer redt ons door uw kruis.” Christus, Gij hebt U van uzelf ontdaan door het bestaan van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Geef dat alle leden van de Kerk uw nederigheid navolgen. Laat ons bidden: “Heer, redt ons door uw kruis.” Gij hebt Uzelf vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Schenk uw dienaren de deugd van gehoorzaamheid en geduld. Laat ons bidden: “Heer, redt ons door uw kruis.” Christus, Gij zijt door God hoog verheven en U is de Naam verleend die boven alle namen is. Laat uw gelovigen U en uw Naam altijd erkennen en in uw dienst volharden. Laat ons bidden: “Heer redt ons door uw kruis.” Christus, in uw Naam moet iedere knie zich buigen in hemel op aarde en onder de aarde. Trek allen tot uw hart zodat zij U vereren en U getrouw aanbidden. Laat ons bidden: “Heer redt ons door uw kruis.” Christus, nu ik U thans wil belijden als Heer tot eer van God de Vader: Neem onze gestorven broeders en zusters op in het rijk van de eeuwige heerlijkheid. Laat ons bidden: “Heer redt ons door uw kruis.” Heer, onder het kruis hebt U Maria uw moeder, aan ons tot Moeder gegeven. Laten we altijd dankbaar blijven voor deze onovertroffen genadeschat. Laat ons bidden: “Heer redt ons door uw kruis.” Verenigd door het gebed dat de H. Raphael hier te Haaksbergen uitsprak bidden wij: Heer Jezus Christus, ik aanbid uw vijf Heilige Wonden en stel mijn leven in dienst van U. Ik wil deze vijf Onze Vaders bidden en overwegen. Geef mij daardoor de kracht om deze gunst te volbrengen, om zo het leed, dat U geleden hebt te verzachten tot uitboeting van de zonden. 5x Onze Vader en 5x Eer aan de Vader… Tot slot werd gebeden: God, om de mensen te verlossen hebt Gij gewild dat uw enig geboren Zoon de 15
 16. 16. foltering van het kruis zou ondergaan. Wij bidden U, laat ons, die op aarde dit mysterie hebben leren kennen de weldaden van zijn verlossing eenmaal genieten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen. Bekendmaking van een belangrijke boodschap. Op het Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God, 1 januari 1987 heeft de Heilige Vader, Paus Johannes Paulus II een Maria-jaar uitgeroepen. Te beginnen met Pinksteren, 7 Juni 1987 tot 15 augustus 1988, feest van Maria Hemelvaart. In de nacht van 25-26 september 1985 heeft de H. Aartsengel Raphael de volgende boodschap gegeven, bestemd voor de H. Vader. “De bekleder van de St. Petrusstoel, Johannes Paulus II, zal een jaar uitroepen, beginnen met het liturgisch jaar, toegewijd aan de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, de Vrouwe bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren, beter bekend als de Vrouwe van alle volkeren.” Deze boodschap is op 3 november 1985 door een Nederlandse bisschop persoonlijk aan de H. Vader overhandigd. Op 18 januari 1987 kreeg de ziener van zijn geestelijk leider toestemming om deze boodschap, bestemd voor de H. Vader, aan de wereld bekend te maken, omdat de H. Vader mede door de opdracht van de H. Raphael dit Maria-jaar aankondigde. EERSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Op zondag 1 juni 1986 (Sacramentsdag), tijdens de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en het bidden van het rozenhoedje, hoorde ik de stem van de H. Aartsengel Raphael komend uit de richting van zijn beeltenis. Raphael sprak:“ Voordat het koren is binnengehaald moet het kruis geplaatst zijn.” 16
 17. 17. TWEEDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens de Twentse bedevaart naar Medjugorje van 17 tot en met 23 oktober 1987, bevond ik mij op de avond van 21 oktober in de plaatselijke St. Jacobuskerk tijdens het drie uur durende gebed. Bij de overweging: “Jezus wordt met doornen gekroond” zag ik drie lichtflitsen. Voor velen is dit een teken dat de H. Maagd verschijnt. Plotseling kreeg ik een sterke drang om óm te kijken, waaraan ik gehoor gaf. Ik zag vanaf het koor een persoon, staande op een wolk, over alle mensen heen naar voor in de kerk zweven. Boven het priesterkoor draaide deze, geheel in het wit geklede, persoon zich om en ik zag een jonge vrouw met donkere, halflange, golvende haren en een witte doorzichtige sluier, vergelijkbaar met tule. Deze gestalte, waarvan ik aannam dat het de H. Maagd was, opende haar beide handen waaruit stralen in allerlei kleuren kwamen. Deze stralen daalden eerst neer op de ongeveer tachtig, op het priesterkoor aanwezige priesters en nadien over alle aanwezigen in de kerk. Op dat moment zag ik recht achter de H. Maagd de H. Raphael die ook in het wit gekleed was. Beide keken zeer verheugd en glimlachten. Langzaam vervaagde deze verschijning en toen ik weer tot mijzelf kwam was men in de kerk reeds bezig met het zingen van de litanie van Maria, welke die avond gezongen werd na het tweede rozenhoedje. In de daaropvolgende nacht kon ik de slaap slecht vatten. Het gebeuren in de kerk liet mij niet los. Omstreeks twee uur begaf ik mij naar buiten. In de achtertuin gekomen bemerkte ik de aanwezigheid van de heilige engel Raphael. Voor mij is een zwoele, warme wind een herkenningsteken van zijn aanwezigheid. Ik zag hem echter niet. Aan het eind van de tuin, die ongeveer tien meter lang was, hoorde ik duidelijk de stem van de H. Engel Raphael. Hij groette mij door te zeggen: “Zegen en vrede brengend aan u en de uwen, om in de Naam van mijn Meester u de volgende boodschap mede te delen. Twaalf mannen zullen u toegestuurd worden met een speciale opdracht. Deze vormen tezamen de twaalf kruisbroeders. Deze mannen zult u herkennen aan de uitspraak die zij doen aangaande mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus of zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Tevens wordt aan deze twaalf een begeleidend priester toegevoegd. De aan deze kruisbroeders toegevoegde priester zal zelf een hemelse boodschap ontvangen, waarin hem de opdracht persoonlijk zal worden medegedeeld.” Daarop vroeg ik hem, hoe het verder gaat met de mij reeds begeleidende priester. De H. Engel Raphael antwoordde hierop dat hij deze vraag aan het einde van de boodschap zou beantwoorden. Toen vervolgde hij: “Diegene onder de twaalf waarvan u niet zeker bent, moet u aanzetten tot het houden van een negendaags gebed. Dan zult u zeker zijn dat deze persoon gekozen is. Al deze twaalf zullen vrijwillig en blij de opdracht aanvaarden, welke zij in eenvoud zullen uitvoeren. Deze twaalf zullen uitblinken in gebed en voorbeeld. Hun eigen gebedsleven 17
 18. 18. behoren zij in het dagelijks leven voorop te stellen. Alle twaalf zullen zij een gebedsgroep vormen welke minimaal uit twintig personen moet bestaan. Deze twaalf moeten allen een gelofte afleggen bestaande uit trouw aan het kruis en eer brengend aan de vijf Heilige Wonden van mijn Heer en Meester. Zij zullen het boetesacrament in hun leven aanvaarden, veelvuldig de Heilige Eucharistie bijwonen, waarin zij Jezus Christus in hun hart ontvangen. Alle twaalf zullen zij het teken van het kruis dragen, welk u naar eigen goeddunken uit kunt zoeken. Van de twaalf wordt verwacht dat zij dagelijks de rozenkrans bidden, waarbij zij de hulp van de Heilige Maagd, de moeder van mijn Heer en Meester moeten aanroepen. Op elke eerste zondag van de maand zullen alle twaalf onder het kruis bijeen gebracht worden, omdat deze zondag toegewijd is aan het liefdeshart van mijn Meester. Tenslotte zal elk van de twaalf de gelofte van toewijding aan het kruis persoonlijk bij de aan de groep toegevoegde priester afleggen.” Dan vervolgde de H. Engel Raphael: “Terugkomend op uw eerder gestelde vraag aangaande de u momenteel begeleidende priester: deel deze boodschappen niet aan hem mee, daar hij niet beantwoord heeft aan de opdracht die van de hemel gegeven is.” Daarop vroeg ik aan de engel Raphael: “Wat zal er dan met deze priester gebeuren?” Raphael antwoordde: “Maakt u geen zorgen; Jezus is barmhartig.” Hij vervolgde: “De priester die aan de groep van twaalf toegevoegd zal worden zal zich met liefde toewijden aan het kruis en de boodschappen die daar gegeven zijn. Aan de liefde zult u deze priester herkennen. Door deze priester zullen al uw zorgen zich oplossen.” De H. Engel Raphael sprak verder: “Een teken zal vooraf gaan aan de waarschuwing in een reeds eerder aan u gegeven boodschap. Alle twaalf kruisbroeders zullen een voor hen bekende stem horen die hen zegt: “Kom onmiddellijk naar het kruis!” Daaropvolgend zullen driemaal de krachten van de aarde geschokt worden. Wanneer het niet meer mogelijk is om naar het kruis te komen, kunnen zij zich begeven naar de dichtstbijzijnde kerk, bij het tabernakel zijn zij veilig. Na verloop van drie dagen na deze tekens zal de waarschuwing daar zijn.” Toen zei hij: “Ga door met uw opdracht; namelijk mensen naar het kruis te brengen en terug te voeren in het liefdeshart van Jezus. U moet u geen zorgen maken; alles komt goed.” DERDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens de H. Mis van zondagavond 16 oktober 1988, opgedragen door Eerwaarde Pater Drs. L.M. van der Bol, hoorde ik het na de consecratie de stem van de H. Engel Raphael, komend uit de richting van zijn beeltenis die rechts van het altaar staat. De Engel Raphael sprak: “De laatst gegeven boodschap 18
 19. 19. handhaven.” VIERDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL In de nacht van 13 op 14 mei 1989 ontving ik de volgende boodschap van de H. Engel Raphael. Hij sprak: “Komend in de Naam van Jezus Christus, zegen brengend aan dit huis en aan de priester die hier verblijft en brengend u de volgende boodschap. Het is een dringende wens van de hemel dat de moeder van Jezus Christus en de moeder van de Kerk ook onder de volgende twee titels wordt aangeroepen: Koningin van het heelal en Koningin, Vrouwe van alle volkeren. Deze twee titels moeten toegevoegd worden aan haar litanie. Deze wens behoort u bekend te maken in een geschreven woord aan de Apostel van de kerk Paus Johannes Paulus II.” EERSTE VISIOEN Op 25 juni 1989 tijdens mijn gebed in de vroege ochtend voelde ik een warme wind. Dit is voor mij een teken dat de H. Engel Raphael aanwezig is. Toen ik naar rechts keek, zag ik inderdaad dat hij zichtbaar aanwezig was op de plaats waar zijn beeltenis staat. Hij lachte naar mij, maar tegelijkertijd wendde hij zijn gelaat naar het kruis. Bij het kruis was alles hel verlicht. Ik zag links van het kruis een vrouwenhand en rechts van het kruis een mannenhand. In beide handen is een rood vlezig hart aanwezig. Beide handen voegden zich voor het kruis samen. Dan gaan de handen weg en de harten schuiven gedeeltelijk ineen. Het hart uit de vrouwenhand schuift iets achter het hart uit de mannenhand. Daarna komt er om de harten een stralenkrans in goudkleur, het lijkt dat beide harten hierdoor vastgehouden worden. Dan wend ik mijn blik naar links en zie alles nog meer verlicht en helderder. Door de harten heen zie ik een grote zaal. In deze zaal zie ik de H. Vader omringd door vijf bisschoppen (zij waren althans in het zwart gekleed en hun klederen waren met paars omrand). Aan de rechterzijde van de H. Vader staan twee bisschoppen en links van hem drie. De H.Vader lacht vriendelijk en knikt mij toe. Ik heb dit als een groet beschouwd en op dezelfde wijze terug gegroet. Vervolgens draait de H. Vader zich gedeeltelijk om en gaat in gesprek met de middelste bisschop (één van de drie). Deze buigt iets voorover om de woorden van de H. Vader goed te kunnen verstaan. Tijdens dit gesprek knikt de bisschop instemmend tegen de H. Vader. Daarna draait deze bisschop zich geheel om zodat ik hem enkel nog van achter zie. Vervolgens treedt deze bisschop in gesprek met één of meerdere personen maar dit kan ik niet precies waarnemen. 19
 20. 20. Bij deze bisschop komt dan een schilderij te voorschijn van ongeveer dertig bij veertig centimeter. In de lijst zie ik een roze - rode schijn. Naar gelang dit schilderij dichterbij komt zie ik daarin het borstbeeld van een priester. Alleen de omtrek van zijn gezicht, zwarte haren, zwarte kleding en priesterboord zijn te zien. Er is geen gezicht aanwezig. Dit schilderij komt steeds dichterbij tot op de plaats waar de twee harten zijn. Langzaam verdwijnen de harten en stapt de priester in zijn geheel uit het schilderij. Hij loopt op mij toe, steekt zijn rechterhand naar mij, die ik met mijn linkerhand aanneem. Hij neemt mij vervolgens mee tot precies bij het kruis. Dan verdwijnt alles en ik ben weer alleen. Verbaasd ga ik enkele minuten zitten om alles te overdenken. Ik vervolg mijn gebed en bid vurig om duidelijkheid. De volgende ochtend, 26 juni 1989, zie ik tijdens hetzelfde gebed (nl. de zeven Onze Vaders van de H. Brigitta) opnieuw het schilderij. Dit maal is er enkel de lijst met binnenin een wit vlak. 20
 21. 21. VIJFDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens de morgengebeden op 12 april 1991 hoorde ik wederom de stem van de H. Engel Raphael. Hij sprak als volgt tot mij. “Komend in de Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, zegenend u en deze plaats en brengend u de volgende boodschap. Doordat de mensheid zich steeds verder van God verwijdert en zich zelfs helemaal van God afwendt, veroordeelt zij zichzelf en roept daarbij de gruwel der verwoesting over zich af. Weldra loopt deze tijd ten einde. Maar u hoeft zich over deze dingen geen zorgen te maken. U en de uwen en allen die trouw gebleven zijn aan mijn Heer en Meester, zullen op een bijzondere wijze geleid en beschermd worden. Spoor daarom de mensen aan tot meer gebed. Bid bijzonder voor de plaatsbekleder van de Petrusstoel omdat hij veel moet lijden. Angelorum Domini.” ZESDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Kort na het overlijden van een bekende op 20 maart 1991 vroeg ik de H. Engel Raphael tijdens de morgengebeden waar deze zijn ziel zich bevond en of ik iets voor haar kon doen. Het antwoord van de H. Engel Raphael was als volgt. “De geest van deze overledene, die nu in uw gedachten is, wandelt in duisternis en deze duisternis zal eeuwig zijn, omdat zijn sterven niet in overeenstemming was met Gods heilige wil.” ZEVENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Gedurende de morgengebeden van 21 juli 1991 (het feest van de Goede Herder) voelde ik de bekende warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Engel Raphael. Hij sprak: “Komend in de Naam van de Heer Jezus Christus, zegenend deze plaats en brengend u de volgende boodschap. Mijn Heer en Meester Jezus Christus wenst in de nabije toekomst met u te spreken. De twee herders in uw naaste omgeving moeten uit uw gedachten en het contact met hen moet verbroken worden. De eerste omdat hij doet alsof en de tweede omdat hij niet doet waarvoor hij geroepen is. De herder die op deze dag aanwezig zal zijn op deze plaats kunt u volledig in vertrouwen nemen.” In nederigheid vraag ik de H. Engel Raphael om een duidelijk teken voordat zijn 21
 22. 22. Meester komt. Hij antwoordt hierop: “U zult uzelf geestelijk moeten voorbereiden op deze ontmoeting. Angelorum Domini.” 22
 23. 23. ACHTSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Op 10 november 1991, tijdens de morgengebeden voelde ik opnieuw de mij zo bekende warme wind om mij heen. Het beeld van de H. Engel Raphael werd verlicht en ik hoorde zijn stem die tot mij sprak. “Komend in de Naam van Jezus Christus en brengend u de volgende boodschap. Weldra zult u mijn Meester waarnemen omdat u voldoende voorbereid bent.” TWEEDE VISIOEN De dag nadien, 11 november 1991, voel ik dezelfde warme wind om mij heen. Dan verschijnt uit de richting van zijn beeltenis de H. Engel Raphael. Zijn ogen zijn gericht op het kruis. Bij het hoofd van het corpus ontstaat een soort nevel (te omschrijven als een wolk), waarin ik Christus aan het kruis zie die tot leven komt en van het kruis afdaalt. Alles is lichter en helderder geworden. Christus is gekleed in een sneeuwwit gewaad dat op een albe gelijkt. Hij lacht mij vriendelijk toe maar spreekt niet. In zijn rechterhand heeft hij een rol papier, half uitgerold. (Vanwege de gele kleur, dacht ik aan perkament). Op dit papier staan vreemde tekens, in twee rijen naast elkaar. Ik kan de tekens noch lezen, noch thuis brengen. De linkerrij tekens is korter dan de rechterrij. De rol wordt mij door Christus voorgehouden en omdat ik denk dat hij mij deze aangereikt doe ik een poging om deze aan te nemen, waarna de verschijning vervaagt en alles verdwijnt. Dit visioen duurde ongeveer tien minuten NEGENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens de morgengebeden van zondag 1 maart 1992 spreekt de H. Engel Raphael wederom met mij. Hij roept in Naam van zijn Meester de mensen van alle natiën op om de weg vrij te maken en alle obstakels uit de weg te ruimen, om alle heuvels te slechten en alle dalen te vullen, om zo de komst van zijn Meester voor te bereiden. Hij spreekt verder: “Stel uzelf en de uwen en allen die u bekend zijn onder de bescherming van de moeder van de Heer, de H. Maagd Maria, want dit is de laatste dringende oproep van de Hemel. Bid de rozenkrans, doe boete en versterving om zo voor uzelf en alle anderen de weg vrij te maken. Zeer binnenkort zult u nog een boodschap ontvangen.” TIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL 23
 24. 24. Tijdens de morgengebeden van dinsdag 3 maart 1992 voel ik een warme wind om mij heen en vanuit de beeltenis van de H. Engel Raphael schijnt een licht. Ik hoor de stem van de H. Engel Raphael die mij zegt: “Komend in de Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, om u de volgende boodschap mee te delen. Tot de twaalf mannen, uitgekozen door mijn Meester de Heer Jezus Christus: gij hebt allen de opdracht, door mijn Meester u gegeven, aangenomen. Mijn Meester wenst nu dringend dat allen deze opdracht ten uitvoer brengen. Zij die gehoor gegeven hebben aan de wens van mijn Meester mogen de belofte van trouw afleggen en vanaf die dag het teken van geloof met zich meedragen. Dit teken zal hun een bijzondere bescherming bieden tegen alle gevaren. De dag gekozen door mijn Meester, de Heer Jezus Christus, waarop deze getrouwen hun belofte mogen afleggen, is de dag van de instelling van de H. Eucharistie (Witte Donderdag). Desgewenst kunnen zij samen met u en de priester die toegevoegd is aan de twaalf door boete, vasten en gebed zich voorbereiden op deze bijzondere dag. Laat samen met de begeleidende priester een dringende oproep uitgaan naar diegenen die hun opdracht niet hebben vervuld en zich van u hebben verwijderd. Laat de volgende boodschap naar hen uitgaan: In Naam van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, voldoe aan de hemelse opdracht u gegeven, om zo mee te werken aan de voltooiing van Gods plan op aarde. Kom naar het kruis en laat u niet langer beïnvloeden door wereldse of satanische ingevingen. De vijand van mijn Meester wil niets liever dan verwarring strooien om zo de getrouwen uiteen te drijven. Mocht u echter besluiten geen gehoor te geven aan deze oproep, dan zullen alle genaden, aan deze opdracht verbonden, van u weggenomen worden en een ander zal uw plaats innemen. U krijgt negen dagen bedenktijd. Voor de begeleidende priester zult u nog een boodschap op een later tijdstip ontvangen. Verder mogen alle boodschappen, die u hebt ontvangen, op schrift gesteld en verspreid worden, behalve dezen, die gericht zijn aan de bekleder van de Petrusstoel. Zeg aan de uwen niet te vrezen. Zij staan onder een bijzondere bescherming van God. In het bijzonder uw levensgezellin, die in de toekomst gevrijwaard wordt van alle satanische aanvallen. Angelorum Domini.” EEN WOORD WORDT WERKELIJKHEID Op Witte Donderdag, 16 april 1992, werd de volgende belofte door zes kruisbroeders afgelegd. Zes anderen hadden zich teruggetrokken. IK … BELOOF OP DE DAG VAN DE INSTELLING VAN DE HEILIGE EUCHARISTIE MIJN LEVEN IN DIENST TE STELLEN VAN HET KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS, MIJN HEER EN MEESTER, TOT EER VAN DE 24
 25. 25. VIJF HEILIGE WONDEN EN DE MENSEN TOT HET KRUIS TERUG TE VOEREN. DAARNAAST BELOOF IK VAAK DE HEILIGE SACRAMENTEN TE ONTVANGEN EN DAGELIJKS DE HEILIGE ROZENKRANS TE BIDDEN OM DE HULP VAN DE MOEDER GODS IN TE ROEPEN. TENSLOTTE BELOOF IK TROUW TE BLIJVEN AAN ALLE BOODSCHAPPEN DIE DE HEILIGE AARTSENGEL RAPHAEL GEGEVEN HEEFT. Dan volgde deze vraag: “BEN JE VRIJWILLIG NAAR HIER GEKOMEN OM JE KRUISBELOFTE AF TE LEGGEN?” Na het bevestigende antwoord werd hen het kruis overhandigd met de woorden: “NEEM EN DRAAG DIT KRUIS ALS TEKEN VAN JE UITVERKIEZING.” ELFDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed van dinsdag 26 mei 1992 sprak de H.Engel Raplael als volgt tot mij: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, brengend u volgende boodschap. Een nieuw teken zal verschijnen aan de hemel; een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Zij zal de kop van Satan verpletteren en hem terug drijven naar de plaats waar hij hoort; het eeuwige vuur, waar de duisternis heerst. Daarom spoor de uwen en allen, die trouw zijn aan mijn Heer en Meester, aan om zich onder de bescherming te stellen van de H.Maagd Maria, de moeder van mijn Heer en Meester. Weldra zal de bekleder van de Petrusstoel, Paus Johannes Paulus II, de aan hem gegeven opdracht, betreffende de veertig dagen vasten, afkondigen zodat ieder die trouw is aan mijn Meester en standvastig in het geloof, het zegel van de levende God kan ontvangen. U hoeft deze boodschap niet door te zenden naar Rome, want het hoofd van de Kerk van Jezus Christus zal persoonlijk door de engelen Gods op de hoogte worden gebracht wanneer deze dingen een aanvang nemen. Al deze dingen zullen gebeuren in de Naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest. Amen. Tot spoedig wanneer u een boodschap voor alle godgewijden zult ontvangen. Angelorum Domini.” TWAALFDE GESPROKEN WOORD A VAN DE H.AARTSENGEL RAPHAEL. 25
 26. 26. Tijdens de morgengebeden van zondag 12 juli 1992 ontving ik wederom een boodschap van de H. Engel Raphael. Hij sprak als volgt tot mij: “Komend in de Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, brengend u de volgende boodschap. Deze boodschap is bestemd voor allen die mijn Meester heeft geroepen om zijn kerk te besturen en te begeleiden, om zijn kinderen binnen te voeren in de ware schaapsstal, zijn geliefde H. Kerk, waarover Hij een opperherder aanstelde. Zijn geliefde zoon Johannes Paulus II zal de volgende boodschap doorgeven aan alle herders en godgezalfden van Gods H. Kerk op aarde: zij behoren zichzelf te bezinnen op de taak en de roeping door mijn Meester aan hen gegeven en aan te dringen op de verering van de moeder van mijn Meester, genoemd: “Koningin van het Heelal” en “Koningin, Vrouwe van alle volkeren”, want zo is zij aangewezen door mijn Meester onder het kruis. Deze opdracht zult u de opperherder van de Kerk van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, persoonlijk doen toekomen. Angelorum Domini. Tot morgen, wanneer u opnieuw een boodschap zult ontvangen.” TWAALFDE GESPROKEN WOORD B VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Gedurende de morgengebeden op 13 juli 1992 sprak de H. Engel Raphael wederom met mij. Hij gaf de volgende boodschap: “Komend in de Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, brengend u de volgende boodschap. Aan allen die geroepen zijn om de sacramenten, door mijn Meester ingesteld, te bedienen en aan allen, die zich door beloftes verbonden hebben aan het Allerheiligste Hart van mijn Meester of het Onbevlekte Hart van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, voor de godgewijden die trouw de opdracht, door mijn Meester gegeven volbrengen: groot zal uw loon zijn in de hemel. Mijn Meester, de Heer Jezus Christus zegent u allen. Dan zij die zich afgekeerd hebben van de H. Kerk van mijn Meester en die zich inlaten met geneugten, zoals drank, bezit, hoererij en verkondigers van de valse leer, keer u om en kom terug naar de ene ware schaapsstal van de H. Kerk, want u bent verantwoordelijk voor al de kinderen van mijn Meester aan uw zorg toevertrouwd. Daarom, keer om, laat uw hoogmoed veranderen in deemoed en nederigheid. Deel van uw verzamelde aardse bezittingen. “Geef aan de armste der armen, dan hebt u dit aan mij gedaan” zo spreekt mijn Meester. Breng al de aan u toevertrouwde schapen terug op de weg van mijn Meester door de ware leer te verkondigen en hen niet langer af te voeren naar de ondergang. Satan wil niets liever dan schade toebrengen aan de H. Kerk en haar kudde. Gij die angstig of bevreesd bent, bedenk dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus, alle stormen van uw leven kan wegnemen, zo ook uw angst. 26
 27. 27. Vertrouw op Hem. Dan de volgende boodschap voor diegenen die zich door een belofte verbonden hebben aan mijn Meester of zijn Moeder. Allen die deze beloftes naast zich neerleggen roept mijn Meester op zich te bekeren en zich opnieuw in te stellen naar de leefregels van hun stichters en stichteressen. Regels van armoede, kuisheid, liefde voor de naaste, gehoorzaamheid, gebed, werken van barmhartigheid en nederigheid. Stel u niet boven de ander, maar wees de minste dan zult gij de meeste worden. Haast u om deze dingen in orde te brengen, want spoedig loopt deze tijd ten einde. Maak deze boodschap aan allen bekend. Angelorum Domini.” DERTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Op 3 augustus 1992 tijdens de morgengebeden ontving ik de volgende boodschap van de H. Engel Raphael. De H. Engel Raphael sprak: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap bestemd voor alle jongeren over de gehele aarde. Een bijzonder zegen van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus. Zijn liefde gaat uit naar hen en naar allen die trouw zijn aan Hem. Hij roept alle jongeren op zich te verenigen in een groot leger met aan het hoofd mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde moeder, de H. Maagd Maria, die hen samen tot de overwinning zullen voeren. Daarom zal eenieder die zich aansluit bij dit leger een schild of medaillon met zich meedragen, met aan de ene zijde hiervan de afbeelding van mijn Heer en Meester, als Koning gekleed, met in zijn linkerhand de scepter en in de andere hand de staf met het kruis. Daarbij het volgende opschrift: “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.” Aan de andere zijde ervan moet de beeltenis staan van de moeder van mijn Meester, met op haar arm mijn Meester, uitgebeeld als kind. In de hand van mijn Meester is de aardbol met daarboven het kruis en de hand van de H. Maagd. Hierbij de drie titels die bij haar horen: “Koningin van de vrede, Koningin van het heelal en Koningin, Vrouwe van alle volkeren.” Dit is uw opdracht: laat deze schilden of medaillons maken naar het voorbeeld zoals hierboven vermeld. Daarna moeten deze schilden of medaillons door een godgewijde gezegend worden. Verspreidt ze dan over de gehele aarde. Van eenieder die zich aansluit bij dit leger wordt het volgende verwacht: in overtuigd geloof iedere dag de rozenkrans te bidden en deze altijd met zich mee te dragen. Aan de rozenkrans moet het hierboven omschreven schild of medaillon bevestigd zijn, zodat iedereen weet dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn moeder, de H. Maagd Maria achter hen staan en hen beschermen. Allen die dit wensen kunnen zich aansluiten bij dit leger onder dezelfde 27
 28. 28. voorwaarden, zodat ze samen met de jongeren een machtig leger vormen om zo een halt toe te roepen aan het nodeloos afslachten van ongeboren kinderen in de moederschoot. Zij moeten plaatsen vermijden waar openlijk gezondigd wordt tegen de kuisheid, evenals gelegenheden waar muziek klinkt van de satan, om hun oren te strelen, omdat op deze manier de boodschap van haat en liefdeloosheid wordt verspreid. Zij dienen ook hun ogen af te wenden van alle onzedelijke afbeeldingen van het menselijk lichaam. Sluit u allen aan, om zo het kwaad in de wereld te stoppen. Leg deze boodschap ter goedkeuring voor aan de opperherder van de Kerk van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, zodat hij zijn zegen kan verlenen aan deze opdracht. Spoor ook uw naaste verwanten aan zich volledig in te zetten om deze opdracht te voltooien. Pax Domini sit semper vobiscum.” VEERTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 2 februari 1993 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de H. Raphael zeggen: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Een bijzondere groet en zegen gaat uit naar u en de uwen en allen die rond het kruis op deze plaats samenkomen. Ook in het bijzonder aan de jongeren die de volle inzet geven om de opdracht van mijn Meester uit te voeren en zo mee te werken aan de voltooiing van Gods Rijk op aarde. Daarom mogen zij die de belofte van trouw nog niet hebben afgelegd, dat wederom doen op de dag van de instelling van het H. Sacrament; de H. Eucharistie. Laten zij zich, samen met de toegevoegde godgewijde en u, op deze dag voorbereiden. Ook de eersten mogen hun beloften op deze dag hernieuwen en de naaste verwanten mogen bij deze gelegenheid aanwezig zijn.” Verder spreekt de H. Raphael: “Daar het vandaag feest is van de H. Maagd Maria, de zeer geliefde moeder van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en het haar uitdrukkelijke wens is, de medailles, respectievelijk schilden, zoals in vorige boodschap gegeven, zo spoedig mogelijk te verspreiden; maak haast met het uitvoeren van deze opdracht omdat zo een halt wordt toegeroepen aan de werken van de vijand van mijn Meester, die wil verhinderen dat deze opdracht wordt uitgevoerd. Wanneer deze medailles gereed zijn, moeten ze eerst terug gebracht worden naar deze plaats, om hier door een godgezalfde gewijd te worden. Daarna mogen ze worden verspreid. Mocht er alsnog een zegening komen van de opperherder van de H. Kerk van Jezus Christus, voeg deze dan toe aan de opdracht. Spoor eenieder aan zichzelf voor te bereiden op de dingen die nog staan te gebeuren. Dat zij zich in volle overtuiging aansluiten bij het nog te vormen leger, met aan het hoofd mijn Meester en zijn zeer geliefde moeder. Laat u niet 28
 29. 29. storen door hen die kwaad spreken of lasteren over u en de uwen. Zij veroordelen zichzelf. Zij die denken groter te zijn dan de ander; zij hebben hun loon reeds ontvangen. Deel van uw rijkdom uit aan de armen en uw loon zal groot zijn. Pax Domini sit semper vobiscum.” VIJFTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 29 juli 1993 voelde een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Raphael, die sprak: “Komend in de Naam van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. De naaste verwant, waaruit u bent voortgekomen en die van u is heen gegaan, heeft nog een zware reis voor zich. Daarom bid intens voor hem en laat veelvuldig een H. Mis opdragen voor zijn zielerust, totdat u een teken krijgt dat hij is binnengegaan in het eeuwige licht van mijn Meester en Schepper van alle dingen.” Verder sprak de H. Raphael: “De dag door u gekozen tot voltooiing van de u gegeven opdracht aangaande de kruisbroeders (15 augustus ten tijde van de viering van het zevenjarig bestaan van het kruis), is in volle overeenstemming met de wens van mijn Heer en Meester Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Op die dag is zij met ziel en lichaam opgenomen in het eeuwige licht en schittert zij thans als een blinkende ster, als Koningin van het heelal en Vrouwe van alle volkeren, naties en talen. Zo is de plaats en tijd, door u gekozen, dus goed. Een groot teken zal deze dag vergezellen om allen die daar aanwezig zijn te overtuigen dat de zegen van mijn Meester op het werk en deze plaats rust. De naam van de medaille zal zijn: MEDAILLE VAN HET LEGIOEN VAN JEZUS EN MARIA. Dit omdat mijn Heer en Meester Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria, aan het hoofd staan van dit legioen.” Hier stopt de H. Raphael en zegt dat hij morgen verder zal spreken. Vrijdag 30 juli 1993 “Spoor eenieder aan zich volledig in te zetten door het bidden van de rozenkrans en daarbij ook het lijden van mijn Meester te overwegen en te bemediteren, het sacrament van de H. Eucharistie veelvuldig te ontvangen om alzo eer te brengen aan het allerheiligste Hart van mijn Meester. Een bijzondere zegen van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, komt over u en de uwen en hen die dicht bij u staan door alles wat zij reeds deden en nog zullen doen. Zeg aan de gezalfde van mijn Meester die u deze dagen ziet: Gods engelen zullen hem begeleiden en beschermen op zijn verdere levensweg. Zeg aan de kruisbroeders dat zij de ontvangen opdracht uitvoeren. De zegen van mijn Meester rust op hen. 29
 30. 30. Zeg aan de voor dit moment begeleidende gezalfde geen angst te hebben. Alles komt goed. Pax Domini sit semper vobiscum.” AANGAANDE DE MEDAILLES Op 19 april 1993 werd door Pater Drs. L.M. van der Bol s.d.b. schriftelijk een verzoek bij de nuntiatuur ingediend om een onderhoud met de nuntius. Hij wilde samen met Pater P. Lie o.f.m. de geestelijk begeleider van de boodschapper, uitleg geven over hetgeen door de H. Engel Raphael gezegd was aangaande de medailles, teneinde via de nuntius een goedkeuring tot verspreiding hiervan te krijgen. Op 16 juli nam de nuntius, Mgr. Dr. H. Lemaitre, telefonisch contact op met pater van der Bol. Hij verontschuldigde zich dat hij nog steeds niet op de brieven geantwoord had en stelde dat de H. Stoel altijd zeer langzaam is met het erkennen van verschijningen en zij in eerste instantie het besluit van de plaatselijke bisschop afwacht. Pater van der Bol stelde voor de medailles te laten vervaardigen, te zegenen en te verspreiden waarmee de nuntius akkoord ging. Tevens kwamen zij overeen dat wanneer er via deze medaille genezingen of andere wonderen zouden geschieden, de nuntius hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld zou worden. Op de medaille kwam in het Latijn de volgende tekst: CHRISTUS VINCIT CHRISTUS OVERWINT CHRISTUS REGNAT CHRISTUS IS KONING CHRISTUS IMPERAT CHRISTUS REGEERT VOLKEREN REGINA PACIS KONINGIN VAN DE VREDE REGINA UNIVERSORUM KONINGIN VAN HET HEELAL REGINA MULIER OMNIUM GENTIUM KONINGIN, VROUWE VAN ALLE ZESTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 9 januari 1994 sprak de H. Raphael: “Komend in de Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, brengend u de volgende boodschap. 30
 31. 31. Aangaande de gezalfde die is heengegaan, dat hij thans in het eeuwig licht verblijft.” Over de zielstoestand van mijn vader zei de H. Raphael: “De verwant die nu in uw gedachten is en waarvan u bent uitgegaan, ook hij zal spoedig binnen gaan in het licht van mijn Meester. Blijf wel doorgaan met uw gebed.” ZEVENTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 25 maart 1994 voelde ik een warme wind om mij heen en ik hoorde de stem van de H. Raphael die sprak: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Op de dag van het grote feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, is de verwant van wie u bent uitgegaan, opgenomen in het eeuwig licht en vertoeft thans in de nabijheid van mijn Meester. Voor de twaalf gekozenen de volgende boodschap: bezin uzelf op de belofte gedaan onder het kruis aan mijn Meester, de Heer Jezus Christus. Volbreng uw opdracht. Voor dezen die dit nog niet deden: maak haast, want de tijd loopt ten einde. Voor hen, die in hoogmoed en aardse dingen handelen, ook uw tijd is maar kort. Voor hen die gezondigd hebben: keer terug op de weg van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, omdat Hij alle zonden vergeeft en begin opnieuw. Aan allen die trouw zijn: begin een novene van de barmhartige liefde van mijn Meester en dit op zijn sterfdag. Sluit u allen aan want grote dingen staan te gebeuren. Wees niet angstig of bevreesd, wetend dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria, u en de uwen beschermen zodat hun niets zal overkomen. Daarom roep nogmaals allen op van de aardse rijkdommen te delen. Geef het aan de armste der armen. Uw loon zal groot zijn. De zegen van de Allerhoogste kome over u en de uwen. Pax Domini sit semper vobiscum.” ACHTTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 18 april 1994 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Roep alle kruisbroeders die een belofte aan mijn Meester gedaan hebben op, de eerste zondag van de maand die is toegewijd aan de Moeder van mijn Meester, 31
 32. 32. de H. Maagd Maria, gezamenlijk hun belofte te hernieuwen in aanwezigheid van de godgezalfde die deze dag bij u verblijft. Spoor allen aan zich in gebed voor te bereiden op deze dag. Het zou goed zijn dat allen die deze belofte afleggen, wanneer het nodig is, het sacrament van boete ontvangen. Laat de keuze geheel vrij zijn. Voor hen die geen gehoor geven aan deze oproep, laat mijn Meester over hen oordelen en zij zullen vervangen worden door anderen. Legt deze boodschap ter goedkeuring voor aan de u begeleidende gezalfde. De zegen van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, kome over u en de uwen. Pax Domini sit semper vobiscum.” NEGENTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 1 juli 1994 voelde ik een warme wind om mij heen en ik hoorde de stem van de H. Raphael. Hij sprak: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Tot alle bewoners van de aarde zegt mijn Meester: “Wanneer de tijd verstreken is en de maat vol dan zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de aarde zullen geschokt worden. Dan zullen de maaiers mijn koren verzamelen en het afval en kaf zal verbrand worden.” Daarom nogmaals een dringende oproep aan allen, doe boete en bekeert u, keer terug in het vaderhuis, want daar bent u veilig, onder de bescherming van mijn Meester en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Dan een woord voor de gekozen mannen: hun getal zal twaalf zijn. Ook de laatste zullen zich aansluiten. Vervolgens zal ook de begeleidende gezalfde aan de twaalf worden toegevoegd. Aan hen die hun belofte reeds hebben afgelegd: dat zij zich aan deze belofte houden en zich niet door alle aardse beslommeringen laten beïnvloeden. Denk eerst aan het Rijk Gods en de rest komt vanzelf. Bewandel de weg van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en van zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Degene die pas geleden uit uw midden is weggenomen: bidt voor hem, hij heeft zijn einddoel nog niet bereikt. De dag die u gekozen heeft is zeer goed en brengt vreugde in de hemel.* Blijf doorgaan met de goede werken die u en de uwen doen. De zegen van mijn Meester rust op deze werken. Zeg aan de herder die u hebt ontmoet: Gods zegen rust op hem. Pax Domini sit semper vobiscuum.” * Op 14 augustus zou de achtste verjaardag van de inwijding van het kruis in 32
 33. 33. een H. Eucharistieviering herdacht worden. TWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL 33
 34. 34. Tijdens het morgengebed op 1 november 1994 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael, zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Roept allen die trouw zijn aan het kruis van mijn Heer en Meester op zich klaar te maken en zich geestelijk voor te bereiden op de grote dingen die in de naaste toekomst staan te gebeuren. Een grote ramp zal zich over de mensheid voltrekken. Een ramp zoals er nog nooit één geweest is zolang de aarde bestaat. Daarom zal het goed zijn dat ieder het sacrament van boete ontvangt over heel zijn leven. Dat elkeen zich stelt onder bescherming van het liefdeshart van mijn Heer en Meester Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de Onbevlekte Maagd Maria. Spoor allen aan tot ommekeer door boete, vasten, gebed en het veelvuldig bijwonen van de H. Eucharistie. Men dient met een rein hart mijn Meester te ontvangen, daar Hij met zijn Lichaam en Bloed tegenwoordig is. Eerbied tot dit sacrament is van het grootste belang. Grote tekenen zullen de mensheid worden gegeven aan zon, maan en sterren. Alzo spreekt mijn Meester, de Heer Jezus Christus. De vijand van mijn Meester zal alles in het werk stellen om verwarring en onrust te strooien. Maar gij allen blijft volharden in uw geloof in mijn Meester en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria, want zo het licht uitgaat van het Oosten en reikt tot aan het Westen, zo zal de komst van mijn Heer en Meester zijn met grote macht en majesteit om zo zijn schepping te voltooien. Wees daarom niet angstig of bevreesd, weet dat de schepper van hemel en aarde alles goed zal maken voor allen die Hem trouw zijn gebleven. Weet dat alle dingen die beschreven zijn eerst moeten gebeuren, om zo de weg vrij te maken naar de nieuwe toekomst.” Vervolgens zegt de H. Aartsengel Raphael dat hij de volgende dag terugkomt met meer boodschappen. EENENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Op 2 november 1994 tijdens het morgengebed vervolgde de H. Aartsengel Raphael de boodschap als volgt. “De dag van vandaag, die u gedenkt*, is er vreugde in de hemel om de velen die binnengaan in het licht van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, zoals de godgewijde, de man uit uw gemeenschap, de vrouw ver van u, de moeder die zich zorgen maakte over haar zoon, alle geliefden van hen die geroepen zijn** en vele, vele anderen. Deze worden of zijn deze dag opgenomen in het licht van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Blijft daarom de mensen aansporen om te bidden voor degenen die van hen worden weggenomen. 34
 35. 35. Wat de begeleidende godgewijde aangaat; hij wordt zwaar beproefd, maar zeg hem: mijn Meester, de Heer Jezus Christus, heeft grote plannen met hem. Dat hij moed houdt en met het begonnen werk niet ophoudt. Deze boodschap kunt u aan hem voorleggen en hij moet zelf met eigen vrije wil zijn besluit nemen. Wat de tweede godgewijde aangaat, zeg hem de goede werken ten aanzien van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, voort te zetten. Ook het nabij zijn van het kruis van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, wordt met vreugde in de hemel begroet en daardoor worden alle zondestraffen van heel zijn leven van hem weggenomen. De zegen van mijn Meester rust op hem in de Naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Amen. De twaalf uitgekozen mannen, hun uiteindelijk getal zal twaalf zijn, zullen uit eigen vrije wil deze taak op zich nemen. De uiteindelijk begeleidende godgewijde zal dan, zoals beloofd in voorheen gegeven boodschappen, worden toegevoegd. De zegen van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, zij met u en de uwen. Pax Domini sit semper vobiscum.” * feestdag van Allerzielen ** de twaalf kruisbroeders TWEEËNTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H.AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op 7 april 1995 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. De twaalf gekozenen mogen hun belofte afleggen op het feest van de verschijning van de H. Geest. Daarom spoor hen aan zich voor te bereiden op deze dag, met volledige instemming van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de Allerheiligste Maagd Maria. Ook de begeleidende godgewijde zal op de juiste tijd worden toegevoegd. Zij mogen onder dezelfde voorwaarden toetreden tot de broederschap en zij mogen alle twaalf een naam van een heilige toevoegen aan hun eigen naam. De toetreding tot de broederschap moet vrijwillig zijn. Ook zou het goed zijn de gegeven boodschap over deze twaalf mannen te herlezen. De bedevaart die u gemaakt hebt en die nog in uw gedachten is, geeft veel vreugde in de hemel en in het bijzonder aan de moeder van mijn Meester, de Heilige Maagd Maria. Laat u niet beïnvloeden door zogenoemde boodschappen uit de hemel. De vijand van mijn Meester wil alleen zo verwarring strooien. Luistert alleen naar de boodschappen die door mij van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, komen. 35
 36. 36. Het zou goed zijn om nader tot de twee gezalfden te gaan, die u pas hebt gesproken. U kunt deze twee in vertrouwen nemen. Spoor allen aan op een zo eerbiedig mogelijke wijze om te gaan met het Lichaam en Bloed van mijn Meester, de Heer Jezus Christus. Nogmaals: roep iedereen op tot ommekeer en bezinning. Voordat de grote waarschuwing komt, zullen alle uitverkorenen het zegel van de levende God ontvangen. Dat zijn deze, die hun leven willen geven voor mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria. Dat ze delen van hun rijkdommen en alle mensen beschouwen als hun broeders en zusters. Dat ze hun moeilijkheden neerleggen aan de voeten van mijn Meester. Hij zal alles in zijn liefde jegens hen oplossen. Zet het goede werk dat u en de uwen doen voort, wetend dat de zegen van de Allerhoogste daarop rust. De plaats van het kruis van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, is heilig en op voorspraak van de moeder van mijn Meester krijgt men verhoring. Roep allen op tot gebed voor de bekleder van de Petrusstoel, Paus Johannes Paulus II, omdat het kruis dat hij moet dragen zwaar is. Bid ook voor de godgewijden die van de ware weg zijn afgedwaald; dat zij mogen terugkeren op de ware weg en tot de liefde van mijn Meester, de Heer Jezus Christus. De zegen van de Allerhoogste, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zij met u allen. Pax Domini sit semper vobiscum.” DRIEËNTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op donderdag 18 april 1996 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde ik de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Dit is een tijd van zware beproevingen en ook van vele rampen, oorlogen en geruchten van oorlog, van moord en beroving. Dit is ook een tijd van verval van geloof en zeden waarin ook de kerk van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, wordt aangevallen waardoor de bekleder van de Petrusstoel, Paus Johannes Paulus II, veel te lijden heeft. Daarom nogmaals een zeer dringende oproep aan allen die trouw zijn aan de Kerk van mijn Meester en aan zijn kruis: doe boete en bidt de rozenkrans, gaat veelvuldig naar de H. Mis. Dat zij zo eerbiedig mogelijk het Lichaam en Bloed van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, ontvangen en vanzelfsprekend met een rein hart, wetend dat mijn Meester daar in zijn volle godheid aanwezig is. Laten zij die de aardse rijkdommen hebben verzameld de overvloed uitdelen aan de armste der armen. Dat zal een weldaad zijn in de ogen van mijn 36
 37. 37. Meester, de Heer Jezus Christus. Zeg aan hen die u gevraagd hebben over de geliefden die heengegaan zijn, veel voor hen te bidden en ook H. Missen ter hunner intentie zullen hen helpen spoedig het eeuwig licht te mogen binnengaan. Zij die een belofte hebben afgelegd mogen deze op het feest van de verschijning van de H. Geest hernieuwen mits zij aan de volgende voorwaarde voldoen: een negendaagse novene houden ter ere van de vijf H. Wonden van mijn Meester, tenminste een uur in gebed door brengen bij het kruis van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en ook in deze negen dagen het sacrament van boetvaardigheid te ontvangen. Al deze dingen moeten vrijwillig zijn en de formule van de belofte mag dezelfde blijven als in voorgaande jaren. De bedevaarten die in uw gedachten zijn worden zowel door mijn Meester als zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria, met vreugde begroet. Spoor allen aan tot meer offerbereidheid door gebed en boete. Ook het lijden dat hen treft kan ten goede komen voor al het kwaad dat mijn Meester en zijn zeer geliefde Moeder wordt aangedaan. De zegen van de Vader en de Zoon en de H. Geest zij met u en de uwen. Pax Domini sit semper vobiscum.” VIERENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Op 14 juni 1996 gedurende het morgengebed voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus en brengend u de volgende boodschap. Op de dag van het feest van het H. Hart van mijn Heer en Meester Jezus Christus, is het een dringende wens dat deze dag kerkelijk gevierd zal worden en verheven tot zondag. Ook zou het goed zijn om het Onbevlekte H. Hart van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, op deze dag te vereren omdat deze twee Heilige Harten verenigd zijn in één. Daarom spoor alle mensen aan deze devotie wereldwijd te verbreiden. Ook zou het goed zijn de bekleder van de Petrusstoel van deze zeer dringende wens in kennis te stellen. Zeker zou het goed zijn dat zij die geroepen zijn, zich toewijden aan deze twee Heilige Harten. Wanneer u zich in verbinding stelt met de plaatsbekleder van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, Paus Johannes Paulus II breng hem dan in herinnering dat de tijd is aangebroken om een veertigdaagse vasten af te kondigen, om zo eenieder die gelovig is de gelegenheid te bieden om het Zegel van de Levende God te ontvangen. Laat allen die trouw zijn aan het kruis van mijn Meester zich door vasten en onthouding voorbereiden op deze vasten, die zeker komen gaat. Roep alle gezalfden Gods op om aan deze zaken mee te werken. Bid en doe boete. Bid de rozenkrans, bezoek mijn Heer en Meester in het H. 37
 38. 38. Sacrament. De zegen van de Allerhoogste kome over u en de uwen. Pax Domini sit semper vobiscum.” VIJFENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H.AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op vrijdag 7 maart 1997 voelde ik een warme wind om mijn heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Een oproep aan alle getrouwen van mijn Meester: wees niet bevreesd of angstig door alles wat er met u en de uwen gebeurt; blijf vertrouwen op mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Want de strijd is begonnen en uiteindelijk zullen zij overwinnen. Bid tot uw engelen en patroonheiligen. Met alle heiligen zijn zij uw voorsprekers bij God en verbonden in de ene goddelijke Drieëenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is goed te weten dat de vijand van mijn Meester alle pogingen in het werk zal stellen om alles wat u en de uwen hebben opgebouwd af te breken en u en de uwen van de goede weg af te leiden. De gruwel en verwoesting heeft reeds zijn aanvang genomen en daarom wordt er van u en de uwen extra boete, opoffering en gebed gevraagd. Blijf doorgaan met het goede werk zoals het bezoeken van zieken en eenzamen. Het is een grote vreugde voor mijn Meester, de Heer Jezus Christus. Bid voor de gezalfden die niet meer geloven in de tegenwoordigheid van het Lichaam en Bloed van mijn Meester Jezus Christus; in het sacrament van de Eucharistie, want dit sacrament is door mijn Meester zelf ingesteld. Blijf ook mensen aansporen tot vasten en onthouding, boete en gebed zoals het bidden van de rozenkrans, aanbidding bij het H. Sacrament en het bijwonen van de H. Eucharistie. Voordat het einde komt zult u nog een oproep krijgen om het werk dat u begonnen was te voltooien. Verder zal u de opdracht gegeven worden hoe te handelen in de tijd dat u en de uwen worden weggenomen van de plaats waar u thans vertoeft. Maak uzelf geen zorgen over de twaalf die uitverkoren zijn. Wanneer de tijd komt zullen ze allen daar zijn met de aan hen toegevoegde gezalfde. Deze laatste zult u kennen aan de liefde die van hem uitgaat. Overal waar u heengaat zullen Gods engelen u begeleiden. Ook mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder staan dicht bij u. U kunt ook rekenen op mijn aanwezigheid. Zij die reeds een belofte hebben afgelegd mogen dat wederom doen op het feest van de Verschijning van de Heilige Geest. Dit geldt alleen voor deze die oprecht mee willen werken aan de plannen van mijn Meester. Zij die zich hebben toegevoegd mogen ook meedoen aan deze vrijwillige belofte. De hemel verheugt 38
 39. 39. zich over het plan om zichzelf toe te wijden als slaaf van de moeder van mijn Meester, de Allerheiligste Maagd Maria. De zegen van de Allerhoogste kome over u en de uwen in de Naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Pax Domini sit semper vobiscum.” ZESENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op vrijdag 5 december 1997 voelde ik een warme wind om mijn heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Het scapulier, dat deze bruid van mijn Meester gemaakt heeft, is zeer aan te bevelen. Met grote dank aan deze zuster. Om de meeste genade te bekomen van dit scapulier, zou het goed zijn, ze bij het kruis van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, door een godgezalfde te laten wijden en alleen uit te geven aan die personen, die trouw zijn aan het kruis van mijn Meester. Zij behoren in staat van genade te zijn en regelmatig het Lichaam en Bloed van mijn Meester op waardige wijze te ontvangen. Zij die reeds beloftes afgelegd hebben kunnen dit wederom doen op de dag van de instelling van de H. Eucharistie. Zij die zich daartoe geroepen voelen mogen hieraan mee doen, maar voor hen die bezwaren hebben is het beter dat ze geen belofte afleggen, want het is het verlangen van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, zich volledig in te zetten voor het werk dat uitgaat van zijn kruis. De moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, is zeer vereerd met de goede werken die u en de uwen verrichten. Ga door met deze goede werken, want zo is gezegd door mijn Meester: “Wat gij aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.” Zij die gevraagd hebben naar de plaats van hun geliefden; zeg hun dat door gebed en opoffering de zielen spoedig zullen binnen gaan in het eeuwige licht of er reeds zijn binnen gegaan. Zeg aan hen die te lijden hebben: offer uzelf op aan mijn Meester, uw loon zal groot zijn. Overal waar u gevraagd wordt en spreekt in de Naam van mijn Heer en Meester, zal de H. Geest over u waken. Ook Gods engelen zullen over u waken en u begeleiden. Blijft mensen aansporen zich te bekeren door boete en gebed, door werken van barmhartigheid en door afstand te doen van alle overvloedige aardse rijkdom die zij zich verzameld hebben. Vergeef hun die u of de uwen belasteren of kwaad spreken van u want ze weten niet wat ze doen. Roep alle godgezalfden op zich volledig in te zetten voor het dienstwerk waartoe zij geroepen zijn en dat zij de bekleder van de Petrusstoel, Paus Johannes Paulus II, volledig ondersteunen. Pax Domini sit semper vobiscum.” 39
 40. 40. ZEVENENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op zaterdag 5 maart 1999 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Roep allen op die trouw zijn aan mijn Meester, zowel de godgezalfden als de gewone gelovigen, zich voor te bereiden en zich vrij te maken van alle aardse dingen, omdat zij staan aan de vooravond van een groots gebeuren. Vele duizenden engelen zullen neerdalen op aarde. Roep daarom allen op die trouw zijn, het teken dat u thans ziet (het kruis), aan te brengen boven alle in -en uitgangen van de huidige plaatsen waar ze thans verblijven, zodat Gods engelen deze plaatsen herkennen en alle getrouwen in veiligheid gebracht kunnen worden voor de grote catastrofe de aarde zal bereiken. Een catastrofe zoals er nog nooit één is geweest of ooit nog weer zal komen. Zij die beloftes willen afleggen op de dag van de instelling van de H. Eucharistie en de plannen die u daarvoor gemaakt hebt zijn welgevallig voor mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria omdat u en de uwen ook haar trouw wilt beloven. De voorbereidingsdagen van intens gebed en samenkomst van de uitgekozen kruisbroeders moge een voorwaarde zijn om de belofte af te leggen. De werkzaamheden die u en uw levensgezellin verrichten worden door de hemel zeer op prijs gesteld. Mijn Meester zal u alles vergoeden. Ook de opoffering die u hebt gedaan aangaande de bruid die u hebt afgestaan aan mijn Meester en die voorkomt uit u beiden*. Heb geen angst om haar, zij wordt op handen gedragen door Gods engelen. Brengt alles in gereedheid en maak het werk wat u eens begonnen bent thans af. Spoor allen aan hetzelfde te doen door boete, vasten en gebed en door het bijwonen van de H. Eucharistie. Maar, voordat zij aanzitten aan de tafel van mijn Meester en zijn Lichaam en Bloed nuttigen, dienen zij zich bewust geheel te reinigen door het sacrament van boetvaardigheid (de biecht). Wanneer zij dit alles gedaan hebben, laat ze dan weten alleen knielend mijn Meester op te tong te ontvangen. Hiermee bewijzen zij mijn Meester de Heer Jezus Christus de eer die Hem toekomt. Zij die ziek zijn, bidt voor hen, wetend dat mijn Meester zeer liefdevol is en barmhartig ten opzichte van al zijn getrouwen. De godgezalfde die u thans begeleid, zeg hem geen angst te hebben, wetende dat mijn Meester hem geroepen heeft en hem te allen tijde zal ondersteunen. Blijf doorgaan met de mensen aan te sporen zich te bekeren. Spoor ook jongeren aan zich te richten op de liefde, die mijn Meester is. Pax Domini sit semper vobiscum.” 40
 41. 41. * Inkleding van onze dochter, 3 januari 1999. ACHTENTWINTIGSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAPHAEL Tijdens het morgengebed op dinsdag 2 mei 2000 voelde ik een warme wind om mij heen en hoorde de stem van de H. Aartsengel Raphael zeggend: “Komend in de Naam van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus, brengend u de volgende boodschap. Roep dringend alle godgezalfden op, daar zij de enigen zijn, door mijn Meester uitgekozen, om óm te gaan met zijn Lichaam en Bloed en géén ander deze handeling kan worden toegestaan. Moge het niet zo zijn dat zij verantwoordelijk worden gesteld voor datgene dat sommige niet gewijden of gezalfden uitvoeren en daardoor de wraak van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, over zich en heel de mensheid afroepen. Bidt, dat dit niet moge geschieden. Roep ook de hulp in van de moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria. Zij is immers aangesteld als Medeverlosseres en Koningin, Vrouwe van alle Volkeren. Daarom, bidt de rozenkrans, want de moeder van mijn Meester heeft haar toegewijde kinderen zeer lief. Breng ook de bekleder van de Petrusstoel van deze dringende boodschap op de hoogte. Wetende hoezeer hij begaan is met het lot van de aan hem toevertrouwde kudde. Dan nogmaals een oproep aan alle jongeren zich te richten op weg naar God en niet de weg die zij thans volgen, die leidt tot de ondergang. Per slot van rekening zijn zij de dragers van de nieuwe toekomst. Roep alle twaalf gekozen mannen op om zich méér dienstbaar op te stellen voor mijn Meester en om mensen voor te gaan naar het kruis. Vervolgens nogmaals de waarschuwing dat niet alle boodschappen “hemelse boodschappen” zijn, want de vijand van mijn Meester wil alleen angst en verwarring zaaien onder de mensheid. Maak haast met de opdracht aan u gegeven, voordat de aangekondigde catastrofe de aarde bereikt. Spoor nog meer mensen aan het teken aan te brengen boven alle in- en uitgangen, zoals in de vorige boodschap reeds is aangegeven. Diegene die in uw naaste omgeving van u is weggenomen: bidt veel voor haar en laat H. Missen ten gunste van haar lezen, want ze heeft haar einddoel nog niet bereikt. Ga naar alle plaatsen waar mijn Heer Jezus Christus u roept om zijn Blijde Boodschap te verkondigen. Ga door met de goede werken die u en uw metgezel verrichten. Dit is een vreugde in de hemel. Thans is de tijd gekomen dat u mij niet meer zult horen, tot op de dag dat u mij zult weerzien en de rechtvaardigen geteld zijn. Toch moet u weten dat wij 41

×