SlideShare a Scribd company logo

"Στο δρόμο περπατώ και ασφαλώς κυκλοφορώ!"

Rozana Papakrasa
Rozana Papakrasa
Rozana PapakrasaΝηπιαγωγός at Χίος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ / ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2015-2016

"Στο δρόμο περπατώ και ασφαλώς κυκλοφορώ!"

1 of 44
Download to read offline
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Δήμου Παρασκευή
Αθανασίου Δέσποινα
Παπακρασά Ανθούσα (Ροζάνα)
Δαλαμαγκίδου Χρυσούλα (Χριστίνα)
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο «Σχολικές
Δραστηριότητες-Καινοτόμες Δράσεις» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Χίου, από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο του 2016, στο
1ο
Νηπιαγωγείο Χίου με τη συμμετοχή και των δύο ολοήμερων
τμημάτων και συμμετείχαν 33 παιδιά.
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τα παιδιά να αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες
ώστε να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες με σωστή οδική συμπεριφορά
(ως πεζοί, ως επιβάτες σε Ι.Χ. ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή ως
αυριανοί οδηγοί).
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Τα παιδιά ενθαρρύνονται :
Να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς και το ρόλο του τροχονόμου
Να συνειδητοποιήσουν βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής
(χρήση ζώνης-κράνους, τα παιδιά στο πίσω κάθισμα)
Να αναγνωρίζουν σήματα του Κ.Ο.Κ.
Να είναι ικανά να ακολουθούν βασικά σήματα, π.χ. στοπ,
πεζοφάναρο ή φανάρι οχημάτων
Να μάθουν τι είναι ο Κ.Ο.Κ και ποια η χρησιμότητά του
Να αναπτύξουν ικανότητα χωρικού προσανατολισμού
Να αποκτήσουν ικανότητα αναγνώρισης κινδύνου
Να είναι ικανά να χρησιμοποιούν κανόνες κυκλοφορίας πεζών
Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων
Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να προαγάγουμε την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
των παιδιών
Να προωθήσουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων και τη
δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος, το οποίο θα
διευκολύνει τη μάθηση και θα προαγάγει την
κοινωνικοσυναισθηματική προσαρμογή όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας
Να οδηγήσουμε τα παιδιά στην απόκτηση νέων γνώσεων, που
βασίζονται στις προηγούμενες εμπειρίες τους και στην
ανάπτυξη πρωτοβουλιών
Να καλλιεργήσουμε στα παιδιά βασικές ικανότητες που θα τους
επιτρέπουν να προβληματίζονται, να διερευνούν υποθέσεις, να
καταλήγουν σε συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα
Να δουλέψουν ομαδικά και να αναπτύξουν σχέσεις
συνεργασίας, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, στο
διαφορετικό τρόπο ζωής, στη δημιουργική δράση
 ΟΨΕΙΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Τα μέσα μεταφοράς - οχήματα
Ο Κ.Ο.Κ και η χρησιμότητά του
Τα σήματα του Κ.Ο.Κ
Κανόνες κυκλοφορίας πεζών
Τροχονόμος - φανάρια - διάβαση
Οδική συμπεριφορά
Το ποδήλατο στη ζωή μας
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας
Βιωματική μέθοδος
Μελέτη πεδίου
Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη
Ανίχνευση και τροποποίηση εναλλακτικών ιδεών
Πνευματική διέγερση
Μέθοδος έρευνας με υποβολή ερωτήσεων
Δραστηριότητες και παιχνίδια προσομοίωσης
Παιχνίδια ρόλων – Δραματοποίηση
Συγκεντρωτικός πίνακας – Αποτελέσματα – Αξιολόγηση
 ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ακολουθείται η Διαθεματική Προσέγγιση, όπου το θέμα του
διαπραγματευόμαστε, «Κυκλοφοριακή Αγωγή», το οποίο εντάσσεται,
σύμφωνα με το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου, στη μαθησιακή
περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος (φυσικό περιβάλλον και
αλληλεπίδραση αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον και
αλληλεπίδραση) εξακτινώνεται και αλληλεπιδρά με τα προγράμματα
σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των γνωστικών περιοχών
της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Τεχνών αλλά και των ΤΠΕ.
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Το θέμα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ένα θέμα
οικείο στα παιδιά καθώς συνδέεται με τις καθημερινές τους
δραστηριότητες. Στο σχολείο υπάρχει σχολική τροχονόμος, πολλά
παιδιά έρχονται στο σχολείο με αυτοκίνητο, μηχανάκι ή με τα πόδια.
Επιπρόσθετα, πρόκειται για ένα θέμα διαχρονικό που μας αφορά
όλους μιας και είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η χώρα μας
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας μ’ έναν υψηλό
δείκτη τροχαίων ατυχημάτων ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και με
ανυπολόγιστες συνέπειες.
Η κυκλοφορία είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, όπου
παρανοήσεις και λανθασμένες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε
επικίνδυνες καταστάσεις. Η κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί έναν από
τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο οδικής
ασφάλειας. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι σε μεγάλο βαθμό υπαίτιος
για τα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν , γι’ αυτό και
προσδοκώντας τη μείωση τους θα πρέπει να ξεκινήσουμε την
προσπάθειά μας από την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
Είναι φανερό ότι η διασφάλιση της σωστής κυκλοφοριακής
αγωγής σε κάθε πολίτη πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής
του, αλλά πρέπει να ξεκινά από τις πολύ μικρές ηλικίες, με τη
διδασκαλία της σωστής συμπεριφοράς του πεζού από τους γονείς στο
παιδί. Στη συνέχεια, απαιτείται η εφαρμογή συστηματικών
προγραμμάτων διδασκαλίας οδικής ασφάλειας στα σχολεία, τα οποία
θα πρέπει να αναφέρονται σε βασικές αρχές κυκλοφορίας, ως πεζοί ή
ως ποδηλάτες καθώς και σε βασικές αρχές λειτουργίας των οχημάτων
στο δρόμο.
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 Φέρνουμε στην τάξη βιβλία με τα μέσα μεταφοράς, τα
διαβάζουμε και βλέπουμε σχετικές εικόνες
 Παρατηρούμε εποπτικό υλικό με τα μέσα μεταφοράς-παιχνίδια
που τα παιδιά φέρνουν από το σπίτι τους και συζητάμε για το
τι γνωρίζουν γι’ αυτά και ποιες είναι οι εμπειρίες τους
 Ταξινομούμε τα μέσα μεταφοράς σε τρεις κατηγορίες
(ξηρά – θάλασσα –αέρας)
 Κάνουμε μετρήσεις και τα διαχωρίζουμε σε διάφορες
κατηγορίες (έκτακτης ανάγκης, επιβατικά, μεταφοράς υλικών,
θαλάσσια, αέρος, με 4, 3 ή 2 ρόδες κλπ.) και συμπληρώνουμε
σχετικά φύλλα εργασίας
Ad

Recommended

Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...
Tο σώμα μου γνωρίζω, μ΄αρέσει, το φροντίζω...vasilikikarapa
 
´´Eρευνώ και προσπαθώ για το δάσος που αγαπώ!´´
´´Eρευνώ και προσπαθώ για το δάσος που αγαπώ!´´´´Eρευνώ και προσπαθώ για το δάσος που αγαπώ!´´
´´Eρευνώ και προσπαθώ για το δάσος που αγαπώ!´´Rozana Papakrasa
 
Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdf
Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdfΠαιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdf
Παιχνίδια γνωριμίας για τις πρώτες ημέρες στο Νηπιαγωγείο.pdfΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγενναποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγενναAmeli Amelia
 
Power point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγήPower point κυκλοφοριακή αγωγή
Power point κυκλοφοριακή αγωγήMaria Pilika
 
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΦΟΡΩ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΦΟΡΩΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΦΟΡΩ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΩΦΟΡΩp k
 

More Related Content

What's hot

παρουσιαση σεναριου
παρουσιαση σεναριουπαρουσιαση σεναριου
παρουσιαση σεναριουsteliosmia
 
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-Αννα Παππα
 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...Hlias Diamantopoulos
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ kiriake
 
Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. mkefalaki
 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟTania Manesi
 
Το Κάτι Άλλο
Το Κάτι ΆλλοΤο Κάτι Άλλο
Το Κάτι Άλλοelenalaz
 
Παιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdf
Παιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdfΠαιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdf
Παιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdfΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
κανονες ταξης
κανονες ταξηςκανονες ταξης
κανονες ταξηςargiroteach
 
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςeffangelop
 
Της θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο Ερυθρών
Της θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο ΕρυθρώνΤης θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο Ερυθρών
Της θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο ΕρυθρώνAlexandra Tsigkou
 
"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
 "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ) "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)Παρασκευή Μιλούλη
 
Οι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνεςΟι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνεςxristinatot
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''Linda Mamanou
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''Linda Mamanou
 

What's hot (20)

παρουσιαση σεναριου
παρουσιαση σεναριουπαρουσιαση σεναριου
παρουσιαση σεναριου
 
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξηςΣυγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
 
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
Τα ζώα μας και εμείς -παιδαγωγικό υλικό-
 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Οδική Συμπεριφορά - Οδική Ασφάλεια" Διαμαντόπουλος Η...
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 
Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Το Παιδαγωγικό – Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 
Το Κάτι Άλλο
Το Κάτι ΆλλοΤο Κάτι Άλλο
Το Κάτι Άλλο
 
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξηςΕνημέρωση γονέων γ΄ τάξης
Ενημέρωση γονέων γ΄ τάξης
 
Παιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdf
Παιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdfΠαιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdf
Παιγχνιώδεις δραστηριότητες με θέμα τους πλανήτες(1).pdf
 
κανονες ταξης
κανονες ταξηςκανονες ταξης
κανονες ταξης
 
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
 
Της θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο Ερυθρών
Της θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο ΕρυθρώνΤης θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο Ερυθρών
Της θάλασσάς μου το νερό εγώ το θέλω καθαρό- Νηπιαγωγείο Ερυθρών
 
"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
 "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ) "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
"ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ...ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ)
 
Οι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνεςΟι εποχές και οι μήνες
Οι εποχές και οι μήνες
 
Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 10
Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 10Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 10
Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 10
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΜΕ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΧΩ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ''
 
Nipiagogio enimerosi goneon september
Nipiagogio enimerosi goneon septemberNipiagogio enimerosi goneon september
Nipiagogio enimerosi goneon september
 
ανακύκλωση
ανακύκλωσηανακύκλωση
ανακύκλωση
 

Viewers also liked

κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1Mary Pap
 
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.Vlassia Ioanniti
 
γ ταξη κυκλοφοριακη αγωγή
γ ταξη κυκλοφοριακη αγωγήγ ταξη κυκλοφοριακη αγωγή
γ ταξη κυκλοφοριακη αγωγήlevitsa
 
γεωμετρικά σχήματα
γεωμετρικά σχήματαγεωμετρικά σχήματα
γεωμετρικά σχήματαIoanna Chats
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗArchontia Mantzaridou
 
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"kass26
 
Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄
Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄
Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
κυκλοφοριακή αγωγή
κυκλοφοριακή αγωγήκυκλοφοριακή αγωγή
κυκλοφοριακή αγωγήKostas Tomaras
 

Viewers also liked (10)

"Κυκλοφορώ με ασφάλεια"
"Κυκλοφορώ με ασφάλεια""Κυκλοφορώ με ασφάλεια"
"Κυκλοφορώ με ασφάλεια"
 
κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1κυκλοφοριακή αγωγή 1
κυκλοφοριακή αγωγή 1
 
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.
 
γ ταξη κυκλοφοριακη αγωγή
γ ταξη κυκλοφοριακη αγωγήγ ταξη κυκλοφοριακη αγωγή
γ ταξη κυκλοφοριακη αγωγή
 
γεωμετρικά σχήματα
γεωμετρικά σχήματαγεωμετρικά σχήματα
γεωμετρικά σχήματα
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
 
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
 
Αριθμοι 0 5
Αριθμοι 0 5Αριθμοι 0 5
Αριθμοι 0 5
 
Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄
Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄
Γλώσσα Δ΄- 5. 1. ΄΄Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής΄΄
 
κυκλοφοριακή αγωγή
κυκλοφοριακή αγωγήκυκλοφοριακή αγωγή
κυκλοφοριακή αγωγή
 

Similar to "Στο δρόμο περπατώ και ασφαλώς κυκλοφορώ!"

Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!
Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!
Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!kliokalogiann
 
15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...
15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...
15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...Sofia Karapataki
 
μπάκιφιδάκι
μπάκιφιδάκιμπάκιφιδάκι
μπάκιφιδάκιVivi Arv
 
ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.
ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.
ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.manithe72
 
Eishghsh samouhlidou
Eishghsh samouhlidouEishghsh samouhlidou
Eishghsh samouhlidoussuser04ff74
 
παρουσιαση Free mobility(με στίχους)
παρουσιαση Free mobility(με στίχους)παρουσιαση Free mobility(με στίχους)
παρουσιαση Free mobility(με στίχους)eeeekfreemob
 
παρουσιαση E twinning σεβα
παρουσιαση E twinning σεβαπαρουσιαση E twinning σεβα
παρουσιαση E twinning σεβαSeva Triantafillou
 
Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015pkasswtaki
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_ΔΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δchristos15
 
Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"
Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"
Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"Katerina Kalaitzaki
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - ΒΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Βchristos15
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'christos15
 
΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''
΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''
΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''merig100
 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟkatoropos
 
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνοΗ Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνοTheresa Giakoumatou
 
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνοΗ Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνοOlympia Tripolitsiotou
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"jtsiropin
 

Similar to "Στο δρόμο περπατώ και ασφαλώς κυκλοφορώ!" (20)

Omada 33
Omada 33Omada 33
Omada 33
 
Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!
Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!
Ποδήλατο οδηγώ… την πόλη μου αγαπώ!!
 
15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...
15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...
15ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου "Οδηγάμε και κυκλοφορούμε με τρόπο σωστό και προσε...
 
μπάκιφιδάκι
μπάκιφιδάκιμπάκιφιδάκι
μπάκιφιδάκι
 
ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.
ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.
ΣΤ΄ταξη Κυκλοφοριακη Αγωγή-Ατυχήματα/ Σχέδιο υποβολής προγράμματος.
 
Eishghsh samouhlidou
Eishghsh samouhlidouEishghsh samouhlidou
Eishghsh samouhlidou
 
παρουσιαση Free mobility(με στίχους)
παρουσιαση Free mobility(με στίχους)παρουσιαση Free mobility(με στίχους)
παρουσιαση Free mobility(με στίχους)
 
παρουσιαση E twinning σεβα
παρουσιαση E twinning σεβαπαρουσιαση E twinning σεβα
παρουσιαση E twinning σεβα
 
Thassos word
Thassos wordThassos word
Thassos word
 
Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015Botanic garden chania 2015
Botanic garden chania 2015
 
Ecomobility τελική παρουσίαση
Ecomobility τελική παρουσίασηEcomobility τελική παρουσίαση
Ecomobility τελική παρουσίαση
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_ΔΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΞ Γ_Δ
 
Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"
Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"
Παρουσίαση προγράμματος "Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική"
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - ΒΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α - Β
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε' και Στ'
 
΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''
΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''
΄΄Ένας Ηρακλής αναάμεσά μας''
 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΟΔΗΓΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
 
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνοΗ Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
 
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνοΗ Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"
 

Recently uploaded

1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptxssuser1f95a21
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdfssuser1f95a21
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...2lykkomo
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Sotiris Poukamisas
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑssuser43d27b
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Dimitra Mylonaki
 
3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdfssuser1f95a21
 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxssuser43d27b
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνSotiris Poukamisas
 
Εφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptx
Εφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptxΕφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptx
Εφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptxΕλενη Λιουσα
 
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropoA.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiroposidiropo
 
Ώρες με τη μητέρα μου
Ώρες με τη μητέρα μουΏρες με τη μητέρα μου
Ώρες με τη μητέρα μουDimitra Mylonaki
 
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Δήμητρα Τζίνου
 
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptxssuser1f95a21
 
Vadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptxVadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptxssuser30b193
 
Δράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptx
Δράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptxΔράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptx
Δράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptxsyrkamidou
 

Recently uploaded (20)

1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
 
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
 
3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf
 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
 
Εφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptx
Εφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptxΕφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptx
Εφαρμογή της μεθόδου Artful thinking στα Ελληνικά του Ξενοφώντα.pptx
 
5. Erasmus+.pptx
5. Erasmus+.pptx5. Erasmus+.pptx
5. Erasmus+.pptx
 
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropoA.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
 
DIAFRAGMATIKH ANAPNOH KAI TRAGOYDI.ppt
DIAFRAGMATIKH ANAPNOH KAI TRAGOYDI.pptDIAFRAGMATIKH ANAPNOH KAI TRAGOYDI.ppt
DIAFRAGMATIKH ANAPNOH KAI TRAGOYDI.ppt
 
Ώρες με τη μητέρα μου
Ώρες με τη μητέρα μουΏρες με τη μητέρα μου
Ώρες με τη μητέρα μου
 
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
Έξι καπέλα σκέψης: «Μοναχός ή μόνος; Εντός ή εκτός του κόσμου»;
 
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
4. ΔΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (1).pptx
 
Vadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptxVadisi - K. Vassis.pptx
Vadisi - K. Vassis.pptx
 
Δράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptx
Δράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptxΔράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptx
Δράσεις Ομάδας Κινηματογράφου 1ου Γυμνασίου Καβάλας.pptx
 

"Στο δρόμο περπατώ και ασφαλώς κυκλοφορώ!"

 • 1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016
 • 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δήμου Παρασκευή Αθανασίου Δέσποινα Παπακρασά Ανθούσα (Ροζάνα) Δαλαμαγκίδου Χρυσούλα (Χριστίνα) Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο «Σχολικές Δραστηριότητες-Καινοτόμες Δράσεις» της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο του 2016, στο 1ο Νηπιαγωγείο Χίου με τη συμμετοχή και των δύο ολοήμερων τμημάτων και συμμετείχαν 33 παιδιά.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες με σωστή οδική συμπεριφορά (ως πεζοί, ως επιβάτες σε Ι.Χ. ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή ως αυριανοί οδηγοί).  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Τα παιδιά ενθαρρύνονται : Να γνωρίσουν τα μέσα μεταφοράς και το ρόλο του τροχονόμου Να συνειδητοποιήσουν βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής (χρήση ζώνης-κράνους, τα παιδιά στο πίσω κάθισμα) Να αναγνωρίζουν σήματα του Κ.Ο.Κ. Να είναι ικανά να ακολουθούν βασικά σήματα, π.χ. στοπ, πεζοφάναρο ή φανάρι οχημάτων Να μάθουν τι είναι ο Κ.Ο.Κ και ποια η χρησιμότητά του Να αναπτύξουν ικανότητα χωρικού προσανατολισμού Να αποκτήσουν ικανότητα αναγνώρισης κινδύνου Να είναι ικανά να χρησιμοποιούν κανόνες κυκλοφορίας πεζών Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο
 • 3.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να προαγάγουμε την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Να προωθήσουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων και τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος, το οποίο θα διευκολύνει τη μάθηση και θα προαγάγει την κοινωνικοσυναισθηματική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας Να οδηγήσουμε τα παιδιά στην απόκτηση νέων γνώσεων, που βασίζονται στις προηγούμενες εμπειρίες τους και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών Να καλλιεργήσουμε στα παιδιά βασικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να προβληματίζονται, να διερευνούν υποθέσεις, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα Να δουλέψουν ομαδικά και να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας, με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, στο διαφορετικό τρόπο ζωής, στη δημιουργική δράση  ΟΨΕΙΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Τα μέσα μεταφοράς - οχήματα Ο Κ.Ο.Κ και η χρησιμότητά του Τα σήματα του Κ.Ο.Κ Κανόνες κυκλοφορίας πεζών Τροχονόμος - φανάρια - διάβαση Οδική συμπεριφορά Το ποδήλατο στη ζωή μας  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας Βιωματική μέθοδος Μελέτη πεδίου Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη Ανίχνευση και τροποποίηση εναλλακτικών ιδεών Πνευματική διέγερση Μέθοδος έρευνας με υποβολή ερωτήσεων Δραστηριότητες και παιχνίδια προσομοίωσης Παιχνίδια ρόλων – Δραματοποίηση Συγκεντρωτικός πίνακας – Αποτελέσματα – Αξιολόγηση
 • 4.  ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ακολουθείται η Διαθεματική Προσέγγιση, όπου το θέμα του διαπραγματευόμαστε, «Κυκλοφοριακή Αγωγή», το οποίο εντάσσεται, σύμφωνα με το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου, στη μαθησιακή περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος (φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση) εξακτινώνεται και αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των γνωστικών περιοχών της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Τεχνών αλλά και των ΤΠΕ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ένα θέμα οικείο στα παιδιά καθώς συνδέεται με τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Στο σχολείο υπάρχει σχολική τροχονόμος, πολλά παιδιά έρχονται στο σχολείο με αυτοκίνητο, μηχανάκι ή με τα πόδια. Επιπρόσθετα, πρόκειται για ένα θέμα διαχρονικό που μας αφορά όλους μιας και είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας μ’ έναν υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχημάτων ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η κυκλοφορία είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, όπου παρανοήσεις και λανθασμένες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Η κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι σε μεγάλο βαθμό υπαίτιος για τα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν , γι’ αυτό και προσδοκώντας τη μείωση τους θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας από την κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση. Είναι φανερό ότι η διασφάλιση της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής σε κάθε πολίτη πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του, αλλά πρέπει να ξεκινά από τις πολύ μικρές ηλικίες, με τη διδασκαλία της σωστής συμπεριφοράς του πεζού από τους γονείς στο παιδί. Στη συνέχεια, απαιτείται η εφαρμογή συστηματικών προγραμμάτων διδασκαλίας οδικής ασφάλειας στα σχολεία, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται σε βασικές αρχές κυκλοφορίας, ως πεζοί ή ως ποδηλάτες καθώς και σε βασικές αρχές λειτουργίας των οχημάτων στο δρόμο.
 • 5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  Φέρνουμε στην τάξη βιβλία με τα μέσα μεταφοράς, τα διαβάζουμε και βλέπουμε σχετικές εικόνες  Παρατηρούμε εποπτικό υλικό με τα μέσα μεταφοράς-παιχνίδια που τα παιδιά φέρνουν από το σπίτι τους και συζητάμε για το τι γνωρίζουν γι’ αυτά και ποιες είναι οι εμπειρίες τους
 • 6.  Ταξινομούμε τα μέσα μεταφοράς σε τρεις κατηγορίες (ξηρά – θάλασσα –αέρας)  Κάνουμε μετρήσεις και τα διαχωρίζουμε σε διάφορες κατηγορίες (έκτακτης ανάγκης, επιβατικά, μεταφοράς υλικών, θαλάσσια, αέρος, με 4, 3 ή 2 ρόδες κλπ.) και συμπληρώνουμε σχετικά φύλλα εργασίας
 • 7.  Ζωγραφίζουμε μεταφορικά μέσα και γράφουμε την ονομασία τους όπως μπορούμε  Συνθέτουμε τις λέξεις (γη – αέρας - θάλασσα)
 • 8.  Δημιουργούμε αφίσα με τα μέσα μεταφοράς των τριών κατηγοριών  Με αφόρμηση τον Ρούλη-Μεταφορούλη που θέλει να ταξιδέψει στην Αθήνα, βρίσκουμε με ποιους τρόπους μπορεί να φτάσει εκεί, αλλά και ποια μέσα μεταφοράς θα συναντήσει στους δρόμους της Αθήνας
 • 9.  Για να ταξιδέψει ο Ρούλης-Μεταφορούλης ζητάει να του εκδώσουμε εισιτήριο με το αεροπλάνο. Συζητάμε τι πρέπει να κάνουμε, τι χρειάζεται να γράφει πάνω και φτιάχνουμε το δικό μας εισιτήριο  Παίζουμε στον Η/Υ με τον Τόμο 2 –Τα μέσα μεταφοράς - του λογισμικού Babypedia
 • 10.  Παίζουμε παιχνίδι αναγνώρισης ήχων των μέσων μεταφοράς από το ιστολόγιο mikapanteleon.blogspot.gr Κλικ στην εικόνα για να παίξετε  Παρακολουθούμε animation video με τα μεταφορικά μέσα Κλικ στις εικόνες
 • 11.  Ακούμε το «Τρελοβάπορο» του Οδ. Ελύτη, μουσική Δ. Λάγιος Κλικ στην εικόνα  Φτιάχνουμε το πλοίο της φιλίας με επιβάτες εμάς  Κατασκευάζουμε τρενάκι με χρωματιστά κάνσον και ζωγραφική
 • 12.  Κατασκευάζουμε αεροπλανάκια με ρολά, τέμπερα, χαρτόνι οντουλέ και διπλόκαρφα  Φτιάχνουμε τρένο με τενεκεδάκια, τέμπερα, σκοινάκι, βαμβάκι, αλουμινόχαρτο, γλωσσοπίεστρα, καπάκια και χαρτί γλασέ
 • 13.  Κατασκευάζουμε αερόστατο με μπαλόνι, εφημερίδες, αλευρόκολλα, τενεκεδάκι, τέμπερα, σκοινί και ξυλάκια. Ζωγραφίζουμε λουλουδάκια για να στολίσουμε το καλάθι του αερόστατου, καρδούλες για το μπαλόνι και στερεώνουμε με πλαστελίνη τις φιγούρες μας για να ταξιδέψουμε μ’ αυτό!  Το σχολικό μας φτιαγμένο από χάρτινο κουτί τυλιγμένο με χαρτί γλασέ και ρόδες από ρολά που βάφουμε μαύρα με τέμπερα. Βάζουμε καπάκια για φώτα, ζωγραφίζουμε τα παράθυρα με παιδάκια και μπροστά φτιάχνουμε τον οδηγό
 • 14. Οι κατασκευές μας με ανακυκλώσιμα υλικά  Στο εκπαιδευτικό λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint χρησιμοποιώντας τις σφραγίδες που διαθέτει φτιάχνουμε ψηφιακές αφίσες με τα μέσα μεταφοράς - οχήματα
 • 15. Οι ψηφιακές αφίσες των παιδιών στο λογισμικό Tux Paint
 • 16.  Στο εκπαιδευτικό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration απασχολούμαστε με σχετικά φύλλα αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία drag and drop και link symbols (σύρε κι άσε και ενώνω τα σύμβολα) Ψηφιακά φύλλα αξιολόγησης στο λογισμικό kidspiration
 • 18.  Μία από τις αγαπημένες μας ενασχολήσεις στη γωνιά του Η/Υ αποτελεί το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β’» που φιλοξενείται στην εκπαιδευτική πύλη Φωτόδεντρο. Μέσα σ’ ένα εξαιρετικά ελκυστικό περιβάλλον κάνουμε με τα παιδιά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής (σήματα και φανάρια, κόκκινο και πράσινο, Σταμάτης και Γρηγόρης, γνώση και διάκριση), παίζουμε δημιουργικά και γνωστικά παιχνίδια (παζλ, εικόνες, ποδήλατο, σύνθεση, μνήμη), βλέπουμε βίντεο – μαθήματα και βίντεο καταστάσεων, ακούμε μουσική, εκτελούμε πρωτότυπες, εντυπωσιακές δραστηριότητες με ένα κλικ (φύλλα εργασίας και μαγικές εικόνες)
 • 19.  Με αφορμή την ανάγνωση και νοηματική επεξεργασία του βιβλίου: «Στο δρόμο» από τη σειρά «Οι συμβουλές του μικρού λύκου» του Mario Gomboli ο λύκος Ζαχαρίας, όπως τον ονομάσαμε, ήρθε στην τάξη μας για να μας μάθει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας  Αξιοποιώντας το εξαιρετικό εποπτικό υλικό από την ιστοσελίδα kindykids.gr αναρτούμε στην τάξη μας τον πίνακα του λύκου που μας λέει: «Είμαι ο λύκος Ζαχαρίας και θα σας μάθω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας!»
 • 20.  Επειδή μας αρέσουν όλα αυτά με τα οχήματα, τα σήματα και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας τις Απόκριες φτιάχνουμε καπέλα – αυτοκινητόδρομους, φανάρια σε σακούλες και ντυνόμαστε ο κύριος και η κυρία Κ.Ο.Κ Ο κύριος και η κυρία Κ.Ο.Κ
 • 21.  Παρατηρούμε σήματα οδικής κυκλοφορίας και κάνουμε κατηγοριοποιήσεις - ομαδοποιήσεις με βάση το χρώμα τους, το σχήμα τους αλλά και με βάση την κατηγορία τους (απαγορευτικά – προειδοποιητικά – υποχρεωτικά – πληροφοριακά)
 • 22.  Φτιάχνουμε παιχνίδι ομαδοποίησης των σημάτων οδικής κυκλοφορίας  Δουλεύουμε σε ομάδες και δημιουργούμε συνεργατικά σήματα του ΚΟΚ με πλαστελίνη
 • 23.  Για την εμπέδωση των σημάτων οδικής κυκλοφορίας συμπληρώνουμε φύλλα εργασίας  Αντιστοιχίζουμε τα σήματα αναγγελίας κινδύνου με την περίπτωση στην οποία θα τα συναντήσουμε
 • 24.  Στον Η/Υ απασχολούμαστε με σχετικά φύλλα αξιολόγησης στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration Ψηφιακά φύλλα αξιολόγησης στο λογισμικό kidspiration
 • 27.  Φέρνουμε στην τάξη βιβλία κυκλοφοριακής αγωγής και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να τα μελετήσουμε
 • 28.  Επεξεργαζόμαστε τις καρτέλες που δείχνουν τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο από το εκπαιδευτικό υλικό: «Η Αλφάβητος κυκλοφορεί στο δρόμο»  Με τις κάρτες γραμμάτων από το Α – Ω από το εκπαιδευτικό υλικό «Η Αλφάβητος κυκλοφορεί στο δρόμο» παίζουμε γλωσσικά παιχνίδια (τι βλέπουμε, ήχος γράμματος, ποιο λείπει, το κρυφτό των γραμμάτων)
 • 29.  Διαβάζουμε από τον Η/Υ το βιβλίο «Καλώς τον κύριο ΚΟΚ» του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και μαθαίνουμε το ποίημά του Κλικ στην εικόνα για να το διαβάσετε  Παρακολουθούμε video κυκλοφοριακής αγωγής και ακούμε σχετικά τραγούδια από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση αλλά και από την ιστοσελίδα kindykids.gr κλικ στην εικόνα κλικ στην εικόνα
 • 30.  Μαθαίνουμε για τα φανάρια και ανασυνθέτουμε τις λέξεις: «Σταμάτης» «Γρηγόρης» με μικρά και κεφαλαία γράμματα  Βρίσκουμε τα γράμματα που φτιάχνουν τη λέξη «φανάρι», παίζουμε κινητικό παιχνίδι με το πράσινο και το κόκκινο φανάρι και συμπληρώνουμε σχετικά φύλλα εργασίας
 • 31.  Παίζουμε με το επιτραπέζιο παιχνίδι «Κυκλοφορώ στην πόλη»  Συναρμολογούμε το παιχνίδι μας με τον αυτοκινητόδρομο, τα μαγαζιά, τα κτίρια, τα οχήματα, τα σήματα και στήνουμε την αγαπημένη μας γωνιά απασχόλησης για τις ελεύθερες δραστηριότητες
 • 32.  Φτιάχνουμε μακέτα -γειτονιά με δρόμους, σπίτια- τοποθετούμε σήματα του ΚΟΚ στους δρόμους και παίζουμε με τα αυτοκινητάκια και τους πεζούς  Αναπαριστούμε την κυκλοφορία στο δρόμο. Προσέχουμε τον τροχονόμο, περνάμε από τη διάβαση, σταματάμε και περιμένουμε - κοιτάμε αριστερά – κοιτάμε δεξιά – ξανακοιτάμε αριστερά – αν ο δρόμος είναι ελεύθερος περνάμε γρήγορα
 • 33.  Κόβουμε το περίγραμμα του χεριού μας, κολλάμε σε κάθε δάχτυλο τα βήματα που πρέπει να θυμόμαστε όταν περνάμε το δρόμο και με λευκή τέμπερα κάνουμε τη διάβαση στον καρπό του χεριού μας  Συμπληρώνουμε το σταυρόλεξο της κυκλοφοριακής αγωγής
 • 34.  Με αφορμή το τραγούδι της κυκλοφοριακής αγωγής που ο φίλος μας ο λύκος Ζαχαρίας μας προτρέπει να μάθουμε φτιάχνουμε αυτοκινητάκια με ρόδες από cd και γράφουμε προειδοποιητικά μηνύματα για τους γονείς μας – οδηγούς
 • 35.  Διαβάζουμε το βιβλίο «Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας», της Κατερίνας Βαϊμάκη από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ακούμε τη μουσική αφήγηση από το cd που περιέχει Κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε το e-book  Συμπληρώνουμε φύλλα εργασίας σχετικά με το ποδήλατο και το σωστό τρόπο χρήσης του, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω βιβλίο
 • 36.  Μαθαίνουμε αίνιγμα για το ποδήλατο  Ακούμε το τραγούδι «Το ποδήλατό μου» του Κ. Μακεδόνα Κλικ στην εικόνα για να το ακούσετε
 • 37.  Ψάχνουμε τα γράμματα που χρειαζόμαστε για να γράψουμε τη λέξη ΠΟΔΗΛΑΤΟ , τη γράφουμε στον πίνακα, τη διαβάζουμε, αλλά και την αντιγράφουμε σε φύλλο εργασίας  Αναπαριστούμε την κίνηση του τροχού
 • 38.  Ακούμε την «Ποδηλάτισσα» του Οδ. Ελύτη από την Α. Μάνου και έπειτα τη ζωγραφίζουμε όπως την έχουμε καταλάβει Κλικ στην εικόνα για να το ακούσετε
 • 39.  Στο αγαπημένο μας λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β’» απασχολούμαστε με την ενότητα «Ο ποδηλάτης και το ποδήλατο»  Επισκεπτόμαστε το πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Δαφνώνα Χίου και παρακολουθούμε το πρόγραμμα από το τμήμα της Τροχαίας. Παίζουμε παιχνίδια αναγνώρισης των σημάτων, περνάμε το δρόμο από τη διάβαση, κάνουμε ποδήλατο με το σωστό τρόπο και μαθαίνουμε σημαντικά θέματα οδικής συμπεριφοράς διασκεδάζοντας ταυτόχρονα πάρα πολύ!
 • 40.  Μετά την επίσκεψη ζωγραφίζουμε ό, τι μας έκανε περισσότερο εντύπωση απ’ αυτά που είδαμε και μάθαμε παίζοντας
 • 41.  Φτιάχνουμε video από την επίσκεψη στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το εξαιρετικό πρόγραμμα που συμμετείχαμε, με μουσική επένδυση το αγαπημένο μας τραγούδι «Περπατάω στην πόλη» της Βαλεντίνης Παυλίδη από το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β’» Κλικ στην εικόνα για να το παρακολουθήσετε
 • 42.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ερχόμενοι τώρα να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι στόχοι μας επετεύχθησαν με μεγάλη επιτυχία. Οι οργανωμένες δραστηριότητες ανταποκρινόταν στα ενδιαφέροντα αλλά και στις ικανότητες των παιδιών. Δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να εμπλακούν σε δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες, να συνεργαστούν, να προβληματιστούν, να ερευνήσουν και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά εκδήλωναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για κάθε άξονα του θέματος που προσεγγίζαμε. Τα μέσα μεταφοράς, τα σήματα, οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς, ο τροχονόμος, τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους οδηγούς, το ποδήλατο αποτελούσαν θέματα που κέντριζαν το ενδιαφέρον τους και με χαρά ανακοίνωναν και έδειχναν στους γονείς τους τις δραστηριότητες που υλοποιούσαμε. Από την ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημερώθηκαν οι ατομικοί φάκελοι των παιδιών. Σημαντική επίσης υπήρξε η συνεργασία με φορείς αλλά και με τους γονείς, οι οποίοι υπήρξαν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και τους ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό. Σχετικά με την επεκτασιμότητα του προγράμματος σημειώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου και παρουσιάστηκε στους γονείς.
 • 43. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βαϊμάκη Κ., Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας, Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, Αθήνα, 2013 Βασιλειάδου Μ., Τα μέσα μεταφοράς στη μεγαλούπολη, Λιβάνη, Αθήνα, 2008 Emilie Beaumont - Christophe Hublet, Τα μεταφορικά μέσα, Modern Times, Αθήνα, 2005 Mario Gomboli, Οι συμβουλές του μικρού λύκου – Στο δρόμο, Φλούδας, Θεσσαλονίκη, 1998 Μπαλιάτσας Δ., Μαθήματα Οδικής Συμπεριφοράς και Κυκλοφοριακής Αγωγής, Έννοια, Αθήνα, 2000 Στρατιδάκης Ι., Τι μπελάς αυτός ο δρόμος...Να! το λέει κι ο Τροχονόμος!, Χανιά, 2004 Τζακώστα Α., Τζιούμα Α., Κυκλοφοριακή Αγωγή, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Τεύχος 55, σελ. 65-68, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2007 Χατζοπούλου Μ., Λαγωνίκα Μ., Η αλφάβητος κυκλοφορεί στο δρόμο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2010 Χατζοπούλου Μ., Κυκλοφορώ με ασφάλεια στην πόλη, Friesland Hellas AEBE, Αθήνα, 1996 Χριστογέρου Κ., Αρμενιάκου Κ., Πεζαρού Π., Καινοτόμα Προγράμματα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013 ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ http://ebooks.edu.gr/info/cps/27deppsaps_Nipiagogiou.pdf http://ebooks.edu.gr/info/cps/29deppsaps_AgogiYgias.pdf http://edonipiagogeio.blogspot.gr/2013/03/blog-post_31.html http://mikapanteleon.blogspot.gr/2012/04/2011-2.html https://www.youtube.com/watch?v=0rYOe2mpoRI https://www.youtube.com/watch?v=YypImd8fcIY https://www.youtube.com/watch?v=wpdorNZi4wM https://www.youtube.com/watch?v=oKpBOIisCkg http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/232 http://www.kindykids.gr/teachers-material/various-topics/490- kykloforiaki-agwgi.html http://www.slideshare.net/iliasili/ss-16706705 http://www.edutv.gr/index.php/kikloforiak-agogi http://www.kindykids.gr/teachers-material/various-topics/493-video- kykloforiaki-agwgi.html http://www.yme.gr/pdf/e_book_podilatakias.pdf https://www.youtube.com/watch?v=LDLyT6XaQVg https://www.youtube.com/watch?v=mssXOdetc_w
 • 44. ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ! ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ! ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ! ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΟΡΑΣ! ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑΣ! ΤΟΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟ ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ! ΜΗ ΧΑΖΕΥΕΙΣ, ΜΗ ΓΕΛΑΣ! ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΑΣ! ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΕΚΙΝΑΣ! ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ!