Hak ISTIMEWA org melayu NEW

8,518 views

Published on

NAK BUAT ASIGNMENT

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
259
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hak ISTIMEWA org melayu NEW

  1. 1. http://lubokkawah.blogspot.com/2010/11/hak-keistimewaan-orang-melayu.htmlHAK KEISTIMEWAAN ORANG MELAYUHak Keistimewaan Orang Melayu adalah suatu topik yang banyak dibincangkan,namun tidak merojok kepada peruntukan-peruntukan yang ada didalamPerlembagaan Malaysia. Justeru, perbincangan-perbincangan itu lebih berkisarkepada emosi dan lari dari landasan undang-undang serta menimbulkankontrobesi yang boleh menggugat perpaduan kaum.Politikus-politikus Melayu khususnya dari UMNO menjadikan peruntukan-peruntukan yang tidak jelas didalam Perlembagaan Malaysia sebagai satu"ransom" untuk membuat dan mendapatkan sesuatu seperti lesen-lesen, permit-permit dan peluang-peluang.Orang-orang bukan Melayu pula beranggapan bahawa orang-orang Melayusudah diberikan keistimewaan yang tidak diperolehi oleh mereka danmenganggap "keistimewaan" ini sebagai diskriminasi terhadap mereka.Melayu dan bukan Melayu berbalah diatas perkara yang tidak ada, yang jelasnyaMelayu atasan bersekongkol dengan bukan Melayu atasan mengaut hartakekayaan Negara untuk kepentingan mereka.Sebenarnya, apa yang diperuntukkan didalam Perlembagaan Malaysiamengenai "Hak Keistimewaan Orang Melayu" itu adalah peruntukan umum dantidak berbentuk khusus, dan tidak mutlak.Mendiang Tun Tan Siew Sin, didalam Majlis Permesyuaratan pada tahun 1956menyatakan seperti berikut:"Pertamanya, prinsip berhubung dengan kedudukan istimewa orang-orangMelayu telah pun diperuntukkan didalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.Orang-Orang Melayutidak perlu dikehendakii melepaskan apa yang telah merekaada seperti juga mereka tidak mengharapkan masyarakat lain itu melepaskanhak-hak yang ada pada mereka..."Kedudukan untuk Orang Melayu yang tidak perlu dilepaskan oleh Orang-OrangMelayu adalah seperti berikut:1. Tanah Rezab Orang MelayuPerkara 89 Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa jika mana-manatanah disesuatu negeri yang menjadi tanah rezab orang Melayu sebelum HariMerdeka mengikut undang-undang yang ada maka tanah itu boleh terus-menerus menjadi rezab orang Melayu......dengan proviso bahawa tanah seluasitu perlu diganti jika tanah rezab Melayu itu digunakan untuk lain-lain tujuan, dantanah-tanah yang direzabkan ini tidak boleh melebihi tanah-tanah yang diberikankepada umum.
  2. 2. Tanah untuk Rezab Melayu ini sesungguhnya adalah terlalu kecil jikadibandingkan dengan tanah-tanah yang diberikan kepada umum, sebagai contohtanah-tanah yang diberikan kepada Guthrie, Sime Darby, Harrison & Crossfieldsahaja sudah jauh...jauh lebih besar dari tanah Rezab Melayu.Di Semenanjung Malaysia, tanah orang-orang Melayu hanyalah ada 37% sahajaberbanding dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang bukanMelayu/bukan warga Negara sejumlah 63%.Tanah-tanah Rezab Melayu ini sebahagian besarnya berada di luar bandar dannilai ekonominya tersangatlah rendah jika dibandingkan dengan tanah-tanahyang dimiliki secara "geran putih" (suatu deskripsi untuk pemilikan bebas).Jika untuk tujuan mendapatkan modal dari institusi-institusi kewangan, tanah-tanah ini diberikan nilai yang sangat kecil dan tidak semua bank yang bolehmenerimanya sebagai kolatoral. Begitu juga jika didirikan bangunan-bangunandiatas tanah-tanah itu, nilai bangunan itu jauh lebih rendah dari tanah-tanah yanglain.Ini membawa erti bahawa Tanah Rezab Melayu ini hanyalah memberikanpemilikan kepada orang-0rang Melayu namun nilainya amatlah rendah.Tetapi telah berlaku penyelewengan bahawa Tanah Rezab Melayu ini telahdilepaskan Rezabnya tetapi tidak digantikan oleh pihak Kerajaan dengankeluasan tanah yang sama untuk direzabkan.2. Perkara 153 - Perbezaan Kuota Mengenai Perkhidmatan, Permit, dsb untukOrang MelayuPerkara inilah yang disibukkan oleh pemuka-pemuka Melayu mengatakanbahawa Perlembagaan Malaysia memperuntukkan Hak Keistimewaan Orang-Orang Melayu. Mari kita tengok Artikel 153 ini samada ia memperuntukkan HakKeistimewan Orang Melayu atau hanya sekadar memberikan sedikit kelebihandidalam perkara-perkara yang diperuntukkan.Perkara ini menghendakki Yang Di Pertuan Agong menentukan perezaban bagiOrang Melayu mengenai jawatan didalam perkhidmatan awam, mengenaibiasiswa, permit-permit perniagaan dan lesen-lesen dan pengrezaban untukkemasukan ke institusi pengajian tinggi.Perkara 153 membawa maksud bahawa orang-orang Melayu diberikanperlindungan dengan perezaban berhubung dengan perjawatan didalamperkhidmatan awam (tidak termasuk swasta), biasiswa, bantuan dan lain-lainberkaitan pelajaran dan latihan, dan permit dan lesen tetapi tidak sekali-kalibertujuan mengurangkan hak, kepentingan, kedudukan dan perjawatan kaum-kaum lain.
  3. 3. Perkara 153 ini telah digunakan oleh UMNO/BN untuk meraih sokongan orangMelayu sehingga menjadi bahan ugutan kepada orang Melayu bahawa supayamemberikan sokongan kepada UMNO/BN seolah-olahnya jika orang Melayu itutidak bersetuju dengan UMNO/BN hak-hak ini lucut dari orang Melayu itu, walhal,peruntukan ini telah disalahgunakan oleh UMNO/BN semata-mata untukmemperkayakan segelintir manusia Melayu; namun disalah tafsirkan oleh orang-orang bukan Melayu kononnya orang Melayu (kesemuanya) dilindungi olehArtikel 153 ini dan menyebabkan hubungan kaum retak kerana ini.Sebenarnya, hak keistimewaan Orang Melayu yang dilindungi oleh Perkara 153ini tidak membawa erti besar kepada golongan terbesar orang Melayu, danapabila dipergiatkan Dasar Ekonomi Baru selepas 13 Mei, penyelewengan yangpaling besar telah berlaku apabila segelintir manusia Melayu merompakkekayaan Negara atas nama Hak Istimewa Orang Melayu.Melalui Dasar Ekonomi Baru segelintir Orang Melayu berjaya menjadi jutawandan korporat, dan kejayaan mereka itu hanyalah boleh dijadikan lambangkononnya Orang Melayu juga boleh berjaya dan boleh menjadi jutawan, walhalgolongan Melayu yang ramai masih berada ditahap yang sukar dibidangekonomi.Hak Keistimewaan Orang Melayu telah berjaya menjadikan pemimpin-pemimpinUMNO sebagai golongan kapitalis dan korporat untuk dibanggakan kononnyaitulah pencapaian bagi orang-orang Melayu.3. Perkara 3 didalam Perlembagaan MalaysiaPerkara ini memperuntukkan kedudukan Ugama Islam sebagai UgamaPersekutuan yang tidak membawa erti bahawa Islam itu menjadi ideologi ataupegangan Negara.Dengan peruntukan Artikel 3 ini tidak membawa erti bahawa Malaysia menjadisebuah Negara Islam yang berpandu kepada Quran dan Hadith, tetapi kekalsebagai Negara sekular seperti yang dinyatakan oleh Almarhum Tunku AbdulRahman Putra Al-Hajj seperti berikut:"Saya suka menjelaskan bahawa Negara ini bukanlah sebuah Negara Islamsebagaimana difahamkan secara umumnya, kita cuma memperuntukkan Islamhendaklah menjadi agama rasmi bagi Negara".Dan Suruhanjaya Reid pada tahun 1956 menerima memorandum dari PartiPerikatan (UMNO, MCA, MIC) berbuynyi:"Agama bagi Malaya adalah Islam, kepatuhan kepada prinsip ini tidaklahmenjadikan halangan kepada orang-orang bukan Islam bagi menyibar dan
  4. 4. mengamalkan Agama mereka dan tidak boleh ditakrifkan bahawa Negara inisebagai Negara bukan sekular".Bahawa Negara ini adalah Negara sekular adalah jelas dan tidak perludiperjelaskan, maka jika UMNO mengatakan bahawa Negara ini adalah NegaraIslam dan bukan Negara sekular, UMNO hanya bermaksud memperbodohkanOrang Melayu untuk meraih sokongan politik semata-mata.4. Perkara 152 - Kedudukan Bahasa MelayuBahasa Kebangsaan adalah Bahasa Melayu (bukan Bahasa Malaysia) adalahdiperuntukkan dibawah Perkara 152 Perlembagaan dan tiada sesiapapun bolehdilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa yang lain. Artikel ini adalah jelas mengenai kedudukan BahasaMelayu.5. Perkara 32, 33, 38 - Kedudukan Raja-Raja MelayuKedudukan Raja-Raja Melayu dan Yang Di Pertuan Agong diperuntukkandidalam beberapa Peruntukan termasuk sabitan kuasa-kuasa didalam pelbagaibidang, Perkara 32 memperuntukkan kedudukan Kepala Utama Negara BergelarYang di Pertuan Agong, Perkara 33 jawatan Timbalan Yang Di Pertuan Agong,Perkara 38 peruntukan mengenai Majlis Raja-Raja, peruntukan-peruntukan inidikatakan "entrenched" dan tidak boleh dipersoalkan.Maka, apakah yang riuh-rendah "keriau" mengenai "Hak Istimewa Orang-OrangMelayu itu" seolah-olah boleh menggugat kestabilan Negara dan perpecahankaum?Tiada siapa di Negara ini yang mempersoalkan peruntukan Perlembagaanmengenai kedudukan Orang-Orang Melayu; Parti Keadilan Rakyat bersamasekutunya PAS dan DAP telah menandatangani suatu Memorandum Bersamabahawa parti-parti itu mempertahankan semua peruntukan bersabit kedudukanOrang-Orang Melayu khususnya mempertahankan peruntukan-peruntukanmengenai Bahasa Melayu, Raja-Raja Melayu dan Kedudukan Istimewa Orang-Orang Melayu.Hanya UMNO yang pernah menggugat Peruntukan Perlembagaan mengenaiRaja-Raja Melayu apabila parti itu berjaya mengurangkan Kuasa-Kuasa Rajadan menarik balik kekebalan Raja-Raja Melayu didalam episod PindaanPerlembagaan yang menggoncangkan kesetabilan Negara.Parti-parti Pembangkang khususnya PAS pada waktu itu mempertahankankuasa-kuasa Raja dan kekebalan Raja-Raja.
  5. 5. UMNO sudah ada sejarah menggugat Kuasa Raja, adakah parti itu bersediamemberikan jaminan bahawa parti itu akan mempertahankan kuasa-kuasa Rajadimasa-masa yang akan datang?Posted 30th November 2010 by Suhaimi Said---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0905&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_01.htmARKIB : 05/09/2010Keistimewaan Melayu adalah hakOleh DR. SHAMRAHAYU ABD. AZIZPerkara 153 Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf hak istimewa orang-orang Melayu. Iahendaklah ditafsir menurut sejarah dan falsafah yang ada di sebalik kewujudannya. Ini keranaperuntukan itu wujud dengan nilai, sejarah dan falsafah yang tertentu. Mungkin ada pembacayang tidak bersetuju dengan apa yang saya katakan ini. Mereka mungkin berkata, perubahanmasa dan keadaan menuntut perubahan kepada budaya, keadaan sosial dan falsafahPerlembagaan negara. Walau apa pun, saya amat yakin bahawa majoriti masyarakat Melayumenganggap keistimewaan ini sebagai hak dan mereka inginkan nilai, sejarah dan falsafahkewujudan Perkara 153 diambil kira dalam membuat tafsirannya.Amat menyedihkan apabila orang Melayu yang mendapat manfaat daripada Perkara 153sendiri telah mentafsir peruntukan ini dengan menafikan "hak" orang Melayu. Atas apa alasansekalipun ulasan atau tafsiran terhadap Perkara 153 dibuat, ia amat tidak adil kepada orangMelayu.Hakikatnya, Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, yang menjadi asas kepada kedudukanistimewa orang Melayu telah dikategorikan sebagai perkara sensitif. Mempersoalkankedudukannya sehingga mencadangkan supaya ia dilupuskan daripada Perlembagaan secaraperundangannya dikategorikan sebagai satu hasutan. Peristiwa berdarah 1969 juga mempunyaikaitan dengan Perkara 153. Atas alasan kestabilan negara, perkara berkaitan keistimewaanMelayu diberi perhatian serius dan diklasifikasi sebagai perkara sensitif. Walaupun pendakwaan
  6. 6. jarang sekali dilakukan berkaitan perbuatan mempersoalkannya, peruntukan berkaitan amatjelas wujud di dalam Akta Hasutan.Keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu bukan perkara baru. Ia adalah antara menuutama dalam pembentukan asal negara ini.Istilah keistimewaan Melayu bermula sejak campurtangan British di Tanah Melayu. Ketikapemerintahan British, keistimewaan orang Melayu dijaga melalui polisi di dalam pentadbiranBritish. Polisi keistimewaan Melayu diiktiraf British kerana rungutan dan permintaan para rajaMelayu.Disebut di dalam laporan Suruhanjaya Reid bahawa keputusan untuk memasukkan peruntukanberkaitan keistimewaan Melayu ke dalam Perlembagaan Persekutuan tidak mendapattentangan yang menyerlah walaupun tindakan untuk menambahkan lagi keistimewaan tersebutmendapat reaksi negatif banyak pihak. (lihat Perenggan 165)Suruhanjaya Reid juga menyebut mengenai pertembungan antara kehendak prinsipkesamarataan antara rakyat yang berbilang bangsa. Walaupun begitu, Suruhanjayaberpendapat, peruntukan mengenai keistimewaan Melayu amatlah diperlukan bagi menjagakedudukan bangsa Melayu. Selain daripada itu, keistimewaan Melayu juga diperlukan bagimenjamin kedudukan Melayu dalam proses integrasi antara kaum-kaum di negara ini setelahprinsip "common nationality" diperkenalkan oleh Perlembagaan Persekutuan 1957 (lihatPerenggan 165). Apa yang dapat dihujahkan daripada kenyataan Laporan Suruhanjaya Reid iniialah proses integrasi antara pelbagai bangsa yang ada di Tanah Melayu akan mengambilmasa yang agak panjang. Pada andaian Suruhanjaya Reid sekiranya proses integrasi antarapelbagai kaum di negara ini menjadi bertambah baik, ia akan seterusnya dapat mengurangkanatau menghapuskan keistimewaan Melayu. Apa yang dapat difahami daripada kenyataanSuruhanjaya Reid ini adalah, selagi mana integrasi antara pelbagai kaum belum mencapaitahap matang, kedudukan istimewa Melayu harus dikekalkan.Sehingga 53 tahun merdeka integrasi antara pelbagai bangsa di negara ini masih menjadiagenda utama negara. Perkara berkaitan perpaduan atau integrasi antara kaum kekal menjadiisu sensitif. Ada yang berpandangan bahawa perpaduan di kalangan rakyat Malaysia agakrumit kerana negara kita tidak menjalankan proses asimilasi yang mahukan semua pihakmelenyapkan identiti bangsa masing-masing dengan menerapkan satu identiti sahaja.
  7. 7. Semua kaum di Malaysia masih mengekalkan identiti kaum masing-masing. Seorangcendekiawan mengibaratkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai bangsaseperti beberapa batang besi yang diikat bersama. Batang-batang besi tersebut akan terleraisekiranya tali pengikat yang menggabungkannya terputus. Batang-batang besi tersebut tidakdilebur dan dibekukan untuk menjadi satu batang besi yang lebih besar dan tegap. Batang-batang besi yang dilebur dan dikeraskan ini tidak akan terlerai sekiranya tali pengikatnyaterputus.Walaupun bersetuju dengan cadangan Parti Perikatan mengenai kedudukan istimewa Melayu,Suruhanjaya Reid mencadangkan supaya keistimewaan Melayu disemak semula selepas 15tahun. Kenapa 15 tahun? Adakah jangkamasa 15 tahun ini satu jangkamasa yang substantial?Jawapan kepada persoalan ini tidak dijelaskan oleh Suruhanjaya Reid.Jangkamasa 15 tahun adalah andaian Suruhanjaya Reid. Hakikatnya, hanya masyarakatMalaysia selepas merdeka yang menentukan. Secara prinsipnya, kenyataan Suruhanjaya Reidini bukanlah sesuatu yang mengikat. Sejauh manakah Suruhanjaya Reid dapat menentukanintegrasi kaum di Malaysia akan berjalan lancar dan boleh mencapai objektifnya hanya dalammasa 15 tahun. Hatta negara-negara yang tamadunnya beratus-ratus tahun masih lagimempunyai masalah berkaitan perkauman dan ia kekal sampai ke hari ini. Pengajarannya ialahjangkamasa 15 tahun cuma jangkaan Suruhanjaya Reid. Ia tidak semestinya benar dalamrealiti.Walaupun mencadangkan jangka masa 15 tahun untuk disemak semula peruntukan ini,Laporan Suruhanjaya Reid juga menyebut bahawa, ia terpulanglah kepada keputusan kerajaanyang memerintah, sama ada untuk mengekal, atau mengurang atau melupus keistimewaantersebut. Keputusan kerajaan tersebut tertakluk kepada keadaan masyarakat Melayu semasasemakan tersebut dilakukan (lihat Perenggan 167).Hakikatnya keputusan sama ada keistimewaan Melayu perlu diteruskan ataupun tidakbergantung kepada keadaan dan status orang Melayu. Sekiranya integrasi antara pelbagaikaum tidak mencapai tahap matang seperti andaian Suruhanjaya Reid, kemungkinan untukkerajaan meneruskan status quo Perkara 153 menjadi jelas. Selain daripada itu, sekiranyakedudukan ekonomi Melayu masih belum mencapai tahap yang boleh dianggap mampubersaing dengan kaum bukan Melayu, Perkara 153 ini masih diperlukan. Atau, selagi orang
  8. 8. Melayu fikir mereka masih memerlukan keistimewaan seperti yang termaktub, ia harusdikekalkan di dalam Perlembagaan.PerlembagaanPerkara 153 adalah di bawah tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memberikuasa kepada Raja-raja Melayu untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu.Perlembagaan tidak memberikan Parlimen kuasa penuh untuk meminda Perkara 153.Peruntukan ini hanya boleh dipinda sekiranya mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Selaindaripada itu, apa juga polisi yang diperkenalkan berdasarkan Perkara 153 tidak boleh diubahkecuali mendapat perkenan Raja-Raja Melayu.Majoriti ahli Suruhanjaya Reid mencadangkan supaya Yang di-Pertuan Agong menjalankantanggungjawab menjaga keistimewaan Melayu atas nasihat Jemaah Menteri. Justice AbdulHamid, ahli Suruhanjaya Reid dari Pakistan, dalam nota kecualiannya menyatakan bahawakuasa Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini adalah kuasa budi bicara. Baginda bolehmenjalankan kuasa berkaitan keistimewaan Melayu di atas keputusan sendiri tanpamendapatkan nasihat Jemaah Menteri.Keadaan ini amat kukuh untuk dihujahkan bahawa keistimewaan Melayu di bawah Perkara 153adalah satu "hak" dan bukanlah hanya keistimewaan dalam kata harfiahnya.Saya perlu nyatakan bahawa Pekara. 153 adalah sebahagian daripada hak asasi. Pengiktirafansebegini juga diamalkan di negara-negara lain. Hak asasi ini diiktiraf oleh kebanyakan negarauntuk menjaga kestabilan sosial supaya sesuatu kaum tidak terpinggir dan keadilan dapatdicapai dengan memberi peluang kepada semua. Hak asasi ini boleh dikatakan sebagaipengecualian kepada dasar kesamarataan menggunakan prinsip diskriminasi positif atau jugadikenali sebagai affirmative action.Di negara seperti Amerika Syarikat, dasar affirmative action ini tidak disebut di dalamPerlembagaan. Ia hanyalah polisi pentadbiran negara. Negara kita mengiktiraf keistimewaanMelayu di dalam Perlembagaannya. Ini menjadikan kedudukan istimewa ini lebih "istimewa"berbanding amalan di Amerika Syarikat.Perkara 153 diperkenalkan bukan kerana sifat rendah diri atau inferiority complex orang Melayusebagaimana anggapan sesetengah pihak. Ia bukan tongkat kepada Melayu. Ia merupakan
  9. 9. pengiktirafan yang diberikan oleh Perlembagaan kepada orang Melayu kerana asal negara iniadalah "Tanah Melayu". Ia tiada kaitan dengan kedudukan kaum lain yang telah lama beradadan menyumbang kepada negara ini.Objektif Perkara 153 bukan juga untuk mempersoalkan kehadiran kaum bukan Melayu dinegara ini. Kaum bukan Melayu tidak harus merasa bimbang dengan kekalnya Perkara 153 didalam Perlembagaan.Apa yang ingin saya sampaikan adalah penghormatan harus diberikan kepada kaum Melayudan penghormatan tersebut sebenarnya di iktiraf oleh Perlembagaan. Walauapa pun, saya tidakfikir keistimewaan Melayu ini satu diskriminasi, walau dikatakan sebagai diskriminasi positif. Iaadalah satu struktur sistem yang telah dicipta untuk kestabilan negara ini.Oleh itu prinsip keluruhan Perlembagaan atau ketinggian Perlembagan harus sentiasa diberiperhatian sewajarnya. Keistimewaan yang diberikan kepada kaum Melayu di dalam Perkara153 adalah satu hak yang diiktiraf oleh Perlembagaan dan tidak harus dipertikaikan.Ingin saya tegaskan di sini bahawa Perkara 153 di dalam Perlembagaan Persekutuan tidakmenyekat kedudukan kaum bukan Melayu di negara ini. Walaupun peruntukan telah wujudsepanjang 53 tahun lepas, ia tidak menjadi penghalang yang besar kepada bangsa bukanMelayu untuk memakmurkan kedudukan sosial dan ekonomi mereka di negara ini. Perkara 153tidak menafikan kedudukan kaum bukan Melayu. Sebenarnya tiada hujah yang konkrit untukdikatakan kuota Melayu menerusi Perkara 153 ini telah menafikan kedudukan kaum bukanMelayu sehingga menjadikan kaum bukan Melayu merempat di negara ini. Malah, apa yang kitasaksikan dengan nyata ialah, kaum Melayu, atas apa sebab sekalipun, masih lagi di belakangkaum bukan Melayu dalam aspek kedudukan ekonomi. Tiada kemudaratan yang dilahirkan olehPerkara 153 walaupun ia seringkali dijadikan alasan amalan ketidaksamarataan antara rakyatpelbagai kaum di negara ini.

×