Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Борци за освобождение

 1. Р. Паскалева
 2. с. 104 - 105
 3. с. 104 - 105
 4. Борба за училища на български език взаимни класни гимназии с. 104 - 105
 5. а на имост я Антим Първи
 6. 1806 г. 1762 г. будителите
 7. Лъвският му скок
 8. Знаменосец в четата на Панайот Хитов
 9. Картата е от „Академико“ Над 500 тайни революционни комитета
 10. Картата е от „Академико“ Над 500 тайни революционни комитета В Румъния - Български революционен централен комитет (БРЦК)
 11. Тефтерчето на Левски, в което записвал всички събрани средства http://www.nationallibrary.bg/levski/notebook.html#page/18
 12. с. 104
 13. Българите подготвяли въстание Да отговорим на въпросите В УТ - с. 38
 14. Георги Раковски е роден в гр. Котел. Създал е легия и първи план за освобождение. Издавал е вестници. УТ с. 38
 15. УТ с. 38
 16. УТ с. 38
 17. УТ с. 38 Възпява всеки борец за свобода, който дава живота си за нея.
 18. Д.р. Разказвай урока с. 104 Препиши речник – учебник с. 104 Препиши от упр. 2 от УТ име на борец за свобода и делото му – 2 пъти Георги Раковски – Първи план за освобождение. Васил Левски – Тайни революционни комитети в страната. Любен Каравелов – Създал Български централен Революционен комитет. Христо Ботев – призовал за незабавна революция Дошъл с кораба Радецки да подкрепи въстанието.
Advertisement