Programma groen links hoorn 2014 2018

1,860 views

Published on

Programma groen links hoorn 2014 2018

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programma groen links hoorn 2014 2018

 1. 1. 1
 2. 2. INHOUDSOPGAVE BLZ. 4 VOORWOORD 5 LEESWIJZER 6 HOOFDSTUK 1 GROEN 7 GROENE ENERGIE Hoorn de stad waar je energie van krijgt 10 GROENE MOBILITEIT Van A naar veel beter 14 GROENE RUIMTE Door de bomen het bos weer zien 16 DUURZAAM WATERBEHEER Hoorn de stad van het zuiverste water 17 DIERENWELZIJN Behandel dieren menselijk 19 HOOFDSTUK 2 LINKS 20 ZORG EN WELZIJN Hoorn, stad met een hart 23 KUNST EN CULTUUR Hoorn, stad met een ziel 26 SPORT EN RECREATIE Hoorn, een gezonde stad 27 ONDERWIJS EN JEUGDBELEID Hoorn, stad met een toekomst 30 WONEN EN WIJKEN Hoorn, stad met alles in de buurt 33 VEILIGHEID Veiligheid door tijdigheid. Presentie 35 HOOFDSTUK 3 HOORN 35 WERK EN ECONOMIE Hoorn, de bruisende stad 38 DIVERSITEIT EN EMANCIPATIE Hoorn, de tolerante stad 40 STAD EN LAND Hoorn in de regio 41 HOOFDSTUK 4 DUURZAME FINANCIËN 43 KANDIDATENLIJST GROENLINKS HOORN gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 44 BIJLAGE: Vergelijking standpunten POORT VAN HOORN. 3
 3. 3. GROEN. SOCIAAL. DYNAMISCH. VOORWOORD Het zijn de kernwoorden van dat waar GroenLinks voor staat. Een samenleving in harmonie met zijn natuurlijke omgeving. Een samenleving waarin solidariteit het uitgangspunt is. Een samenleving die bruist van energie, activiteit en vooruitgang. Een open samenleving ook, waarin iedereen er mag zijn en waarin iedereen zichzelf mag zijn. Democratisch, zoals dat in essentie is bedoeld. Waarvan de leiders transparant en authentiek zijn, durven luisteren én durven leiden. Op basis van deze uitgangspunten hebben wij het programma geschreven dat u voor zich heeft. Een programma dat kijkt naar de nabije en de minder nabije toekomst. Omdat het korte termijndenken ons op de lange termijn niet verder brengt. De crisis waarin wij ons wereldwijd bevinden, is daar het onomstotelijke bewijs van. Het bewijs dat wij nú van koers moeten veranderen. Dat geldt ook voor Hoorn. Onze stad heeft vier rechtse jaren achter de rug, die zich kenmerkten door oude politiek, oude vormen en oude gedachten. Door beleid gebaseerd op groeicijfers van 30 jaar geleden, zonder het besef dat de wereld definitief aan het veranderen is. Met GroenLinks wil ik van Hoorn een gemeente maken die naar de tóekomst kijkt in plaats van naar het verleden. Die de ambitie durft te hebben om voor de troepen uit te lopen, in plaats van achter de feiten aan. Wij gaan investeren in groene energie. Besparing én opwekking. Omdat de rek er voor de planeet wel zo’n beetje uit is, omdat fossiele brandstoffen steeds schaarser worden en omdat de kosten - financieel en maatschappelijk - alleen nog maar zullen stijgen. Nu investeren is in de toekomst profiteren. Wij gaan investeren in een dynamische, duurzame economie. Kenniseconomie, ecologische bedrijvigheid en menselijke infrastructuur, in de stad en in de regio. Omdat alleen dat ons ook óvermorgen werkgelegenheid en welvaart zal brengen. Wij gaan investeren in een inclusieve samenleving. Zorg en welzijn op maat, dichtbij de mensen en voor iedereen die het nodig heeft. Omdat zelfredzaamheid geen middel is, maar een doel. Wij willen een overheid die alles in het werk stelt om mensen te helpen autonoom en onafhankelijk te zijn. GroenLinks heeft de afgelopen jaren een behoorlijk stempel weten te drukken. Met een reeks concrete voorstellen (al dan niet binnengehaald) en met een constructieve, maar ook zeer kritische grondhouding tegenover de macht. De verschillen tussen oppositie en coalitie waren groot en het nastreven van onze doelen bleek vaak vechten tegen de bierkaai. Maar dat is geweest. Het is tijd voor de toekomst. Samir Bashara Lijsttrekker 4
 4. 4. LEESWIJZER In ons programma hanteren wij een ‘kleurmodel’. Wij geven per thema onze overkoepelende visie op de samenleving weer, onze vergezichten (GROEN). Met vergezichten alleen kom je er echter niet. Daarom beschrijven wij welke ontwikkelingen er op middellange termijn nodig zijn (GEEL) om deze vergezichten dichterbij te brengen. Onder het motto ‘iedere reis begint met een eerste stap’ formuleren wij concrete doelen die de komende bestuursperiode in ieder geval gerealiseerd moeten worden (ROOD). Op deze manier houden wij de grote lijnen -onze ideale samenleving- in beeld, zonder de dagelijkse realiteit uit het oog te verliezen. Een verkiezinsprogramma is voor ons geen statisch document. Wij willen de thema’s in ons programma samen met onze leden regelmatig onderwerpen aan de toets van de actualiteit, maar zullen die actualiteit altijd onderwerpen aan de toets van onze overkoepelende visie. Om het programma overzichtelijk te houden zijn drie hoofdstukken uitgewerkt met de herkenbare titels ‘groen’, ‘links’ en ‘Hoorn’. Daarnaast is er een vierde hoofdstuk duurzame financiën. In de digitale versie van dit programma is het alternatieve plan voor de Poort van Hoorn toegevoegd en op verzoek los verkrijgbaar in de papieren versie. 5
 5. 5. 1 GROEN HOORN, DE STAD WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT. GroenLinks: dat betekent ecologische duurzaamheid! Groen werkt, groen maakt gelukkig. We genieten allemaal van een groene leefomgeving met voldoende mogelijkheden om ons te ontspannen, in te wonen en te werken. Daarom staat GroenLinks voor ecologische duurzaamheid. Dat betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, respect hebben voor mens en dier en zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Ook zijn we zuinig op de groene ruimte en willen we het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Als wij doorgaan op de oude voet, zullen toekomstige generaties des te meer te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering en een verslechterde leefomgeving. Om die redenen kiest GroenLinks voor een ambitieus klimaatbeleid, voor openbaar vervoer en fiets, voor milieuvriendelijke bedrijvigheid en voor compact bouwen binnen de bebouwde kom. Door slim beleid en innovatieve maatregelen kan de economie duurzaam groeien. Want Hoorn kan zoveel groener! Burgers en maatschappelijke organisaties zien steeds meer mogelijkheden om duurzame ontwikkeling zelf in de praktijk te brengen. Lokaal worden duurzame producten geproduceerd, huizen en gebouwen worden energie-zelfvoorzienend gemaakt, en afvalwater wordt hergebruikt. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om een andere rol van de overheid. Hoorn stimuleert burgers te werken aan een duurzame toekomst en ondersteunt (facilitair en inhoudelijk) die initiatieven met raad en daad. Ze biedt startende vernieuwers leegstaande kantoorruimte of braakliggende grond, zorgt voor werkplaatsen voor innovatie en duurzaamheid, en biedt innovatieve bedrijven een platform ter inspiratie van het overige bedrijfsleven. Bij de duurzame economie hoort het betrekken van lokale bedrijven bij energiebesparing, het stimuleren van een lokale energiemaatschappij, en lokaal duurzaam geproduceerd voedsel. Het is ook tijd voor een nieuwe ‘ruimtelijke ordening’: nieuwbouwprojecten alleen nog maar energieneutraal opleveren of zelfs energieleverend. Ontwikkelingen moeten worden getoetst op maatschappelijke kosten en baten. Bebouwing wordt daarom zo veel mogelijk binnen de bestaande bebouwingscontouren gerealiseerd. De nadruk ligt op herstructurering. Hierbij wordt aangesloten op de plaatsen die met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Het gemeentelijk inkoopbeleid en het beleid voor opdrachtverstrekking is vanzelfsprekend zoveel mogelijk duurzaam. Hoorn betrekt bewoners en organisaties in een vroeg stadium bij de inrichting van hun eigen (leef)omgeving. Bewonersparticipatie bij planvorming zorgt voor meer begrip en draagvlak. 6
 6. 6. GROENE ENERGIE De toenemende energievraag, de eindigheid van de voorraden fossiele brandstoffen, stijgende energieprijzen en de klimaatverandering - dat alles vraagt om een ander energiebeleid. Meer ambitie van en samenwerking met de (inter) nationale, provinciale en lokale politiek is hiervoor nodig. GROEN Hoorn klimaatneutraal in 2030. Het kán en het moet. Daarbij zit 70% van de potentiële winst in energiebesparing en 30% in energieopwekking. Het eerste gaat primair over aanpakken van de bestaande bouw. Dat is de grootste uitdaging. Daar is veel mogelijk, maar het is ook duur. We zijn daarover in gesprek met Intermaris . Bij nieuwbouw zetten we in op uitsluitend nog energieneutraal, hetgeen blijkt te kunnen voor slechts 15% extra op de bouwkosten. Dit is in principe financierbaar met hulp van overheid en banken, waarbij de bewoners meeverdienen door energiekosten te sparen. Bij opwekking zetten we volledig in op écht duurzame energie. Dat betekent in feite dat je zo min mogelijk 'verbrandt', dus ook geen biomassa. En als je het al doet, zorg dan voor compensatie, bijvoorbeeld door CO2-emissierechten te kopen. Geen enkele fossiele brandstof voldoet, omdat ze allemaal eindig zijn. Echt duurzaam zijn zon, wind, water, getijden en aardwarmte, aangevuld met mogelijk toekomstige bronnen Dat kan de gemeente bereiken door nauwe samenwerking met burgers, maatschappelijk middenveld en ondernemers. Grondstoffen zoals aardolie zijn zeer milieuvervuilend. Omdat deze stoffen momenteel ook nog nodig zijn voor onze medicijnen en andere kunststoffen moeten we hier zeer zuinig mee omgaan. In de (nabije) toekomst moeten we dan ook flinke stappen zetten naar duurzame vormen van energieopwekking. We produceren veel afval met elkaar. Niet-gescheiden restafval vormt nog steeds de grootste afvalstroom. Door een betere scheiding kunnen we van afval weer grondstof maken. Gescheiden inzameling leidt verder tot lagere verwerkingskosten. Afval scheiden loont dus. Daarom wil GroenLinks het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden. 7
 7. 7. GEEL Stel je nu eens een stad voor die werkelijk duurzaam is. Hoe ziet zo’n Hoorn eruit? Overal zijn huizen geïsoleerd, warmte blijft binnen: dubbelglas, vegetatiedaken. In wijken wordt energie zelf opgewekt met warmte/koude opslag, met kleine windturbines, via zonnepanelen op alle huizen en daken. Regenwater wordt gebruikt voor doorspoelen en wassen. Overal staan oplaadpalen voor electromobielen. Ook zijn er aardgas vulpunten. Lantaarns weten precies wanneer er licht in de openbare ruimtes nodig is. Fietspaden verbinden mensen met wijken. Goederen krijgen een tweede leven, afval wordt grondstof voor nieuwe producten en energie. Veel minder auto’s in de oude stad, elektrische taxi’s vervoeren mensen en goederen. In elke buurt werken mensen samen via burenhulp en op de stadslandbouwgebiedjes. Hoorn bruist, mensen bruisen ook. Kijk, dat is onze droom, de droom van GroenLinks! En dat is absoluut mogelijk. Daar gaan wij voor. ROOD GroenLinks wil: • Een Green Deal: een ambitieus Klimaatakkoord, samenwerken met alle partners in de regio, doel: kennisopbouw en groene initiatieven. • Dat de gemeente uitsluitend nog energieneutraal bouwt. • Het Land van voormalige rozenkwekerij Balk het Centrum wordt voor duurzame experimenten, duurzaam (ver)bouwen en verspreiden van informatie over duurzaamheid. Deze duurzame proefzone heeft een regionale uitstraling en ambitie. • een groot zonnepanelenpark van 10-15 hectare faciliteren, bijvoorbeeld op bedrijventerrein het Zevenhuis. Dit industrieterrein is overbodig en moet daarom worden gestopt. Burgers kunnen financieel deelnemen en hun eigen energiekosten daarmee verlagen (salderen). • dat Hoorn profiteert van het Nationale Energieakkoord en daaruit duurzame energiemaatregelen financiert. • Een regionale duurzaamheidscoördinator instellen. • De campagne Puur Hoorn zetten we onverminderd voort. • Een duurzaamheidstoets in de subsidieverordening en het belonen van duurzame initiatieven met de Eenhoornzegel. 8
 8. 8. • dat het Duurzaamheidsfonds uitsluitend wordt gebruikt voor echte duur- zame investeringen, waar people, planet en profit samenkomen. • dat burgers gezamenlijk kunnen investeren in zonnepanelen in de buurt (Postcoderozen), op scholen en andere gebouwen. Dit levert ook nog eens werk en sociale samenhang op. • dat bewoners van een straat worden uitgenodigd/uitgedaagd mee te doen aan een klimaatstraatwedstrijd: samen isoleren of energie produceren, proberen om de groenste straat te worden. • subsidie op energiebesparende maatregelen voor huishoudens en verzorgingshuizen. • dat alle nieuwbouwwoningen worden voorzien van LED-verlichting evenals gevelverlichting en straatlantaarns. • energiebesparing in de openbare ruimte en (openbare) monumenten. • onderzoek naar toepassing van geothermie in de gebouwde omgeving, mogelijk in combinatie met een warmtenet. Aardwarmte is duurzaam. • een Hoorns (regionaal) energiebedrijf met lokale aandeelhouders oprichten. • meer aandacht voor systemen van scheiding en bewerking van afval. • energie uit reststromen en biomassa: koeienmest wordt op de boerderij vergist, zodat biogas ontstaat. Dat kan geleverd worden aan de wijk. Ook gebruiken we vaste biobrandstoffen. Voorbeelden: In zwembad de Wijzend kan de warmte die vrijkomt bij het composteren van houtsnippers gebruikt worden om het water op temperatuur te houden. Ook willen we lokaal gft-afval en vaste biomassastromen uit de regio zoals riet en gras gebruiken. 9
 9. 9. GROENE MOBILITEIT Van A naar veel beter GroenLinks vindt dat met verkeer veel bewuster moet worden omgegaan. Nadelen van het toenemende vervuilende autogebruik worden steeds duidelijker. In de historische oude binnenstad van Hoorn is het stratenpatroon niet berekend op nog meer auto’s. Trillingen zijn schadelijk voor onze historische panden en (te) smalle straten. Sluipverkeer maakt de omgeving onveilig. Ook is de grens van de beschikbare parkeerruimte bereikt. Langs veel wegen verslechtert de luchtkwaliteit. Uitstoot van CO2 en fijnstof zijn een rechtstreekse aantasting van het verblijfsklimaat in Nederland, dus ook in Hoorn. GROEN GroenLinks ziet in nieuwe wegen en meer asfalt niet de oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem. Op lange termijn lokt het nieuwe verkeersstromen uit. Mensen en middelen moeten in beweging zijn zonder te zware belasting voor milieu en omgeving. Duurzaam vervoer, zoals elektrisch rijden, heeft de toekomst. Wat wij willen: honderden auto’s, waaronder taxi’s, op aardgas, biogas, bioethanol en biodiesel. En natuurlijk dus het elektrisch rijden, naar voorbeeld van Drive4Electric in Leeuwarden. GEEL GroenLinks is voor een nagenoeg autovrije binnenstad. Dat soort binnensteden doet het economisch beter dan autorijke binnensteden. Ons historische centrum moet dan ook wandel- en fietsgebied zijn. Wij willen het autoverkeer daar beperken tot bewoners en bestemmingsverkeer. Bouw grotere parkeergarages rondom het centrum. Vervolgens organiseren we goed en schoon openbaar vervoer met bussen op biogas en een sterke uitbreiding van het gebruik van klein-elektrisch stadsvervoer. Ook verhuur van bakfietsen kan autogebruik terugdringen Dit alles maakt de stad veel aantrekkelijker! Wat zijn immers de meest succesvolle winkelstraten in de binnenstad? Precies, de autovrije Grote Noord en Nieuwsteeg. Toen deze autovrij werden gemaakt, was er veel protest, maar dat bleek achteraf onterecht. Met het instellen van milieuzones stellen we voorwaarden op het gebied van mens en milieu. Alleen de schoonste vrachtwagens en bestelbusjes mogen de stad in. Ook willen we mensen bewuster maken van de gevolgen van hun verkeersgedrag. Veel ouders brengen bijvoorbeeld hun kinderen met de auto naar school, ook al is de afstand maar kort. Wij willen veilige (vrijliggende) fiets- en wandelroutes, binnen en buiten de gemeente. Fietsverkeer en autoverkeer worden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden. De routes hebben een goede aansluiting op bus- en treinstation met voldoende stallingmogelijkheden. Hoorn is een fiets-stad! 10
 10. 10. ROOD GroenLinks wil: • dat de doorgaande fietsroutes prioriteit worden. Uitgangspunt is dat er overal in de stad mag worden gefietst. • dat de elektrische stadsbusjes worden uitgebreid met bagageladers, zodat mensen er ook hun aankopen op kunnen vervoeren. • dat stallingmogelijkheden (bewaakt en onbewaakt) fors worden uitgebreid bij openbare voorzieningen, winkels, scholen, bushaltes en stations, bijvoorbeeld met efficiëntere fietsrekken. • dat er een gratis OV-kaart komt, waarmee mensen met een minimum inkomen en ouderen binnen de gemeentegrens kunnen reizen. • (bak)fietsenverhuur bij de parkeergarages en het station. • verkeerslichten die fietsvriendelijk zijn afgestemd, inclusief seconden tikkers die de wachttijden aangeven. • dat er een meldpunt ‘Ruim baan voor de fiets’ komt, waar inwoners suggesties kunnen doen. • dat alle gemeenteambtenaren een dienstfiets krijgen. • dat organisaties waarmee zaken worden gedaan een verantwoord mobiliteitsplan hebben. • dat tijdens grootschalige evenementen parkeervoorzieningen buiten de stad worden gebruikt. Met een pendeldienst kunnen bezoekers naar de binnenstad. • dat bij de bouw van nieuwe scholen, verenigingsgebouwen en andere voorzieningen rekening wordt gehouden met bereikbaarheid per openbaar vervoer. • dat de nieuwe begraafplaats Zuiderdracht per bus bereikbaar is. • dat er fietsbruggen komen over de Provinciale weg bij de Liornestraat. • dat er betere bewegwijzering komt voor fietsers. 11
 11. 11. Stadsontwikkeling – de Poort van Hoorn GroenLinks is voorstander van ontwikkeling van het stationsgebied, om de entree naar ons mooie historische centrum aantrekkelijker te maken. Wij zijn evenwel tegen het prioriteren van het onderdeel Carbasiusweg (de Tunnel), waar de huidige coalitie heeft gekozen. Waarom? • Deze tunnel is - zeker in het licht van de crisis en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen - véél te duur. • Deze tunnel trekt auto’s naar de historische binnenstad, terwijl deze binnen stad juist zo autoluw mogelijk moet worden. Wij zijn absoluut niet tegen duurzaam autoverkeer. De middeleeuwse binnenstad van Hoorn is er echter niet geschikt voor. Parkeren dus aan de buitenrand van die binnenstad. Lopen, fietsen en elektrische busjes kunnen het vanaf daar overnemen. • Het project van de Poort van Hoorn anticipeert op groei-ontwikkelingen in wonen, kantoren en detailhandel die vrijwel zeker zullen uitblijven. Die tijden zijn voorbij. Bijna alle onderzoek laat eerder een tegenovergestelde tendens zien. Wij willen geen goed geld verspillen aan de fantasieën van kortzichtige stadsplanners. • Wij twijfelen sterk aan het draagvlak voor de tunnel en waren daarom vóór een referendum. Dat kwam er helaas niet doordat de huidige coalitie een burgerlijk initiatief daartoe heeft tegengehouden. GroenLinks is er daarom vóór dat de referendumverordening de komende periode zó wordt aangepast dat het makkelijker wordt voor burgers een raadgevend referendum te organiseren en het moeilijker wordt voor de gemeente om het te weigeren. Tevens willen wij de mogelijkheid tot een raadplegend referendum invoeren, waarbij de gemeente zélf kan overgaan tot het houden van een referendum. Nu kan dat namelijk nog niet. Wij zijn altijd een constructieve partij en hebben de afgelopen periode veel in het werk gesteld om dan ook met alternatieven te komen. Op ons initiatief is het gelukt de gehele oppositie achter één alternatieve visie te krijgen. Deze visie is in de kern door GroenLinks opgesteld en vervolgens aangevuld door de overige partijen. Het volledige alternatieve plan is als bijlage verkrijgbaar. In ons plan gaan wij in op de eerdere besluitvorming rond de Poort van Hoorn, we analyseren de onlogische elementen in de visie van het college en formuleren betaalbare alternatieven. Al rond 2009 werd door de vorige raad pas op de plaats gemaakt i.v.m. de financieeleconomische situatie. 12
 12. 12. De drie belangrijkste tekortkomingen in de huidige visie van het college: 1. 2. 3. het gebrek aan cofinancieringsbronnen voor de huidige plannen; het gebrek aan integraliteit in de huidige plannen en de volgorde van de uitvoering, die in onze ogen onverstandig is; en de veranderde werkelijkheid sinds de eerste planvorming die te weinig door het college is meegewogen. Vervolgens geven wij vijf oplossingen: 1. 2. 3. 4. 5. richt primair op de ontwikkelingsmogelijkheden aan de noordzijde van het station in plaats van een tunnelbak, waar de kansen op co-finan iering veel groter zijn. c stel de tunnel uit of blaas hem helemaal af en borg daarmee (mede) de autoluwe binnenstad. creëer een aansprekend stationsgebied aan de zuidzijde. kies voor inbreiden in plaats van uitbreiden. maak de bestaande culturele en economische rondjes af. Oostereiland In het voorjaar van 2013 ging GroenLinks in gesprek met het Museum van de Twintigste Eeuw en het filmhuis Cinema Oostereiland. Dit eiland en het havengebied hebben het potentieel om hét icoon van de stad te worden. Een permanente verbinding tussen het historische Hoorn met haar geschiedenis en erfgoed, en de hedendaagse culturele sector. Het nu al schitterende Oostereiland zou een absolute trekpleister aan het water kunnen worden wanneer het toeristisch-culturele veld en de gemeente hecht samenwerkten. Ons bezoek bleek echter een positieve uitzondering. Het contact tussen de gebruikers van dit unieke cultuureiland en de gemeente Hoorn was de afgelopen periode buitengewoon mager. “Een gemiste kans”, vonden Museum en Cinema. “Er is zoveel meer mogelijk! Maar het veld wordt eenvoudigweg te weinig betrokken bij het beleid en de ideeënvorming. Wat GroenLinks betreft gaan wij daar nu mee beginnen. 13
 13. 13. GROENE RUIMTE Door de bomen het bos weer zien. Het Nederlandse landschap wordt saaier, versnippert en verrommelt. We hebben open groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en recreatieterreinen) nodig om te spelen, te luieren en te sporten. Groen dichtbij huis nodigt kinderen uit tot buiten spelen. En even belangrijk: grote aaneengesloten natuurgebieden zijn van vitaal belang voor een grote verscheidenheid van planten en dieren. GROEN In de toekomst is alle nieuwbouw duurzaam en zijn oudere panden duurzaam gerenoveerd. Het ‘cradle to cradle’ concept geldt daarbij als leidraad: alle materialen en opgewekte energie worden zo veel mogelijk hergebruikt. Dan blijft er weinig afval over. De groene ruimte, in en om Hoorn, is blijvend behouden én versterkt. De natuurwaarde van het groen binnen de bebouwde kom is verbeterd. De aanwezigheid van gevarieerde flora en fauna in onze stad laat dit zien. Ontwikkeling en groen in de openbare ruimte gaan volledig hand in hand. Daarbij is het uitgangspunt niet groei maar kwaliteitsverbetering. GEEL De beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom wordt beter benut. Door op bouwlocaties slimmer en compacter te bouwen (inbreidplannen) realiseren we voorzieningen zonder dat dit meteen ten koste gaat van groen. Hoogbouw moet ook een hoge beeldkwaliteit hebben. De gemeente ontwikkelt samen met partners, zoals woningcorporaties, een omvattend plan ten aanzien van de balans tussen bebouwing, duurzaamheid en de groene ruimte. Wij willen liever duurzame renovatie dan nieuwbouw. De ruimte op bestaande bedrijventerreinen kan veel beter worden benut. We willen een regionale ontwikkelingsvisie, gedragen door alle betrokken (regionale) partijen, voor ruimtelijke ontwikkelingen en het behoud van de groene openbare ruimte. Dan kan veel meer open ruimte behouden blijven voor landbouwgrond, natuur en recreatie/beleving. Groenlinks wil meer en beter groen in de stad. Bangert en Oosterpolder verdient een mooi stadspark. Het Julianapark is en blijft groen. Ook de Schelphoek kan groener, als een natuurlijke verbinding langs de oever van het Markermeer. Gescheiden inzameling leidt verder tot lagere verwerkingskosten en het afval wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Daarom wil GroenLinks het burgers gemakkelijk maken en stimuleren om hun afval te scheiden. Een schone stad en leefomgeving wil ook zeggen: geen hondenpoep en zwerfafval op straat en speelveldjes. 14
 14. 14. ROOD Wat wij willen: • een campagne gericht op particuliere huizenbezitters en ondernemers om het bezit te verduurzamen. • een Zonnekaart ontwikkelen: een plattegrond van alle daken in de stad waardoor zichtbaar is welk dak in aanmerking komt voor zonnepanelen. • het oorspronkelijke groen terugbrengen op de Blauwe Berg: ‘Kleur de Blauwe Berg groen’! We vragen inwoners hierbij naar hun ideeën. • een eetbare stad: Stadslandbouw, ons initiatief in de raad in 2013, krijgt verder vorm. Stads-landbouw biedt zeer veel kansen voor braakliggende terreinen, voor samenwerking, gezond voedsel, onderwijs en plezier! Ook zijn ‘verticale tuinen’ denkbaar. De gemeente geeft het goede voorbeeld en richt de eigen plantsoenen in met eetbaar groen. • een actieprogramma Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad op zetten, samen met de woningcorporaties. • dat Hoorn creatief de wettelijke ruimte gebruikt om de woonsector te stimuleren. De huidige crisis zorgt er voor dat potentiële huizenkopers kritischer kijken naar het aanbod. • dat hergebruik wordt gestimuleerd in nauwe samenwerking met Noppes en andere kringloopwinkels. Er komt een zogenaamd Ecocollege, waar afval wordt omgezet in waardevolle grondstoffen. • dat de gemeente leer-werkplaatsen blijft stimuleren bij recyclingbedrijven. Groene banen dragen bij aan een schone gemeente. • reparatiewinkels in de stad, waar burgers terecht kunnen om met behulp van vakbekwame mensen hun kapotte spullen te leren repareren. • dat giftige onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals ‘Round-up’, per direct worden verboden. 15
 15. 15. DUURZAAM WATERBEHEER Hoorn de stad van het zuiverste water Hoorn is een waterstad aan het Markermeer, een open water van ruim 68.000 hectare. Deze schat aan zoet water moet natuurlijk duurzaam beheerd worden. Zodat mens en dier er kan drinken, spelen, genieten en werken. Nu en in de toekomst. Het Markermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied omdat er diverse soorten flora en fauna leven die bescherming nodig hebben. Zo is het Markermeer onder andere van belang voor de fuut, aalscholver, kuifeend, tafeleend, krooneend en meerkoet. Maar ook de mens kan niet zonder. GROEN Straks heeft Hoorn een optimale waterhuishouding. Regenwater wordt vrijwel overal gebruikt om toiletten door te spoelen en om kleding mee te wassen. Het stadsstrand is een heerlijke plek om te zwemmen en te recreëren. De haven is een bloeiende toeristische trekpleister waar het voor bewoners en bezoekers goed toeven is. GEEL Het Waterplan Hoorn wordt samen met het Hoogheemraadschap nieuw leven ingeblazen. Het plan benadrukt alle aspecten van water, van kwaliteit tot kwantiteit, waterbeheer tot waterbeleving. We willen energiezuinige rioolzuivering, de sanering van rioolwateroverstorten met grond- en regenwater. Afstemming over het water met de buurgemeenten is essentieel; het water stopt immers niet bij de gemeentegrenzen. Een regionaal Waterplan is dan ook noodzakelijk. Waterrecreatie betekent: doorvaart in binnen- en buitengebied. ROOD Wat willen wij? • het Waterplan Hoorn concreet maken en koppelen aan een regionaal water plan. Markermeer en Hoornse Hop verdienen meer aandacht. • het binnenwater verbeteren: de sloten en grachten zijn van belang voor de leefbaarheid in de stad en verhogen de mogelijkheden voor de natuur en recreatie (vaarroutes). • watergebruik omlaag brengen; bewustwording, voorlichting en het gescheiden opvangen van regenwater, zuinige toiletten. • dat het Havenplan, realistisch en uitdagend, wordt uitgevoerd. 16 • dat rioolslib wordt opgewerkt tot fosfaten, meststoffen en biogas.
 16. 16. DIERENWELZIJN Behandel dieren menselijk GROEN Dieren zijn deel van onze samenleving en beschaving. Zij dragen bij aan een kleurrijke en levendige gemeente. Ze verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt voor huisdieren, voor vrij levende dieren en vooral voor dieren die gefokt worden voor de consumptiemarkt. GEEL GroenLinks wil dat het beheer van het gemeentelijke groen moet worden afgestemd op de natuurontwikkeling en op de bescherming van dieren en hun leefgebieden. ROOD Wat wij willen: • een dierenwelzijnsnota met aandacht voor educatie. • een opruimplicht van hondenpoep voor hondenbezitters. Zij moeten een hondenpoepzakje bij zich hebben. Hiervoor zijn meer afvalbakken nodig. • Kinderen leren actief over dierenwelzijn. Scholen, organisaties en particulieren, dierenweides, kinder-/wijkboerderijen werken hieraan mee. • het chippen van huisdieren (honden en katten) stimuleren. Veel huisdieren komen namelijk onnodig in het asiel terecht, omdat de eigenaar niet achter haald kan worden. • dat bestaande bedrijven die dieren produceren en verhandelen, worden opgeroepen meer diervriendelijk te ondernemen. • dieronvriendelijke bedrijven permanent weren uit onze gemeente. • meer nestplekken en broedgelegenheid voor vogels: dichte hagen, nestkasten, zwaluwtorens en toepassing van de vogelvides onder daken. • bijenkorven op (gemeentelijke) daken. Bijenvolken zorgen namelijk voor bestuiving en bevorderen de biodiversiteit. • dat de gemeente zorgt voor voldoende losloopgebieden, te financieren uit de hondenbelasting. 17
 17. 17. • dat de digitale balie van de gemeente meer doet dan alleen doorverwijzen naar het Dierentehuis, Dierenambulance en Dierenbescherming. Op de web pagina komt betere voorlichting over het dierenwelzijnsbeleid; met links naar overige relevante organisaties, zoals de Vogelopvang, kinderboerderijen, MAK Blokweer en IVN. • dat de gemeente een vangnetregeling creëert voor mensen die door om standigheden niet in staat zijn voor hun huisdier te zorgen. Bijvoorbeeld door onverwachte dierenartskosten of de afstandskosten voor het asiel op te nemen in de regeling Bijzondere Bijstand. • dat de gemeente, samen met de regio, het Dierenasiel blijft steunen. Dierenasiel: GroenLinks is bij het Dierenasiel Hoorn op bezoek gegaan. Een belangrijke instelling waar ruim 80 vrijwilligers honderden uren per week de verzorging van dieren uit de hele regio op zich nemen. De gevolgen van de crisis zijn merkbaar, meer moeilijk plaatsbare dieren en hogere kosten door achterstallige verzorging. Al een paar jaar worden de financiële reserves aangesproken om het tekort te dekken. GroenLinks wil dit samen met de regiogemeentes snel oplossen. MAK Blokweer. GroenLinks heeft aan de wieg gestaan van MAK Blokweer en mede daarom dragen wij dit unieke gebied een bijzonder warm hart toe. MAK: Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij in een ecologisch natuurpark met bijzondere natuurwaarden. Blokweer. De roerdomp, de ijsvogel zijn hier te vinden, evenals zeldzame planten zoals de Parnassia. Schapen en geiten grazen er op de weiden en er is een hoogstamboomgaard met Oudhollandse fruitrassen. In 2011 is de natuurspeeltuin gerealiseerd evenals het smulbos met notenbomen, hazelaars en bessensstruiken. En recent is de kloostertuin aangelegd. Kortom een gebied om bijzonder trots op te zijn. Daarnaast verzorgt MAK Blokweer de natuur-en milieueducatie op scholen.Alle activiteiten en het beheer gebeurt door de stichting MAK Blokweer in samenwerking met professionele krachten en vele vrijwilligers. Tijdens onze gesprekken met diverse instellingen, werd het ons duidelijk dat door de gemeentelijke bezuinigingen de financiële positie van instellingen steeds moeilijker wordt. Dit geldt ook voor MAK Blokweer. Wij willen in de volgende raadsperiode hiervoor met oplossingen komen, zodat de toekomst van in dit geval Blokweer gewaarborgd blijft en iedereen kan blijven genieten van deze bijzondere faciliteit in Hoorn. 18
 18. 18. 2 LINKS GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart, middelen en kansen eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven vorm te geven. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen aan de slag kunnen. Wij zien ‘de eigen verantwoordelijkheid’ daarbij niet als startpunt van de discussie (zoals de meeste rechtse partijen), maar als doel van het beleid. Ons sociale en culturele beleid moet mensen zo goed mogelijk in staat stellen zich te ontwikkelen, te participeren en een bijdrage te leveren in en aan de samenleving. Want ónze samenleving is all-inclusive; iedereen doet mee. Alle kinderen verdienen een goede start met hoogwaardige kinderopvang en goed onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. Armoede bestrijden we namelijk met het vergroten van kansen. We doen dat ook met een ruimhartig minimabeleid, maar vooral door sociaal-economische participatie te bevorderen: mensen ondersteunen bij het vinden van werk of een andere maatschappelijke activiteit. Mensen onderaan de sociale ladder mogen niet door vrijwilligers uit hun baan verdreven worden. GroenLinks houdt scherp toezicht op de transities en zal instanties erop aanspreken wanneer zij mensen dreigen uit te sluiten of op straat te zetten. Dit gevaar is de komende vier jaar levensgroot. Op de woningmarkt moet meer betaalbare en duurzame woonruimte beschikbaar komen: er is meer keuze nodig voor jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen. Dat geldt ook voor ouderen die zorg nodig hebben, maar zelfstandig willen blijven wonen. Een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende huisvesting en een veilige woon- en leefomgeving zijn belangrijk. En ook sport en kunst & cultuur horen wat GroenLinks betreft meer dan volwaardig in dat rijtje thuis. Ze verrijken het leven. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen. GroenLinks kijkt bij dat alles verder dan de gemeentegrens. We willen bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. 19
 19. 19. ZORG EN WELZIJN Hoorn, stad met een hart In Zorg & Welzijn zien wij al jaren een toename van de kosten. Een structureel tekort aan vertrouwen in zowel professionals als informele zorgverleners, leidt tot toename aan regeldruk, waardoor de effectiviteit daalt en de kosten extra stijgen. In reactie op deze tendensen proberen veel gemeenten, zoals ook de onze, de kosten te drukken door zelfredzaamheid van mensen te vragen. Daarbij is echter vaak zo weinig aandacht voor wat het vergt om zelfredzaamheid te stimuleren, dat juist op de voorzieningen die daar het meest aan bijdragen wordt bezuinigd. Het resultaat is dat de maatschappelijke kosten uiteindelijk alleen maar stijgen! Ons principe: We laten niemand zonder zorg. Zorg zelf regelen waar het kan. Steun van de overheid waar het moet. Duurzaam kansen vergroten door de inzet van volwassenenonderwijs voor laaggeschoolden. Onderwijs gebruiken om sociale stijging mogelijk te maken: Nederlands, rekenen en computervaardigheden zijn daarbij de basis. Een beroepskwalificatie behalen moet voor elke inwoner van Hoorn mogelijk zijn om steeds weer afglijden te voorkomen. GROEN GroenLinks wil mensen een toekomst bieden met perspectief. We willen dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. De gemeente kan dat stimuleren. Helaas is het vaak op zeer lage leeftijd al te voorspellen wie later op eigen kracht verder komt en wie niet. Patronen waarbij achterstanden van generatie op generatie worden doorgegeven, moeten worden doorbroken. Het sociaal, maatschappelijk en cultureel voorzieningenstelsel wordt zó ingericht dat het de persoonlijke ontwikkelingskansen maximaliseert en niemand tussen wal en schip raakt. Stel je eens voor dat we de decentralisaties van zorgtaken aangrijpen om te komen tot een sluitende zorg & welzijnsketen op buurtniveau. Structurele samenwerking tussen burgers en instanties, gebouwd rondom de mensen waar het om gaat. Een systeem dat uitgaat van vertrouwen in de kundigheid van professionals, dat aanwezigheid (oftewel presentie) bevordert en dat (informele) zorg om hulpbehoevenden heen daadwerkelijk stimuleert en mogelijk maakt. Professionals in zorg, wijkverpleegkunde, welzijnswerk, enz.: zij moeten hun tijd en energie primair kunnen besteden aan ‘er zijn’. Aan aanwezigheid zó dichtbij de mensen uit de doelgroep én de mensen daaromheen, dat deze daadwerkelijk worden gekénd. De gemeente voert een actief voorlichtingsbeleid dat vraaggestuurde zorg bevordert. 20
 20. 20. Het vergt geworteldheid van de instellingen en hun professionals in de buurten en in de stad, waardoor een stabiel en diepliggend netwerk kan ontstaan, dat ook het informele potentieel onder de oppervlakte, structureel weet aan te boren. Bijzondere aandacht is er voor (over)belasting van mantelzorgers door hen voldoende ondersteuning, training en faciliteiten aan te bieden. GEEL Een anoniem systeem van zorg en welzijn vormt het grootste risico voor de effectiviteit van het beleid. Gevaar dat mensen “hun gezicht verliezen”. Dat kan alleen worden voorkomen door langdurige relaties met onze instanties aan te durven gaan, waarbij die geworteldheid als belangrijke norm wordt beschouwd voor kwaliteit. Een inkoop- en aanbestedingscultuur waarbij constant wordt gestuurd op concurrentie tussen aanbieders, werkt daarbij averechts. Het werkt oppervlakkigheid in de hand en bemoeilijkt samenwerking. Door aan de voorkant mínder te sturen op kosten en méér op kwaliteit, kunnen aan de achterkant kosten worden bespaard én de kwaliteit worden bevorderd. We zetten in op integraliteit. Ketenaanpak is hierbij een belangrijk middel, organisaties moeten samenwerken om een optimaal netwerk van op elkaar aansluitende voorzieningen te realiseren. Bij aanbestedingen in het kader van bijv. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat de kwaliteit van de zorg voorop, niet de prijs. GroenLinks is voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of minimumloon zich niet uitgesloten hoeven te voelen en ook hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. Als het dan toch nog misgaat stelt de gemeente zich proactief op; niet pas in actie komen als mensen uit hun huis zijn gezet of diep in de schulden zitten. Dat vraagt om een gerichte benadering waarbij mensen persoonlijk worden ondersteund; maatwerk is het uitgangspunt. 21
 21. 21. ROOD Wat willen wij? • het Persoonsgebonden Budget in onze gemeente behouden. • een pilot starten om de wijkverpleegkundigen en huisartsen weer te laten indiceren. Zo besparen we veel geld. • in elke wijk een buurtnetwerk - niet alleen voor ouderen, maar voor alle doelgroepen. Het Buurtnetwerk in de Kersenboogerd is uniek, een goed voorbeeld. De taak van dit Buurtnetwerk is het signaleren van problemen bij ouderen die tussen wal en schip dreigen te raken, om vervolgens met elkaar af te spreken wie erop af stapt. Het bestaat uit o.a. Intermaris, politie, Buurtzorg, Omring, praktijkbegeleider huisartsenpraktijk, kerken, de Zonnebloem, WMO-consulent, maatschappelijk werk, ouderenwerker. • een concreet plan maken voor vrijkomende vierkante meters in de zorg. Die vrije ruimte ontstaat doordat grootschalige woonvoorzieningen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen kleiner worden door de bezuinigingen op de intramurale zorg. • nauwe betrokkenheid in de Hoornse (buurt)samenleving een leidend criterium maken in gunningen in het zorg- en welzijnsdomein. • uitzoeken hoe en waar wij bureaucratie kunnen verminderen. Hebben we echt het CIZ en het Zorgkantoor nodig? • als als gemeente zo snel mogelijk in overleg met de zorgverzekeraars, in hoeverre we gezamenlijk beleid kunnen maken. • ervoor zorgen dat de instellingen die gekort zijn in 2011, een subsidie ont vangen die wel geïndexeerd is. • dat ambtenaren en raadsleden worden bijgeschoold, hoe decentralisaties werken en hoe je zorg moet organiseren. • dat alle kinderen hun hobby of sport kunnen uitoefenen, bijv. met een sportpas. • een soepele overgangsregeling voor jongeren die nu 16 zijn. Het nieuwe sluitingstijdstip voor de horeca kan de problemen van jongeren en overlast verminderen. 22
 22. 22. KUNST EN CULTUUR Hoorn, stad met een ziel GROEN Hoorn is een stad van kunst en cultuur. Kunst verrast, stimuleert en inspireert; een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve Hoornse samenleving. Van bijzonder cultureel erfgoed, zichtbaar in o.a. de monumentale panden in de binnenstad, tot de hedendaagse ‘Hoornse Welle’ in de popmuziek. Hoorn laat al eeuwen zien dat het een stad is van creativiteit, originaliteit en durf. Deze stad bewijst hoe een bloeiend kunst-en-cultuurklimaat bijdraagt aan een vitale en creatieve samenleving. Het is noodzakelijk dat het bestuur van de stad dit ondersteunt, gebruikt en kansen geeft. De creativiteit uit het verleden zetten we in om onze hedendaagse stad aantrekkelijk en bijzonder te houden, net als de creatieve golf die bestaat op het gebied van kunst, cultuur en organisatie. Een samenleving die kritisch over zichzelf nadenkt om zich te kunnen vernieuwen en veranderen, kan niet zonder kunst die nieuwe perspectieven op de samenleving ontwikkelt. In een gemeente met een sterke culturele sector willen ondernemers graag investeren, dat blijkt uit onderzoeken. Bovendien bestaat de culturele sector ook zélf uit innovatieve en communicatieve ondernemers. Een krachtige wisselwerking tussen deze verschillende ondernemers, de stad en haar bestuur levert deze stad veel moois op. GEEL GroenLinks wil het culturele aanbod in Hoorn versterken. Ook is het belangrijk ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen er aan kunnen blijven deelnemen. Het is juist in deze tijd van financiële en economische crisis belangrijk dat er ingezet wordt op het behoud en versterking van al het moois dat Hoorn op het gebied van kunst en cultuur te bieden heeft. Dit vraagt om een scherp beleid. Al het moois wat onder invloed van de economische recessie verdwijnt, komt dat nog ooit terug? Het gaat niet alleen om het inzetten van geld maar meer om beleid dat stuurt, stimuleert en actief betrokken is bij bestaande ontwikkelingen in de stad. Hoe actiever de gemeente zich positief opstelt t.o.v. jong talent, hoe groter de kans dat de stad in zijn geheel hiervan profiteert. Een hoogstaande afstemming en promotie van het lokale aanbod zorgt voor meer participatie en rendement. We besteden specifieke aandacht aan de geweldige kwaliteitsfestivals in onze stad en de infrastructuur van culturele instellingen. Het is duidelijk dat er in deze tijd minder geld is om deze festivals te ondersteunen, maar des te meer ligt er een taak voor de gemeente om hen op ándere wijze te ondersteunen. Veel festivals worden georganiseerd door vrijwilligers. Dat is een wankele basis voor de lange termijn. Door bijvoorbeeld alle festivals te adopteren en zo onderlinge samenwerking te stimuleren kan de gemeente samen met hen op zoek naar een manier om deze festivals voor de stad te behouden. 23
 23. 23. De gemeente moet een belangrijke partner zijn in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, ook hier is praktische hulp vaak beter dan ‘alleen maar’ subsidiëren. Het samenbrengen van bedrijven en kunstenaars, het ontwikkelen van nieuwe netwerken en het op zoek gaan naar nieuwe culturele investeerders, dat moet de gemeente doen. Een verbinding tussen de culturele sector, het bedrijfsleven en het bestuur kan onze stad een krachtige impuls geven op velerlei gebieden. Tenslotte wil GroenLinks de komende periode graag actiever inzetten op de synergie tussen de culturele sector, het bedrijfsleven en het bestuur. Het is onze overtuiging dat een verbinding tussen deze sectoren onze stad een krachtige impuls kan geven op velerlei gebieden. Een ontwikkeling die zich dubbel en dwars zal terugbetalen. Als het waar is dat gemeenten met een rijker cultureel leven sneller uit de recessie klimmen dan staat juist de gemeente Hoorn aan het begin van een nieuwe gouden periode. ROOD Concrete voorstellen: • Aansturen op het nieuwe Centrum voor de kunsten. Leren van de fouten die gemaakt zijn in andere steden op dit gebied en zorgen dit centrum vanuit een gezonde financiële en organisatorische basis van start kan gaan. In dit proces zal Manifesto losgekoppeld moeten worden van Netwerk. • Wij willen dat de gemeente plaatselijke festivals adopteert, dus duurzaam in het promotiebeleid van Hoorn opneemt. • Cultuurambtenaren moeten meer naar buiten zijn gericht en verbindend op treden. Beoordeling van voorstellen wordt aan de Cultuurcommissie overge laten. • Cultureel Erfgoed moet ook beleefd en behouden worden; Oud-Hoorn wordt bij dit beleid actief betrokken. Een Erfgoednota zal dit beleid moeten formuleren. • • 24 Instellen van een Kunstraad, een commissie van deskundigen, ambtenaren en politici die de verdeling van de Kunst- en Cultuurgelden op zich neemt, dit naar Amsterdams voorbeeld. Het is belangrijk dat jonge, beginnende kunstenaars worden gefaciliteerd met goedkope atelierruimte, eventueel in tijdelijke gebouwen of pop-up shops. We gaan dus o.a. lege winkel- en kantoorpanden gebruiken voor huis vesting van jong talent en ondernemers.
 24. 24. • Hoorn stelt een cultuurmakelaar aan; iemand die zorgt voor meer samen werking tussen kunstinstellingen en andere culturele initiatieven. Hij/zij jaagt aan, brengt onverwachte verbindingen en samenwerkingsprojecten tot stand en kan kunstenaars helpen hun plannen uit te voeren. Deze kunst makelaar kan ook een verdere bijdrage leveren aan de stadspromotie, bijvoorbeeld door de huidige Hoornse Welle’ op het gebied van popmuziek in te zetten voor dit doel. • Wij willen meer community art, waarbij kunst, commercie en burgers zijn betrokken om de leefbaarheid van wijken te vergroten (zoals het project Verkassen in Bangert Oosterpolder). • Het toekomstige Repaircafé brengt kunstenaars en burgers samen in het bieden van nieuwe kansen aan mensen en spullen. • We gaan de 1% regeling creatiever benutten: ook grote uitgaven binnen de Poort van Hoorn leveren 1% van het budget voor kunst en cultuur. • Hoornse Energie voor een Energieker Hoorn! Initiëren nieuwe netwerken van ondernemers, beleidsmakers en het ‘creatieve veld’, dit om meer gebruik te maken van plaatselijke kennis en creativiteit voor beleids-ontwikkeling en-uitvoering. 25
 25. 25. SPORT EN RECREATIE Hoorn, een gezonde stad Sporten en recreëren is leuk, gezond en biedt ontspanning voor jong en oud. Daarnaast heeft het ook andere voordelen. Zo stimuleert het sociale contacten, zeker als mensen zich als vrijwilliger voor een vereniging inzetten. Sport en recreatie zijn bovendien gezond, voor lichaam en geest. GROEN GroenLinks wil een sportieve levensstijl bevorderen door iedereen de mogelijkheid te geven om te gaan sporten. Omdat de meeste mensen zelf de weg naar commerciële sportaanbieders of reguliere sportverenigingen kunnen vinden, willen wij vooral de sportdeelname stimuleren van groepen die weinig aan sport doen. De gemeente kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, in nauwe samenwerking met de sportverenigingen. Daarnaast nodigt een groene openbare ruimte mensen uit tot actief (sportief) en recreatief gebruik. Dus ook in dit opzicht is behouden en versterken van de openbare groene ruimte essentieel. GEEL Op de middellange termijn neemt GroenLinks duidelijk stelling voor het in stand houden van het huidige sportvoorzieningenniveau. Sterker nog, wij zijn voorstander van uitbreiding. Ieder mens moet kunnen genieten van zijn vrije tijd. Recreëren in de buitenlucht draagt bij aan ontspanning, de beleving van de omgeving en zet vaak aan tot beweging. De openbare ruimte dient hiervoor te beschikken over voldoende voorzieningen zoals veilige fiets- en wandelpaden, strandjes, skeelerroutes en bewegwijzerde hardlooprondjes van verschillende afstanden. In de openbare ruimte moeten voldoende bankjes en afvalbakken aanwezig zijn. Niet alleen Hoorn, ook de regio West-Friesland is het waard om de vrije tijd door te brengen. Regionale samenwerking blijft hierbij essentieel. ROOD Wat wij willen: • voldoende openbare sport- en speelplekken voor kinderen en jongeren van àlle leeftijden. In elke (kindrijke) wijk een (trap)veldje en schoolpleinen worden natuurspeelplaatsen, ingericht met natuurlijke elementen zoals bomen en zand. Schoolpleinen worden zodoende onderdeel van de openbare buitenspeelruimte. • ook voldoende sportgelegenheid voor ouderen en mensen met een beperking. • sport- en recreatievoorzieningen in de openbare ruimte voor volwassenen, bijvoorbeeld sporttoestellen, rollerskate- en hindernisbanen, jeu de boules veldjes en veilige barbequeplekken. 26
 26. 26. • scholen laten signaleren of kinderen in achterstandsituaties en kinderen met overgewicht ook meedoen met sporten. • de deelname van allochtone jongeren – vooral meisjes - aan sportverenigin gen extra stimuleren door hierover afspraken met sportverenigingen te maken: sportpas. • dat het sportopbouwwer, samen met scholen en sportverenigingen, sport aanbieden als naschoolse activiteit. • de voorzieningen voor wandelaars, fietsers, skeelers en watersporters verbe teren en uitbreiden, met speciale aandacht voor recreëren langs de dijk. ONDERWIJS EN JEUGDBELEID Hoorn, stad met een toekomst Kinderen en jongeren zijn de toekomst. Onderwijs legt de fundamenten voor onze toekomst. We willen onderwijs dat voor iedereen optimale kansen biedt zich breed en maximaal te ontplooien, ongeacht sociale en economische achtergrond. Kinderen en jongeren moeten verder zorgeloos kunnen opgroeien: in een goede sfeer thuis, met voldoende (ruimte voor) sport-, speel- en recreatievoorzieningen in de buurt. We willen ze hiertoe alle ruimte geven, ze serieus nemen, naar ze luisteren en steun bieden, maar ook grenzen stellen. GROEN We willen een brede, integrale visie op onderwijs en ontplooiing. Hierin speelt niet alleen onderwijs een rol, maar ook welzijnswerk, kinderopvang, zorg, cultuur, sport en recreatie. ‘It takes a village to raise a child’. Kinderen, jongeren en hun ouders staan centraal en dus niet de (uitvoerende) organisaties. De vraag is niet meer ‘wat organisaties kunnen doen voor kinderen/jongeren’, maar: wat hebben kinderen/jongeren nodig. Goede samenwerking tussen organisaties uit deze verschillende domeinen, maakt het mogelijk voor professionals om zich weer meer te richten op hun eigen kerntaken. Maatwerk leveren voor ieder individueel kind. Ouders, leraren en overige organisatie leveren sámen een bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van een kind! 27
 27. 27. Uiteraard is het voor de ontwikkelingskansen van kinderen ook van groot belang dat de demografische opbouw in scholen een goede afspiegeling van de samenleving vormt. Wij steunen de in 2013 vastgestelde Kadernota Jeugdbeleid, op hoofdlijnen. GEEL Wij juichen de Brede School en de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) toe. Verschillende gemeenten in ons land kunnen hierbij als voorbeeld dienen, zoals Zaanstad, Almere en Tilburg. De belangrijkste Hoornse koepelorganisaties op het gebied van onderwijs, welzijn en kinderopvang hebben de afgelopen jaren serieus werk gemaakt van Brede Schoolontwikkeling. GroenLinks heeft dat gestimuleerd en bij herhaling een bepalende rol gespeeld in het debat en de visieontwikkeling. Gemeente Hoorn loopt achter op dit onderwerp. Wat ons betreft lopen we deze achterstand de komende periode in. GroenLinks wil af van de controlecultuur, ook bij passend onderwijs. De professional, docent en begeleider, moet weer leading worden. Alle tijd en energie die momenteel wordt besteed aan het invullen van formulieren, gaat wat ons betreft weer naar de kinderen. Minder controles en toetsing, minder management; meer aandacht, meer vertrouwen. Meer kwaliteit. Wij zijn er van overtuigd dat jongeren prima in staat zijn mee te denken over datgene wat zij nodig hebben. De gemeente moet hen uitdagen zich in te zetten voor de samenleving en de eigen buurt. GroenLinks geeft ze meer verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten er voldoende stimulerende voorzieningen komen om jongeren aan een baan te helpen of hen te stimuleren een opleiding te (blijven) volgen. Een samenhangend jeugdbeleid (inclusief zorg) tot 23 jaar (de zogenaamde ‘startkwalificatieleeftijd’) is van groot belang. Eén van de zogenoemde decentralisaties werkt toe naar het opheffen van de scheiding tussen jeugdzorg en jeugdbeleid. GroenLinks onderschrijft dit. Een logisch gevolg is dat de verantwoordelijkheid voor beide beleidsvelden bij de lokale overheid komt te liggen, daar waar de jeugd opgroeit en zich ontwikkelt; bij de gemeente dus. Hierop zal de gemeentelijke organisatie voorbereid moeten zijn. We willen een volledig aanbod op de ‘onderwijsladder’ van laag tot hoog. Temeer om talent voor de regio te behouden door onderwijsaanbod en werkgelegenheid op hoger niveau. Niet alle leerlingen zullen binnen het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen: voor hen blijft het speciaal onderwijs. 28
 28. 28. ROOD Wat willen wij? • Hoorn positioneren als de onderwijsstad in en voor de regio. • een volledig onderwijsaanbod van hoog tot laag waarbij de gemeente de samenwerking bevordert. • stelling nemen tegen de controlecultuur in het onderwijs. • een Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs op basis van de Brede Schoolvisie. • het jongerenloket terugbrengen, uitgebreid met zorg en schuldhulpverlening. Het jongerenloket was een goed voorbeeld van laagdrempelige dienstverlening. • een ’denktank’ oprichten met jongeren van verschillende scholen en achter gronden. Deze gaat zich buigen over de vraag hoe de gemeente haar jongeren beleid het beste kan inrichten. • minder schooluitval. • actief inzetten voor het binnenhalen van een HBO-instelling met een duur- zaamheidsopleiding. • een onderzoek hoe de ‘unique selling points’ van Hoorn gerelateerd kunnen worden aan onderwijsprogramma’s en –instellingen. • lege klaslokalen gebruiken voor organisaties voor welzijn, cultuur of kinderopvang. • De overstap van voorschoolse educatie naar basisschool en voortgezet onderwijs moet soepel verlopen, bijv. door invoering van een leerlingvolgsys- teem, van ‘kinderopvang naar basisschool’. • Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden actief aangepakt. Samen met de leerling zoekt Hoorn naar oplossingen. • een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente stimuleren, aansluitend bij het onderwijs. • van iedere school een ‘vreedzame school’ maken: kinderen leren conflicten tolerant en vreedzaam op te lossen. Pesten wordt niet getolereerd. Op alle scholen in Hoorn wordt pesten actief en consequent bestreden. 29
 29. 29. WONEN EN WIJKEN Hoorn, stad met alles in de buurt De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk is niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook het contact tussen de bewoners. GroenLinks wil dat Hoorn een economisch en sociaal levendige gemeente blijft. Er dient dan ook een beleid gevoerd te worden dat specifiek is gericht op de lokale en regionale woningmarkt. Hiervoor is flexibiliteit, lef en meer keuze op de woningmarkt nodig. GROEN Iedere wijk heeft een kloppend hart waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Op strategische plaatsen in de stad, gericht op wijk of buurt, moeten daarvoor multifunctionele ontmoetingsplaatsen worden gecreëerd. We denken hierbij aan centra voor Jeugd en Gezin, wijkcentra, brede scholen, enzovoort. Binnen deze ontmoetingsplaatsen kunnen mensen met al hun vragen terecht, of het nu gaat om zaken aangaande het openbaar bestuur, zorg, onderwijs, opvoeding, duurzaamheid, culturele activiteiten, enzovoort. GroenLinks wil dat het woningaanbod in de gemeente Hoorn gedifferentieerd blijft, zodat er voldoende keuze is voor verschillende doelgroepen. Daarnaast draagt dit bij aan de leefbaarheid in de wijk. We willen de kansen die nieuwbouw, herstructurering en inrichting van multifunctionele gebouwen daarbij bieden ten volle benutten en de mogelijkheden van de bestaande woningen gebruiken. GEEL Wij willen dus investeren in algemene voorzieningen, ontmoetingsplekken en ontplooiingsmogelijkheden. Het volledige gemeentelijk beleid wordt wijkgericht. Binnen de wijk ontstaan sluitende netwerken waarbinnen alle benodigde voorzieningen vertegenwoordigd zijn, ook voor senioren. Dit levert ook een grote meerwaarde op bij de invoering van de decentralisaties. Wijkbewoners worden actief betrokken bij dit proces. Op termijn wordt de functie van wijkmanager in het leven geroepen. Deze wijkmanager gaat als regisseur de juiste mensen en organisaties samenbrengen. 30 Ook kan hier het levensloopbestendig (ver)bouwen aan bijdragen. Een levensloopbestendige woning is zodanig ingericht dat iedereen er kan wonen. De woning is geschikt voor (jong)volwassenen, al dan niet met een gezin, maar is straks (bredere deuropeningen, geen drempels, enz.) ook klaar voor gebruik door inwoners met eventuele beperkingen en senioren. GroenLinks wil structurele leegstand van panden voorkomen. Dit kan door multifunctioneel beleid te stimuleren, bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen geschikt maken voor woonruimte of voor een andere tijdelijke invulling.
 30. 30. ROOD Dit gaan wij doen: • Wijkplannen opstellen samen met bewoners, ondernemers en betrokken organisaties: concrete actiepunten op zogenoemde ‘wijkkaarten’. • GroenLinks onderzoekt wat ‘ontmoeten’ betekent voor de wijkbewoners en bekijkt in hoeverre de gemeente hierbij een rol kan spelen. • De nieuwe lokale woonvisie moet concreet resultaat opleveren. Wij zien hier scherp op toe. • 2014 is het jaar van de groene kinderopvang, een initiatief van “Groen Ce ment”: Groen en buitenspelen dienen een blijvende plek te krijgen in kinderopvang en in alle wijken. • Nieuwe woonvormen, eventueel eerst toegepast als pilot. Denk aan leven sloopbestendig bouwen en Domotica (naast fysieke mogelijkheden ook welzijn als belangrijke woonvoorwaarde, eten thuisbezorgd bijvoorbeeld). • GroenLinks wil dat wijkplannen tweejaarlijks worden geactualiseerd en omgezet in wijkcontracten voor twee jaar; zo kunnen nieuwe ideeën van bewoners serieus worden genomen. • GroenLinks vindt ontmoetingsplaatsen in wijken en buurten belangrijk, zoals wijkwoonkamers, wijksteunpunten en wijkservicepunten voor seni ioren. Waar een wijkcentrum hieraan geen invulling kan geven, of niet centraal bereikbaar ligt voor wijkbewoners, zoeken we alternatieve (multi functionele) locaties, bijv. bij een winkelcentrum of een kerk. • Preventieve diensten, huisbezoeken en inzet van vrijwilligers voorkomen dat dure zorg voor senioren nodig is. • De Overleggen Leefbaarheid worden voortgezet als platform waar burers geactiveerd worden om bij te dragen aan hun wijk. Voorbeelden uit andere steden gaan wij uitproberen (bijv. bijmijindebuurt.nl). • GroenLinks vindt dat inwoners meer en eerder bij de ontwikkeling en be- sluitvorming van plannen moeten worden betrokken en geïnformeerd. Vooral wanneer die een groot financieel risico vormen. Het wijkoverleg is hiervoor een goed platform, maar ook andere middelen om mensen te be- reiken moeten worden benut, zoals sociale media. • GL wil dat duurzame energie per wijk (de zogenoemde postcoderoos) wordt georganiseerd: samenwerking, besparing, uitdaging. 31
 31. 31. • De wijken zijn broedplaatsen voor stadslandbouw; hier werken mensen met allerlei achtergronden samen om een leefbare wijk te scheppen. • Ook ouderen met hun wijsheid en levenservaring bieden een groot poten tieel aan vrijwilligers. • Klimaatstraten helpen mensen bewust te maken en versterken samenwerken Intermaris In gesprek met de driekoppige directie van woningcorporatie Intermaris is het GroenLinks Hoorn duidelijk geworden dat veel mogelijk is op gebied van comfortabel, energiezuinig wonen tegen realistische woonlasten. Zolang de (lokale) overheid, de woningcorporaties én de inwoners intensief samenwerken! Aangezien de regio West-Friesland te maken krijgt met krimp (minder inwoners), is het nóg belangrijker om (huur)woningen betaalbaar te maken (en te houden). Hierbij is het noodzakelijk om in te zetten op verduurzaming van de bestaande bouw en een woonlastenbenadering: het koppelen van woonlasten en energielasten. Nu is dit wettelijk nog niet mogelijk. Met pilots kan wel al veel toegepast worden, de techniek is er. Hier is initiatief en lef voor nodig. Ondanks dat dit op landelijk niveau niet veel zal uitmaken is dit wat GroenLinks Hoorn betreft dé manier om onze inwoners te laten zien wat er mogelijk is. En dat met alle voordelen die daarbij horen op gebied van wooncomfort, samenwerking (participatie) en, niet te vergeten, het sterk verminderen van onze energievraag. Onderwerpen waar GroenLinks Hoorn zich sterk voor maakt: Betaalbaarheid van de (huur)woningen, het aanbod comfortabele, mooie, energiezuinige (bestaande) woningen drastisch vergroten, en dit alles in goede samenspraak met de inwoners. 32
 32. 32. VEILIGHEID Veiligheid door tijdigheid. Presentie. Problemen oplossen voordat ze ontstaan. Iedereen, jong en oud, moet zich veilig voelen in Hoorn. De lokale overheid moet zich merkbaar inzetten voor een veilige woon- en leefomgeving. GroenLinks verzet zich tegen een eenzijdige nadruk op repressie; we willen meer aandacht voor het voorkomen van ellende. Hoorn kan alleen een open gemeente zijn als het er veilig is. De veiligheid op straat en de leefbaarheid van de buurt is gebaat bij daadkrachtig optreden tegen criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving, worden weggepest of mishandeld. Straffen kan dus hard nodig zijn, maar voor GroenLinks is dat nooit het hele verhaal. Beter is het voorkómen van criminaliteit; daar willen we veel meer aandacht voor. Wat GroenLinks betreft zijn we daar ook met zijn allen verantwoordelijk voor. Bewoners kunnen helpen een veilige sfeer te maken en te behouden; samen met politie en toezichthouders die weten wat er speelt en ingrijpen waar het misgaat. Veiligheid betekent ook dat de overheid eerlijk en betrouwbaar met je omgaat. Dat je privacy gewaarborgd is en blijft. Dat jouw overheid er voor je is als dat nodig is. Op een basis van wederzijds respect en natuurlijk met een eigen verantwoordelijkheid. Voorkom brand en installeer rookmelders, maak het dieven moeilijk om in te breken door goede sloten en meld verdachte situaties. GROEN GroenLinks is altijd voorstander geweest van een nadruk op preventie en niet op repressie, omdat wij problemen liever voorkomen dan genezen. Echter, ook bij preventie vormen de ‘problemen’ nog steeds het uitgangspunt in het politieke denken. GroenLinks Hoorn ziet er meer in om niet de potentiële problemen van mensen te benadrukken maar hun mogelijkheden. Uitgangspunt is niet het voorkomen van problemen, maar het bevorderen van ontwikkelingskansen. In de sociale wetenschap bestaat hiervoor een term, namelijk ‘presentie’, oftewel ‘aanwezigheid’. We moeten de samenleving zo inrichten dat mensen zich daarin optimaal kunnen bewegen en ontwikkelen. Mensen worden in hun waarde gelaten en hun potentieel staat centraal. Presentie komt dus nog vóór preventie. 33
 33. 33. GEEL GroenLinks wil vooral ons sociale voorzieningenstelsel verbeteren. Als het dan tóch mis dreigt te gaan met mensen, proberen wij dit te voorkomen. Pas als dat ook niet (heeft ge)werkt, kan worden overgegaan tot repressie. Ook bij repressie blijft het uitgangspunt ontwikkeling. De Hoornse aanpak met betrekking tot ‘recidive’ (terugvalgedrag) is een landelijk positief en succesvol voorbeeld. Wij geloven dan ook niet in het straffen om het straffen. Eén draaideurcrimineel op de goede weg helpen scheelt een half miljoen euro! ‘Mensen in hun waarde laten’ betekent ook dat wij de privacy van het individu alleen schenden wanneer het echt niet anders kan. Privacy en persoonlijke integriteit zijn voor GroenLinks ononderhandelbare begrippen. De tendens om ‘de’ openbare orde en veiligheid, stelselmatig boven de rechten van het individu te stellen, is wat GroenLinks betreft gevaarlijk. Je kunt een rechtstaat niet beschermen door te tornen aan haar fundamenten. Dit betekent dat we zeer terughoudend staan tegenover zaken als preventief fouilleren, cameratoezicht in de publieke ruimte, samenscholingsverboden, enzovoort. ROOD Op het gebied van veiligheid willen wij: • Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners, politie, instellingen, bedrijven en gemeente worden onveilige punten gesignaleerd en oplossingen gezocht. Door veiligheid een opdracht van ons allemaal te maken, zijn we effectiever. Verantwoordelijkheden worden daarbij duidelijk verdeeld en mensen zijn aanspreekbaar op hun afspraken: “veiligheid maak je met z’n allen”. • GroenLinks wil nog meer buurttoezicht en initiatieven als burgernet. • Regionaal wordt voorlichting gegeven op scholen over de gevaren van alcohol en drugs; ex-verslaafden werken hieraan mee. • Het concept ‘presentie’ houden wij op de agenda o.a. door een brede maatschappelijke conferentie daarover te organiseren. • • 34 Hoorn doet het goed! Uit onderzoek is gebleken dat het beleid van de ge meente Hoorn ten aanzien van het voorkomen van recidive (terugvalgedrag) succesvol is. Slechts een paar procent van de cliënten valt terug in slecht gedrag. Dit beleid willen wij voortzetten. Wij willen een transparante keten op het gebied van softdrugs: productie onder gemeentelijk toezicht, dus gereguleerd en gecontroleerd; hierdoor ver- minderen overlast en criminaliteit en is er controle op de kwaliteit (gezond heid). Soft drugs zijn een realiteit. De nieuwe regeling biedt hiervoor kansen.
 34. 34. 3 HOORN WERK EN ECONOMIE Hoorn, de bruisende stad GROEN Groene economie: stimuleer ondernemerschap, innovatie én duurzaamheid Hoorn is een stad die verbonden wil zijn met de wereld. De armste landen worden het meest getroffen door de gevolgen van economische recessie en de klimaatcrisis. Zolang er niets verandert aan de bestaande wereldorde is dit helaas een terugkerend gegeven. Om dit patroon te doorbreken is een fundamentele herverdeling van kennis, macht en middelen nodig en een eerlijke internationale handel. Hier ligt een belangrijke taak voor nationale regeringen, de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Maar ook gemeenten vormen hierbij een onmisbare schakel: op lokaal niveau kan iedereen bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. De gemeente kan dat zelf doen én haar inwoners daartoe aanmoedigen. GroenLinks Hoorn staat voor Groene Economie. Wij streven steeds naar een duurzame en vitale ontwikkeling van de economie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid, ook op de lange termijn. De economische dynamiek wordt er primair bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Zaken die daarbij meespelen zijn: de beschikbare ruimte, de ligging en bereikbaarheid, de beroepsbevolking en arbeidsmarkt, de woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen. Tijden van economische crisis zijn tijden waarin dingen niet vanzelf gaan en kansen uit onverwachte hoek komen. We kunnen onze stad en samenleving alleen in beweging krijgen en houden door samen te werken. Overheid, bedrijfsleven, vastgoed en burgers. Ze maken allemaal onderdeel uit van dezelfde samenleving en hebben allemaal belang bij duurzame economische stabiliteit en vooruitgang. GroenLinks wil dat overheid, bedrijfsleven, vastgoed en burgers gezámenlijk optrekken voor onze mooie stad, samenleving en economie. Daarbij hoort overleggen, samenwerken, duidelijke afspraken maken en commitment. Te vaak kijken overheid, markt en burgerij elkaar afwachtend aan, in de hoop dat de ander zijn probleem komt oplossen. Dat moet anders en dat kan beter. Wij staan in die context voor toekomstgericht en duurzaam, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij aandacht wordt besteed aan duurzame, verantwoorde en eerlijke ontwikkelingen. People, planet én profit dus. Elke investering die álle drie deze componenten in zich draagt, kwalificeert als duurzaam. Mensen, middelen en het milieu zijn alle drie nodig om een duurzame toekomst op te kunnen bouwen. 35
 35. 35. GEEL Werkgelegenheid in de regio is meer dan ooit een speerpunt. Die komt er niet zomaar. Wij willen snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte en - locaties, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Samen met ondernemers en pandenbezitters, overleggen we hoe we elkaar kunnen versterken en gezamenlijk onze doelen beter bereikbaar kunnen maken. Draagvlak is nodig voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De gemeente gaat voor haar eigen organisatie volledig aan de MVOcriteria voldoen. De (boven)regionale regie op bedrijfslocaties wordt uitgebreid. Bestaande kantoor- en bedrijventerreinen worden duurzaam gemaakt in materiaal- en energiegebruik. Deze principes zijn de norm voor eventuele nieuwe terreinen in de toekomst. Voor ons is duurzaamheid en creativiteit de sleutel naar werk in een bruisende stad. Er zijn in Hoorn veel goede voorbeelden met evenementen zoals de stadsfeesten en initiatieven zoals de Creatieve Broedplaatsen Hoorn. Het Oostereiland is een succesvol, levendig en bruisend eiland geworden en binnen het project Duurzaam Zwaag werken bewoners samen aan het verduurzamen van de huizen. GroenLinks wil een verrassende, bruisende, veilige en gevarieerde binnenstad. Mensen moeten de kans krijgen om weer te integreren in de samenleving via werk. Jongeren moeten stageplekken krijgen bij bedrijven in de buurt. De gemeente bemiddelt hierbij. Niemand is gebaat met sociale ghetto’s. Het Koplopersteam doet goed werk in de Kersenboogerd. Zo kan het dus ook: mensen in hun kracht zetten! ROOD Stimuleer ondernemerschap en innovatie • De gemeente koopt alle producten en diensten 100% duurzaam en sociaal verantwoord in. • Gemeentelijke gelden worden uitsluitend nog duurzaam belegd. • Een goede MVO-score wordt beloond met lagere OZB-belasting. • De gemeente roept een prijs in het leven voor het beste MVO-initiatief van het jaar. • Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt tegen het licht gehouden met behulp van de MVO-criteria. 36
 36. 36. • Geen flexibilisering aan de onderkant van de arbeidsmarkt waar onzeker heid kwetsbaarheid betekent. • GroenLinks wil invoering van de Hoornse Daalder, een eigen munt die binnen de regio als betaalmiddel fungeert en waarvan vooral de culturele, duurzame en sociale sectoren profiteren. Zo kan vrijwilligerswerk koop kracht opleveren voor deze sectoren. • Wij willen een Expertcentrum (laten) ontwikkelen voor duurzaam bouwen en wonen, een broedplaats. • De wijkeconomie is wezenlijk: daar horen nieuwe initiatieven thuis zoals stadslandbouw, kleine ateliers voor kunstenaars, sociale werkplaatsen of een cultuurcafé. • Het industrieterrein Zevenhuis zal naar verwachting nauwelijks nieuwe bedrijven trekken en is dus overbodig. Wij willen dat dit terrein wordt gebruikt voor twee nieuwe ontwikkelingen. Een zonnepanelenpark voor zonne-energie van 10-15 hectares . Bovendien willen we veel ruimte re serveren voor de Biovalley, grond voor de groeiende behoefte aan biologische landbouw. Dit levert werk en een voorsprong voor Hoornse ondernemers. • In de binnenstad is er plek voor een grote “Ideeëngalerie”, waar meerdere kleine winkels onder 1 dak zitten en de collectie kan worden bekeken via moderne media als QR codes. Een soort Covent Garden in Londen. In de Grote Kerk of de Noorderkerk?? • GroenLinks is voor revitalisering van centrum De Huesmolen met behoud van de huidige aangesloten wijkvoorzieningen. • De KantHoornnota biedt kansen: meer werk dichtbij huis en het bestrijden van leegstand met (tijdelijke) woonruimte en ateliers. • Op de zaterdagmarkten wordt een grote plek gereserveerd voor een Groen markt. • Op pleinen, bijvoorbeeld rondom de Grote Kerk, worden markten gehouden, vergelijkbaar met de Noordermarkt in Amsterdam: levendig, creatief, gezellig en met duurzame producten. • Een boulevard of blue dreams biedt een schat aan mogelijkheden: een aantrekkelijke cultuurroute verbindt het Oostereiland en het Park. Een prijs vraag zou daartoe een eerste stap zijn. • Er komt een repair café, waar kunstenaars en vrijwilligers helpen om producten een tweede leven te geven. 37
 37. 37. • Ondernemerschap begint bij het inzien van kansen en lef om met ideeën aan de slag te gaan. Samen met het bedrijfsleven en scholen worden nieuwe mogelijkheden onderzocht tijdens verrassende ‘out of the box’-evenement en, voor een frisse blik en een ‘open mind’: de stad als baarmoeder van een innovatieve economie met een nieuw elan, zoals in De Zwijger in Amster dam plaatsvindt. Jong ondernemerstalent en kunstenaars ontmoeten elkaar en daar spat innovatie en plezier vanaf! • We onderzoeken de mogelijkheden om van de Veemarkt een fascinerende en artistieke avenue naar de binnenstad te maken, met de Noorderkerk daarin als een uitdagende trekkersfunctie. Dit sluit aan bij onze alternatieve visie op de ‘Poort van Hoorn’. DIVERSITEIT EN EMANCIPATIE Hoorn, de tolerante stad GROEN GroenLinks staat voor een open en pluriforme samenleving, waarin iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie hij of zij wíl zijn. De vrijheid van meningsuiting is daarbij niet onderhandelbaar; de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing evenmin. Daarom pakken we discriminatie aan in onze gemeente en zetten we ons in voor meer verdraagzaamheid. Het is onaanvaardbaar wanneer mensen uit hun buurt worden weggepest. Het uitgangspunt moet zijn, dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft: niet omgekeerd. Door afspraken te maken met woningcorporaties kan de gemeente de veiligheid van de huurders vergroten. Hoorn is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 38 GroenLinks is in de basis tegen iedere vorm van doelgroepenbeleid, omdat het uitgangspunt van beleid de problemen moeten zijn en niet de (kenmerken van) de groep. Dat laatste wekt bovendien stigmatisering in de hand. Echter, om de gelijkheid van kansen te bevorderen en sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan, kan het soms zinnig zijn om de etnisch-culturele achtergrond van mensen in ogenschouw te nemen. Dit heeft de gemeente Hoorn de afgelopen periode bijvoorbeeld gedaan door personen uit bepaalde gemeenschappen in te schakelen bij het benaderen van cliënten uit diezelfde gemeenschap, omdat dergelijke contactpersonen de codes en gewoonten van hun cliënten wellicht
 38. 38. GEEL Ons uitgangspunt is: iedereen moet kansen krijgen. Als mensen problemen hebben (financieel moeilijk rondkomen, problemen op school, taalachterstanden, etc.), belemmert dat hen in het vervullen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een open, vrije samenleving. Het bestrijden van sociaaleconomische en educatieve achterstanden ten einde kansen te vergroten, is voor ons dan ook prioriteit nummer één. Emancipatie is niet iets dat wordt bereikt door het te benaderen als een opzichzelfstaand verschijnsel. Het valt of staat bij goed en toegankelijk onderwijs, passend werk en een verstandig woningbouwbeleid. Op deze thema’s zijn wij in voorgaande hoofdstukken uitgebreid ingegaan. Etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in cijfers met betrekking tot achterstanden en problemen. Echter, het behoren tot een etnische en/of culturele gemeenschap op zich, is niet de oorzaak van die problemen, zo is inmiddels in tal van wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. GroenLinks pleit er dan ook voor om ‘mensen met problemen’ als doelgroep van het beleid te beschouwen en dus niet bijvoorbeeld ‘Moslims’ of ‘Antillianen’. De doelstelling moet namelijk zijn álle mensen met achterstanden te helpen, opdat zij beter in staat worden gesteld te participeren in de maatschappij. Door de focus te leggen op de problemen en achterstanden zélf, vestigen we de aandacht alleen op diegenen die het nodig hebben en voorkomen we dat anderen nodeloos gestigmatiseerd worden. Het is een kerntaak van de overheid om negatieve sentimenten in de maatschappij tegen te gaan. De manier waarop zij haar eigen beleid inricht, kan daarop van doorslaggevende invloed zijn. ROOD • Hoorn stelt zich verwelkomend en ruimhartig op richting vluchtelingen in de vorm van begeleiding, scholing, integratie en huisvesting. • Hoorn initieert programma´s tegen pesten zoals `Over de streep´. • Regelmatig wordt een “Forum van de Vrije Geest” gehouden waar thema’s als tolerantie, vrijheid en acceptatie van anders-zijn aan de orde komen. Zulke debatten zien we nu in Felix Meritis, de Rode Hoed en de Balie in Amsterdam. Daar is veel van te leren! • De gemeente maakt (samen met onderwijs) actief werk van de emancipatie van vrouwen en homo’s, transgenders en andere minderheden, ook bij zorginstellingen en verzorgingshuizen. 39
 39. 39. STAD EN LAND Over Hoorn in de regio Hoorn staat als stad niet op zichzelf. Onze voorzieningen zijn belangrijk voor de buurtgemeenten; tegelijk kan Hoorn ook niet zonder de voorzieningen in de regio. Het landschap is belangrijk voor het produceren van (duurzaam) voedsel dichtbij huis en biedt recreatiemogelijkheden in onze mooie, maar volgebouwde stad. Vanuit de landelijke overheid komen er veel (wettelijke) taken op de gemeente af waardoor samenwerking onvermijdelijk is. Elke gemeente moet (wettelijk) dezelfde taken kunnen uitvoeren, maar niet elke gemeente kan alles zelf. Waar dat efficiënter is, moet samenwerking met andere gemeentes worden gezocht. In de regio Westfriesland gebeurt dit al intensief. Samenwerking maakt afgewogen keuzes mogelijk op het gebied van landschapsbeheer, milieu, ruimtelijke ordening en bescherming van het regionaal erfgoed in West-Friesland. Los van de schaal en/ of het takenpakket van de gemeente moet de uitvoering dicht bij inwoners worden georganiseerd. Het gaat om de menselijke maat. De buurt, wijk of het dorp is een gemeenschap. Hierbinnen is een sociale structuur aanwezig, die in belangrijke mate bijdraagt aan de levensvreugde. De gemeente daarentegen is slechts een bestuurlijke structuur. Ook bij samenwerking tussen gemeenten blijft de gemeenteraad verantwoordelijk voor de resultaten; zij is hier op aanspreekbaar! In de samenwerkingsverbanden (verbonden partijen) ontbreekt vaak bij de raad het overzicht, niemand lijkt direct aanspreekbaar en verantwoordelijk voor het geheel. GroenLinks eist bij elke samenwerkingsvorm duidelijke afspraken over hoe de raad kan sturen en hoe de verantwoording wordt geregeld. De democratische controleerbaarheid van beleid gaat voor álles. 40
 40. 40. 4 DUURZAME FINANCIËN Duurzaam investeren en financieren De crisis is voorlopig nog niet voorbij en, als de economie weer aantrekt, wordt het steeds duidelijker dat er fundamenteel anders gewerkt, ontwikkeld en geïnvesteerd moet worden. De oplossingen van gisteren werken niet meer. De aandacht verschuift van ‘onbeperkt aanbod’ naar maatwerk en vraaggerichte ontwikkelingen. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, ook op financieel gebied. Keuzes voor groene banen, duurzaam geproduceerd voedsel en durven investeren in nieuwe ontwikkelingen. Concreet willen wij: • De tunnel legt een langdurige en (te) zware last op de gemeente en levert geen structurele banen op. Ander beleid -cultureel, sociaal of duurzaam- wordt daardoor veel moeilijker financierbaar. Wat ons betreft had de tunnel gestopt moeten worden. GroenLinks wil dat de bouw van de tunnel en Car basiusweg alsnog wordt gestopt. • Bij de aanbesteding van de tunnel wordt de boeteclausule bij niet overgaan tot uitvoering zo laag mogelijk gehouden. Boetes dienen betaald te worden, indien dat onontkoombaar blijkt. • De gemeente hanteert instrumenten, zoals de reclamebelasting, om de freeriders (wel profiteren maar niet meebetalen) toch mee te laten betalen. De reclamebelasting moet anders (gedifferentieerd) worden. Wij willen collectieve regelingen om evenementen te kunnen organiseren die heel Hoorn ten goede komen. • Het Duurzaamheidsfonds wordt uitsluitend benut voor duurzame investeringen. • Er vindt een financiële compensatie plaats via de initiatiefnemer wanneer groen (en met name bomen) moet wijken. Dit komt ten goede aan (nieuw) groen in de stad. Daar waar de gemeente zelf initiatiefnemer is, zorgt een Groenfonds voor het vervangen en onderhouden van het groen. • Toeristen betalen via de toeristenbelasting mee aan de voorzieningen die voor hen zijn gerealiseerd. We bekijken de mogelijkheden om deze gelden ook specifiek ten goede te laten komen voor ontwikkelingen en evenementen in de stad die op hun beurt weer extra bezoekers aantrekken. • De tarieven worden bij voorkeur trendmatig verhoogd. • De gemeente zet zich in als tussenpersoon (“makelaar’) zodat burgers gebruik kunnen maken van het landelijke Energieakkoord. 41
 41. 41. • We ontwikkelen, samen met belangrijke instellingen en organisaties in de stad, projecten waarbij geëxperimenteerd wordt met investeringen in duurzaamheid. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gefinancierd uit de lagere energielasten die voortvloeien vanuit die investeringen. Lager energiever bruik levert lagere kosten op, deze besparingen kunnen weer ingezet worden voor duurzaamheid. Zo investeer je zonder extra middelen (inverdienen). • Bij private gebiedsontwikkelingen en projecten worden publieks voorzieningen, zoals de infrastructuur en de openbare, groene ruimte, meegefinancierd. • Er wordt meer ingezet op het verkrijgen van subsidies vanuit de EU, het Rijk of de provincie. Een gemeentelijke of regionale subsidiecoördinator adviseert niet alleen de gemeente, maar ook bedrijven en particulieren over subsidiemogelijkheden. Specifiek gericht op de bezuinigingen hanteren wij de volgende uitgangspunten: • De gemeente benut in principe alleen de rijksbijdrage en/of normbedragen voor taken die zij uitvoert. Hiervan wijken wij alleen af wanneer belangrijke groepen burgers in de knel dreigen te komen. Hoorn kan dan compenseren. • Boventrendmatige verhoging van tarieven mag, indien dit nodig is om ons voorzieningenniveau in stand te houden. • Voorzieningen en/of diensten waar de regio sterk van profiteert, moeten evenredig worden meebetaald door de belanghebbende gemeenten. • Maatschappelijke instellingen worden gestimuleerd om samen te werken, of te fuseren, om de dienstverlening op peil te houden en overlap te voorkomen.Versnippering leidt tot onnodige kosten. • Kwetsbare groepen in de samenleving worden zo veel mogelijk ontzien. 42
 42. 42. KANDIDATEN HOORN Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 1 Samir Bashara 2 Jacqueline Amesz 3 Jos Kamminga 4 Christine Ravenhorst 5 Willem Kukler 6 Roy Drommel 7 Anna Ligthart 8 Patricia Kusters 9 Ron Rote 10 Wouter Hakhoff 11 Hanneke Verkleij 12. Marlies Ettema 13. Harry Bakker 14. Iris Jeurissen 15. Marijke van Bakel 16. Kees Geljon 17. Jack Jeurissen 18. Rob Dumas 19. Erik Harperink 20. Yvonne de Glas 21. Lykle de Graaf 22. Els van Kampen 23. Cihan Tasdelen 24. Aly Voortman 25. Petra Knibbe 26. Wil Eiting 27. Jelly Drijfhout 28. Peter Manshanden 43
 43. 43. BIJLAGE: VERGELIJK COALITIE- EN OPPOSITIEPLAN POORT VAN HOORN Voordelen initiatiefvoorstel Financiering Kost €20M, inclusief aanpalende kosten zoals grondsanering, beheer en voorbereiding. Het voorstel laat daarmee financiële ruimte voor toekomstige planonderdelen. Cofinanciering is goed mogelijk. Kwaliteit binnenstad Bevordert de autoluwe binnenstad door bezoekend autoverkeer te geleiden naar een goede parkeervoorziening direct buiten het centrum. Via Keern en doorgetrokken Maelsonstraat. Autoluwte is zowel economisch als voor de leefbaarheid zeer wenselijk. Bereikbaarheid (binnen)stad Verplaatsing van het busstation en bouw parkeergarage naar / aan de noordzijde heeft een grote directe meerwaarde voor de stad. Zuidzijde station en Veemarkt liggen open voor een échte Poort van Hoorn: een smaakmakende entree naar een bereikbare autoluwe, historische binnenstad. Het is goed mogelijk dat de voorzieningen aan de noordzijde de tunnelbak overbodig maken. In elk geval is de urgentie eraf. De tunnel maakt overige planonderdelen zeker niet overbodig. Dat maakt het buitengewoon onlogisch er toch mee te beginnen. 44
 44. 44. Nadelen collegevoorstel Financiering Kost €35M exclusief aanpalende kosten zoals grondsanering, beheer en voorbereiding, exclusief de fietstunnels én exclusief rente. Inclusief deze aanpalende kosten praten we over minimaal €59M. Zonder een aantal nog niet begrote planonderdelen (door trekken Maelsonstraat, permanente parkeergarages en verplaatsing busstation) is dit voorstel in feite onzinnig. Cofinanciering is vrijwel uitgesloten. Kwaliteit binnenstad Geleidt bezoekend autoverkeer de binnenstad in, zonder het vervolgens op te vangen in goede parkeergarages. Alleen een tijdelijke garage aan de noordzijde. Echter, het Keern gaat dicht, de Maelsonstraat wordt nog niet doorgetrokken en een garage ten noorden van het station ligt volstrekt uit de richting voor verkeer dat door de tunnel is gekomen. Bereikbaarheid (binnen)stad De tunnel heeft, geïsoleerd van overige planonderdelen, vrijwel geen meerwaarde. Zonder verbeterde parkeervoorzieningen aan de rand van het centrum, wordt het probleem slechts verplaatst. Na aanleg van de tunnel komt er een derde verkeersstroom bij op de provinciale weg die druk geeft op de turborotonde. Het is zeer de vraag of die rotonde dat nog aankan. 45
 45. 45. Colofon: Tekst en redactie: GroenLinks Hoorn Ron Rote Samir Bashara Roy Drommel Rob Dumas Patricia Kusters met speciale dank aan: Paul Luiken Sabina Posthumus Vormgeving en foto’s: Roy Drommel Druk: BudgetCopy Center op Biotop recycled papier 46
 46. 46. CONTACT: EMAIL HOORN@GROENLINKS.NL WWW HOORN.GROENLINKS.NL facebook GROENLINKS-HOORN twitter @GLHOORN 48

×