Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implikasi kepelbagaian sosial budaya guru ppp

284 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Implikasi kepelbagaian sosial budaya guru ppp

  1. 1. KUMPULAN 1 Lee Kok Zhic Lee Ling Sze Lee Meng Chu
  2. 2. Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya KurikulumGuru Murid Sekolah Tersirat
  3. 3. IMPLIKASINYA KEPADA GURU Bangsa – mengajar tanpa membezakan bangsa murid Bahasa – penggunaan bahasa yang standard Jantina – merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid, tanpa mengira jantina.
  4. 4.  Kelas sosial – mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid.Kelas sosial– perbezaan cara hidup / pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama– terdapat 5 k.s iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bawahan, pekerja dan bawah- Mewujudkan pergaulan bebas , dapat berinteraksi sesama
  5. 5.  Kepercayaan – merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid ,tidak menyentuh sensitif agama Menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap, tingkah laku yang sesuai. Membantu murid memahami kekuatan dan kelemahan diri. Membantu murid dalam memilih kerjaya.
  6. 6.  Menolong murid membentuk konsep kendiri positif Memberitunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik Membiasakan diri datang awal ke bilik darjah
  7. 7.  Menepati masa Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran Menghormati murid,bersikap adil Sentiasa meninkatkan diri dalam profesion keguruan.

×