Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim

4,520 views

Published on


AUX - Accessibility UX
Rotem's presentation - UXI Live 2016

Published in: Design
 • Login to see the comments

UX for blind and visually impaired - Rotem Binheim

 1. 1. ‫להיות‬‫ולא‬‫להיראות‬ ‫על‬‫תהליך‬‫אפיון‬‫למשתמשים‬‫עיוורים‬ ‫רותם‬‫בינהיים‬ KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 2. 2. Joseph Friedman 1937
 3. 3. Pellegrino Turri 1801
 4. 4. Alexander Graham Bell
 5. 5. ‫מיליארד‬‫בעולם‬ ‫אנשים‬1.36‫בישראל‬ ‫רק‬ ‫מיליון‬
 6. 6. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 7. 7. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 8. 8. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 9. 9. KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 10. 10. ‫כ‬-‫ו‬-‫ל‬-‫נ‬-‫ו‬ KRS©2016|Rotem@krs-web.co.il
 11. 11. ‫המשתמשים‬ ‫מי‬?
 12. 12. ‫עיוורון‬: ‫חלקו‬ ‫או‬ ‫ראייה‬ ‫כושר‬ ‫היעדר‬ ‫של‬ ‫מצב‬, ‫ממום‬ ‫כתוצאה‬,‫חבלה‬ ‫או‬ ‫מחלה‬. ‫לתיקון‬ ‫ניתן‬ ‫אינו‬ ‫עיוורון‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מגע‬ ‫עדשות‬ ‫או‬ ‫משקפיים‬ ‫באמצעות‬.
 13. 13. ‫מרכז‬ ‫כתמי‬-‫גילי‬ ‫מקולרי‬AMD
 14. 14. ‫גלילי‬–‫היקפית‬ ‫ראיה‬ ‫חוסר‬
 15. 15. ‫ירודה‬ ‫ראיה‬
 16. 16. ‫בראיה‬ ‫כתמים‬-‫סוכרת‬
 17. 17. ‫העין‬ ‫רקמת‬ ‫אטימות‬-Cataracts
 18. 18. ‫מוחלט‬ ‫עיוורון‬
 19. 19. ‫באינטרנט‬ ‫גולשים‬ ‫עיוורים‬ ‫איך‬?
 20. 20. ‫המגע‬ ‫במחוות‬ ‫שינויים‬–‫מגע‬ ‫מכפיל‬
 21. 21. ‫הזה‬ ‫הידע‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬?
 22. 22. ‫דרישות‬ ‫או‬ ‫חוק‬ ‫לקוח‬ ‫קהל‬ ‫היעד‬ ‫שלבי‬ ‫האפיון‬ ‫מסכים‬‫בדיקות‬ ‫מסכים‬‫בדיקות‬ ‫אותנו‬ ‫תופס‬ ‫זה‬ ‫איפה‬?
 23. 23. ‫העיפרון‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬...
 24. 24. ‫שלי‬ ‫לבית‬ ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬...
 25. 25. ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫בודקים‬-‫משתמשים‬ ‫מבדקי‬
 26. 26. •‫המשתתפים‬ ‫מאפייני‬ ‫קביעת‬ •‫משתתפים‬ ‫גיוס‬ •‫לבדיקה‬ ‫היערכות‬ •‫בבדיקה‬ ‫התנהלות‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫בודקים‬-‫משתמשים‬ ‫מבדקי‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 27. 27. ‫המשתתף‬ ‫מאפייני‬ ‫קביעת‬
 28. 28. •‫תלוי‬ •‫מינימום‬5‫שימוש‬ ‫מאפייני‬ ‫קבוצת‬ ‫לכל‬ ‫משתתפים‬ •‫המפתח‬-‫המסייעות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫הבדל‬ ‫המשתתף‬ ‫מאפייני‬ ‫קביעת‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 29. 29. ‫לתחומים‬ ‫המגבלויות‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫תמהרו‬ ‫אל‬
 30. 30. •‫המגבלה‬ ‫עם‬ ‫נולד‬?‫צעיר‬ ‫בגיל‬ ‫שהתפתחה‬ ‫או‬/‫מבוגר‬? ‫למשתתפים‬ ‫מקדימות‬ ‫שאלות‬ •‫זמנית‬ ‫המגבלה‬/‫קבועה‬/‫הדרגתית‬? •‫משתמש‬ ‫מסייעות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫באילו‬? *‫אחת‬ ‫ממגבלה‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫אחד‬ ‫לאדם‬! rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 31. 31. ‫משתתפים‬ ‫גיוס‬
 32. 32. ‫משתתפים‬ ‫גיוס‬ •‫נגישות‬ ‫על‬ ‫דגש‬–‫השתתפות‬ ‫מעודד‬ •‫נגישות‬ ‫ארגוני‬ •‫עבודה‬ ‫מקומות‬ •‫ומועדונים‬ ‫מחלקות‬ •‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ •‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 33. 33. ‫מקום‬ ‫כשבוחרים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫מה‬?
 34. 34. ‫מקום‬ ‫כשבוחרים‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫מה‬? •‫ניידות‬–‫תחבורה‬ ‫זמינות‬,‫הסעות‬,‫מותאמת‬ ‫חנייה‬ •‫פיזית‬ ‫נגישות‬–‫מעלית‬,‫רמפות‬,‫מרחק‬ •‫מלווים‬ •‫תאורה‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 35. 35. ‫לבדיקה‬ ‫היערכות‬–‫כתובים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬
 36. 36. ‫לבדיקה‬ ‫היערכות‬–‫כתובים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬ •‫גדולות‬ ‫אותיות‬ •‫חלופי‬ ‫קונטרסט‬ •‫פתוח‬ ‫אלקטרוני‬ ‫פורמט‬ •‫ברייל‬ ‫כתב‬ •‫פשוטה‬ ‫שפה‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 37. 37. ‫אישיות‬ ‫העדפות‬
 38. 38. ‫בבדיקה‬ ‫התנהלות‬
 39. 39. ‫בבדיקה‬ ‫התנהלות‬ •‫ליווי‬ ‫הציעו‬ •‫ספרו‬-‫בחדר‬ ‫ומי‬ ‫מה‬ •‫דברים‬ ‫תזיזו‬ ‫ואל‬ ‫ממכשולים‬ ‫המנעו‬ •‫בבדיקה‬ ‫התקדמות‬ ‫אפשרו‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147
 40. 40. •‫משמישות‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫נגישות‬ •‫באנשים‬ ‫מדובר‬ ‫הכל‬ ‫לפני‬–‫אותם‬ ‫להכיר‬ ‫צאו‬ •‫מגבלויות‬ ‫בבדיקות‬ ‫שלבו‬–‫לספר‬ ‫תשכחו‬ ‫אל‬! •‫שלכם‬ ‫בידיים‬ ‫ההתנעה‬ rotem@krs-web.co.il | 050.2444.147

×