ระเบียบคลัง1 3

748 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระเบียบคลัง1 3

 1. 1. กฏระเบียบ<br />ผู้ประกอบธุรกิจ<br />“ โรจนภัทร ”<br />
 2. 2. การสมัคร<br />1.กรอกข้อมูล ในใบสมัครของบริษัท พร้อมแนบเอกสาร<br />-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน<br /><ul><li> สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ( ที่มีเลขบัญชี 10 หลัก )</li></ul>2. ผู้สมัคร ต้องมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป<br />3. กรณีสามี-ภรรยา ให้สมัครและใช้รหัสสมาชิกร่วมกัน<br />4. กรณีต่างชาติให้ใช้หนังสือรับรองการเดินทาง <br />หรือใบต่างด้าว แนบเป็นหลักฐาน<br />
 3. 3. การจำหน่ายสินค้า<br />1. การจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ต้องมีการประกันความพึงพอใจ <br />และรับคืนได้ภายใน 7 วัน โดยต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้ผู้บริโภค<br />2. นำสินค้าส่งคืนบริษัท ฯ จะได้รับเงินคืนภายใน 15 วัน<br />โดยหักค่าดำเนินการและผลประโยชน์ที่จ่ายไปแล้ว<br />3. การเข้าไปติดต่อนำเสนอขายสินค้า ต้องแสดงบัตรสมาชิก <br />เพื่อขออนุญาตและต้องไม่รบกวนให้เกิดความรำคาญ<br />4. ให้บริการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ<br />ลูกค้า<br />
 4. 4. การโอนสิทธิ<br />1. บริษัท ฯ จะอนุมัติ ให้โอนสมาชิกภาพให้ผู้ที่ระบุไว้ใน<br /> ใบสมัครหรือญาติพี่น้องเท่านั้น<br />2. กรณีเสียชีวิต บริษัท ฯ จะโอนมรดกธุรกิจให้ทายาท <br />หรือผู้ที่ระบุชื่อไว้ในใบสมัคร<br />3. ผู้รับโอนสิทธิ จะต้องอยู่ในตำแหน่งธุรกิจของผู้โอนเท่านั้น<br />4. ผู้โอนสิทธิ ไม่มีสิทธิสมัครใหม่ ในสายงานอื่น<br />
 5. 5. การเลิกธุรกิจ<br />1.หากบริษัท ฯ เลิกธุรกิจ สมาชิกสามารถคืนสินค้า / อุปกรณ์ส่งเสริม<br />การขายได้ภายใน 30 วัน<br />2.บริษัท ฯ จะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งคืน <br />โดยมีสิทธิหักค่าดำเนินการ หรือหนี้สินตาม ม.23 พรบ.ขายตรง 2545<br />3. “ สมาชิก ”ลาออก ไม่มีสิทธิสมัครใหม่ ภายใน 6 เดือน<br />4. ตำแหน่งระดับ“ เงิน ” “ ทอง ” และ “ มรกต ” ลาออก ไม่มีสิทธิ<br /> สมัครใหม่ภายใน 1 ปี<br />5. ตำแหน่ง ระดับ “ เพชร ” ขึ้นไป ลาออก ไม่มีสิทธิ เข้าร่วมธุรกิจตลอดไป<br />
 6. 6. ความผิดอันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ<br />1. ชักชวนให้สมัคร / ซื้อสินค้า จำนวนมาก เพื่อหวังประโยชน์ทางธุรกิจ <br />โดยมิใช่ความต้องการที่แท้จริงในการบริโภคสินค้า<br />2. สื่อ หรือ พูด แผนรายได้ คุณภาพสินค้า เกินจริง<br />3. ขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่บริษัท ฯ กำหนด<br />4. วางขายตามห้าง – ร้าน – สถานที่ ที่จงใจจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค <br />โดยไม่หวังผลในการดำเนินตามรูปแบบของธุรกิจ โรจภัทร <br />
 7. 7. 5. ชักชวนสมาชิกเข้าร่วมธุรกิจ โดยที่ไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแล<br />6. พยายามชักชวนสมาชิกให้เปลี่ยนสายงาน<br />7. มีพฤติกรรมแย่งสายงานคนอื่นมาเป็นสายงานของตนเอง<br />8. กล่าวให้ร้ายเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชีพเครือข่ายขายตรงหรือบริษัทฯ<br />9. มีพฤติกรรมจงใจหลอกให้สมาชิกทำการมอบอำนาจ เพื่อให้บริษัทฯ <br />โอนค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีของตนเองแทน และสัญญาว่าจะนำ<br />คอมมิชชั่นมามอบให้สมาชิกตามเวลาที่ตกลงกัน แต่ล่วงเลยเวลาอัน<br /> สมควร ส่งผลเสียแก่สมาชิกและบริษัทฯ<br />
 8. 8. 10. แก้ไขข้อมูล ในใบสมัครของสมาชิก เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องค่า<br /> คอมมิชชั่น หรือการขึ้นตำแหน่งของตนเอง<br />11. แนะนำหรือชักชวนสมาชิกในบริษัทให้เป็นสมาชิกของบริษัทขายตรง<br />อื่น ๆ โดยเข้ามาแนะนำหรือชักชวนถึงที่ในสำนักงานใหญ่ของบริษัท <br />หรือที่ทำการคลังสินค้าของบริษัทในต่างจังหวัด<br />12. มีพฤติกรรมสร้างความแตกแยก โดยยุยงส่งเสริม กล่าวให้ร้ายต่อ <br />บุคคลหรือบริษัท ทำให้สมาชิกหรือบริษัทได้รับความเสียหาย<br />13. นำชื่อหรือสัญญลักษณ์ทางการค้าของสินค้าหรือบริษัทไปแสวงหา<br />ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง โดยไม่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์ <br />อักษร จากทางบริษัท ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย<br />
 9. 9. 14. อาศัยเครือข่ายสมาชิก ขายผลิตภัณฑ์อื่น<br />15. กักตุน หรือ ยุยงให้ผู้อื่น กักตุนสินค้า<br />16. ละเมิดสิทธิ เครื่องหมายการค้า และผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ฯ<br />17. ฝ่าฝืนกฏระเบียบ – ข้อบังคับของบริษัท ฯ<br />18. ทำความเสียหายต่อองค์กร – บริษัท ฯ – ผลิตภัณฑ์ – ธุรกิจ<br />19. บิดเบือนข้อมูล บริษัท ฯ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ<br />20. ให้ข้อมูล ไม่ตรงกับความเป็นจริง<br />
 10. 10. มาตรการลงโทษ<br /><ul><li> ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
 11. 11. งดจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน
 12. 12. เพิกถอนสมาชิกภาพ</li></li></ul><li>
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. ผังการขยายงาน<br />สำนักงานใหญ่<br />สาขา /คลังจังหวัด<br />คลังอำเภอ<br />คลังอำเภอ<br />คลังเคลื่อนที่<br />คลังเคลื่อนที่<br />คลังเคลื่อนที่<br />คลังเคลื่อนที่<br />1. การควบคุม / ดูแล เป็นไปตามผังงานบริการ<br />2. ผ่านการพิจารณาคัดกรองจากบริษัท ฯ<br />3. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด<br />4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเพิกถอน หากมีการทำผิดระเบียบ / กฏเกณฑ์<br />
 19. 19. คลังเคลื่อนที่ ( MOBILE )<br /> - มีหน้าที่เบิกจ่ายให้บริการ สมาชิกทุกสายงาน<br /> - ไม่สามารถ KEY ON LINE ได้<br /> - ให้ส่งผ่าน คลัง / สาขา ที่อยู่ใกล้ที่สุด<br /> - กรณีอยู่ต่างพื้นที่ อาจส่งงานผ่านคลัง ณ พื้นที่นั้น ๆ ได้<br />
 20. 20. คลัง / สาขา<br /> - มีหน้าที่เบิกจ่ายให้บริการ สมาชิกทุกสายงาน<br /> - จัดประชุม OPP ให้กับทุกสายงาน เป็นประจำทุกรอบสัปดาห์<br /> - มีสิทธิในการ KEY ON LINE ได้<br /> - กรณีที่มี MOBILEส่งงานผ่านห้าจ่ายค่าแจงรหัสได้เลย<br />สาขา<br /> - ควบคุม / ดูแล / จัดมาตรฐาน / พัฒนา คลังตามมาตรฐานของ<br /> บริษัท ฯ<br /> - เป็นที่จัดประชุม คลังอำเภอในพื้นที่<br />
 21. 21. ผลประโยชน์ ของคลังเคลื่อนที่<br />MOBILE<br />(40)<br />MOBILE<br />ยอด / วัน 6 รหัส<br />ยอด / สัปดาห์ ( X6) 36 รหัส<br />ยอด / เดือน ( X4) 144 รหัส<br />L<br />L<br />L<br />L<br />L<br />ค่าแจง / เดือน ( X40) 5,760 บาท<br />รวมยอดรับ 5,760.- บาท / เดือน<br />
 22. 22. ผลประโยชน์ ของคลังอำเภอ<br />CENTER<br />(70)<br />CENTER<br />ยอด / วัน 18 รหัส<br />ยอด / สัปดาห์ ( X6 ) 108 รหัส<br />ยอด / เดือน ( X4 ) 432 รหัส<br />ค่าแจง / เดือน ( X70 ) 30,240 บาท<br />M<br />M<br />M<br />M<br />M<br />MOBILE<br />ยอด / เดือน 144 รหัส<br />L<br />L<br />ยอดทั้งหมด ( X5 ) 720 รหัส<br />L<br />L<br />L<br />ค่าคีย์ออนไลน์ ( X30) 21,600 บาท<br />รวมยอดรับ 51,840.- บาท / เดือน<br />
 23. 23. ผลประโยชน์ ของสาขา<br />BRANCH<br />(90)<br />ยอด / วัน 30 รหัส<br />BRANCH<br />ยอด / สัปดาห์ ( X6 ) 180 รหัส<br />ยอด / เดือน ( X4 ) 720 รหัส<br />C<br />C<br />C<br />C<br />C<br />ค่าแจง / เดือน ( X90 ) 64,800 บาท<br />ยอด / เดือน 432 รหัส <br />CENTER<br />ยอดทั้งหมด ( X5 ) 2,160 รหัส<br />M<br />M<br />ค่าบริหาร (X 20 )43,200 บาท<br />M<br />M<br />M<br />ยอด / เดือน 144 รหัส<br />MOBILE<br />ยอดทั้งหมด ( X5 ) 720 รหัส<br />L<br />L<br />L<br />L<br />L<br />ค่าคีย์ออนไลน์ ( X5 0) 36,000 บาท<br />รวมยอดรับ 144,000.- บาท / เดือน<br />
 24. 24. ข้อกำหนดในการขอจัดตั้ง<br />“ คลังอำเภอ ”<br />
 25. 25. 1. สถานที่เป็นอาคารพาณิชย์ 1 - 2 คูหา <br />2. มีส่วนต้อนรับ พร้อมโต๊ะ - เก้าอี้ รับรองสมาชิก 30 ที่ขึ้นไป<br />3. มีคอมพิวเตอร์ เพื่อสำหรับให้สมาชิกตรวจเช็คสายงาน<br />1 - 2 ชุดขึ้นไป<br />4. จัดมุม กาแฟ – เครื่องดื่มสำหรับสมาชิก 30 ที่ขึ้นไป<br />5. จัดมุมเพื่อให้บริการ เบิก - จ่าย สินค้าที่เหมาะสม<br />6. มีมุมจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม เพียงพอ<br />7. มีห้องน้ำ – ห้องสุขา ที่สะอาด – เพียงพอ<br />
 26. 26. 8. มีมุมล้างภาชนะ ถ้วยชาม สะดวก<br />9. มีมุมโชว์ สินค้า<br />10. มีบอร์ดประกาศ สำหรับสมาชิก<br />11. แสงสว่างเพียงพอ<br />12. อุณหภูมิเหมาะสม / อากาศถ่ายเทได้ดี<br />13. เสียงรอบข้างไม่รบกวน<br />14. มีที่จอดรถสะดวก<br />
 27. 27. 15 . จัดห้องประชุมมาตรฐานสำหรับ 30 ที่นั่งขึ้นไป<br /> - เครื่องฉาย ( LCD PROJECTER )<br /> - คอมพิวเตอร์ ( POWER POINT )<br /> - จอ-ฉาก รับภาพฉาย<br /> -ชุดเครื่องเสียง<br />16. รับผิดชอบจัดผู้บรรยายประจำเอง<br />17. จัดประชุมอย่างน้อย 1 รอบ / สัปดาห์<br />
 28. 28. 18. มีพนักงานประจำสำนักงาน ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี <br />อย่างน้อย 1 คน<br />19. เปิดทำการ เป็นเวลาที่แน่นอน ( 10.00 – 19.00 น. )<br />20. ติดป้ายบริษัทหน้าร้านชัดเจน<br />21. คลังรับผิดชอบภาษีป้าย – ภาษีโรงเรือนเอง<br />22. ต้องไม่ทำธุรกิจอื่นๆ ซ้ำซ้อน<br />23. ผู้จัดการ / พนักงาน คลังต้องผ่านการอบรมก่อนเปิดบริการ<br />24. คลังต้องคีย์ข้อมูลเองเท่านั้น<br />
 29. 29. 25. มีระยะทดลองการปฏิบัติงาน 3 เดือน <br />เมื่อผ่านจะมีใบสำคัญแต่งตั้ง<br />26. คลังต้องรับผิดชอบค่าโอนเงินเข้าบริษัทฯ เองทั้งหมด<br />27. คลังอำเภอมีสิทธิในการเสนอเพื่อแต่งตั้งโมบายในพื้นที่ / อำเภอ ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยขยายงาน<br />โดยคลัง ต้องบริหาร / จัดการในเรื่องค่าตอบแทน <br />และให้บริการอื่น ๆ กับโมบาย<br />
 30. 30. 28. คลังอำเภอมีสิทธิแนะนำคลังอำเภออื่นในจังหวัดเดียวกัน <br />เป็นการสร้างฐานเพื่อขึ้นเป็น “ คลังจังหวัด ”<br />พร้อมรับ ผลประโยชน์โดยรวมในโอกาสต่อไป<br />29. คลังอำเภอ มีสิทธิขอจัดประชุมจากส่วนกลาง <br />โดยต้องเป็นเจ้าภาพบริหาร / จัดการประชุมเอง<br />30. ข้อกำหนดอื่น ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป<br />
 31. 31. ตัวอย่าง<br />มาตรฐาน คลัง / สาขา<br />
 32. 32. ติดป้ายบริษัทฯ หน้าร้านชัดเจน<br />มีที่จอดรถสะดวก<br />สถานที่เป็นอาคารพาณิชย์ 1-2 คูหา<br />
 33. 33. ส่วนต้อนรับ<br />มีพนักงานประจำ<br />โต๊ะ-เก้าอี้ รับรองสมาชิก 25 ที่นั่งขึ้นไป <br />
 34. 34. จุดเบิก-จ่ายสินค้าที่เหมาะสม<br />ประชาสัมพันธ์ - ลงทะเบียน<br />จัดมุมกาแฟ – น้ำดื่ม พอเพียง<br />มีคอมพิวเตอร์ให้สมาชิกเช็คสายงาน<br />
 35. 35. เครื่องสำนักงานพร้อม<br />จุดให้บริการสมาชิก<br />บอร์ดประชาสัมพันธ์<br />ข่าวสาร<br />มุมเก็บสินค้าที่เหมาะสมเพียงพอ<br />ตู้จัดแสดงสินค้า<br />
 36. 36. ห้องประชุมมาตรฐาน 25 ที่นั่งขึ้นไป<br />ห้องทำงานผู้บริหาร<br />ห้องประชุมสำหรับผู้นำ<br />บันไดขึ้นห้องประชุม<br />
 37. 37. สุขาหญิง<br />สุขาชาย<br />จัดมุมซักล้างภาชนะที่สะอาด<br />ห้องน้ำ / ห้องสุขา<br />ที่สะอาดเพียงพอ<br />
 38. 38.
 39. 39. คลังจังหวัด<br />1. ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นคลังอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน<br />2. เสนอแต่งตั้งคลังอำเภออื่น ไม่น้อยกว่า 2 อำเภอ<br />3. เป็นที่ยอมรับของคลังอำเภอในจังหวัดเดียวกัน<br />4. ต้องมีความสามารถในการนิเทศก์ หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับ<br />คลังอำเภอ<br />5. มียอดแจงรหัสไม่น้อยกว่า 64,000 บาท 3 เดือนติดต่อกัน<br /> ก่อนขอแต่งตั้ง <br />6. การพิจารณาให้ถือมติของคณะกรรมการบริหารเป็นที่สุด<br />
 40. 40. อาจารย์ ธนัท ศุภพลทองโชติ<br />โทร. 086-8881910<br />

×