Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razvoj in utrjevanje članstva 2011

540 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Razvoj in utrjevanje članstva 2011

 1. 1. Seminar PETS in SETS UTRJEVANJE IN RAZVOJ ČLANSTVAPETS/SETS 19. 3. 2011 DGE Otmar Zorn
 2. 2. USPEŠNOST ROTARY KLUBA JE ODVISNA OD PREDSEDNIKA.PETS/SETS 19. 3. 2011 2 DGE Otmar Zorn
 3. 3. PRIPADNOST ROTARY INTERNATIONAL Smo člani RI, ki delujemo v različnih klubih po svetu.PETS/SETS 19. 3. 2011 3 DGE Otmar Zorn
 4. 4. Kaj pomeni biti član RI? Spoštovani vrednoteprijateljstvo, korektnost, demokratičnost, visoka etična načela, strpnost, držanje obljubSprejemati in izpolnjevati dolžnostiudeležba na sestankih, 4 vprašanja, spoštovati cilje RIBiti ažuren pri plačilih članarine, večerja→Ali večerjamo na račun humanitarnih sredstev?Biti povezan z drugimi člani - širiti in utrjevati prijateljske vezi z obiski klubov in dogodkov - odzivati se na klice , e-maile rotarijskih prijateljev - sodelovati preko meja SlovenijeBiti ELITApo vrednotah, uspešnosti, vedenju, oblačenju, etiki, dobrodelnosti, tolerantnosti, prijateljstvuPETS/SETS 19. 3. 2011 4 DGE Otmar Zorn
 5. 5. Članov, ki  NE spoštujejo vrednot,  NE držijo obljub,  NE plačujejo redno,  NE prihajajo na sestanke,  NISO etični in moralni med rotarijci NE potrebujemo.PETS/SETS 19. 3. 2011 5 DGE Otmar Zorn
 6. 6. UTRJEVANJE IN RAZVOJ ČLANSTVA 1. VPRAŠANJE: Kaj je potrebno storiti v klubu, da bi člani radi hodili na srečanja? (Vprašaj najprej sebe in odgovori v treh točkah, nato vprašanj prijatelje v klubu) 2. VPRAŠENJE: Kaj je tisto, zaradi česar boš rad hodil na srečanje? Ali tisto v tvojem klubu je? 3. VPRAŠANJE: Zakaj ne hodiš na srečanja?! Izhajamo iz posameznika in njegovih vrednost. Skupaj oblikujemo skupni imenovalec za najpomembnejše vrednote.PETS/SETS 19. 3. 2011 6 DGE Otmar Zorn
 7. 7. UTRJEVANJE IN RAZVOJ ČLANSTVA 4. VPRAŠANJE: Zakaj si se včlanil v RI? Razlogi? Pričakovanja? ODGOVORI V ANKETI: - Pripadati svetovno pomembni organizaciji. - Pridobiti veliko mrežo poslovnih in drugih ljudi. - Pridobiti veliko prijateljev. - Pomagati pomoči potrebnim. - … ALI SO TVOJA PRIČAKOVANJA IZPOLNJENA?! DA, NE. Na diskusiji v klubu poudari pozitivno in NAJDI VZVODE IN POTI ZA URESNIČITEV TVOJIH pričakovanj.PETS/SETS 19. 3. 2011 7 DGE Otmar Zorn
 8. 8. UTRJEVANJE ČLANSTVA – 1. Prijateljevanje  Med vsemi člani naj vlada prijateljski odnos.  Če bo na sestanku prijetno vzdušje, bodo člani radi prihajali na srečanja.  Spoštujte vsakega člana in poudarjajte pomembnost in koristnost vsakega poklica.  Spodbujajte občutek pripadnosti veliki družini enako mislečih  Rotary International.PETS/SETS 19. 3. 2011 8 DGE Otmar Zorn
 9. 9. UTRJEVANJE ČLANSTVA: 2. Pripadnost RI  Humanitarnost: Družimo se v prvi vrsti zato, ker želimo pomagati pomoči potrebnim.  Spodbujajte zavest elitnosti: Člani RI smo elita v prijateljevanju, dobrih delih, toleranci, pozitivni naravnanosti.  Redno osvežujte ETIKETO znotraj Rotarija: spoštovanje sogovornikov, vedenje na sestankih, pravila oblačenja, finančna ažurnost.PETS/SETS 19. 3. 2011 9 DGE Otmar Zorn
 10. 10. UTRJEVANJE ČLANSTVA: 3. Izobraževanje v klubu  Novi člani se morajo udeležiti izobraževalnega seminarja.  Boter je zadolžen, da izobrazi novega člana.  Vsi člani se moramo neprestano izobraževati, preverjati vrednote.PETS/SETS 19. 3. 2011 10 DGE Otmar Zorn
 11. 11. UTRJEVANJE ČLANSTVA: 4. Dinamično dogajanje v klubu Uspešni, zanimivi in raznoliki projekti. Podpora Rotary fundacije. Zanimiva predavanja (1x na mesec o Rotaryju). Ustanovitev novega Rotary kluba. Klub bo dinamičen predvsem, če bo sprejemal nove člane, mlade, ženske in moške (nekateri kubi imajo premalo mladih in premalo vseh članov). Delo z mladimi (tabori, izmenjave, Interact). Obiski drugih klubov in dogodkov (1x letno – vsak v drug klub). Izvajanje projektov skupaj z drugimi ali več klubi.PETS/SETS 19. 3. 2011 11 DGE Otmar Zorn
 12. 12. UTRJEVANJE ČLANSTVA: 5. Zadostno število članov.Če je v klubu premalo članov, klub ne more delovati in ni dovolj pozitivne energije  Izvajati PIAR aktivnosti in s tem povečati prepoznavnost vsebine delovanja članov RI.  V klubske projekte vključevati ljudi iz okolice (zlasti pri klubih iz večjih mest). Organizirati vrhunska predavanja, ki bodo zanimiva tudi za nerotarijce (pomoč večjih klubov in distrikta). Skrbeti za čim večjo zastopanost različnih poklicev pri članih. PETS/SETS 19. 3. 2011 12 DGE Otmar Zorn
 13. 13. UTRJEVANJE ČLANSTVA: 6. Vključevanje članov RI v družbene dogodke  Člani RI smo kot poklicno uspešni ljudje z visokimi etičnimi načeli del aktivne civilne družbe.  Svoja pozitivna stališča glede družbenih problemov (politika je v naših vrstah izključena) člani RI izražamo: - v klubih, - v okolju, kjer živimo in delamo, - na srečanjih (okrogle mize, predavanja, itd).PETS/SETS 19. 3. 2011 13 DGE Otmar Zorn
 14. 14. UTRJEVANJE ČLANSTVA: 7. Zanimivi sestanki Na sestanke, ki nimajo vsebine in cilja, ki so nezanimivi, na katerih se ne počutijo dobro, ČLANI NE BODO PRIHAJALI.PETS/SETS 19. 3. 2011 14 DGE Otmar Zorn
 15. 15. Dodatne vsebine na sestanku - 1 Aktivnosti, ki popestrijo prijateljsko druženje in sestanku dodajo humanitarno, izobraževalno ali družabno noto. Srečni EURO (3 min) S prijatelji deliš svoje veselje tako, da jim poveš, kaj se ti je lepega ali pomembnega zgodilo, je si bil in drugo. Prijatelji delijo veselje s tabo in ti simbolično podariš 1 EURO pomoči potrebnim, da imajo še oni del tvojega veselja. V bistvu pa gre za izmenjavo informacij, spoznavanje prijateljev, komunikacijo in sodelovanje. Poročilo s poti (2 min) Če si bil na poti, prinesi simbolično darilo. Na ta način poveš nekaj besed o sebi in svojem delu ali zabavi, kar ponovno prispeva k medsebojnemu spoznavanju. Zbrana darila pa se 1x letno prodajo na zabavi ob kakšni klubski prireditvi ali družabnem srečanju.PETS/SETS 19. 3. 2011 15 DGE Otmar Zorn
 16. 16. Dodatne vsebine na sestanku - 2 Zanimiva vprašanja (2 min ) To so poljudno-znanstvena vprašanja, ki jih klubski mojster po svoji izbiri postavi prijateljem. Predlaga mu jih lahko kdor koli. Vprašanja so taka, da je dobro vedeti odgovore, nikakor pa ne smejo biti taka, da bi kogarkoli spravila v zadrego. Če vprašani odgovora ne poznajo, prispevajo 1 EURO. Običajno 95 % vprašanih in tudi vseh prisotnih odgovora na vprašanje ne pozna in tudi ni pričakovati, da bi ga poznali. Primeri vprašanj:  Kolikokrat je masa sonca večja od mase zemlje?  330.000 x  Katera žival na zemlji ima najmočnejši ugriz?  Krokodil – 1700 kg. Dobrodelni srečelov Dobrodelni srečelov je namenjen zabavi v klubu in zbiranju sredstev za dobra dela. Poteka tako, da se pred sestankom prodajo srečke po 1 EUR. 50 % zbranega zneska gre v dobrodelni namen, 50 % pa v nagradni fond. Na vsakem sestanku je žrebanje številk, ki so tisti dan kupljene. Izžrebanec pa vleče še karto, ki pokaže velikost dobitka. Če potegne asa, je ves dobrodelni nagradni sklad njegov. Če ne, pa dobi toliko evrov, kakršno številko izvleče.PETS/SETS 19. 3. 2011 16 DGE Otmar Zorn
 17. 17. Protokol na sestanku - 1  Zastave /pripravi klubski mojster/ zastava 4 vprašanja, zastava RC, zastava Slovenije, zastava EU  Sprejem in predstavitev gosta  Dvig roke za besedo  spoštovanje  Priponke z imeni ...da obiskovalec oz. nov član ve, kdo je kdo  Nošenje značke RIPETS/SETS 19. 3. 2011 17 DGE Otmar Zorn
 18. 18. Protokol na sestanku - 2 Ko zazvoni zvonec... ...člani Rotary kluba Borovnica prenehajo klepetati.PETS/SETS 19. 3. 2011 18 DGE Otmar Zorn
 19. 19. Protokol na sestanku - 3 Točnost PRIHAJAAAM! FRIDA ZAMUDNIK PREDSEDNICA RC BOROVNICAPETS/SETS 19. 3. 2011 19 DGE Otmar Zorn
 20. 20. Protokol na sestanku - 4 Etiketa oblačenja  poslovno urejeno DA NE NEPETS/SETS 19. 3. 2011 20 DGE Otmar Zorn
 21. 21. Članstvo - 1  IMAMO 43 KLUBOV, Logatec je pred charterjem  ROTARACT 6  INTERACT 3 Plan: RC Trebnje, RC Gornja Radgona, RC Slovenska Bistrica, RC Jesenice; IAC – Ljubljana, IAC – Ljubljana, IAC - KoperPETS/SETS 19. 3. 2011 21 DGE Otmar Zorn
 22. 22. Članstvo - 2 PREHOD ČLANOV MED KLUBI  Za prehod člana iz kluba v klub je pomembno soglasje obeh klubov. Enako velja za črtanega oz. bivšega članaPETS/SETS 19. 3. 2011 22 DGE Otmar Zorn
 23. 23. Članstvo - 3 PREKINITEV ČLANSTVA (neizpolnjevanje minimalnih zahtev)  Plačila – 30 dni …(zamujanje)  Udeležba – 50%  Zaporedna neupravičena odsotnost – 4x + IZJEME  Obiski drugih klubov, delo na projektih RI, Distrikta,…  Sklep upravnega odbora (daljša odsotnost, zdravje,…)PETS/SETS 19. 3. 2011 23 DGE Otmar Zorn
 24. 24. Članstvo – 4 SPREJEMANJE NOVIH ČLANOV:  odgovornost botra – seznani z obveznostmi in vsebino RI  predavanje  pripravništvo  izobraževanjePETS/SETS 19. 3. 2011 24 DGE Otmar Zorn
 25. 25. Potek srečanj 1. Določitev dnevnega reda 2. Predstavitev drugih rotarijcev in gostov 3. Pregled pošte in obvestil 4. Klubske zanimivosti (srečni evro, zanimiva vprašanja, poročilo s poti,…) 5. Klubske zadeve (projekti, predstavitve, klubske teme,…) 6. Predavanje in diskusija 7. ZaključekPETS/SETS 19. 3. 2011 25 DGE Otmar Zorn
 26. 26. Časovna razporeditev sestanka  Celotni sestanek naj ne traja več kot 90 minut.  Priporoča se, da se točke od 1 do 4 izvedejo v času od 5-15 minut.  Točke 5, 6 in 7 porabijo preostali čas.  Priporoča se, da se v klubu izvede 2-3 predavanja mesečno; na 1 – 2 srečanjih pa se posveti klubskim projektom in internim zadevam.  Praviloma na sestankih večerjamo.  Velika večina klubov ima večerjo pred uvodnim sestankom ali na začetku sestanka.PETS/SETS 19. 3. 2011 26 DGE Otmar Zorn
 27. 27. Hvala.PETS/SETS 19. 3. 2011 27 DGE Otmar Zorn

×