Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martin Šinigoj: Služba za skupnost

656 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Martin Šinigoj: Služba za skupnost

 1. 1. SLUŽBA ZA SKUPNOST Community Service PETS/SETS, Velenje, 20.3.2010 Martin ŠINIGOJ, AG 2009/2010 Distrikt 1910, poddistrikt Slovenija
 2. 2. KAJ JE SLUŽBA ZA SKUPNOST <ul><li>Je ena izmed štirih poti ali načinov delovanja in spodbujanja rotarijcev za služenje potrebam skupnosti. </li></ul><ul><li>Je bistvo rotarijstva, ki se uresničuje v domačem okolju in širše v svetu in pomeni uresničitev ideala služenja v zasebnem, poklicnem in javnem življenju. </li></ul><ul><li>Je delo za izboljšanje kvalitete življenja vsem ljudem, še posebej pa aktivnosti v korist zapostavljenih skupin. </li></ul><ul><li>Vsak Rotary klub in vsak rotarijec prevzema odgovornost, da najde ustrezne načine za izboljšanje kakovosti življenja in zadev skupnega pomena. </li></ul>Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010 Velenje, 20.3.2010
 3. 3. ORGANIZACIJA SLUŽBE ZA SKUPNOST <ul><li>RI: World Community Service, WCS </li></ul><ul><li>DISTRIKT: Vodja službe za skupnost v distriktu </li></ul><ul><ul><li>PODDISTRIKT: Odgovorni Tone Simonič, RC Maribor </li></ul></ul><ul><ul><li>KLUB: Odgovorni član kluba </li></ul></ul><ul><ul><li>Usklajuje in pospešuje klubske projekte v korist skupnosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sodeluje s klubi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pospešuje širše medklubsko sodelovanje. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posreduje informacije in ideje med rotarijci. </li></ul></ul>Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010 Velenje, 20.3.2010
 4. 4. KAJ POMENI SLUŽBA ZA SKUPNOST <ul><li>Spodbujanje in pospeševanje zagotavljanja idealnih storitev za osebno in poslovno življenje skupnosti in vsakega rotarijca. </li></ul><ul><li>Priložnost za vsakega rotarijca, da uresniči moto “Služenje je nad vsem&quot;. (“Service above self”) </li></ul><ul><li>Priložnost, da se odzovemo na potrebe lokalne skupnosti. </li></ul>Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010 Velenje, 20.3.2010
 5. 5. KAJ JE POMEMBNO PRI OBLIKOVANJU PROJEKTOV SLUŽBE ZA SKUPNOST <ul><li>Identificiranje vloge Rotary kluba v svoji skupnosti </li></ul><ul><li>Opredelitev načina pomoči in razpoložljivih virov </li></ul><ul><li>Opredelitev projektov pomembnih za skupnost Opredelitev projektov za učne izkušnje rotarijcev </li></ul><ul><li>Opredelitev sodelovanja z: </li></ul><ul><ul><li>drugimi Rotary klubi </li></ul></ul><ul><ul><li>Rotary sorodnimi organizacijami (Rotaract, Interact, Inner Wheel, Rotary community Corps) </li></ul></ul><ul><ul><li>drugimi dobrodelnimi organizacijami in klubi </li></ul></ul>Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010 Velenje, 20.3.2010
 6. 6. <ul><li>Kulturna dediščina </li></ul><ul><li>Okolje in prostor </li></ul><ul><li>Prizadeti otroci ali odrasli </li></ul><ul><li>Skrb za starejše občane </li></ul><ul><li>Socialna problematika </li></ul><ul><li>Organizacija sosedske pomoči </li></ul><ul><li>Skrb za izseljence in tujce </li></ul><ul><li>Skrb za odvisnike in potencialne samomorilce </li></ul><ul><li>Resocializacija bivših zapornikov </li></ul><ul><li>Varnost na različnih področjih življenja </li></ul><ul><li>Služba za skupnost omogoča vsakemu rotarijcu možnost nesebičnega služenja. </li></ul>PODROČJA DEJAVNOSTI Velenje, 20.3.2010 Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010
 7. 7. <ul><li>Spremljanje in analiziranje potreb v svoji skupnosti </li></ul><ul><li>Usklajevanje delovanja z zmožnostmi kluba </li></ul><ul><li>Koriščenje znanja svojih članov v izvedbi projektov </li></ul><ul><li>Zavedanje pomena zaključenih projektov </li></ul><ul><li>Sodelovanje s skupnostjo in drugimi zainteresiranimi organizacijami </li></ul><ul><li>Predaja izvedenega projekta v vodenje ali upravljanje drugi organizaciji omogoča delo na novem projektu </li></ul>PRISTOP K PROJEKTOM Velenje, 20.3.2010 Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010
 8. 8. <ul><li>Obravnava predlogov in možnosti izvedbe projektov ter vloge kluba v skupnosti na srečanju kluba. </li></ul><ul><li>Izbor projekta, opredelitev ciljev, časovne izvedbe in virov. </li></ul><ul><li>Ustanovitev odbora, ki spremlja izvedbo projekta. </li></ul><ul><li>Motivacija članov kluba in medsebojna komunikacija. </li></ul><ul><li>Redno in sprotno obveščanje o poteku projekta. </li></ul><ul><li>Po zaključku predstavitev doseženega na zaključni prireditvi. </li></ul>PLANIRANJE PROJEKTA Velenje, 20.3.2010 Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010
 9. 9. <ul><li>ČLOVEŠKI VIRI </li></ul><ul><ul><li>Rotarijski </li></ul></ul><ul><ul><li>Nerotarijski </li></ul></ul><ul><li>FINANČNI VIRI </li></ul><ul><ul><li>Lastna sredstva </li></ul></ul><ul><ul><li>Sredstva zbrana na nivoju distrikta </li></ul></ul><ul><ul><li>Sredstva zbrana na nivoju poddistrikta </li></ul></ul><ul><ul><li>Zunanji finančni viri (donatorska sredstva, izkupiček rotarijskih prireditev) </li></ul></ul>ZAGOTAVLJANJE VIROV ZA PROJEKT Velenje, 20.3.2010 Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010
 10. 10. <ul><li>Predstavitve na različnih prireditvah in konferencah </li></ul><ul><li>Objavljanje fotografij, videoposnetkov in informacij na javnih mestih </li></ul><ul><li>Izdelava propagandnih artiklov </li></ul><ul><li>(kape, majice, s podatki kluba) </li></ul><ul><li>Koriščenje različnih medijev </li></ul><ul><li>(TV, radio, časopisi, revije, internet) </li></ul>INFORMIRANJE JAVNOSTI O IZVEDBI PROJEKTA Velenje, 20.3.2010 Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010
 11. 11. <ul><li>Slovenski Rotary klubi uspešno izvajamo številne projekte v korist skupnosti. </li></ul><ul><li>Velika aktivnost klubov in raznovrstnost projektov. </li></ul><ul><li>Priložnosti za širše sodelovanje in medklubsko povezovanje. </li></ul>STANJE V SLOVENSKEM PODDISTRIKTU Velenje, 20.3.2010 Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010
 12. 12. Služba za skupnost, PETS/SETS, 2010 Velenje, 20.3.2010 HVALA ZA POZORNOST IN VELIKO USPEHOV PRI IZVEDBI PROJEKTOV

×