Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rotari savez Distrikt 2483 - za rotari klubove

1,477 views

Published on

Rotary savez Distrikt 2483 slideshow

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rotari savez Distrikt 2483 - za rotari klubove

  1. 1. <ul><li>... jedno viđenje iz ugla Srbije i Crne Gore </li></ul>
  2. 6. <ul><li>Pokrenuta inicijativa za osnivanje Saveza Rotari klubova Distrikta 2483 na treningu Lideršip tima za 2011/12 u Srbiji i Crnoj Gori marta 2011. </li></ul><ul><li>Informacija data članstvu na PETS-u u Srbiji i Crnoj Gori marta 2011. </li></ul><ul><li>Dodatne informacije razrađene na Skupštini Distrikta aprila 2011. </li></ul><ul><li>Uspostavljen kontakt sa RI u vezi pravila za registraciju, aprila 2011. </li></ul><ul><li>Obavljene konsultacije sa Distriktima 2482, 2484, 1912 i 1913. u periodu maj-avgust. </li></ul><ul><li>Obavljene konsultacije sa advokatskom kancelarijom Tomislav Šunjka i APR-om, u periodu od maja do septembra. </li></ul><ul><li>Urađen Nacrt Statuta i upućen na javnu diskusiju 25.jula 2011. </li></ul><ul><li>Razmotrene pristigle primedbe, usvojena procedura i rokovi do okončanja registracije. </li></ul>
  3. 7. <ul><li>3. oktobar 2011. Rotari klubovi Distrikta 2483 – Srbija i Crna Gora da dostave primedbe i sugestije do ovog roka, </li></ul><ul><li>10. oktobar 2011. Komisija za usaglašavanje primedbi na ponuđeni Statut a u sastavu: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vesna Baltezarević, predsednik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nikola Obradović, potpredsednik </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Velimir Stefanović </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Velibor Zolak </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ljiljana Lainović </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tomislav Šunjka i Svetislav Milovanovi ć -konsultanti </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>da pripremi konačnu verziju Statuta Rotari klubovima, </li></ul><ul><li>17. oktobar 2011. Leadership Tim usvaja konačnu verziju Statuta i u skladu sa procedurom Rotary International raspisuje glasanje Rotari klubova putem Ballot-by-Mail za dobijanje podrške 2/3 Rotari klubova našeg Distrikta 2483 za osnivanje Saveza, </li></ul><ul><li>1. novembar 2011. U skladu sa procedurom Rotary International a po dobijanju saglasnosti Rotari klubova Distrikta 2483 prevedeni Statut na engleskom upučuje se Rotary International na proveru i odobrenje, </li></ul><ul><li>xx. novembar 2011. Po dobijanju saglasnosti zakazati Osnivačku skupštinu, </li></ul><ul><li>xx. decembar 2011. Izvršiti registraciju u Agenciji za Privredne Registre (APR). </li></ul>
  4. 15. SKUPŠTINA SAVEZA SKUPŠTINA DISTRIKTA KONFERENCIJA DISTRIKTA P.E.T.S TRF TRF PREDSEDNIK SAVEZA GUVERNER DISTRIKTA RAČUN PEČAT ADRESA MEMORANDUM PREDSEDNIŠTVO SAVEZA

×