Jobrotary

469 views

Published on

Overzicht van he

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jobrotary

 1. 1. WERK MAKEN VAN WERKVOOR WERKZOEKENDE 40+ERS
 2. 2. DoelstellingBegeleiden werkzoekenden: ouder dan 40 jaar >zes maanden ingeschreven als werkzoekende graag willen gaan werken woonachtig in Jobrotary-regio
 3. 3. Waarom JobRotary? Ouderen hebben duidelijk minder kans op de arbeidsmarkt dan jongeren Mensen uit hun sociaal isolement halen Instanties kunnen weinig tijd en aandacht geven aan onze werkzoekenden Rotary netwerkt
 4. 4. SPELERS IN DE MARKT Werkgevers Werkzoekenden Overheidsinstanties (UWV WERKbedrijf) Reïntegratie bureaus JobRotary
 5. 5. ORGANISATIE JOBROTARY Landelijke Stichting met bestuur en regiocoördinatoren Website voor aanmelding kandidaten, vacatures en verdere informatie (www.jobrotary.nl) Secretariaat: melding aan de regio’s van nieuwe kandidaten en bewaking van de begeleiding 26 regio’s in Nederland Regiocoördinatoren onderhouden contacten met bestuur en secretariaat; verdelen dossiers onder de clubs Clubcoördinatoren verdelen dossiers onder de mentoren, ondersteunen en bewaken de voortgang De mentoren begeleiden de werkzoekenden
 6. 6. MENTOREN Rotarian geworden vanuit hun beroep Veelal ondernemers en leidinggevenden Kennis van personeelszaken Service gericht en vrijwillig Het kloppend hart van JobRotary Belangrijk: het intakegesprek -nemen de tijd -kunnen goed luisteren -hebben de nodige ervaring
 7. 7. MENTORENWERKDe mentor begeleidt de werkzoekende maximaal een jaar(een op een, kosteloos en op vrijwillige basis)Deze begeleiding houdt in: Gesprek over emotionele verwerking van het ontslag Aanpassen van cv en sollicitatiebrief Verhogen van sollicitatie activiteiten “Peptalk” voorafgaand aan sollicitatiegesprek (eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken) Netwerken waar mogelijk of relevant Doen eventueel beroep op andere rotarians Is aanvullend op de activiteiten van professionele dienstverleners
 8. 8. MENTORENWERKTijdsbeslag voor mentoren: Voortgangsgesprek met kandidaat; 1 à 2 keer per maand Frequent telefoon en mail contact Mentorenoverleg 1 à 2 keer per kwartaal Maandelijks overleg met club- en clubcoördinator
 9. 9. De Kandidaat Moet zich aanmelden via de site www.jobrotary.nl Blijft zelf verantwoordelijk Moet zelf op zoek naar een baan
 10. 10. ORGANISEREN RANDVOORWAARDEN Website: www.jobrotary.nl Trainen mentoren Handboek loopbaanbegeleiding Foldermateriaal Centrale administratie Publiciteit
 11. 11. JOBROTARY-PROJECT Clubbestuur creëert (zo nodig) draagvlak in de club Bij voorkeur 3 mentoren gewenst Club meldt zich aan als “regio” of sluit zich aan bij bestaande regio Benoemen van clubcoördinator Raadplegen website (stappenplan) Contact met Jobrotary: 06-4246 7098 of via secretariaat@jobrotary.nl
 12. 12. VOCATIONAL SERVICE JobRotary is onderdeel van Vocational Service Vocational Service; belangrijke avenue van Rotary JobRotary als “sub-avenue” van iedere Rotaryclub (Brandweer, Rode Kruis-afd. enz.)Voorzitter V.S.(clubcoördinator) onderhoudt kontakten met instanties
 13. 13. DIRECT STARTEN? “Kartrekker” vanuit deze club (clubcoördinator) Aangevuld met 2 mentoren Aanmelden bij het secretariaat JobRotary Publiceren in de regiobladen Vragen?

×