Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uloge i odgovornosti - Dejan Cikara - P.E.T.S.

717 views

Published on

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uloge i odgovornosti - Dejan Cikara - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PETS - PRESIDENT ELECT TRENING SEMINAR SESIJA 1.ULOGE I ODGOVORNOSTI Dejan Čikara RK Beograd Stari - GradPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 1/14
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora CILJ I TEME OVE SESIJE• Definisanje uloge i odgovornosti predsednika kluba• Utvrditi kako se kao president-elect pripremate za funkciju predsednika kluba• Sprovođenje plana rada klupskog rukovodstva PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 2/14
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora USPEŠNI ROTARI KLUBOVIUspešni su oni Rotari klubovi koji mogu da:• Održe postojeći broj članova, odnosno prošire klupsko članstvo.• Uspešno implementiraju projekte koji se odnose na potrebe njihove zajednice i zajednice drugih zemalja.• Podrže Rotari fondaciju svojim uključivanjem u progra- me i novčanim doprinosom.• Potstaknu razvoj novih Rotari lidera, sposobnih da služe u Rotariju i iznad nivoa kluba.PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 3/14
 4. 4. Uspešni klubovi su sposobni da Održe Realizuju Stvaraju lidere Doniraju Rotari i uspešne koji prelaze Fondacijuuvećaju projekte klupski nivočlanstvo Efikasna klupska administracija Pet avenija služenja PRIJATELJSTVO !!!
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KAO PREDSEDNIK ELECT...• Kako se budete pripremili u periodu kada ste Predsednik Elect u mnogome će odrediti kako ćete raditi kada preuzmete rukovođenje klubom 01. 07. 2012. godine.• Dobro proučite Club President’s Manual, Statut i Pravilnik kluba.• Pregledajte i inovirajte postojeće dugoročne klupske ciljeve i postavite par godišnjih ciljeva koje ćete ostvariti tokom vašeg mandata. Za to koristite Planning Guide for Effective Rotary Clubs.• Dostavite svoj plan DGE, direktno ili preko ADG-a, pre 30. 06. 2009. godine.• Imenujte predsednike klupskih komiteta i sa njima održite bar jedan sastanak.• Obezbedite da vaš rukovodeći tim učestvuje na Skupštini distrikta i Distriktnoj konferenciji. PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 5/14
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora VAŠA GODINA KAO PREDSEDNIK KLUBA• Predsednik vodi sastanke kluba.• Procenite ciljeve vašeg kluba.• Uverite se svaki klupski odbor ima plan za godinu dana.• Pripremajte i ohrabrujte učešće članova na klupskim i distriktnim sastancima.• Sarađujte sa klupskim i distriktnim liderima radi osiguranja kontinuiteta u radu kluba.• Obezbedite da klub sledi Youth Protection policies Rotari Internacionala. (RCP 2.110.1) PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 6/14
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPLAN KLUPSKOG RUKOVODSTVA (Club Leadership Plan)Svrha ovog plana je jačanje Rotarija na klupskom nivou. Planpruža administrativni okvir za rad efikasnog klubaKlupsko rukovodstvo mora da:• Pokaže kontinuitet i konsenzus u realizaciji projekata, donošenju odluka i postavljanju ciljeva,• Ima u svom sastavu više dobro obučenih lidera,• Poveća učešće članstva u radu kluba i• Poseduje strateški plan dа vodi i usmerаvа rаd klubа. PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 7/14
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora IMPLEMENTACIJA PLANA (Implementation of Club Leadership Plan)Koraci u sprovođenju plana su:• Izraditi dugoročni plan koji uključuje elemente na kojima počiva uspešan klub.• Postaviti godišnje ciljeve koristeći Planning Guide for Effective Clubs. Godišnji plan mora biti u harmoniji sa dugoročnim planom. • Članovi kluba treba da budu uključeni u izradu plana i budu informisani o toku njegove realizacije.• Obezbediti dobru komunikaciju između predsednika kluba, upravnog odbora, predsednika klupskih komiteta i odbora, guvernera distrikta, ADG-a i distriktnih komiteta.• Izmeniti i dopuniti klupski pravilnik (Bulaws) kako bi odražavao stvarnu strukturu klupskih komiteta i uloge, odnosno odgovornosti klupskih lidera.• Pružiti mogućnost da se pojača zajedništvo među članovima kluba.PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 8/14
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 9/14
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora BEST PRACTICES Zbirka saveta “Best Practies” iz brošure Be a Vibrant Club ima za cilj da ojača klubove i da u njihov rad implementira prvi prioritet Strateškog plana RI: Motivišite članove da sprovedu nove ideje povećaju vitalnost kluba. “Best Practies” uključuje: • Razvoj dugoročnih ciljeva, • Postavljanje godišnjih ciljeve koji podržavaju dugoročne ciljeve, • Svi članovi su uključeni i informisani, • Efikasnu komunikacija članovima kluba i distriktnih lidera, • Obezbeđenje kontinuiteta u rukovođenju • Prilagođavanje Bulaws-a poslovanju kluba, • Pružiti priliku svim članovima i aktivno ih uključiti u rad kluba. • Organizovati redovnu obuku, • Formiranje odbora koji podržavaju operativne potrebe vašeg kluba, uključujući: članstvo, odnosi sa javnošću, projekte i Rotari fondacijuPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 10/14
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSIPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 11/14
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSIOsnovni priručnici za rad klupskog rukovodstva čine:Club President’s Manual 222-enClub Secretary’s Manual 229-enClub Treasurer’s Manual 220-enClub Administration Committee Manual 226A-enClub Membership Committee Manual 226B-enClub Public Relations Committee Manual 226C-enClub Service Projects Committee Manual 226D-enFuture Vision Edition of the Club RotaryFoundation Committee Manual 226E-FV-enPlanning Guide for Effective Clubs 862-en PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 12/14
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSI ZA IZRADU PLANA KLUPSKOG RUKOVODSTVAClub Leadership Plan(priručnik 245-EN-810) Strategic Plan (priručnik 1211-EN) PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 13/14
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora DA PONOVIMO CILJ OVE SESIJE BIO JE...• Definisanje uloge i odgovornosti predsednika kluba• Utvrditi kako se kao president-elect pripremate za funkciju predsednika kluba• Sprovođenje plana rada klupskog rukovodstva PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 14/14
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Dragi prijatelji,predsednici i sekretari Rotari klubova Srbije u 2012-2013 godinihvala na pažnji! PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara

×