Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klubska Administracija - Bane Randjelovic - P.E.T.S.

716 views

Published on

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klubska Administracija - Bane Randjelovic - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Tema 4: Klupska administracija Bane Randjelovic PP2007-08, RC Nis-Konstantin VelikiP.E.T.S. – Sesija 4: Club Administration –Bane Randjelović – District Secretary 01/36
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Klupska administracijaP.E.T.S. – Sesija 4: Club Administration –Bane Randjelović – District Secretary 02/36
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraP.E.T.S. – Sesija 4: Club Administration –Bane Randjelović – District Secretary 03/36
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora SUPER-SEKRETAR… on the road again…
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora “Udžbenici” za sekretara1. Manual of Procedure,2. Rules of Procedure (part VI of MoP),3. Club Secretarys Manual,4. Club Administration Committee manual.
 6. 6. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraManual of Procedure 2012
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraStandard Rotary Club Constituion
 8. 8. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora “Udžbenik” na srpskom
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Table of contents:• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom sedmice,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom meseca,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom 6- tomesečnog perioda (Semi-Annual period),• Bitni termini tokom rotarijanske godine,• Komunikacija (Zurich, Evanstone),• Member Acess-a na www.rotary.org ,• Distriktni sajt www.rotarydistrict2483.org .
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 1. Poslovi i zadaci sekretara tokom sedmiceTERMIN RADNJA3 dana pre sastanka • kontaktirati Predsednika Kluba i/ili Komitet za klupsku delatnost, u vezi planiranog dnevnog reda i/ili gostujućeg speaker-a.1 dan pre sastanka • sekretar => (Komitet za klupsku delatnost =>) proveriti da li je sve o.k. sa gostujućim speaker-om; • poslati e-mail poziv za sastanak svim članovimana dan sastanka • poslati sms-poziv za sastanak svim članovima; • sekretar => (Komitet za klupsku delatnost =>) član koji dovodi gostaza vreme sastanka • vodi evidenciju o prisutnosti • vodi skraćeni zapisnik (“minutes of meeting”) • objavi imena opravdano odsutnih članova • pročita klupsku poštu od prethodnih 7 dana • najavi događaje u Klubu, sub-distriktu, distriktu u sledeđih 7 danaDan posle sastanka • proslediti zapisnik (“minutes of meeting”) svim članovima, e-mailom
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 2. Poslovi i zadaci sekretara tokom mesecaTERMIN RADNJAprvi dan u mesecu • pripremiti mesečni plan sastanaka sa spiskom najavljenih speaker-a • sekretar => (Komitet za klupske delatnosti =>) najavljeni speaker-I zbog preliminarne potvrde dolaska • proslediti mesečni plan svim članovima • pripremiti (sa predsednikom) redovan sastanak Board-apred sastanak Board-a • sms-poziv članovima Board-aposlednji dan u mesecu • pripremiti Monthly Attendance Report (M.A.R.) i proslediti ga Distrikt sekretaru (najkasnije do 5. u sledećem mesecu) • pripremiti mesečni klupski bilten
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraMonthly Attendance Report - example
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 3. Poslovi i zadaci sekretara tokom 6-tomesečjaTERMIN RADNJA01.-05. januar • downloadovati sa sajta www.rotary.org šestomesečno zaduženje (semi-annual-01.-05. jul dues) i proslediti ga blagajniku=> 15.mart • opomenuti predsednika i blagajnika da se bliži deadline za plaćanje semi-=> 15. septembar annual-dues u Rotary International=> 31.maj • proveriti, ažurirati u uskladiti podatke o članstvu na sajtu RI=> 30. novembar=> 31.decembar • proveriti, uneti u bazu RI podatke o dolazećim funkcionerima Kluba
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 4. Bitni termini za sekretaraTERMIN RADNJAsvakodnevno • prosleđivanje svih mailova koje stizu od distrikt sekretara; • ažuriranje klupskog web-sajta; • izdavanje članskih kartica novim članovima; • vođenje računa o blagovremenoj nabavci rotarijanskih insignia ;povodom svake klupske • obaveštavanje članstva o akcijama (mail, sms);akcije • izveštaj članstvu o svakoj obavljenoj akciji (mail);septembar • organizacija odlaska na membership seminarnovembar • organizacija odlaska na Rotary Foundation seminardecembar • redovna godišnja skupština Klubamart • organizacija odlaska na P.E.T.S.april • organizacija odlaska na District Conference
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 5. Communication with RI Headquarter in ZurichKOME SE ŠALJE POVOD ZA KOMUNIKACIJUmarcelo.bottini@rotary.org • sve informacije vezane za čarterovanje novih klubovakaterina.kopecka@rotary.org • sve informacije vezane za plaćanje prema RI (S.A.R.)vannessa.court-payen@rotary.org • sve informacije vezane za rotary fondaciju (PHF)reto.pantellini@rotary.org • za sve što ne znate kome da pišete, Dear Reto će znati kome treba da prosledi
 16. 16. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotary.org – home page
 17. 17. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotary.org – member acess
 18. 18. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – regular member - login
 19. 19. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – regular member - login
 20. 20. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – Search On-Line directory
 21. 21. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – president/secretary login
 22. 22. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – president/secretary login – home page
 23. 23. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gorawww.rotary.org – update membership data
 24. 24. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotary.org – on-line Reports 24/36
 25. 25. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora www.rotarydistrict2483.org
 26. 26. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Table of contents:• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom sedmice,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom meseca,• Redovni zadaci klupskog sekretara tokom 6- tomesečnog perioda (Semi-Annual period),• Bitni termini tokom rotarijanske godine,• Komunikacija (Zurich, Evanstone),• Member Acess-a na www.rotary.org ,• Distriktni sajt www.rotarydistrict2483.org .
 27. 27. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima:
 28. 28. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Internal Networking….
 29. 29. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Internal Networking….
 30. 30. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: =>
 31. 31. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: => =>
 32. 32. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: => =>
 33. 33. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCD sa svim korisnim fajlovima: => =>
 34. 34. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraHVALA na pažnji!!! Pitanja ?
 35. 35. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora… Peace through service...
 36. 36. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora … Peace through service... … mir, brate, mir… kroz sluzenje … 

×