SeminarČlanstvo            Liderstvo                   Komunikacija2012. februar 25. Beograd...
Marinel R. SubuVojvodina Rotary Clubs Trainer 2008 / 09, 2010 / 2012”Članstvo”
Membership FACTS & FIGURES             As of 30 June 2011  1.223,413 Rotarians      34 zones     ...
Membership Growth    1905 - 2010
Rotary Club Membershipby Zone / Region
Membership Trends by RegionEurope, Africa  and  Middle East
•  Year Trends of Membership          2002 - 2011
Membership  5-year History       by  Zone 20
Rotary International  Club Member Count by Country and Geographic Area                    31 January ...
5 - Year Member History for D 2483 ( Srb & Mn )                  2007 - July 2011
5 - Year Member History for D 2483 ( Srb & Mn )                  2007 - July 2011
Serbia & Montenegro    62    1490  ( 2012. January 31. )   D - 2483       62    1478  ( 2011. July ) ...
Member Ages 2000 - 2005       Member Ages     Member Ages   Member Ages      Western  Europa  Centra...
Members 2000 - 2005               Western  Europa             Central & Eastern        ...
Members 2000 - 2005  Western  Europa            Middle East              Keeping    85 % ...
Report of New Clubs Trends             1 July 2000 and 30 June 2005RC- većina novih RC ugase se u roku od dve...
... iskustvo, analiza, sistematičnost, ... ... ideja rotarija definisana kroz pravila ...“Rotary Code of Policies”    ...
Rotary ClubDa bi novoformirani Rotary Club bio Charter-ovan,mora da ima minimum 25 članova. (Rotary Code of Policies 18.05...
Razvoj članstva  u Rotary Club-u 1. Zadržavanje postojećeg članstva. 2. Pridobijanje novih članova. 3. Organizovanje i st...
Vrste članstva           u Rotary Club-u1. Aktivan član 2. Počasni član        (Rotary Code of Policie...
Aktivan članRedovno prsustvovanje na sastancima matičnog RC-a   ( dovoljno 60 % ),  ( poželjno 100 % ),  ( izostanak ...
Prestanak    aktivnog članstva- članstvo u sličnim organizacijama                  (Rotary Code of P...
Aktivan članPrincip profesionalnih klasa… aktivno članstvo treba da se sastoji od jednog predstavnika, jedne profesionalne...
Počasni član... Izuzetno zalužan za podršku rotarijanskih ideala        - ne plaća pristupnu taksu,        -...
Predlaganje       novog člana... mogu svi rotarijanci,posebno, odbor za širenje članstvada preispita pregled profesi...
Upoznavanje     sa rotarijem1. Samostalno- razne brošure,- razni kompleti / kitovi,- DVD materijal,- “Manual of Proce...
2. preko Rotary Club-a- uključivanjem u:    - klubske komitete,    - projekte služenja,    - društvene aktivnosti...
Šta dobijam  članstvom u rotariju ?!  ... postoji veliko očekivanje,  da kada neko postane član rotari Kluba ...  - p...
Mogući uzroci        slabe posećenost  - kašnjenje početka sastanka,  - dužina sastanka,  - nepripremljen sas...
Šta dalje?Danas čovek živi u ogromnom područjuobezvređivanja vrednosti!?Da li se treba prepustiti beznađu?Ili odustati od ...
Društvena elita? - prava osnova RotarijaPrivredna elita:•  poslodavci  B•           Elita vlasti:  menadžeri...
pa ipak ...I rotarijanac je kao i svi drugi ljudi:•  ograničeno biće,•  nesavršeno,•  ispunjeno protivrečnostima i slab...
Ali i po malo različit, jer seistinski trudi da, koliko može, uredi svoju misao,svoj život i postupke,u skladu sa određeni...
Rotari  etika i kodeks - važna  pomoć u rotariju     Rotari Etika predstavlja skup moralnih / etičkih     normi ...
A šta onda raditi ...???podsećati ljude, šta je misija ROTARIJA
Hvala Vam na pažnji.        Marinel R. SubuVojvodina Rotary Clubs Trainer 2008 / 09, 2010 / 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Članstvo – liderstvo – komunikacija - Marinel R. Subu

1,063 views

Published on

Članstvo – liderstvo – komunikacija - Rotary trening

Published in: Education
 • Be the first to comment

Članstvo – liderstvo – komunikacija - Marinel R. Subu

 1. 1. SeminarČlanstvo Liderstvo Komunikacija2012. februar 25. Beograd Rotary International D – 2483 Serbia & Montenegro
 2. 2. Marinel R. SubuVojvodina Rotary Clubs Trainer 2008 / 09, 2010 / 2012”Članstvo”
 3. 3. Membership FACTS & FIGURES As of 30 June 2011 1.223,413 Rotarians 34 zones 530 districts 34,301 clubs 200,169 Rotaractors (ages 18 to 30) 8,703 Rotaract clubs 311,788 Interactors (ages 12 to 18) 13,556 Interact clubs
 4. 4. Membership Growth 1905 - 2010
 5. 5. Rotary Club Membershipby Zone / Region
 6. 6. Membership Trends by RegionEurope, Africa and Middle East
 7. 7. • Year Trends of Membership 2002 - 2011
 8. 8. Membership 5-year History by Zone 20
 9. 9. Rotary International Club Member Count by Country and Geographic Area 31 January 2012Country Name Club Count Member CountSerbia 56 1340Montenegro + 6 + 150 62 1490• Kosovo 11 238• Greece 110 2488• Bulgaria 84 2220• Macedonia 11 292 The former Yugoslav Republic of• Bosnia and Herzegovin 14 249• Romania 99 2807• Hungary 46 1048• Croatia 45 1036• Slovenia 44 1013
 10. 10. 5 - Year Member History for D 2483 ( Srb & Mn ) 2007 - July 2011
 11. 11. 5 - Year Member History for D 2483 ( Srb & Mn ) 2007 - July 2011
 12. 12. Serbia & Montenegro 62 1490 ( 2012. January 31. ) D - 2483 62 1478 ( 2011. July ) 0 + 12Serbia & Montenegro 62 1490 ( 2012. January 31. )D – 2483 / 2481 / 2480 37 1022 ( 2007. July ) + 25 + 468Serbia & Montenegro 62 1478 ( 2011. July ) D – 2481 / 2480 37 1022 ( 2007. July ) + 25 + 456
 13. 13. Member Ages 2000 - 2005 Member Ages Member Ages Member Ages Western Europa Central & Eastern Worldwide Europa < 30 0% 0% 2%30 – 39 5% 10 % 9%40 – 49 19 % 29 % 21 %50 – 59 27 % 38 % 29 %60 – 69 29 % 21 % 24 % 70 + 20 % 2% 15 %
 14. 14. Members 2000 - 2005 Western Europa Central & Eastern Europa Club 43 Size 25 Club 7% < 20 members ( % ) 23 % 50 % 19 h. Club Meeting Time 54 % 19 h. 27 % Lunchtime ( kulturološki 36 % 16-19 h. ekonomski razlozi ) Members are 10 % women 18 %Sponzorski klub striktno se New Club Trendspridžava pravila zaformiranje novog RC 1% ( formed ) 8% New Club Trends 22 % ( survived ) 5%
 15. 15. Members 2000 - 2005 Western Europa Middle East Keeping 85 % Members 74 % Central & Eastern Europa- strožiji uslovi - puno novih članova - rasipanje članstva- stabilno članstvo - uzrok u;- dobra selekcija političkim, ličnim, ekonomskim, razlozima
 16. 16. Report of New Clubs Trends 1 July 2000 and 30 June 2005RC- većina novih RC ugase se u roku od dve godine,- posle četiri / pet godina od osnivanja, funkcionisanje RC se stabilizuje.članstvo- najveći gubitak članstva je u čarter godini ( 16 % ),- stabilnost članstva postiže se nakon pete godine ( 0,3%).
 17. 17. ... iskustvo, analiza, sistematičnost, ... ... ideja rotarija definisana kroz pravila ...“Rotary Code of Policies” & “Manual of Procedure” ... da bi dobili rešenja i odgovore ... ... kako bi trebalo raditi ...
 18. 18. Rotary ClubDa bi novoformirani Rotary Club bio Charter-ovan,mora da ima minimum 25 članova. (Rotary Code of Policies 18.050.5.)Da bi postojeći Rotary Club bio Good standing,mora da ima minimum 20 članova.Rotary Club koji ima < 20 članova,spaja se sa Rotary Club-om koji mu jegeografski najbliži . (Rotary Code of Policies 2.010.3.)
 19. 19. Razvoj članstva u Rotary Club-u 1. Zadržavanje postojećeg članstva. 2. Pridobijanje novih članova. 3. Organizovanje i stvaranje novih Rotary Club-ova.
 20. 20. Vrste članstva u Rotary Club-u1. Aktivan član 2. Počasni član (Rotary Code of Policies 5.010.)Aktivan član u matičnom rotari klubua počasni član u nekom drugom rotari klubu.- Pređašnji stipendisti (Membership of TRF Alumni in Rotary Clubs) (Rotary Code of Policies 5.020)- nekadašnji član ( Former rotarian ) (Rotary Code of Policies 6.010.) ( prestanak članstva u matičnom RC-u zbog: - gubitka klasifikacije / usled promene posla, - promena mesta življenja ).
 21. 21. Aktivan članRedovno prsustvovanje na sastancima matičnog RC-a ( dovoljno 60 % ), ( poželjno 100 % ), ( izostanak sa četiri uzastopna klubska sastanka, smatra se istupanje iz RC-a ),Opravdani nenajavljeni / iznenadni razlozi izostanka:- sudski poziv,- poziv od državnog organa,- neformalno okupljanje rotarijanaca na “određenim” mestima / lokacijama,- posećivanje drugog rotari kluba,- policijski / vojni poziv, (Rotary Code of Policies 7.060.)
 22. 22. Prestanak aktivnog članstva- članstvo u sličnim organizacijama (Rotary Code of Policies 4.020.1.)- razni lični razlozi (Rotary Code of Policies 5.040.4.)- neispunjavanje osnovnih obaveza u RC-u ( prisustvo, finansijske, ... )- ...
 23. 23. Aktivan članPrincip profesionalnih klasa… aktivno članstvo treba da se sastoji od jednog predstavnika, jedne profesionalne klase Izuzimaju se profesionalne klase: - informativnih medija, - diplomatske službe, - religije, (Rotary Code of Policies 4.050.)
 24. 24. Počasni član... Izuzetno zalužan za podršku rotarijanskih ideala - ne plaća pristupnu taksu, - niti bilo kakvu članarinu, - ne predstavlja nijednu profesiju, - nema pravo glasa, - ne može vršiti nikakvu funkciju,Klubski bord određuje vremensku dužinu važenjapočasnog članstva. (Rotary Code of Policies 5.010.)
 25. 25. Predlaganje novog člana... mogu svi rotarijanci,posebno, odbor za širenje članstvada preispita pregled profesijai predloži ličnosti koje mogu da popuneotvorena mesta profesionalnih klasa.( proveravati i ažurirati popunjenost klasifikacija ),- pojava “dežurnih kadrovika”
 26. 26. Upoznavanje sa rotarijem1. Samostalno- razne brošure,- razni kompleti / kitovi,- DVD materijal,- “Manual of Procedure”,- www.rotary.org- razne Power Point prezentacije,- ...
 27. 27. 2. preko Rotary Club-a- uključivanjem u: - klubske komitete, - projekte služenja, - društvene aktivnosti RC-a, - ...- permanentna rotari edukacija, prisustvo na: - PETS-u, - D skupštini, - trening seminarima, - RI konvenciji, - ...- obezbediti dobru i kontinuiranu komunikaciju sa: - DG, - Treiner, - ADG, - drugim RC, - ...
 28. 28. Šta dobijam članstvom u rotariju ?! ... postoji veliko očekivanje, da kada neko postane član rotari Kluba ... - pripada “elitnom društvu”, - sklapa “neviđene” poslove, - rešava “razne” probleme, - postaje“uticajan”, - ...
 29. 29. Mogući uzroci slabe posećenost - kašnjenje početka sastanka, - dužina sastanka, - nepripremljen sastanak, - izabrane teme, - efikasnost u radu kluba, - loš izbor nekih članova u klubu, “mrtve duše”, ( neredovno ili nikako ne dolaze, ne izmiriju finansijske obaveze, neaktivni, ... ) - stvaranje lobija i interesnih grupa u klubu, - tolerisanje izostanaka, - tolerisanje finansijske nedicipline, - zasićenost,
 30. 30. Šta dalje?Danas čovek živi u ogromnom područjuobezvređivanja vrednosti!?Da li se treba prepustiti beznađu?Ili odustati od pokušaja da se bude rotarijanac,ili možda treba da seiznađu novi pravi rotarijanci!?
 31. 31. Društvena elita? - prava osnova RotarijaPrivredna elita:• poslodavci B• Elita vlasti: menadžeri O• inženjeri G • ministi• trgovci A • savetnici Kulturna elita:• poslovođe S • sudije M P• radnici T • oficiri O • naučnici U R• zanatlije V • službenici Ć • lekari G E• seljaci O • policajci • sveštenici L i S • vojnici • profesori E T • umetnici D I Ž
 32. 32. pa ipak ...I rotarijanac je kao i svi drugi ljudi:• ograničeno biće,• nesavršeno,• ispunjeno protivrečnostima i slabostima,• igračka svih strasti,
 33. 33. Ali i po malo različit, jer seistinski trudi da, koliko može, uredi svoju misao,svoj život i postupke,u skladu sa određenim vrednostima: - istina, - lepota, - dobrota, - pomoć, - saosećajnost,
 34. 34. Rotari etika i kodeks - važna pomoć u rotariju Rotari Etika predstavlja skup moralnih / etičkih normi koji uređuju ponašanje i delovanje člana u Rotary Club-u i van njega. Rotari Kodeks je skup pravila po kojima Rotary Club funkcioniše.
 35. 35. A šta onda raditi ...???podsećati ljude, šta je misija ROTARIJA
 36. 36. Hvala Vam na pažnji. Marinel R. SubuVojvodina Rotary Clubs Trainer 2008 / 09, 2010 / 2012

×