Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лични местоимения

 • Be the first to comment

Лични местоимения

 1. 1. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 2. 2. С кои от дадените думи ще заменитеподчертаните съществителни имена. Дете, знаеш ли малката бяла къщурка на речния бряг?Къщурката е положена на четири големи камъка.Има само едно малко прозорче. Прозорчето гледа към тихата река. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 3. 3. Ти, знаеш ли малката бяла къщурка на речниябряг?Тя е положена на четири големи камъка. Има самоедно малко прозорче.То гледа към тихата река. Кл на икн на и с з на да а уч иш . Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 4. 4. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 5. 5. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 6. 6. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 7. 7. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 8. 8. Коя дума ще заместите с местоимение?Защо?Ани има рожден ден.Ани получи много подаръци.Тя получи много подаръци.Татко е фотограф.Татко има професионален апарат.Той има професионален апарат. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 9. 9. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 10. 10. Препишете изреченията, като ги допълнитес вие или Вие. Господин Петров, ………… ще дойдете ли? За празника ние ще украсим стаята, а …….. ще направите карнавалните маски. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 11. 11. Елена изпратила покана на учителката си и насвои приятели.Напишете пропуснатитеместоимения. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 12. 12. Напишете пропуснатите местоимения.-Кои сте ……..? – попита ги ………- ……. сме рози – казаха ………Тогава се появи лисицата.- Коя си ……. ? – каза малкият принц.- …….. съм лисицата – рече ……. По Антоан дьо Сент Екзюпери Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 13. 13. Какво не е ясно от тези изречения?Направете поправка и ги напишете.Момчето играе с малкото къдраво кученце.То е доволно от забавлението си. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 14. 14. Разпределете в три колонки посочените думи.В първа колонка-съществителни имена, във втора –местоимения и трета-прилагателни имена.Ако работите правилно ще получите заглавието на изученразказ.Кой е авторът? ние, залез, агне, лъскав, есенен, врата, висока, аз, еж,синьо, топка, ъгъл,красива, тебешир, искрен Съществителни Прилагателни Местоимения имена имена Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 15. 15. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград
 16. 16. Ц.Гергова ОУ “Н.Рилски” Велинград

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • zvzvzv

  Jan. 21, 2013
 • ssuser0e3356

  Mar. 8, 2015

Views

Total views

7,683

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,398

Actions

Downloads

200

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×