Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1

27,067 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • !!!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1

 1. 1. Човекът, животните и растенията не могат да съществуват без въздух и вода.
 2. 2. Водата и въздухът могат дабъдат замърсени, ако във тяхпопадат вредни газове илиотровни вещества.
 3. 3. Основните замърсители наводата са отпдъците, които сехвърлят безразборно. Водатаможе да разтвори вредни илиотровни вещества.
 4. 4. Дъждовете разтварят някоиотровни вещества и ги отнасят вреките и морето.
 5. 5. Водата, която се използва вдомовете, фабриките,заводите и фермите сезамърсява и е отпадъчна.Попадне ли във воднитебасейни, тя ги замърсява.
 6. 6. Разлетите нефтени петна водятдо катастрофа в районите,където са попаднали. Умиратвсички растения и животни.
 7. 7. За да се опази водата чиста, сесъздават закони, строят сепречиствателни станции.Отпадъчнте води преди да бъдатпуснати във водните басейни,преминават през пречиствателнистанции, където се отделятзамърсителите.
 8. 8. За живота на земята е нуженчист въздух.
 9. 9. Със своята дейност човекзамърсява въздуха.1. Изгорелите газове от превозните средства са един от основните замърсители.2. Отпадъчните газове при изгаряне на горива, за да работят машините във фабриките и заводите.3. Отпадъчните газове и частици при изгаряне на горива за добиване на електроенергия4. Изгарянето на горива за отопление на
 10. 10. За да остане въздухът чист се строятпречиствателни станции, които даулавят вредните газове и частици,замърсяващи въздуха. Поставят сеспециални филтри към комините назаводите, които улавят и задържатвредните частици. Филтри сепоставят и на автомобилите, коитоспират вредните газове.Ученитеизмислят нови горива, които неотделят вредни газове.
 11. 11. Огромно значение за чистотатана въздуха и водата иматзелените пояси – горите,парковете. Колкото по-голямаплощ заемат, толкова въздухъте по-чист. Затова казваме, чегорите са белите дробове нанашата родина.
 12. 12. Нека да пазимприродата!

×