Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T3 fixisme i evolucionisme

6,625 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

T3 fixisme i evolucionisme

  1. 1. Fixisme i evolucionisme: la selecció natural Col·legi Sagrada Família Ciències del món contemporani 1r de batxillerat Rosa Marfà
  2. 2. Prepareu-vos per creure… o per dubtar• 2007 Inauguració del • Evolucionisme: museu d’història Lamarkisme:XIX natural a Petersburg Jean-Baptiste-Pierre• Fixisme Lamark• S XVII Catastrofisme: Darwinisme:XIXGeorges Cuvier. Charles Darwin• Creacionisme Neodarwinisme: Equilibri puntuat La simbiogènesi
  3. 3. El creacionisme• Romànic català: pantocrator• 1802reverend britànic Wlliam Paley: El disseny intel·ligent: l’analogia del rellotger• El cas d’Scopes o “el judici del mico” 1920 llei Butlet, 1925 el judici i la vigència de la llei fins 1967.• Henry M. Morris enginyer publica el seu llibre:” The Genesis Flood” ( La inundació del gènesi) pare del Creacionisme científic.• 1987 sentència del tribunal Suprem va declarar incostitucional aquestes lleis nord americànes que feien dedicar les mateixes hores al creacionsime i a l’evolucionisme.• 2006 Harun Yahya i l’atles de la creació
  4. 4. Lamarkisme• Necessitat d’adaptar-se• Lleis de l’ús i del desús.• Llei de l’herència dels caràcters adquiritso Teoria erròniaTé el mèrit d’haver-se oposat per primer cop, a les idees fixistes de l’època i dona una explicació raonada de l’evolució
  5. 5. Darwinisme• Variabilitat• Variacions que s’hereten en la descendència.• Lluita per l’existència• Adaptacions.• Selecció naturalo No va ser acceptada per la societat de l’època, perquè en aquell contorn científic, li faltava poder explicar la variabilitat d’on sortia. És la base de la teoria actual de l’evolució.
  6. 6. Proves de l’evolució• Paleontologia: els fòssils i les formes de transició• L’anatomia: – Òrgans homòlegs – Òrgans anàlegs – Òrgans vestigials• L’embriologia• La biologia molecular: Grau de parentiu Codi genètic
  7. 7. Neodarwinisme o teoria sintètica Evolució de l’espècies Gens Selecció natural Espècie AïllamentMutacions Especiació Població
  8. 8. Ampliació de la teoria neodarwinista• L’equilibri puntuat: • La simbiogènesis: 1972 Stephen Jay  1960 Lynn Margulis Gould i Niles Associació d’espècies Eldredge. diferents per simbiosiPeríodes d’equilibri Mitocondris llarg CloroplastPeríodes de canvis ràpids: puntuacions

×