Phototalk rosmawani

645 views

Published on

penggunaan dan perkembangan komputer dalam p&p

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
645
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phototalk rosmawani

  1. 1. Tugasan 1 : “Phototalk” Tarikh : 11 Disember 2013 Masa : 3.30 PM Lokasi : Makmal Multimedia (MMI), FPTV Resolusi : 3.2 Mbps Jenis Kamera: Kamera handphone PENGENALAN Gambar di atas menunjukan kecanggihan dan perkembangan dalam penggunaan komputer dalam makmal pada masa kini. Komputer ini digunakan sebagai medium dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mempengaruhi budaya kehidupan pada masa kini terutamanya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pengaplikasian teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan satu anjakan baru dalam teknik pedagogi guru. Beberapa penyelidikan lepas telah membuktikan bahawa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran dalam kelas telah dapat merevolusikan teknik pengajaran guru, kaedah murid belajar dan secara keseluruhannya cara pendidikan dikendalikan sesuai dengan masa kini.
  2. 2. Kajian terhadap penggunaan komputer telah banyak dijalankan di kalangan pelajar sekolah dan majoritinya berkisar pada sikap dan persepsi pelajar (Liew, 1995; Wan Azlinda dan Nor Hashimah, 2001); faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan penggunaan komputer di kalangan pelajar biasa dan pelajar kurang upaya (Greenspan, 2000); ruangan dan sifat penggunaan komputer serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan komputer di sekolah tinggi (Lancaster, 2001); faktor-faktor penggunaan komputer di sekolah-sekolah (Yong dan Frank, 2003); hubungan pembacaan dengan penggunaan komputer di kalangan remaja (Butenko, 2003) dan perbezaan umur dan jantina dalam penggunaan dan sikap terhadap komputer di kalangan pelajar sekolah menengah (Colley dan Comber, 2003). Tidak kurang juga kajian-kajian terhadap penggunaan komputer yang dijalankan di kalangan pelajar kolej atau universiti. Nik Ajis (1989) menyatakan pendidikan komputer dalam kurikulum melibatkan tiga peranan penting dan salah satunya ialah penggunaan komputer untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan komputer dan multimedia pada masa kini telah menjadi sebahagian dari hidup kita. Perjalanan tugas seharian menjadi semakin mudah dan tanpa disedari kita semakin bergantung kepadanya. Dalam bidang pendidikan pula, penggunaan multimedia terutamanya komputer telah meresap di setiap bilik darjah. Menurut Weiss (2001) pula, penggunaan komputer dan Internet mampu mengubah banyak aspek penting dalam bidang pendidikan. Guru merupakan golongan yang memainkan peranan penting dalam membantu pelajar mengendalikan komputer dan melayari Internet. Oleh itu, mencari kaedah pembelajaran berkesan sering menjadi isu penting dalam bidang pendidikan. Kebanyakan pensyarah dan pelajar menggunakan komputer yang disertakan dengan internet bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran. Pada masa kini, penggunaan komputer dan internet amat penting kepada pensyarah dan pelajar bagi menghasilkan proses P&P yang berhasil dan berkesan. Penggunaan komputer dan internet kini makin diminati dan digemari oleh para pensyarah. Namun pendekatan secara tradisional mula ditinggalkan. Menurut Zainudin (2008), beliau menyatakan pendekatan pengajaran secara tradisional secara sogokan nota-nota seharusnya di kikis dari pemikiran guru tetapi diubah dengan membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat. Ini kerana dengan adanya komputer dan internet, segala kerja, urusan dan pencarian maklumat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Sebagaimana menurut Rozinah (2000), iaitu cara yang paling
  3. 3. berkesan untuk memanfaatkan keupayaan komputer adalah menjadikannya alat untuk membantu kerja-kerja kita supaya menjadi lebih mudah dan berkesan. Menurut Gagne dan Briggs dalam Rosenberg (2000), komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. Di mana dengan adanya komputer, pelajar boleh mengakses maklumat yang dikehendaki dengan lebih pantas berbanding dengan penerangan dan nota yang diberikan oleh guru. Komputer juga dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar dan pelajar berasa lebih seronok dengan pembelajaran yang berlangsung tersebut. Dengan ini, kaedah pembelajaran melalui komputer dan internet, ia dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan haluan dan kamajuan pembelajaran masing-masing. Malah para pelajar juga turut dirangsang untuk melibatkan diri secara lebih aktif di dalam pembelajaran masing-masing dan secara langsungnya dapat menghilangkan rasa bosan dan seterusnya menjadi lebih bermotivasi untuk mengetahui lebih banyak maklumat selanjutnya. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa perubahan penting telah berlaku dalam sistem pendidikan di rantau Asia yang guru-guru khususnya dikehendaki mempertingkatkan kemahiran teknologi maklumat mereka (Tan et al., 1999 dalam William, 2000). Sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, guru merupakan agen perubahan yang penting. Oleh itu, penguasaan teknologi maklumat dalam kalangan guru adalah dituntut. Ia penting bukan sahaja untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran malah daripada aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. Oleh itu, langkah-langkah seperti bengkel dan kursus berkaitan teknologi maklumat giat dijalankan untuk memantapkan guru-guru khususnya dalam aspek berkaitan teknologi maklumat. KELEBIHAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN KOMPUTER Pembelajaran melalui komputer mempunyai kelebihan yang tersendiri berbanding dengan pembelajaran secara konvensional. Antaranya adalah melalui komputer, perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajar-pelajar dilibatkan secara aktif dengan cara memilih pelbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan-soalan tertentu. Manakala secara
  4. 4. konvensional pula, pemilihan pelajar adalah terhad. Komputer akan bertindak balas dengan memaparkan maklumat tertentu berdasarkan topik yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut. Manakala jika pembelajaran melalui konvensional pula kebanyakannya dikawal dan hanya bertindak balas oleh guru pada masa tertentu. Persembahan buku tidaklah seperti komputer yang boleh menarik perhatian pelajar dalam kelas. Selain itu, komputer yang digunakan juga berkebolehan untuk melayan setiap individu berdasarkan kebolehan pelajar. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. Dengan adanya komputer, komputer dapat menarik perhatian pelajar yang pandai dan tidak pandai dalam pembelajaran di kelas. Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemenelemen seperti teks, grafik, animasi, bunyi dan video sebagai rangsangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. Pendekatan yang berunsur permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian pendidikan itu di samping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang dipelajari. Menurut Tengku Azman dalam Wan Azlinda dan Nor Hashimah (2001), terdapat tiga sebab utama, komputer diperlukan dalam pendidikan, iaitu: Banyak maklumat yang boleh dicapai oleh komputer tidak boleh dilakukan oleh manusia; Kemampuan mengumpul dan menyimpan maklumat serta pengetahuan hanya dapat dikelolakan dengan cekap oleh komputer dan maklumat dan pengetahuan menjadi kunci untuk ikhtiar dalam kehidupan manusia. KESAN KOMPUTER TERHADAP KURIKULUM Penggunaan komputer dalam pembelajaran dan pengajaran samada di dalam kelas mahupun makmal memberi impak atau kesan terhadap kurikulum pelajar. Dengan adanya komputer, pelajar dapat menguasai sesuatu pelajaran dengan mudah dan pantas. Tidak kiralah samada pelajar tersebut pandai mahupun tidak. Di sini pelajar dapat meningkatkan tahap kefahaman dan pengetahuan mereka dalam pelajaran dengan baik. Ini kerana, dengan adanya komputer, pelajar boleh mengakses topik-topik yang diajar oleh gurunya dengan mudah dan cepat. Komputer mempunyai fungsi yang pelbagai dalam bidang pendidikan bergantung pada operasi penggunaannya termasuklah untuk memproses data, persembahan maklumat, untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran dan pelbagai lagi. Disebabkan fungsi
  5. 5. yang pelbagai ini, Taylor (1980) telah mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi komputer pendidikan kepada tiga mod utama iaitu tutor, tutee dan tool. Menurut beliau, komputer adalah dalam mod tutor apabila komputer mengajar pelajar dengan mempersembahkan maklumat, menilai respons pelajar dan memberi maklum balas yang sesuai. Antara jenis perisian yang memainkan peranan ini adalah latih tubi, tutorial, simulasi dan permainan berbentuk pembelajaran dan penyelesaian masalah. Dalam mod tutee pula, komputer bertindak sebagai pelajar manakala pengguna sebagai pengajar. Dalam situasi ini, pengguna komputer akan mengajar komputer belajar atau membuat sesuatu tugasan seperti program komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Berbeza daripada mod tutor dan tutee, mod tool adalah situasi apabila komputer digunakan oleh guru atau pelajar sebagai alat (tool) untuk membuat sesuatu kerja seperti pemprosesan perkataan, grafik, pangkalan data, hamparan elektronik, persembahan dan sebagainya. Oleh sebab itu, komputer mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam kurikulum, terutamanya dalam mata pelajaran yang diambil di sekolah tersebut secara tidak langsung. KESIMPULAN Secara kesimpulannya, penggunaan komputer dalam pembelajaran dan pengajaran (P&P) dapat memberi kesan yang mendalam kepada pelajar dan guru di dalam kelas. Ini kerana, dengan adanya komputer, pelajar dan guru dapat melakukan sesuatu tugas yang dikehendaki dengan mudah, cepat dan pantas. Dengan berbantukan komputer, guru dapat melakukan atau menjalankan proses pengajaran dengan berkesan dan berkualiti. Manakala terhadap pelajar pula, dengan adanya komputer, ia dapat membantu pelajar untuk mengakses mana-mana bahagian yang tidak dapat mereka fahami dengan jelas melalui penerangan guru. Dengan menggunakan komputer juga, ia dapat menarik perhatian pelajar samada pelajar pandai mahupun pelajar yang tidak pandai terhadap pelajaran. Ini disebabkan oleh gaya persembahan melalui komputer lebih menarik perhatian pelajar untuk menerokainya berbanding dengan gaya penyampaian guru di dalam kelas. Oleh sebab itu, pembelajaran dan pengajaran menggunakan komputer lebih menarik dan effisen berbanding dengan pembelajaran secara konvensional. Namun, pembelajaran berbantukan komputer ada kelebihan dan kekurangannya juga.
  6. 6. RUJUKAN Abdul Wahab Ismail Gani, Kamaliah Hj. Siarap, & Hasrina Mustafa. Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran-Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang. Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006. Johan @ Eddy Luaran. Perkembangan, Cabaran Dan Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Malaysia. Universiti Teknologi Mara: 2008. Nor Hazidah Bt Awang. Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Sek Men. Keb. Damansara Jaya. Tesis Sarjana. Universiti Malaya : 2005. Prof Dr Jailani Md Yunos, Prof Dr Sulaiman Yamin, Dr. Baharum Muhammad, Dr. Ahmad Esa, Zurina Yasak & Anizam Mohamed Yusof. Peranan Multimedia Dan Guru Dalam Pengajaran Sains, Matematik Dan Teknikal Dalam Bahasa Inggeris. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: 2004. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun & Lim Ser Yen. Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana. Jurnal Teknologi. Universiti Teknologi Malaysia. 44(E) Jun 2006: 75–91. Zainudin Bin Hassan & Muhamad Azam Bin Jaafar. Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan. Universiti Teknologi Malaysia: 2008.

×