Tranformasi pendidikan & 11 anjakan

2,601 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tranformasi pendidikan & 11 anjakan

  1. 1. GELOMBANG 1 PELAN TRANFORMASI PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2015 Gelombang 1: 2013 – 2015 sepertimana yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025. Pelan Tindakan: Pembentukan Dan Aplikasi Kurikulum Dan Pentaksiran Abad Ke-21 o Gelombang 1 (2013 - 2015): Penambahbaikan Kurikulum Sedia Ada Dan Persediaan Untuk Perubahan Struktur  Memurnikan dan menilai semula kandungan kurikulum sejajar dengan standard antarabangsa  mempergiat sistem sokongan bagi guru untuk meningkatkan penyampaian kurikulum  Penambahbaikan kerangka pentaksiran bagi meningkatkan jumlah soalan kemahiran berfikir aras tinggi  merintis International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) sebagai pendekatan alternatif kepada pembelajaran  Memperkenal LINUS 2.0 dan meluaskan skop untuk literasi Bahasa Inggeris Pelan Tindakan: Mewujudkan Penguasaan Bahasa Secara Meluas o Gelombang 1 (2013 – 2015): Memperkukuh Sistem Sedia Ada  meningkatkan standard Bahasa Malaysia terutama di sekolah Jenis Kebangsaan  memartabat Bahasa malaysia sebagai Bahasa Ilmu  memperkukuh pengajaran Bahasa Inggeris Pelan Tindakan: Bekerjasama Dengan Komuniti Untuk Mengutamakan Keperluan Murid o Gelombang 1 (2013-2015): Pelaksanaan Penambahbaikan Jangka Pendek Bagi Kejayaan Segera Pelan Tindakan: Meningkatkan Akses Dan Keberhasilan o Gelombang 1 (2013-2015): Meningkatkan Akses Dan Meletakkan Asas Untuk Pembaharuan Seterusnya Pelan Tindakan: Pembangunan Strategi Peringkat Kebangsaan Bagi Pendidikan Pintar Cerdas o Gelombang 1 (2013-2015): Mengenal Pasti Aspek Yang Perlu Ditambah Baik Pelan Tindakan: Meningkatkan Kualiti Pendidikan Khas Dan Program Inklusif o Gelombang 1 (2013-2015): Mengukuhkan Asas Sedia Ada Pelan Tindakan : Mempercepatkan Peningkatan Sekolah Melalui Daerah Dan Negeri o Gelombang 1 (2013 - 2015): Mentransformasi Kepimpinan Negeri Dan Daerah
  2. 2.  mengupaya kepimpinan tempatan  menetapkan sistem untuk mencapai matlamat yang sama  memberi sokongan kepada organisasi yang paling memerlukan  memantau, menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan Pelan Tindakan: Mentransformasi Profesion Keguruan Menjadi Profesion Pilihan o Gelombang 1 (2013-2015): Meningkatkan Standard Dan Sistem Sokongan  Meningkatkan standard kemasukan bagi guru pelatih dan ambilan guru baharu  Mengukuhkan kaitan antara prestasi dengan kompetensi  Menekankan pembangunan profesionalisme berterusan  Meningkatkan kualiti persekitaran kerja guru Pelan Tindakan: Memastikan Seorang Pengetua Berprestasi Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah o Gelombang 1 (2013 Hingga 2015): Meningkatkan Standard Pemilihan Dan Sistem Sokongan  Menggunakan kriteria pemilihan yang tidak berasaskan tempoh perkhidmatan dan membangunkan proses pemilihan yang standard  Semakan semula insentif bagi jawatan yang sukar diisi  Mewujudkan program residensi pengetua/guru besar dan mengukuhkan program immersion sedia ada  Mengukuhkan kaitan antara prestasi dengan kompetensi  Memperkukuh program pembangunan profesionalisme Pelan Tindakan: Merapatkan Jurang Pelaksanaan o Gelombang 1 (2013-2015) : Menetapkan Semula Peranan Dan Mengukuhkan JPN Dan PPD  membangunkan visi yang jelas  menghalusi peranan dan tanggungjawab di peringkat pusat, negeri dan daerah  memperkukuh kepimpinan JPn dan PPD  Penempatan SiSC+ dan SiPartners+ sepenuh masa  meningkatkan pembinaan keupayaan dan pengurusan prestasi semua pegawai JPN dan PPD  menyatukan sistem pengumpulan dan pengurusan data untuk membina platform bagi membuat keputusan Pelan Tindakan: Memaksimumkan Keberhasilan Murid Untuk Setiap Ringgit Yang Dibelanjakan o Gelombang 1 (2013 - 2015): Mewajarkan Kejayaan Segera  Kajian semula dasar dan program nasional  menyemak semula proses perolehan
  3. 3.  menerapkan bajet berasaskan outcome (Obb) dalam pengurusan kewangan Pelan Tindakan: Mengguna Pakai Standard Infrastruktur Sekolah Seragam, Disesuaikan Dengan Keperluan Setempat o Gelombang 1 (2013 Hingga 2015) : Memastikan Infrastruktur Asas Yang Mempunyai Standard Baik Untuk Semua Sekolah Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT Untuk Pembelajaran o Gelombang 1 (2013 Hingga 2015): Mempertingkatkan Asas ICT  menyediakan infrastruktur untuk jaringan dan landasan pembelajaran melalui 1Bestarinet  Pembekalan lebih banyak peralatan ICT  memastikan semua guru dan pegawai Kementerian celik ICT  Peralihan kepada kandungan yang direka pengguna  Pengurusan data bersepadu untuk sekolah dan Kementerian Pelan Tindakan: Penyelarasan Dengan Sistem Pendidikan Berprestasi Tinggi o Gelombang 1 (2013 – 2015): Peluasan Segera Prasekolah Dan Meningkatkan Enrolmen Pada Semua Peringkat Pendidikan  Peningkatan enrolmen dan penambahbaikan kualiti prasekolah  Pengekalan umur permulaan bagi pendidikan formal  Peningkatan enrolmen pendidikan rendah  Pendidikan menengah diwajibkan untuk semua  Pengekalan tempoh pendidikan formal sedia ada Pelan Tindakan: Penciptaan Laluan Pendidikan Yang Pelbagai o Gelombang 1 (2013-2015): Pengukuhan Pendidikan Vokasional  Meningkatkan kesedaran dan bimbingan terhadap laluan pendidikan dan kerjaya di sekolah  Membantu Pelan Transformasi Vokasional  Pengukuhan laluan pendidikan agama  Penyediaan bantuan untuk murid berkeperluan khas dan murid pintar cerdas  Penjenamaan semula Tingkatan 6 Hala Tuju Pendidikan: Penambahbaikan Interaksi Dan Integrasi Bagi Semua Jenis Sekolah o Gelombang 1 (2013-2015): Penyediaan Asas  Pengukuran perpaduan nasional dalam sistem pendidikan  Menambah baik transisi daripada sekolah jenis kebangsaan kepada sekolah menengah kebangsaan
  4. 4. Pelan Tindakan: Menuju Ke Arah Sistem Pembelajaran o Gelombang 1 (2013 To 2015): Menyokong Pelibatan Ibu Bapa Dan Inisiatif Sektor Swasta  Menggalakkan kesedaran melalui kempen pendidikan kebangsaan  Pelancaran sarana pelibatan untuk sekolah  Penyusunan semula bantuan kewangan bagi mengukuhkan penglibatan ibu bapa  Memudahkan pemberian biasiswa daripada sektor swasta  Meningkatkan program pengambilan sekolah angkat  Meningkatkan jaringan Sekolah Amanah
  5. 5. 11 anjakan sistem pendidikan Malaysia seperti mana yang dinyatakan dalam Ringkasan Eksekutif - Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa Melancarkan kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) dan semakan semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) pada 2017 Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016 Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada 100% menjelang 2020 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6+ tahun, disokong dengan program pengekalan yang disasarkan dan latihan vokasional sebagi persediaan untuk pekerjaan Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada murid dengan keperluan khusus 2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah, dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas Peralihan Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris Meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris guru dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap Bahasa Inggeris Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025 3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai Memperkukuh pendidikan Sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan menjelang 2017 Memperkukuh Pendidikan Islam dan Moral dengan memberi lebih fokus ke atas teras nilai dan falsafah agama utama menjelang 2017 Memperkembangan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan 1 Badan Beruniform Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik dan sosio ekonomi
  6. 6. 4. Tranformasi keguruan sebagai profesion pilihan Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% teratas Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016 Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016 Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan mulai 2025 5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tempatkan setiap sekolah Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan kompetensi dan memperkukuhkan proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013 Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua guru besar mulai 2013, dengan lebih sokongan, lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik sekolah, kurikulum dan kokurikulum, serta lebih akauntabiliti terhadap meningkatkan keberhasilan murid 6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin PPD di semua negeri menjelang 2014 Meningkatkan autonomi pengurusan berasaskan sekolah, termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai dengan sekolah yang mencapai prestasi tinggi dan menunjukkan peningkatan prestasi besar Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013 Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013 Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus
  7. 7. 8. Mentranformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian Kementerian Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013 Sekurang-kurangnya 2,500 lagi personel ditempatkan daripada KPM dan JPN kepada PPD untuk menyokong sekolah menjelang 2014 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013 Memperkukuh fungsi utama dan merasionalisasi struktur Kementerian mulai 2016 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas Melengkapi ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah (SAPS) Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016 1,000 biasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa Memperluas model Sekolah Amanah kepada 500 buah menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGOs yang berpotensi sebagai penganjur 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah Buget Berasaskan Keberhasilan (OBB) Memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi, dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru 11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan mulai 2013 Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun 2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan kekal relevan dengan memasukkan maklumbalas daripada pihak berkepentingan dan mengambilkira perkembangan persekitarannya

×