Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9

Share

Download to read offline

марко

Download to read offline

марко

 1. 1. МАРКОМАРКО Подробен преразказПодробен преразказ по учебника на Р. Танкова,по учебника на Р. Танкова, издателство “Просвета”издателство “Просвета” Автор: Росица МилеваАвтор: Росица Милева НУ “Илия Р. Блъсков”НУ “Илия Р. Блъсков” Град ШуменГрад Шумен
 2. 2. Важно е даВажно е да знаем!знаем! • Когато предаваме цялата история, безКогато предаваме цялата история, без съществени изменения, правимсъществени изменения, правим ПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗ..
 3. 3. Задача:Задача: ПрочететеПрочетете текста итекста и определетеопределете епизодите вепизодите в разказа.разказа.
 4. 4. Задача: Препишете плана, като подредите епизодите вЗадача: Препишете плана, като подредите епизодите в правилния ред.правилния ред. • Грешката на МаркоГрешката на Марко • Отново заедно наОтново заедно на брегабрега • Първа среща сПърва среща с кучетокучето • Игрите на дваматаИгрите на двамата приятелиприятели
 5. 5. • Първа среща сПърва среща с кучетокучето • Игрите на дваматаИгрите на двамата приятелиприятели • Грешката на МаркоГрешката на Марко • Отново заедно наОтново заедно на брегабрега Да проверим!
 6. 6. Задача: Разкажете подробно всеки епизод, като сиЗадача: Разкажете подробно всеки епизод, като си помагате с картинния план и допълнителните въпросипомагате с картинния план и допълнителните въпроси Какво е Марко? Къде го срещнало момчето? Защо го извикало? Какво направило кучето? Как изглеждало кучето? /външен вид/
 7. 7. • Какво правело кучето всеки път, когато гоКакво правело кучето всеки път, когато го извиквало момчето? Какво се научило то?извиквало момчето? Какво се научило то?
 8. 8. • Къде отишло един път момчето? КаквоКъде отишло един път момчето? Какво направил Марко? Какво се случило снаправил Марко? Какво се случило с дебелата жена с бялата шапка на цветя?дебелата жена с бялата шапка на цветя? • Как реагирали хората?Как реагирали хората?
 9. 9. • Какво усетило кучето? Как момчето муКакво усетило кучето? Как момчето му помогнало да излезе от водата? Как сепомогнало да излезе от водата? Как се чувствал Марко? Какво разказвала женатачувствал Марко? Какво разказвала жената цяло лято?цяло лято?
 10. 10. • ЗадачаЗадача: Напишете подробен преразказ на текста.: Напишете подробен преразказ на текста. • Разказвайте така, все едно сте чули историята и яРазказвайте така, все едно сте чули историята и я предавате на други слушатели.предавате на други слушатели. • Помагайте си с въпросите и опорните думи отПомагайте си с въпросите и опорните думи от работния лист, който има всеки.работния лист, който има всеки. Приятна работа!
 11. 11. план Допълнителни въпроси Опорни думи 1. Първа среща с Марко Какво е Марко? Къде го срещнало момчето? Защо го извикало? Какво направило кучето? Как изглеждало кучето? Най-доброто куче На брега на морето Обичало кучета Дошло, завъртяло опашка Подало глава да я помилва Любезно, с дълга муцунка, на черни и бели петна, обикновено 2. Игрите на двамата приятели Какво правело кучето, като го извикало момчето? Какво се научило кучето? Тръгнало с момчето, вече били неразделни, отдалеч, долетявало, да влиза в морето, щом го повикат 3. Случка в морето – грешката на Марко Къде отишло един път момчето? Какво направил Марко? Какво направила дебелата жена? Как реагирали хората? Навътре в морето, на една скала, повикало Марко Цамбурнал, заплувал, уморил се Кандилкала се дебела жена, гумена шапка на бели цветя, покатерил се, писнала, почнало едно потъване, вдигнала се врява Хем се смеят, хем ги е страх 4. Отново заедно на брега Какво направил Марко? Как момчето спасило кучето? Как се чувствал Марко? Какво правила жената? Усетил се, скочил пак във водата Доплувало до него, извадило го Едвам дишал от умора, хем виновен, хем щастлив Разказвала, щяла да се удави Забележка: Полетата могат да се попълнят от учениците в процеса на работа през първия час.
 12. 12. • Автор: Росица МилеваАвтор: Росица Милева • НУ “Илия Р. Блъсков”НУ “Илия Р. Блъсков” • Град ШуменГрад Шумен
 • SunnyPetrova

  Oct. 24, 2017
 • jeravna

  Oct. 12, 2016
 • V_PETROVA

  Oct. 4, 2016
 • ssuserf38ddf

  Oct. 12, 2015
 • ssuserd18dbe

  Jun. 19, 2015
 • snejananikolova1

  Sep. 29, 2014
 • dani_ve

  Jul. 29, 2014
 • ilzaatanasova

  Apr. 14, 2014
 • ssusere73dc6

  Oct. 2, 2013

Views

Total views

9,455

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,017

Actions

Downloads

343

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×