Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slav bulg

10,210 views

Published on

Published in: Education

Slav bulg

 1. 1. По учебника на Булвест Славяните 2000 и древните българиЧовекът иобществото, 3 клас Съставил: Росица Милева НУ “Илия Р. Блъсков”, град Шумен
 2. 2. Траките не създали силна държава и след продължителна съпротивабили покорени от Римската империя. По-късно тя била разделена на двечасти. Тази, в която останали траките, била наречена Византия.
 3. 3. Римляните започнали да строят тук пътища, градове,храмове. Месемврия - Несебър Августа Траяна – Стара загораРациария, близо до Видин
 4. 4. Преди 1500 години по нашите земи от северна Европа започнали да прииждатславянски племена и трайно да се заселват. Сто години по-късно от Азия дошли и древните българи.
 5. 5. Как живеели славянитеСлавяните живеели на племена. Те билиедри, снажни, със светъл цвят на кожата.Управлявал ги княз.Строели селищата си край реки и езера,близо до гори и пасища. Имало къщи спокриви от слама или тръстика, а също ижилища – землянки. Често те имали по два иповече изхода. Защо?
 6. 6. Занимавали се със земеделие – отглеждали просо и жито. Гледали пчели в кошери – тръвни.В откритите днес стотици славянски селища билинамерени много глинени съдове, оръдия натруда, скъпоценни предмети. Това говори за добреразвити занаяти.
 7. 7. Славяните се славели като майстори на ръкопашниябой. Използвали копия, лъкове, стрели сотрова, брадви, щитове от кожа. Били много храбри.
 8. 8. Славяните често използвали военни хитрости, за да победят противника си.Опишете какви, като се ръководите от изображенията.
 9. 9. Славяните обожествявали природата и затовастроели светилищаблизо до реки, пещери или вековни дървета. Те вярвали в много богове. Чували ли сте за Перун, Дажбог, Сварог, Лада, Морена?
 10. 10. До нас са достигнали имената на многосвръхестествени същества, които населявалиневидимия свят –русалки, вещици, самодиви, духове, джуджета, змейове. Славяните вярвали в задгробния живот. Те изгаряли своите мъртви с всички необходими предмети за този живот.
 11. 11. Прабългарите Те дошли по нашите земи от степите на Азия. Живеели на племена. Предвождал ги ХАН. Носели дълги коси,но понякога бръснели главите си , като си оставяли само по една плитка.Отглеждали предимно коне, нои други домашни животни –говеда, овце, кози. За тях биланеобходима паша и затоваплемената често сменялиместообитанието си.
 12. 12. Основно жилище на древнитебългари била шатрата /юрта/. Тя сеправела от пръти, покрити с кожа.При нужда лесно се премествала.
 13. 13. Непобедима била българската конницаЛеката и бърза конница действала вихрено. Често воините използвализасади, лъжливи отстъпления, при което яздели гърбом и засипвали съсстрели изненадания противник.Опишете въоръжението на конниците.
 14. 14. Прабългарите имали един бог – Тангра, богът – небе, всевиждащ и всезнаещ.Върху капища тепренасяли вжертва куче и потова как изтичалакръвта му, гадаелисвоето бъдеще. Древните българи погребвали своите мъртви. До гробовете на знатните воини често поставяли фигури от камък. Слагали още вещи, а понякога и любимия кон.
 15. 15. Стара Велика БългарияПрез 632г. Хан Кубрат обединил прабългарските племена в еднадържава, наречена Стара велика България. Тя се разпаднала следнеговата смърт през 663г. под нападенията на хазарите.
 16. 16. За да се запазят, племената се разделили. Начело на всяко застанал един от синовете на хан Кубрат. Те тръгнали в различни посоки, за да търсят място за своя народ.Българите начело с хан Аспарухизминали огромни разстояния идошли тук по нашите земи. Заселилисе близо до река Дунав и станалисъседи на славяните и Византия.
 17. 17. На територията на коя империя започнали нашествия славяните и прабългарите?
 18. 18. По какво се различавал живота на славяните и българите?/ Попълнете таблицата вработния лист/
 19. 19. Славяни Българи поява Преди 1500 г. От северна Европа Преди 1400 г. От Азия – на Азовско море държава - Живеят на племена Стара велика България – хан Кубрат поминък Земеделие / жито, просо/, риболов, пчеларство, Животновъдство /коне, говеда, овце, кози/ занаяти богове Перун Сварог, Дажбог, Лада и др Тангра жилища Къщи с покриви от слама или землянки Кожена шатра / юрта /управление Княз Ханбойни умения Леко въоръжена пехота, военни хитрости Конница с тежко въоръжение – ризница, меч, шлем, лък и стрели

×